Capnostream 20 p Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Capnostream 20 p Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar"

Transcription

1 Capnostream 20 p Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar Uputstvo za rukovaoca PN: A 0482

2 Sadržaj Upozorenje: Kupovina ovog proizvoda ne daje nikakve izričite ili podrazumevane licence, pod bilo kojim patentnom kompanije Oridion Medical 1987 Ltd., za upotrebu instrumenta sa bilo kojim drugim dodatnim priborom koji nije proizvela ili licencirala kompanija Oridion Medical 1987 Ltd. Posedovanje ili kupovina ovog uređaja ne daje bilo kakve izričite ili podrazumevane licence za korišćenje uređaja sa neodobrenim senzorima ili kablovima koji bi sami, ili u kombinaciji sa uređajem, ulazili u opseg jednog ili više patenata u vezi sa ovim uređajem. Kapnografsku komponentu ovog uređaja pokriva jedan ili više sledećih SAD patenata: 6,437,316; 6,428,483; 6,997,880; 7,488,229; 7,726,954 i njihovi inostrani ekvivalenti. Dodatni patenti su u postupku. Oridion, Microstream, FilterLine, Smart CapnoLine, CapnoLine, Smart BiteBloc, NIV Line, CapnoBloc, Smart CapnoLine Guardian, SARA, Integrated Pulmonary Index, Capnostream 20 p, Microcap, Microcap Plus i VitalCap su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Oridion Medical 1987 Ltd. Kompanija Nellcor Puritan Bennett LLC je kompanija grupe Covidien. Sledeće oznake predstavljaju zaštitne znake kompanije Nellcor Puritan Bennett LLC: Oxiband ; Durasensor ; OxiCliq ; Dura-Y ; Max-Fast i OXIMAX. Pulsna oksimetrija: SAD patenti 5,485,847; 5,676,141; 5,743,263; 6,035,223; 6,226,539; 6,411,833; 6,463,310; 6,591,123; 6,708,049; 7,016,715; 7,039,538; 7,120,479; 7,120,480; 7,142,142; 7,162,288; 7,190,985; 7,194,293; 7,209,774; 7,212,847; 7,400,919. Izuzeci Odgovornost kompanije Oridion Medical 1987 Ltd. u okviru ove garancije ne uključuje bilo kakvo oštećenje prilikom transporta ili druge naknade ili odgovornosti za direktne, indirektne ili posledične štete, ili odlaganja usled nepravilnog korišćenja ili primene proizvoda ili zamene njegovih delova ili dodatnog pribora delovima ili priborom koje nije odobrila kompanija Oridion Medical 1987 Ltd. Smatra se da su sve informacije iz ovog priručnika tačne. Kompanija Oridion Medical 1987 Ltd. neće biti odgovorna ni za kakve greške koje se ovde nalaze vezane za performanse ili upotrebu ovog priručnika. Autorsko pravo 2013 Oridion Medical 1987 Ltd. Sva prava zadržana. 2 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

3 Sadržaj Sadržaj Capnostream 20 p Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar Uputstvo za rukovaoca 1 Sadržaj 3 Spisak slika 10 Spisak tabela 12 Oridion Medical 1987 Ltd. ( Oridion Medical ) Garancija za Oridion monitore 13 Informacije o bezbednosti 15 Upozorenja Opšte napomene Snimanje magnetnom rezonancom (MRI) Alarmi Opasnost od požara Električni Elektromagnetne smetnje Definicije Poglavlje 1 18 O ovom uputstvu 18 Pregled Namena Posebna uputstva za upotrebu Ko treba da pročita ovaj priručnik Kontaktiranje tehničke podrške Simboli Poglavlje 2 21 Pregled tehnologije 21 Uvod Karakteristike Pregled tehnologije Šta je kapnografija? Šta je pulsna oksimetrija? Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 3

4 Sadržaj Poglavlje 3 23 Capnostream monitor 23 Otpakivanje i inspekcija Instalacija baterijskog paketa Testiranje baterije i priključaka naizmenične struje Rukovanje baterijskim paketom Skladištenje baterije Odlaganje baterije Baterija i korišćenje energije Montaža monitora Podešavanje periodičnog održavanja Dodatni pribor Dostupan dodatni pribor Ploča za montažu monitora D/A kabl za prenos podataka Papir za štampač Tasteri, indikatori i priključci Prikaz prednje strane monitora Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Zadnja ploča monitora Prikaz leve i desne strane monitora Uključivanje monitora Standardni delovi pozdravnog ekrana Standardni prikaz početnog ekrana Numerički prikaz početnog ekrana Obustavljanje rada monitora Navigacija ekrana Promene konfiguracije Podešavanje datuma, vremena, jezika i drugih opcija Istek vremena ekrana Istek vremena ekrana Capnostream 20 p : lista za proveru rada Poglavlje 4 44 Upotreba Capnostream monitora 44 Priprema monitora za pacijenta Podešavanje tipa pacijenta Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva pacijenata Unošenje događaja pacijenta Menjanje jačine zvuka alarma i pulsa Jačina zvuka alarma Jačina tona pulsa Podrazumevane opcije jačine zvuka alarma Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

5 Sadržaj Odlaganje alarma Korišćenje sistema za sakupljanje gasa Isključivanje pumpe radi sukcije ili ispiranja Demo Mode (Režim demonstracije) Referentni dijagram menija na ekranu monitora Poglavlje 5 53 Kapnografija sa Capnostream monitorom 53 Microstream etco 2 potrošni pribor Osnovni principi Microstream etco 2 potrošni pribor Povezivanje FilterLine CO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Podesivi parametri CO Nadzor CO 2 tokom MRI snimanja Poglavlje 6 58 Pulsna oksimetrija sa Capnostream monitorom 58 Nellcor SpO 2 senzori Izbor Nellcor SpO 2 senzora Napomene u vezi sa radom Povezivanje SpO 2 senzora na monitor SpO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Podesivi parametri SpO Poruka za ograničenje alarma za SpO Poglavlje 7 64 Integrated Pulmonary Index 64 Uvod Upozorenja Prikaz IPI vrednosti IPI opcije Poglavlje 8 66 Broj apneja na sat i indeks desaturacije kiseonikom 66 Uvod Broj apneja na sat Broj apneja na sat kod Capnostream uređaja Vizuelno upozorenje za A/hr Indeks desaturacije kiseonikom (ODI) Izveštaj o apneji i desaturaciji O Nadzor pomoću A/hr i ODI Pametan prikaz početnog ekrana za A/hr i ODI Opcija A/hr i ODI Režim demonstracije A/hr i ODI Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 5

6 Sadržaj Poglavlje 9 69 Alarmi i poruke 69 Uvod Prikaz alarma Prioriteti poruka Odlaganje alarma Vrste alarma Alarmi visokog prioriteta Alarmi srednjeg prioriteta Upozorenja Tiha upozorenja Režim pripravnosti parametara Utišanje alarma Promena ograničenja alarma Testiranje podešavanja alarma za kapnografiju SpO 2 alarmi i SatSeconds Prikaz alarma SatSeconds Ograničenja alarma - Podrazumevana fabrička podešavanja Poglavlje Korišćenje trendova 84 Uvod Ekrani prikaza trenda Ekran prikaza grafičkog trenda Grafički prikaz trenda Korišćenje LISTANJA i ZUMIRANJA Ekran tabelarnog prikaza trenda Biranje parametara trenda Važne napomene vezane za izveštaje trenda Određeni događaji kako se vide u podacima trenda Korišćenje ekrana grafičkog prikaza trenda za nadzor pacijenata Štampanje podataka trenda Brisanje memorije trenda Konfigurisanje trendova Režim obeležavanja događaja Grafički prikaz trenda Korak prikaza trenda Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

7 Sadržaj Poglavlje Izveštaji 95 Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O Opcije štampanog izveštaja Štampani izveštaji Primeri izveštaja Primeri izveštaja o slučaju Primeri izveštaja trenda Poglavlje Preuzimanje podataka pacijenta 106 Uvod Prenos podataka preko USB priključka za podatke Konvencija o imenovanju USB datoteka Primeri Poruke za grešku USB-a Čitanje podataka pacijenta iz sačuvane datoteke Capnostream uređaja Prenos podataka preko RS-232 priključka Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Povezivanje Capnostream uređaja i analognog uređaja korišćenjem D/A kabla Promena podrazumevanih vrednosti digitalnog/analognog kanala na Capnostream uređaju 115 Kalibrisanje analognog uređaja za Capnostream uređaj Rad sa D/A sistemom Rad funkcije Poziv sestre Vrste sistema za poziv sestre Kabl za poziv sestre Aktiviranje funkcije poziva sestre Testiranje poziva sestre Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom Rad sa sistemima Nuvon VEGA Poglavlje Održavanje i otklanjanje problema 124 Uvod Određivanje vremena servisiranja monitora Kalibracija CO CO 2 Calibration Check (Provera kalibracije CO 2 ) Postupak provere kalibracije Održavanje Zamena osigurača Zamena rolne papira za štampač Čišćenje Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 7

8 Sadržaj Otklanjanje problema Električni Problemi CO SpO 2 senzor Štampač Poziv sestre D/A priključak Kalibracija CO Vraćanje monitora Tehnička podrška Dodatak Podešavanja ustanove 134 Podrazumevana podešavanja ustanove Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove Resetovanje na fabrička podrazumevana podešavanja Otpremanje ili preuzimanje podrazumevanih podešavanja ustanove Menjanje podešavanja monitora Ograničenja alarma Odlaganje alarma Podešavanja trenda Menjanje redosleda parametara na prikazu trenda Događaji Kako se menjaju podrazumevana podešavanja događaja Podešavanja monitora Parametri CO SpO 2 parametri D/A podešavanja kanala Dodatak Specifikacije 144 Napajanje električnom energijom Baterija Kontrole Ekran Microstream kapnografija Nellcor Oximax pulsna oksimetrija Alarmi Izlazi Analogni izlaz Poziv sestre RS USB Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

9 Sadržaj Unutrašnji termalni štampač (opcioni) Opšte karakteristike Klasifikacija opreme Usaglašenost Elektromagnetna imunost Dodatak Microstream etco 2 potrošni pribor 153 Microstream etco 2 potrošni pribor Dodatak Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja 155 Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 9

10 Spisak slika Spisak slika Slika 1 - Instalacija baterijskog paketa Slika 2 - Detaljan crtež baterijskog paketa Slika 3 - Traka menija sa nivoom punjenja baterije Slika 4 - Prikaz donje strane monitora Slika 5 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja Slika 6 - Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Slika 7 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja Slika 8 - Prikaz leve strane Capnostream uređaja Slika 9 - Pozdravni ekran Slika 10 - Tipični početni ekran Slika 11 - Tipični početni ekran kada A/hr i ODI nisu dostupni Slika 12 - Standardni početni ekran bez IPI opcije Slika 13 - Oblast zaglavlja Slika 14 - Tipičan numerički početni ekran Slika 15 - Ekran za podešavanje sistema Slika 16 - Traka menija Slika 17 - Izbor jačine zvuka alarma Slika 18 - Biranje jačine tona pulsa Slika 19 - Mesto priključivanja sistema za sakupljanje gasa Slika 20 - Referentni dijagram menija na ekranu kada su A/hr i ODI dostupni Slika 21 - Referentni dijagram menija na ekranu kada A/hr i ODI nisu dostupni Slika 22 - Podaci za CO 2 na Capnostream monitoru Slika 23 - Deo za CO 2 na numeričkom početnom ekranu Slika 24 - Podaci za SpO 2 na Capnostream monitoru - Standardni ekran Slika 25 - Podaci za SpO 2 na Capnostream monitoru - standardni ekran sa onemogućenom IPI vrednošću Slika 26 - Deo za SpO 2 na numeričkom početnom ekranu Slika 27 - Grafikon IPI trenda Slika 28 - Ekran pregleda alarma Capnostream uređaja Slika 29 - Primer prikazivanja alarma Slika 30 - Ekran za ograničenja alarma Slika 31 - Prikaz grafičkog trenda Slika 32 - Režim listanja u grafičkom trendu Slika 33 - Tabelarni prikaz trenda Slika 34 - Poruka memorije trenda Slika 35 - Ekran izveštaja o broju apneja i desaturaciji O Slika 36 - Odštampani izveštaj za broj apneja i desaturacija Slika 37 - Ekran za štampanje Slika 38 - Odštampani primer izveštaja o slučaju Slika 39 - Odštampani izveštaji trenda Slika 40 - Tipični fleš memorijski uređaji Slika 41 - USB ikona Slika 42 - D/A kabl za Capnostream (PN ) Slika 43 - Analogni priključak na Capnostream uređaju Slika 44 - Ekran za D/A podešavanje Capnostream uređaja Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

11 Spisak slika Slika 45 - Stereo telefonska utičnica za Poziv sestre Slika 46 - Priključno mesto za poziv sestre Slika 47 - Ekran za servisiranje Slika 48 - Umetanje rolne papira u štampač Slika 49 - Ekran za podrazumevana podešavanja ustanove Slika 50 - Ekran softverske podrške Slika 51 - Ekran podrazumevanih podešavanja ustanove za ograničenja alarma Slika 52 - Podrazumevana podešavanja ustanove: Monitor Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 11

12 Spisak tabela Spisak tabela Tabela 1 - Simboli koji se pojavljuju na monitoru Tabela 2 - Capnostream dodatni pribor Tabela 3 - Specifikacije papira za štampač Tabela 4 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja Tabela 5 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja Tabela 6 - Prikaz leve strane Capnostream uređaja Tabela 7 - Oblast zaglavlja Tabela 8 - Oznake događaja Tabela 9 - Jačina zvučnog alarma Tabela 10 - Podesivi parametri CO Tabela 11 - Nellcor SpO 2 senzori Tabela 12 - Podesivi parametri SpO Tabela 13 - Podesive opcije za IPI Tabela 14 - Indikacije alarma Tabela 15 - Alarmi visokog prioriteta Tabela 16 - Alarmi srednjeg prioriteta Tabela 17 - Alarmi upozorenja Tabela 18 - Tihi alarmi upozorenja Tabela 19 - Status poruka i alarma tokom različitih situacija pripravnosti parametara Tabela 20 - Primer tabelarnog prikaza Tabela 21 - Primer detaljnog tabelarnog prikaza Tabela 22 - Parametri monitora Tabela 23 - Štampani izveštaji - Parametri Tabela 24 - Vrste prenosa podataka Tabela 25 - Izbor tipa izlaza podataka Tabela 26 - Konvencije o imenovanju datoteka Tabela 27 - Kodiranje bojom za D/A kabl Tabela 28 - Vrednosti D/A kalibracije Tabela 29 - Otklanjanje problema Tabela 30 - Specifikacija za poziv sestre Tabela 31 - Indikatori za poziv sestre Tabela 32 - Podrazumevana fabrička podešavanja ograničenja alarma Tabela 33 - Podrazumevana fabrička podešavanja i podešavanja opcionalnog odlaganja alarma Tabela 34 - Podrazumevana fabrička podešavanja i opciona podešavanja trenda Tabela 35 - Smernice i izjava proizvođača - Elektromagnetne emisije Tabela 36 - Smernice i izjava proizvođača - Elektromagnetna imunost Tabela 37 - Preporučene udaljenosti razdvajanja između prenosne i mobilne RF komunikacione opreme i monitora Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

13 Oridion Medical 1987 Ltd. ( Oridion Medical ) - Garancija za Oridion monitore Spisak tabela OVA OGRANIČENA GARANCIJA se odnosi na bilo koji pacijent monitor koji je proizvela kompanija Oridion Medical 1987 Ltd. ( Oridion ), ( Proizvodi ). U zavisnosti od ograničenja, kompanija Oridion garantuje da će proizvodi, kada ih isporuči kompanija Oridion ili ovlašćeni distributer, tokom dve (2) godine od datuma isporuke, ali ne više od 27 meseci od datuma isporuke, biti bez defekata u materijalu i izradi i da će uglavom odgovarati objavljenim specifikacijama kompanije Oridion za odgovarajuće proizvode i koje su važile u vreme proizvodnje. Ova ograničena garancija isključuje (i) proizvode kupljene kod neovlašćenih kompanija; (ii) proizvode koji su bili predmet zloupotrebe, nepravilnog rukovanja, nesreće, prepravke, nemara, neovlašćene popravke ili instalacije; i (iii) proizvode koji su korišćeni sa pomoćnim potrošnim proizvodima koji nisu FilterLine proizvodi kompanije Oridion. Štaviše, ova ograničena garancija neće važiti za korišćenje proizvoda u primeni ili okruženju koje nije u okviru specifikacija kompanije Oridion ili u slučaju bilo kakvog postupka, greške, nemara ili propusta klijenta. Kompanija Oridion će po svom nahođenju zameniti ili popraviti oštećene proizvode. Korisnik ne može da vrati proizvod ako prvo ne dobije korisnički broj odobrenja za povraćaj materijala (RMA) od kompanije Oridion ili jednog od ovlašćenih servisnih centara i bez kopije fakture za kupovinu proizvoda. Odricanje odgovornosti KORISNIK MOŽE DA KORISTI PARAMETRE (UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ILI SVE REFERENCE NA CO 2, SpO 2, TRENUTNI INTEGRATED PULMONARY INDEX I BUDUĆE I POVEZANE INDEKSE I KONFIGURACIJE I OBAVEŠTENJA SIGNALNOG ALARMA) KOJI SE POJAVLJUJU NA ORIDIONOVIM PACIJENT MONITORIMA I/ILI ORIDIONOVOM PROTOKOLU KOMUNIKACIJE I/ILI BILO KAKVE REZULTATE U IZVEŠTAJIMA PREUZETIM SA ORIDIONOVIH PACIJENT MONITORA NA ŠTAMPAČIMA ILI USB MEMORIJSKIM KARTICAMA ILI ODOBRENIM SISTEMIMA ( PODACI ) SAMO I ISKLJUČIVO U SVRHU NEGE PACIJENTA. KORISNIK PRIHVATA DA PODACI PRENETI SA ORIDIONOVIH PACIJENT MONITORA NE MOGU DA SE PRENOSE, POVEZUJU, RAZMENJUJU ILI DRUGAČIJE EMITUJU I DA ORIDION NE PRIHVATA BILO KAKVU ODGOVORNOST VEZANU ZA TAČNOST ILI POTPUNOST PODATAKA KOJU SU PRENETI, POVEZANI, RAZMENJENI ILI DRUGAČIJE EMITOVANI. KORISNIK DALJE PRIHVATA DA NE MOŽE DA PRODAJE, LICENCIRA ILI DRUGAČIJE KOMERCIJALIZUJE PODATKE U CELINI ILI U DELOVIMA. SVAKO DRUGO KORIŠĆENJE PODATAKA ILI POVEZIVANJE SA DRUGIM SISTEMIMA OD STRANE KORISNIKA ILI BILO KOJE STRANE U NJEGOVO IME, PODLEŽE POSEBNOM ARANŽMANU LICENCIRANJA SA ORIDIONOM KOJI UKLJUČUJE, ALI SE NE OGRANIČAVA NA PREGOVARANJE O KOMERCIJALNIM USLOVIMA U DOBROJ NAMERI. KORISNIK PRIHVATA I RAZUME DA SE PODACI PRUŽAJU KAKVI JESU I DA SE ORIDION ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRAŽENIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ORIDION NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POVREDE ILI ŠTETE NANETE BILO KOJEM LICU ILI MATERIJALNOJ ILI NEMATERIJALNOJ IMOVINI KOJE SU NASTALE IZ BILO KOG RAZLOGA. ORIDION SE ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLEDIČNE ILI DRUGE SLIČNE ŠTETE BEZ OBZIRA NA OBLIK DEJSTVA, BILO PO UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD ILI BILO KOJOJ DRUGOJ ZAKONSKOJ ILI RAVNOPRAVNOJ TEORIJI, ČAK I AKO JE KOMPANIJA ORIDION OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH GUBITAKA ILI OŠTEĆENJA. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 13

14 Spisak tabela Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Warranty for Oridion Monitors THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd. ( Oridion ), ( Products ). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii) Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion s FilterLine products. Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a copy of the Product purchase invoice. Disclaimer USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO 2, SPO 2, CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX AND FUTURE AND RELATED INDICES AND CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION S PATIENT MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ( DATA ) SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM ORIDION S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA, IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS, WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO, COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH. USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED AS-IS AND THAT ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES. 14 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

15 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Informacije o bezbednosti Upozorenja Definicije Da biste pravilno i bezbedno koristili Capnostream 20 p monitor (u daljem tekstu: Capnostream), pažljivo pročitajte ovaj priručnik za rukovaoca i Uputstvo za upotrebu priloženo uz Microstream etco 2 potrošni pribor (FilterLines, u daljem tekstu: FilterLines) i SpO 2 senzore. Upotreba monitora zahteva potpuno razumevanje i strogo poštovanje ovih uputstava, informacija o predostrožnosti koje su naglašene podebljanim slovima i specifikacija. Upozorenja Opšte napomene UPOZORENJE: Ako niste sigurni u tačnost bilo kog merenja, prvo proverite vitalne znake pacijenta alternativnim metodama, a zatim proverite da li monitor pravilno radi. UPOZORENJE: Uređaj ne treba da se koristi kao monitor apneje. UPOZORENJE: Uređaj treba da se smatra uređajem za rano upozorenje. Ako je naznačen trend ka deoksigenaciji pacijenta, uzorke krvi treba analizirati pomoćnim laboratorijskim hemoksimetrom da bi se potpuno razumelo stanje pacijenta. UPOZORENJE: Da biste osigurali bezbednost pacijenta, ne stavljajte monitor na mesto odakle bi mogao pasti na pacijenta. UPOZORENJE: Pažljivo sprovedite kablove pacijenta (SpO 2 senzor i FilterLine) da bi se smanjila mogućnost zaplitanja ili davljenja pacijenta. UPOZORENJE: Ne podižite monitor držeći kabl SpO 2 senzora ili FilterLine, jer se mogu odvojiti iz monitora i dovesti do pada monitora na pacijenta. UPOZORENJE: Monitor se ne sme koristiti blizu druge opreme ili postavljen na drugu opremu; ako je neophodno da se koristi blizu druge opreme ili postavljen na nju, monitor treba posmatrati kako bi se potvrdilo da pravilno radi u konfiguraciji u kojoj će biti korišćen. UPOZORENJE: Da bi se obezbedile precizne performanse i sprečio otkaz uređaja, monitor nemojte izlagati ekstremnoj vlazi, kao što je kiša. UPOZORENJE: Upotreba dodatnog pribora, mernih pretvarača, senzora i kablova koji nisu navedeni može uzrokovati povećanu emisiju i/ili smanjeni elektromagnetni imunitet opreme i/ili sistema. UPOZORENJE: Na očitavanja CO 2, brzinu disanja, rezultate merenja pulsnim oksimetrom i pulsne signale mogu uticati pogrešna primena senzora, određeni uslovi okruženja i određena stanja pacijenta. UPOZORENJE: Monitor predstavlja uređaj koji propisuje lekar i sa njim sme da rukuje samo kvalifikovano zdravstveno osoblje. UPOZORENJE: Nije dozvoljena modifikacija ove opreme. UPOZORENJE: Ako se kalibracija ne obavi kako je navedeno u relevantnom uputstvu za servisiranje, monitor može da bude van kalibracije. Monitor koji je van kalibracije može da pruži netačne rezultate. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 15

16 Upozorenja Napomena: Uređaji povezani sa monitorom moraju biti isključivo medicinskog kvaliteta. Napomena: Zahteva se precizan prikaz sledećih parametara u cilju postizanja neophodnog rada uređaja: nivoi ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu (CO 2 ), brzina disanja tokom nadzora kapnografijom, saturacija arterijske krvi kiseonikom (SpO 2 ) i brzina pulsa tokom nadzora pulsnom oksimetrijom. Ako se pacijent nadzire sa obe funkcije, svi ovi parametri će biti prikazani. Snimanje magnetnom rezonancom (MRI) UPOZORENJE: Ne koristite senzore za oksimetriju tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI). Sprovedena struja može izazvati opekotine. Senzori mogu da utiču na MRI snimak, a MRI jedinica može da utiče na tačnost merenja oksimetrijom. UPOZORENJE: Ne koristite FilterLine H set za bebe/novorođenčad tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI). Korišćenjem FilterLine H seta za bebe/novorođenčad tokom MRI snimanja može doći do povrede pacijenta. OPREZ: OPREZ: Alarmi Tokom MRI snimanja, monitor mora da se postavi van MRI sobe. Kada se monitor koristi van MRI sobe, nadzor etco 2 se može realizovati korišćenjem FilterLine XL. (Pogledajte Nadzor CO2 tokom MRI snimanja na strani 57. Upotreba CO 2 linije za uzorkovanje koja ima slovo H u imenu (označava da je za upotrebu u okruženjima sa povećanom vlažnošću) tokom MRI snimanja može izazvati smetnje. Savetuje se upotreba linija za uzorkovanje koje ne nose oznaku H. Za spisak linija za uzorkovanje sa oznakom H, pogledajte Microstream etco2 potrošni pribor na strani 153. UPOZORENJE: Nemojte utišavati zvučni alarm ako bi bezbednost pacijenta mogla biti ugrožena. UPOZORENJE: Uvek odmah odgovorite na sistemski alarm pošto se pacijent možda ne nadzire tokom određenih alarmnih stanja. UPOZORENJE: Pre svake upotrebe, proverite da li su ograničenja alarma odgovarajuća za pacijenta koji se nadzire. UPOZORENJE: Proverite trajanje utišanog zvučnog alarma pre privremenog utišavanja zvučnih alarma. Opasnost od požara UPOZORENJE: Kada se monitor koristi sa anesteticima, azot-oksidom ili visokim koncentracijama kiseonika, povežite izlaze gasa na sistem za sakupljanje gasa. UPOZORENJE: Monitor nije pogodan za korišćenje u prisustvu zapaljive smeše anestetika sa vazduhom, kiseonikom ili azot-oksidom. UPOZORENJE: FilterLine može da se zapali u prisustvu O 2 kada se direktno izloži laseru, elektro-hirurškim uređajima ili velikoj toploti. Prilikom izvršavanja procedura na glavi i vratu koje uključuju laser, elektro-hirurške uređaje ili veliku toplotu, postupajte oprezno da biste sprečili paljenje FilterLine ili hirurških kompresa u okruženju. 16 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

17 Definicije Električni UPOZORENJE: Radi zaštite od električnog udara, poklopac monitora sme da ukloni samo kvalifikovano servisno osoblje. Unutar monitora ne postoje delovi koje može servisirati korisnik. UPOZORENJE: Da bi se obezbedila električna izolacija pacijenta, povezivanje sa drugom opremom obavljajte samo sistemima koji su električno izolovani. UPOZORENJE: Povežite uređaj samo na trožilnu, uzemljenu utičnicu bolničkog kvaliteta. Utikač trožilnog provodnika mora da se umetne u odgovarajuću ožičenu trožilnu utičnicu; ako trožilna utičnica nije dostupna, kvalifikovani električar mora da je instalira u skladu sa važećim elektrotehničkim propisom. Ni pod kojim okolnostima nemojte uklanjati konektor za uzemljenje iz električnog utikača. Ne koristite produžne kablove ili adaptere bilo kog tipa. Kabl za napajanje električnom energijom i utikač moraju biti netaknuti i neoštećeni. UPOZORENJE: Ako postoji bilo kakva sumnja u celovitost provodnika za zaštitno uzemljenje, pokrenite uređaj pod napajanjem unutrašnje baterije dok zaštitni provodnik dovoda naizmenične struje ne bude u potpunosti funkcionalan. UPOZORENJE: Ne povezujte sa električnom utičnicom koja se može kontrolisati putem zidnog prekidača ili prigušivača. UPOZORENJE: Izmerite struju curenja uređaja kad god se spoljašnji uređaj poveže na serijski priključak. Struja curenja ne sme da pređe 100 mikroampera. UPOZORENJE: Da bi se izbegao rizik od električnog udara, oprema mora da se poveže samo na dovod struje sa zaštitnim uzemljenjem. OPREZ: OPREZ: Električne instalacije sobe ili zgrade u kojoj se koristi monitor moraju da zadovoljavaju propise sprecifične za zemlju u kojoj će oprema biti korišćena. Održavajte kabl za napajanje električnom energijom, utikač i utičnicu pristupačnim u slučaju da je potrebno hitno isključenje sa dovoda struje. Elektromagnetne smetnje Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava zahteve za medicinske uređaje u skladu sa standardom EN /2001. Ovaj standard je sastavljen da bi obezbedio razumnu zaštitu od štetnih smetnji u tipičnim medicinskim instalacijama. Međutim, zbog sve veće upotrebe opreme koja emituje radio-frekvencije i drugih izvora električnog šuma u okruženjima za zdravstvenu negu (na primer: mobilnih telefona, mobilnih dvosmernih radija, električnih uređaja), moguće je da visoki nivoi takvih smetnji usled blizine ili snage izvora mogu dovesti do poremećaja performansi ovog uređaja. UPOZORENJE: Rad sa elektro-hirurškom opremom visoke frekvencije u blizini monitora može dovesti do smetnji na monitoru i uzrokovati netačna merenja. UPOZORENJE: Ne koristite monitor sa nuklearnom spin-tomografijom (MRT, NMR, NMT) jer se može narušiti rad monitora. Definicije Napomena: Napomena je umetnuta da ukaže na procedure ili stanja koji bi mogli biti pogrešno protumačeni ili zanemareni i da razjasni naizgled kontradiktorne ili zbunjujuće situacije. Oprez: Oprez je umetnut da skrene pažnju na postupak koji, ako se ne prati tačno, može dovesti do oštećenja ili uništenja opreme. Upozorenje: Upozorenje je umetnuto da skrene pažnju na opasne ili rizične uslove svojstvene za rad, čišćenje i održavanje opreme koji mogu dovesti do telesnih povreda ili smrti rukovaoca ili pacijenta. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 17

18 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 1 O ovom uputstvu Pregled Namena Posebna uputstva za upotrebu Ko treba da pročita ovaj priručnik Kontaktiranje tehničke podrške Simboli Pregled Ovo uputstvo pruža uputstva za podešavanje i rad sa Capnostream monitorom. Capnostream je prenosni pacijent monitor koji neprekidno nadzire pacijentove vrednosti: Ugljen-dioksid na kraju izdisaja (etco 2 ) - nivo ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu. Brzina disanja (RR). Frakcija udahnutog ugljen-dioksida (FiCO 2 ) - nivo ugljen-dioksida prisutan tokom udisanja. Saturacija kiseonikom (SpO 2 ). Brzina pulsa (PR). Uređaj takođe obezbeđuje vrednost Integrated Pulmonary Index (u daljem tekstu: IPI), numeričku vrednost koja obuhvata četiri glavna parametra koje Capnostream meri u cilju obezbeđivanja jednostavnog pokazatelja statusa ventilacije pacijenta. Obuhvaćeni parametri su etco 2, RR, SpO 2 i PR. Za izračunavanje IPI vrednosti koriste se samo ova četiri parametra; ostali parametri se ne uzimaju u obzir. Pored toga, uređaj obezbeđuje broj apneja na sat (A/hr) i indeks desaturacije kiseonika (ODI), koje se koriste kao pomoć pri identifikaciji i kvantifikaciji događaja apneje ili desaturacije kiseonika za pacijente starije od 22 godine, kao što sledi: A/hr: brojanje pauza u disanju (od najmanje 10 sekundi) pacijenta ili tokom poslednjeg sata (na početnom ekranu) ili prosečan broj pauza na sat u toku nekog vremenskog perioda (na ekranu Apnea and O 2 Desaturation (Apneja i desaturacija O 2 )). ODI: broj puta kada je vrednost SpO 2 pala 4% ili više od osnovnog nivoa i vratila se na osnovni nivo za 240 sekundi ili manje, ili tokom poslednjeg sata (na početnom ekranu) ili prosečan broj smanjenja na sat u toku nekog vremenskog perioda (na ekranu Apnea and O 2 Desaturation (Apneja i desaturacija O 2 )). Indeksi A/hr i ODI nisu dostupni na svim lokacijama. Da biste opremili svoj uređaj funkcijama A/hr i ODI, kontaktirajte 18 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

19 Namena Namena Capnostream 20 p kombinovani monitor - kapnograf/pulsni oksimetar i njegov dodatni pribor namenjeni su da profesionalno obučenim zdravstvenim radnicima obezbede neprekidno, neinvazivno merenje i nadzor koncentracije ugljen-dioksida u udahnutom i izdahnutom vazduhu i brzine disanja, i neprekidan neinvazivni nadzor funkcionalne saturacije kiseonikom arterijskog hemoglobina (SpO 2 ) i brzine pulsa. Namenjen je za korišćenje kod neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata u bolnicama, objektima bolničkog tipa, tokom unutarbolničkog transporta i u kućnom okruženju. Capnostream 20 p uređajem sme da upravlja samo kvalifikovano zdravstveno osoblje. Capnostream 20 p monitor obezbeđuje kliničaru integrisani plumonarni indeks (IPI). IPI je zasnovan na četiri parametra koje obezbeđuje monitor: ugljen-dioksid na kraju izdisaja, brzina disanja, saturacija kiseonika i brzina pulsa. IPI predstavlja jedan indeks za status ventilacije odraslih ili pedijatrijskih pacijenata prikazan na skali od 1-10, gde 10 označava optimalni pulmonalni status. IPI nadzor prikazuje jednu vrednost koja predstavlja pulmonalne parametre pacijenta i upozorava kliničare na promene u pulmonalnom statusu pacijenta. IPI predstavlja pomoćno sredstvo za nadzor vitalnih znakova i nije predviđen kao njegova zamena. Posebna uputstva za upotrebu Dodatna indikacija monitora je da obezbedi informacije koje će pomoći u identifikaciji događaja apneje i desaturacije kiseonika kod odraslih pacijenata (starosti od 22 godine i više) u bolničkom odeljenju za intenzivnu negu i opštim okruženjima kontrolisanog tipa, kroz izveštavanje o ovim događajima i proračun povezanog broja apneja na sat (A/hr) i indeksa desaturacije kiseonika (ODI). Ko treba da pročita ovaj priručnik Ovaj priručnik bi trebalo da pročitaju: Zdravstveni stručnjaci koji će koristiti Capnostream. Rukovodioci upravljanja opremom koji su odgovorni da obezbede usklađenost oprema sa politikama ustanove. Istraživači ili laboratorijsko osoblje koji će preuzimati podatke pacijenta. Tehnički stručnjaci koji će povezivati Capnostream sa računarom preko RS-232 interfejsa. UPOZORENJE: U Sjedinjenim Američkim Državama, savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja na prodaju od strane lekara ili po njegovom nalogu. Kontaktiranje tehničke podrške Za bilo kakav tehnički problem vezan za Capnostream monitor, kontaktirajte tehničku podršku kompanije Oridion, kako sledi: Severna Amerika: Tel: ORIDION ( ), Faks: (781) ; van Severne Amerike: Tel: + (972) , Faks: + (972) ; E-pošta: Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 19

20 Simboli Simboli Sledeći simboli se pojavljuju na kućištu monitora. Tabela 1 - Simboli koji se pojavljuju na monitoru Simbol Opis Taster za uključivanje/isključivanje monitora (ON/OFF) Indikator uključene naizmenične struje Indikator uključenog uređaja Izbor događaja Primanje/otpuštanje pacijenata Isključivanje pumpe Privremeno utišanje alarma Zaštita tipa BF - otpornost na defibrilator Ulaz gasa Izlaz gasa Ekvipotencijalno uzemljenje Priključak za USB fleš memoriju CE oznaka Samo za upotrebu na recept Smernica za odlaganje električnog i elektronskog otpada 20 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

21 Poglavlje 2 Pregled tehnologije Uvod Karakteristike Pregled tehnologije Uvod Capnostream pacijent monitor obezbeđuje preciznu, neprekidnu kapnografiju i nadzor pulsne oksimetrije za intubirane i neintubirane pacijente, od novorođenčadi do odraslih. Upotrebom Microstream tehnologije, patentiranih potrošnih pribora FilterLine etco 2 i tehnologije pulsne oksimetrije, Capnostream omogućava simultani nadzor etco 2 i SpO 2 bez mnogo muka. Karakteristike Monitor sa dva parametra koji podržava trenutni standard nege obezbeđuje merenja CO 2 i SpO 2 Integrated Pulmonary Index (IPI), koji obezbeđuje jednostavan, jasan i razumljiv pokazatelj statusa i trendova ventilacije pacijenta Broj apneja na sat i indeks desaturacije kiseonika, indeksi koji se koriste da pomognu pri identifikaciji i kvalifikaciji događaja apneje ili desaturacije kiseonika (ako je dostupno) Jednostavan korisnički interfejs sa ekranom u boji Rutinskim funkcijama se pristupa sa 2 klika 72 sata trendova za pregled istorije pacijenta Pregled alarma jednim klikom SARA (pametni alarm za analizu disanja), tehnologija upravljanja alarma sa ugrađenom pametnom kapnografijom koja smanjuje klinički beznačajne alarme Obeležavanje događaja radi upoređivanja događaja i administracije lekova sa promenama u statusu pacijenta Snimanje slučaja kao pomoć pri organizaciji datoteka pacijenata Poziv sestre Opcioni ugrađeni štampač USB priključak za prenos podataka pacijenata na USB fleš memorijske uređaje Analogni priključak za korišćenje u laboratorijama za ispitivanje problema spavanja i drugim laboratorijskim okruženjima RS-232 priključak za prenos podataka Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 21

22 Pregled tehnologije Pregled tehnologije Ovaj odeljak pruža osnovni pregled kapnografije i pulsne oksimetrije. Šta je kapnografija? Kapnografija je neinvazivna metoda za monitoring nivoa ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu (etco 2 ) radi procene statusa ventilacije pacijenta. Capnostream koristi Microstream nedisperzivnu infracrvenu (NDIR) spektroskopiju da neprekidno meri količinu CO 2 tokom svake respiracije, količinu CO 2 prisutnu na kraju izdisaja (etco 2 ), količinu CO 2 prisutnu tokom udisaja (FiCO 2 ) i brzinu disanja. Infracrvena spektroskopija se koristi za merenje koncentracije molekula koji apsorbuju infracrvenu svetlost. Pošto je apsorpcija proporcionalna koncentraciji apsorbujućeg molekula, koncentracija može da se odredi upoređivanjem njegove apsorpcije sa standardnom. Microstream etco 2 potrošni pribori u monitor za merenje CO 2 dopremaju uzorke udahnutih i izdahnutih gasova iz potrošnih pribora ventilatora ili direktno od pacijenta (preko oralne/nazalne kanile). Iz uzorka se izdvajaju vlaga i sekrecije pacijenta, dok se održava oblik CO 2 krivulje. Brzina protoka uzorkovanja od 50 ml/min smanjuje nagomilavanje tečnosti i sekreta i smanjuje rizik od stvaranja prepreka na putanji uzorka u vlažnim okruženjima odeljenja za intenzivnu negu. Kada jednom uđe u Microstream CO 2 senzor, uzorak gasa prolazi kroz ćeliju za mikro-uzorke (15 mikrolitara). Ova ekstremno mala zapremina se brzo ispire, omogućavajući brzo vreme porasta i precizna očitavanja CO 2, čak i pri velikim brzinama disanja. Micro Beam infracrveni izvor osvetljava ćeliju za mikro-uzorke i referentnu ćeliju. Ovaj patentirani izvor infracrvene svetlosti generiše samo određene talasne dužine karakteristične za spektar apsorpcije CO 2. Stoga nisu potrebne kompenzacije kada su različite koncentracije N 2 O, O 2, anestetika i vodene pare prisutne u udahnutom i izdahnutom vazduhu. Infracrvena svetlost koja prolazi kroz ćeliju za mikro-uzorke i infracrvena svetlost koja prolazi kroz referentnu ćeliju se mere detektorima za infracrvenu svetlost. Mikroprocesor u monitoru izračunava koncentraciju CO 2 upoređivanjem signala iz oba detektora. Šta je pulsna oksimetrija? Pulsna oksimetrija se zasniva na sledećem: Razlika u apsorpciji crvene i infracrvene svetlosti (spektralna fotometrija) oksihemoglobina i deoksihemoglobina Promene u količini arterijske krvi u tkivu tokom ciklusa pulsa (pletizmografija), i otuda apsorpcija svetlosti te krvi. Pulsna oksimetrija određuje kontrolnu saturaciju kiseonika (SpO 2 ) propuštanjem crvene i infracrvene svetlosti u arteriolarnu mrežu i meri promene u apsorpciji svetlosti za vreme ciklusa pulsacije. Niskonaponske svetleće diode (LED) koje emituju crvenu i infracrvenu svetlost u senzoru za oksimetriju služe kao izvori svetlosti; fotodioda služi kao foto-detektor. Pošto se oksihemoglobin i deoksihemoglobin razlikuju u apsorpciji svetla, količina crvenog i infracrvenog svetla koju apsorbuje krv je povezana sa saturacijom hemoglobina kiseonikom. Za identifikovanje saturacije kiseonika u arterijskom hemoglobinu, monitor koristi pulsativnu prirodu arterijskog protoka. Tokom sistole, novi impuls arterijske krvi ulazi u vaskularnu mrežu i povećava se količina krvi i apsorpcija svetlosti. Tokom dijastole, količina krvi i apsorpcija svetlosti dostižu svoju najnižu tačku. Monitor zasniva svoja merenja SpO 2 na razlici između maksimalne i minimalne apsorpcije (merenja za vreme sistole i dijastole). Fokusiranje na apsorpciju svetlosti od strane pulsativne arterijske krvi eliminiše efekte nepulsativnih apsorbera, kao što su tkivo, kost i venska krv. 22 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

23 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 3 Capnostream monitor Otpakivanje i inspekcija Instalacija baterijskog paketa Montaža monitora Podešavanje periodičnog održavanja Dodatni pribor Tasteri, indikatori i priključci Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Uključivanje monitora Standardni delovi pozdravnog ekrana Numerički prikaz početnog ekrana Obustavljanje rada monitora Navigacija ekrana Podešavanje datuma, vremena, jezika i drugih opcija Istek vremena ekrana Capnostream 20 p : lista za proveru rada Ovo poglavlje opisuje fizičke komponente monitora i način postavljanja monitora tako da bude spreman za upotrebu. Na kraju ovog poglavlja data je lista za proveru rada Capnostream 20 p uređaja koja ima za cilj da uprosti instalaciju, postavljanje i pokretanje procesa. Fotokopirajte listu za proveru iz priručnika i proverite korake sa liste za proveru dok postavljate monitor. Otpakivanje i inspekcija Otpakujte monitor i proverite sve komponente pre obavljanja daljih procedura. OTPAKIVANJE I PROVERA MONITORA: 1. Pažljivo izvadite Capnostream monitor i dodatni pribor iz kutije. 2. Proverite da li je priložen pribor naveden na dobijenoj otpremnici: Capnostream monitor Uputstvo za korišćenje Dva osigurača tipa F od 3,15 A FilterLine početni komplet Kabl za napajanje strujom Pakovanje senzora SpO 2 SpO 2 produžni kabl Rolna papira za štampač (jedna rolna je postavljena, jedna je dodatna rolna) Baterijski paket CD sa dodatnom dokumentacijom (RS-232 Capnostream protokoli prenosa podataka, informacija o aplikaciji za prenos podataka pacijenta i ovaj priručnik na više jezika) 3. Pregledajte svaku komponentu. Ako je neka komponenta oštećena ili nedostaje, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Napomena: Prilikom otpakivanja monitora, ambalažni otpad mora da bude odložen u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje ambalažnog otpada. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 23

24 Instalacija baterijskog paketa Instalacija baterijskog paketa UPOZORENJE: Uređaj uvek treba da radi sa instaliranom baterijom kako bi se obezbedilo rezervno napajanje u slučaju trenutnog ili privremenog nestanka struje. Monitor radi na napajanje naizmeničnom strujom ili na bateriju. Opremljen je punjivim litijum-jonskim baterijskim paketom. Da biste instalirali baterijski paket, otvorite poklopac odeljka za baterije na bočnoj strani monitora kao što je pokazano ispod. Utičnica za priključivanje baterije Ručica za ograničavanje Vrata odeljka za baterije INSTALACIJA BATERIJSKOG PAKETA: Slika 1 - Instalacija baterijskog paketa 1. Gurnite obe reze za oslobađanje na vratima odeljka za baterije unutra i otvorite vrata odeljka za baterije. 2. Dok držite baterijski paket sa žicama na desnoj strani, okrenite ručicu za ograničavanje u horizontalan položaj i postavite baterijski paket u monitor. 3. Gurnite baterijski paket do kraja. 4. Držite bateriju pritisnutu i zaključajte je u ležištu vraćanjem ručice za ograničavanje u vertikalni položaj. 5. Priključite kabl baterije u utičnicu za priključivanje baterije. Gurnite žice nazad u monitor. Utičnica za priključivanje baterije Ručica za ograničavanje Slika 2 - Detaljan crtež baterijskog paketa 6. Poravnajte preklope na vratima odeljka za baterije sa žlebovima na kućištu monitora, zatvorite vrata i gurnite dve reze za oslobađanje prema spolja. Obezbedite da je baterijski paket potpuno napunjen pre korišćenja monitora bez napajanja naizmeničnom strujom. Potpuno napunjen baterijski paket obezbeđuje 2,5 sata rada (bez korišćenja štampača). Kada je monitor povezan na naizmeničnu struju, baterijski paket se automatski puni. Za punjenje potpuno praznog baterijskog paketa potrebno je oko 12 sati. 24 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

25 Instalacija baterijskog paketa Kada počnete da koristite monitor, proverite da li ikona baterije u donjem levom uglu ekrana monitora pokazuje da je baterija puna. Pogledajte Testiranje baterije i priključaka naizmenične struje za detalje. UPOZORENJE: Preporučuje se da uvek imate instaliranu bateriju. Ako baterija nije instalirana, jedinica će pravilno raditi na napajanje naizmeničnom strujom, ali ako se napajanje naizmeničnom strujom izgubi iz bilo kog razloga, monitor neće raditi. Imajte na umu da kada nema baterijskog paketa, indikator nivoa punjenja baterije može greškom da pokaže prisustvo potpuno napunjene baterije. Napomena: Ako baterija nije potpuno napunjena, ikona baterije će pokazati nivo punjenja baterije. Testiranje baterije i priključaka naizmenične struje Nivo punjenja baterijskog paketa i priključci naizmenične struje treba da se potvrde pre svake upotrebe. ZA TESTIRANJE BATERIJE: 1. Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje (ON/OFF) da biste uključili monitor. 2. Posmatrajte ikonu nivoa baterije u donjem levom uglu ekrana. Indikator nivoa punjenja baterije Slika 3 - Traka menija sa nivoom punjenja baterije 3. Ako ste prethodno potpuno napunili bateriju, ikona baterije treba da pokaže da je baterija puna. Napomena: Prilikom uključivanja monitora, indikator nivoa punjenja baterije će pokazati punu bateriju oko 15 sekundi nakon što se uključi monitor. Monitor će tada ažurirati indikator nivoa punjenja baterije da bi pokazao pravi nivo baterije. Ponovo napunite baterijski paket kada se na ekranu pojavi informativna poruka BATTERY LOW (SLABA BATERIJA). Da biste ponovo napunili bateriju, pobrinite se da je monitor priključen na naizmenično napajanje. Narandžasti indikator napajanja naizmeničnom strujom na prednjoj ploči monitora će zasvetliti. Za normalan rad, uvek proverite da li narandžasti indikator napajanja naizmeničnom strujom svetli tokom upotrebe monitora. Ovo će obezbediti punjenje baterije tokom upotrebe i spremnost monitora u slučaju nestanka struje ili transfera pacijenta. Ako pacijent treba da se prenese na drugo mesto, uređaj može da se isključi i prenese sa pacijentom. Treba se pobrinuti da se monitor ponovo poveže na naizmeničnu struju nakon prenosa. Rukovanje baterijskim paketom OPREZ: OPREZ: Nemojte potapati baterijski paket u vodu; to može izazvati kvar. Ponovo napunite baterijski paket samo u monitoru da biste izbegli moguće pregrevanje, paljenje ili pucanje baterijskog paketa. Skladištenje baterije Postoje različiti zahtevi u odnosu na to koliko dugo skladištite bateriju bez upotrebljavanja: Kratkoročno skladištenje (jedan mesec ili manje) Baterijski paket ima funkciju automatskog pražnjenja. Morate periodično proveravati nivo punjenja baterijskog paketa. Dugoročno skladištenje (6 meseci ili više) Baterijski paket mora da se čuva na hladnom, suvom mestu, ne unutar monitora. Njegovo punjenje se smanjuje tokom vremena. Da biste povratili punu snagu baterijskog paketa, ponovo napunite bateriju pre upotrebe. OPREZ: Skladištenje ili prenos monitora pod uslovima okruženja van onih pomenutih u specifikaciji će uticati na rad monitora i oštetiti ga. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 25

26 Montaža monitora Odlaganje baterije OPREZ: Ne odlažite baterijski paket u vatru; može da eksplodira. Pratite lokalne vodeće propise i uputstva za recikliranje u pogledu odlaganja i recikliranja baterija. Baterija i korišćenje energije Ako se napajanje izgubi dok se monitor napaja naizmeničnom strujom, on se automatski prebacuje na napajanje iz unutrašnjeg baterijskog paketa. Narandžasti indikator napajanja naizmeničnom strujom svetli kada se monitor napaja preko spoljašnjeg izvora napajanja i nije u vezi sa statusom baterijskog paketa. Zeleni indikator uključivanja napajanja se pali kada se uključi monitor. Ako je narandžasti indikator napajanja naizmeničnom strujom ugašen, a uključen je zeleni indikator uključenog napajanja, monitor se napaja preko baterijskog paketa. Ikona baterije će pokazati prosečni nivo punjenja baterijskog paketa. Informativna poruka BATTERY LOW (SLABA BATERIJA) pojavljuje se kada je preostalo oko 15 minuta punjenja baterije (ekvivalentno 14,0 V). Montaža monitora Dno Capnostream uređaja je dizajnirano da odgovara standardnoj VESA ploči za montažu od 100 mm. (Primer je model GCX ploča za montažu FLP C koji se uklapa na model GCX sklopa pokretnog stalka RS C). VESA ploča za montažu može da se naruči od kompanije Oridion; kataloški broj je Pogledajte odgovarajuće Uputstvo za upotrebu za ove proizvode. Gumene nožice (4) Otvori za montažu (4) Slika 4 - Prikaz donje strane monitora OPREZ: Ne uklanjajte gumene nožice sa donje strane monitora. Ove gumene nožice su potrebne za rad monitora na stolu, da bi sprečile neželjeno pomeranje monitora dok je u upotrebi. Čak i ako gumene nožice trenutno nisu u upotrebi, predlaže se da ih držite na mestu zbog budućih potreba. 26 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

27 Podešavanje periodičnog održavanja Podešavanje periodičnog održavanja Ako vaša ustanova ima bazu podataka za periodično održavanje, unesite monitor u bazu podataka zbog njegove periodične procedure kalibracije. Kalibracija je potrebna nakon prvih sati upotrebe (ili 12 meseci, do čega prvo dođe), a nakon toga na svakih sati upotrebe (ili 12 meseci, do čega prvo dođe). Broj sati rada će se pojaviti na ekranu za servisiranje nakon što se monitor uključi. Za više detalja o kalibraciji i drugim procedurama održavanja, pogledajte Održavanje i otklanjanje problema na strani 124. Dodatni pribor Dostupan dodatni pribor Pogledajte spisak dostupnog dodatnog pribora za Capnostream. Dodatni pribor Tabela 2 - Capnostream dodatni pribor Oridion-ov kataloški broj Upotreba Papir (6 rolni) Papir odgovara štampaču ugrađenom u Capnostream uređaj. Monitor se isporučuje sa jednom postavljenom rolnom papira i jednom rezervnom rolnom. Pogledajte Zamena rolne papira za štampač na strani 128 za instalaciju papira. Adapterska ploča za montažu (Vesa) Upotrebljava se za montažu Capnostream uređaja na GCX pokretne stalke i druge sklopove za montažu. Pogledajte Montaža monitora na strani 26 za uputstva za montažu. Brzootvarajuća stega za stub Stega odgovara stubu nosača (prečnik stuba je od 19 mm [0,75 in] do 38 mm [1,5 in]) ili šini za montažu (veličina šine je 10 mm [0,39 in] x 25 mm [0,98 in]). Sa mehanizmom za brzo otvaranje. Adapterska ploča za montažu je uključena. Pokretni stalak sa korpom Nije proizvod kompanije Oridion GCX model RS C Stub kompleta pokretnog stalka od 38" sa 5" pločom za montažu kliznog tipa - uključuje: osnovu od 21", točkiće od 4", kontra-teg od 10 lb, ručicu i korpu od 6". Za korišćenje pokretnog stalka potrebna je ploča za montažu. Montažni adapter za Bernoulli predajnik Koristi se sa Bernoulli/Oxinet bolničkim sistemom. Pogledajte Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta na strani 122. Baterijski paket Pogledajte Instalacija baterijskog paketa na strani 24 za instalaciju baterija. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 27

28 Dodatni pribor Kabl za poziv sestre Dužina kabla je 3,5 metara: Ovaj kabl se isporučuje kao neterminiran da bi mogao da se prilagodi sistemu. Pogledajte Rad funkcije Poziv sestre na strani 119 za uputstva za postavljanje. Digitalni/analogni (D/A) kabl Koristi se za prenos podataka od Capnostream uređaja do analognog uređaja, kao što je polisomnograf. Pogledajte Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem na strani 113 za uputstva za postavljanje. Osigurač (2, svaki od 3,15 A 250 V) Pogledajte Zamena osigurača na strani 128 za uputstva o tome kako da zamenite osigurače. Y kabl za napajanje CS08707 Maks. kabl za 125 V je namenjen samo za Kabl za napajanje u SAD Evropski kabl za napajanje Ploča za montažu monitora PE03833 PE00208 upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Za upotrebu sa Capnostream uređajem i Bernoulli/Oxinet bežičnim mostom. Pogledajte Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta na strani 122 za detalje. Komplet za montažu sadrži VESA adapter za montažu, 100 x 100 mm do 75 x 75 mm, koji može da se pričvrsti na dno monitora kao što je opisano iznad. Ovo omogućava da se monitor montira na širok opseg GCX stalaka i nosača uključujući GCX pokretni stalak, model RS C. Kontaktirajte GCX ( za više informacija o njihovim dostupnim rešenjima za montažu monitora. Imajte na umu da je prilikom montaže monitora na pokretni stalak ili stub nosača važno koristiti stalak koji ima prečnik osnove točka od najmanje 53,5 cm (21 inča) da bi se osigurala stabilnost. D/A kabl za prenos podataka D/A interfejs zahteva Oridion D/A kabl za prenos podataka (Oridion-ov kataloški broj je ). Papir za štampač Monitor koristi termalni papir za štampač sa sledećim specifikacijama: Tabela 3 - Specifikacije papira za štampač Stavka Širina papira Prečnik rolne papira (maksimum) Dužina papira (maksimum) Vrednost 58 mm (2 ¼ in) 40 mm (1 1/2 in) 15,2 metra (50 ft) Napomena: Neki proizvođači koriste papir različite debljine, tako da rolna od 15,2 metra različitog proizvođača može da premaši maksimalno ograničenje prečnika i neće stati u monitor. Rolne papira za zamenu koje odgovaraju specifikacijama mogu da se dobiju od kompanije Oridion (kataloški broj za pakovanje od 6 rolni) ili, u Severnoj Americi, na adresi (Broj modela 22550). 28 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

29 Tasteri, indikatori i priključci Tasteri, indikatori i priključci Slede prikazi prednje, zadnje i bočne strane monitora na kojima se vidi displej, kontrole i spoljašnji priključci. Prikaz prednje strane monitora Prednja ploča monitora sadrži ekran za prikazivanje, tastere za aktivnosti i kontrolno dugme Slika 5 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja Tabela 4 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja navodi numerisane oznake. Tabela 4 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja Oznaka Naziv Opis Oznaka Naziv Opis 1 Uključivanje/isključiva nje monitora 2 Indikator napajanja naizmeničnom strujom 3 Indikator uključenog monitora Tasterski prekidač 7 Taster za privremeno utišanje alarma Narandžasto svetlo 8 Crveni indikator alarma Zeleno svetlo 9 Žuti indikator alarma Privremeno onemogućava zvučni alarm na dva minuta. Indikator koji treperi tokom alarma visokog prioriteta (pogledajte Alarmi visokog prioriteta na strani 74). Indikator koji svetli ili treperi u skladu sa statusom alarma (pogledajte Prikaz alarma na strani 70). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 29

30 Kontrolni tasteri na prednjoj ploči 4 Taster za događaj Pokreće proces postavljanja markera za brzi ili detaljni događaj u podacima trenda. 5 Taster za Omogućava pokretanje primanje/otpuštanje i zaustavljanje slučaja pacijenata i unošenje ID pacijenta. 6 Taster za Isključuje pumpu isključivanje pumpe za kapnografiju na podešeno vreme u cilju zaštite monitora tokom procedura sukcije. 10 Kontrolno dugme 11 Ekran za prikazivanje 12 Drška za nošenje Obrtno dugme se koristi za navigaciju po ekranu i bira funkciju kada se pritisne. Ekran prikazuje podatke pacijenta, traku menija, režim pacijenta, datum-vreme i bilo koju informaciju ili poruku greške. Omogućava nošenje monitora. Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Slika ispod pokazuje detaljan pregled kontrola koje su pokazane u Slika 5 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja na strani 29 i opisane u Tabela 4 - Prikaz prednje strane Capnostream uređaja iznad. Slika 6 - Kontrolni tasteri na prednjoj ploči 30 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

31 Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Zadnja ploča monitora Zadnja ploča monitora sadrži priključke za napajanje i komunikaciju Slika 7 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja Tabela 5 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja opisuje funkcije priključaka na zadnjoj strani monitora. Tabela 5 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja Oznaka Funkcija Opis Oznaka Funkcija Opis 1 Nosač strujnog osigurača Dva brza osigurača od 3,15 A. 6 Analogni izlaz Ženski 15-pinski konektor tipa D za analogni 7-kanalni izlaz. 2 Strujni priključak Utičnica za napajanje naizmeničnom strujom. 7 Ekvipotencijalno uzemljenje Za spoljašnje uzemljenje. 3 USB priključak Za fleš memorijski stik. 8 Etikete proizvođača 4 RS-232 Ženski 9-pinski konektor 9 Drška za nošenje tipa D za RS-232 komunikaciju. 5 Poziv sestre Priključak za povezivanje sa sistemom za poziv sestre. 10 Zaštita od zatezanja kabla za napajanje Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 31

32 Kontrolni tasteri na prednjoj ploči Prikaz leve i desne strane monitora Leva strana monitora sadrži kućište za bateriju i spoljašnje priključke za interfejs pacijenta Slika 8 - Prikaz leve strane Capnostream uređaja Tabela 6 - Prikaz leve strane Capnostream uređaja opisuje funkcije karakteristika na levoj strani monitora. Tabela 6 - Prikaz leve strane Capnostream uređaja Oznaka Funkcija Opis 1 FilterLine ulazni konektor Za povezivanje FilterLine-a na monitor. Obezbeđen sa automatskim zatvaranjem vrata. 2 Izlaz gasa Za povezivanje sa sistemom za skupljanje gasa kada se monitor koristi u prisustvu anestezijskih gasova. Izlaz za gas je konektor cevnog tipa predviđen za ID cevčice od 3/32 inča. 3 SpO2 Za povezivanje SpO2 senzora na monitor pomoću produžnog kabla. 4 Kućište baterije Mesto gde se instalira baterijski paket. 5 Bar kod nalepnica Bar kod serijskog broja i broja modela monitora. Desna strana monitora je predviđena samo za rolnu papira koja se koristi za štampanje izveštaja pacijenata i na njoj se nalaze tasteri koji se koriste za kontrolu štampača. Ovaj držač rolne papira za štampač može da se vidi u Slika 48 - Umetanje rolne papira u štampač na strani 128, a uputstva za menjanje rolne papira za štampač u Zamena rolne papira za štampač na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

33 Uključivanje monitora Uključivanje monitora Ovaj odeljak objašnjava kako se uključuje monitor. OPREZ: OPREZ: UKLJUČIVANJE MONITORA: Monitor je namenjen samo kao pomoć za procenu pacijenta. Mora da se koristi zajedno sa kliničkim znacima i simptomima. Upotrebljavajte samo Microstream etco 2 potrošni pribor i Nellcor senzore da biste osigurali pravilno funkcionisanje uređaja. 1. Priključite kabl za napajanje u strujni priključak na zadnjoj strani monitora (pogledajte Slika 7 - Prikaz zadnje strane Capnostream uređaja na strani 31). Obmotajte zaštitu od zatezanja kabla za napajanje oko kabla i zategnite da biste osigurali da se kabl za napajanje ne izvuče slučajno iz monitora. 2. Priključite kabl za napajanje u utičnicu naizmenične struje. 3. Zasvetleće narandžasti indikator napajanja na prednjoj ploči. OPREZ: Ako se ne upali narandžasto svetlo, monitor radi samo na napajanje baterijom i prestaće da radi kada se baterija isprazni. 4. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje napajanja (ON/OFF) na prednjoj ploči da biste uključili monitor. Dešava se sledeće: Zeleni indikator uključenog napajanja se pali pokazujući da je monitor uključen. Na ekranu se pojavljuje figura peščanog sata na nekoliko sekundi praćena plavim pozdravnim ekranom monitora na oko 5 sekundi dok monitor obavlja samotest. Crveno i žuto svetlo alarma će zasvetleti na kratko, a zvučnik će emitovati zvučni signal. OPREZ: Ako crveno i žuto svetlo alarma ne zasvetle ili se ne začuje zvuk iz zvučnika, monitor ne treba koristiti već ga treba poslati na servisiranje. Čućete kako se pumpa uključuje na par sekundi, a zatim ponovo isključuje. Ipak, ako je FilterLine povezan na monitor, pumpa će ostati uključena. Slika 9 - Pozdravni ekran Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 33

34 Standardni delovi pozdravnog ekrana Standardni delovi pozdravnog ekrana Nakon plavog pozdravnog ekrana, pojaviće se ekran sa zahtevom za čišćenje memorije trenda. Za objašnjenje ovog ekrana, pogledajte Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva na strani 45. Nakon tog ekrana pojaviće se početni ekran. Početni ekran prikazuje informacije o CO 2 i SpO 2 zajedno sa vrednošću IPI i druge informacije koje su standardne na većini drugih ekrana. Ovaj odeljak objašnjava glavne delove ekrana. Početni ekran može da prikazuje u jednom od dva osnovna formata: grafičkom i numeričkom. Podrazumevani prikaz je standardni prikaz koji je opisan u nastavku. Numerički format obezbeđuje numerički prikaz koji je veći i lakši za čitanje bez prikaza krivulja koje odvraćaju pažnju. Da saznate više o numeričkom prikazu, pročitajte Numerički prikaz početnog ekrana na strani 38. Standardni prikaz početnog ekrana Tipičan standardni početni ekran prikazan na donje dve slike pokazuje podatke i krivulje za pacijenta koji se nadzire sa FilterLine i SpO 2 senzorom. Oblast zaglavlja Numerički podaci za CO 2 u realnom vremenu Krivulja CO 2 IPI vrednost u realnom vremenu i A/hr i ODI numeričke vrednosti Numerički podaci za SpO 2 u realnom vremenu Traka menija Slika 10 - Tipični početni ekran IPI trend podataka 34 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

35 Standardni delovi pozdravnog ekrana Slika 11 - Tipični početni ekran kada A/hr i ODI nisu dostupni Početni ekrani sadrže sledeće delove: Oblast zaglavlja opisano na strani 36 Traka menija opisano na strani 37 IPI podaci u realnom vremenu sa grafičkim prikazom trenda opisano na strani 39 A/hr i ODI podaci opisano na strani 38 (ako je dostupno) Podaci za CO2 u realnom vremenu i krivulja CO 2, opisano na strani 37 Podaci za SpO2 u realnom vremenu opisano na strani 37 Većina ekrana sadrže oblast zaglavlja, traku menija, podatke za CO 2 u realnom vremenu i podatke za SpO 2 u realnom vremenu. U većini slučajeva, prilikom prelaska sa jednog na drugi ekran, monitor će uvek prikazati zaglavlje, traku menija, delove sa numeričkim podacima za CO 2 u realnom vremenu i sa numeričkim podacima za SpO 2 u realnom vremenu. Neprekidno prikazivanje numeričkih podataka za CO 2 i SpO 2 u realnom vremenu na desnoj strani omogućava neprekidan nadzor pacijenta čak i kada se menjaju podešavanja sistema ili posmatra istorija pacijenta na ekranima trenda. Opcija IPI na ekranu može da se onemogući u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove. (Ako je tip pacijenta Infant/Neonatal (Bebe/novorođenčad), IPI se automatski onemogućava i jedina dostupna opcija za standardni početni ekran prikazuje krivulju SpO 2 umesto krivulje IPI trenda.) Za više informacija pogledajte Poglavlje 7 Integrated Pulmonary Index na strani 64. Ako je IPI opcija onemogućena, videće se početni ekran bez IPI opcije. Primer ovog početnog ekrana može da se vidi u Slika 12 - Standardni početni ekran bez IPI opcije na strani 36. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 35

36 Standardni delovi pozdravnog ekrana Oblast zaglavlja Krivulja CO 2 Numerički podaci za CO 2 u realnom vremenu A/hr i ODI podaci Krivulja SpO 2 Numerički podaci za SpO 2 u realnom vremenu Traka menija Slika 12 - Standardni početni ekran bez IPI opcije Oblast zaglavlja Oblast zaglavlja se uvek prikazuje duž vrha ekrana i sadrži informacije navedene u tablici ispod Slika 13 - Oblast zaglavlja 6 Tabela 7 - Oblast zaglavlja opisuje elemente oblasti zaglavlja. 7 Tabela 7 - Oblast zaglavlja Stavka Funkcija Opis 1 Vreme/datum Prikazuje vreme i datum u izabranim formatima. 2 Tip pacijenta Pokazuje režim pacijenta. Opcije su ADULT (ODRASLI), PEDIATRIC 1-3 YRS (DECA OD 1-3 GOD.), PEDIATRIC 3-6 YRS (DECA OD 3-6 GOD.), PEDIATRIC 6-12 YRS (DECA OD 6-12 GOD.) i INFANT/NEONATAL (BEBE/ NOVOROĐENČAD) (za decu mlađu od 1 godine) 3 Naziv ekrana Prikazuje trenutni naziv ekrana. 4 Polje za poruku U ovom polju se pojavljuju poruke koje objašnjavaju alarme i status opreme. 5 ID pacijenta Ako se unese ID pacijenta za trenutni slučaj, pojaviće se ID pacijenta. 36 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

37 Standardni delovi pozdravnog ekrana 6 Indikator statusa alarma Pokazuje da li su zvučni alarmi omogućeni, privremeno onemogućeni ili trajno onemogućeni. 7 USB indikator Pokazuje da li je USB fleš memorijski uređaj trenutno priključen na monitor Traka menija Traka menija sa dostupnim opcijama i funkcijama je smeštena duž dna ekrana monitora. Na levoj strani je indikator nivoa punjenja baterije. Na desnoj strani je kontrola jačine zvuka zvučnika. Traka menija se menja u zavisnosti od toga koje opcije i funkcije su dostupne za određeni ekran. Na nekim ekranima postoje dodatne opcije koje se mogu birati u određenoj oblasti ekrana. Podaci za CO 2 u realnom vremenu Ovo polje ekrana pokazuje vrednosti etco 2 i FiCO 2 u realnom vremenu zajedno sa izabranim jedinicama i brzinu disanja (RR) izraženu u udisajima u minuti. Numerički prikaz se pojavljuje na desnoj strani, a prikaz krivulje na levoj. Za više detalja u vezi sa prikazanim informacijama, pogledajte CO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru na strani 54. Kada se pređe prag ograničenja alarma CO 2, uređaj će oglasiti alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. Ova oblast ekrana može da se izabere kao da je opcija menija. Biranjem ove oblasti obezbeđuje se pristup ekranu za podešavanje radi menjanja vrednosti parametara CO 2. Podaci za SpO 2 u realnom vremenu Ova oblast na ekranu prikazuje numeričke podatke za SpO 2 u realnom vremenu: SpO 2, PR i pletizmografska krivulja ili traka sa otkucajima pulsa se uvek prikazuju. (Ako je IPI onemogućen i usled toga nije prikazana krivulja SpO 2, SpO 2 otkucaj pulsa je predstavljen zelenom trakom na levoj strani ovog polja.) Za više detalja o prikazanim podacima za SpO 2, pogledajte poglavlje 6 Pulsna oksimetrija sa Capnostream monitorom na strani 58. Kada se pređe prag ograničenja alarma SpO 2, uređaj će oglasiti alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. Ova oblast ekrana može da se izabere kao da je opcija menija. Izbor ove oblasti omogućava pristup početnom ekranu za menjanje vrednosti parametra SpO 2, uključujući opciju za uključivanje ili isključivanje tona otkucaja pulsa. IPI podaci u realnom vremenu sa grafičkim prikazom trenda Ova oblast ekrana prikazuje vrednost IPI u realnom vremenu, numeričku vrednost koja sumira četiri parametra (etco 2, RR, SpO 2, PR) da bi obezbedila brzi pokazatelj statusa ventilacije pacijenta. Grafikon IPI trenda pokazuje trend ove vrednosti u odabranom vremenskom periodu (podrazumevani period je jedan sat). Na grafikonu IPI trenda, crvena i žuta horizontalna linija pokazuju trenutno podešena ograničenja za urgentni alarm i alarm upozorenja. Za više informacija o ovom parametru, pogledajte poglavlje 7 Integrated Pulmonary Index na strani 64. Kada se premaši ograničenje IPI alarma, uređaj će oglasiti alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. IPI podaci nisu dostupni za neke pacijente; za više informacija, pogledajte poglavlje 7 Integrated Pulmonary Index na strani 64. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 37

38 Standardni delovi pozdravnog ekrana A/hr i ODI podaci Ova oblast ekrana prikazuje vrednosti A/hr i ODI (ako su dostupne). Za više informacija o A/hr i ODI, pogledajte Broj apneja na sat i indeks desaturacije kiseonikom na strani 66. Kada broj apneja u bilo kom jednosatnom periodu tokom zadnjih 12 sati premaši podešeni broj, na ekranu će se pojaviti vizuelno upozorenje u obliku zvezdice koje se pojavljuje pored vrednosti A/hr, ukazujući korisniku da treba posmatrati ekran A/hr i ekran desaturacije O 2 ). Ekran za A/hr i desaturaciju O 2 se otvara pomoću tastera menija REPORTS (IZVEŠTAJI). Za više informacija o funkciji A/hr Visual Alert (Vizuelno upozorenje za A/hr), pogledajte Vizuelno upozorenje za A/hr na strani 67. Numerički prikaz početnog ekrana Oblast zaglavlja Numerički podaci IPI u realnom vremenu i podaci IPI trenda, i A/hr i ODI podaci Numerički podaci za CO 2 u realnom vremenu Numerički podaci za SpO 2 u realnom vremenu Traka menija Slika 14 - Tipičan numerički početni ekran Numerički ekrani sadrže sledeće delove: Oblast zaglavlja na strani 38 Traka menija na strani 37 IPI podaci u realnom vremenu sa grafičkim prikazom trenda na strani 39 Podaci za CO2 u realnom vremenu na strani 37 Podaci za SpO2 u realnom vremenu na strani 37 A/hr i ODI podaci na strani 38 (ako je dostupno) Oblast zaglavlja Oblast zaglavlja je identična oblasti zaglavlja koja se vidi kod standardnog početnog ekrana. Traka menija Traka menija je identična traci menija koja se vidi kod standardnog početnog ekrana. 38 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

39 Obustavljanje rada monitora Podaci za CO 2 u realnom vremenu Ovo polje ekrana pokazuje vrednosti etco 2 i FiCO 2 u realnom vremenu zajedno sa izabranim jedinicama i brzinu disanja (RR) izraženu u udisajima u minuti. Obezbeđen je samo numerički displej čija je veličina tolika da može da se pročita čak i sa udaljenosti. Za više detalja u vezi sa prikazanim informacijama, pogledajte poglavlje 5 CO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru na strani 54. Kada se pređe prag ograničenja alarma za etco 2, FiCO 2 ili RR, uređaj će oglasiti alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. Ova oblast ekrana može da se izabere kao da je opcija menija. Biranjem ove oblasti obezbeđuje se pristup ekranu za podešavanje radi menjanja vrednosti parametara CO 2. Podaci o SpO 2 u realnom vremenu Ova oblast na ekranu prikazuje podatke SpO 2 u realnom vremenu. Obezbeđen je numerički displej čija je veličina tolika da može da se pročita čak i sa udaljenosti. Kao i na standardnom ekranu, na ovom ekranu će se pojaviti samo parametri koje je izmerio senzor koji je trenutno povezan na uređaj. Za više detalja o prikazanim podacima za SpO 2, pogledajte poglavlje 6 Pulsna oksimetrija sa Capnostream monitorom na strani 58. Kada se pređe prag ograničenja alarma SpO 2, uređaj će generisati alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. A/hr i ODI podaci Ova oblast ekrana prikazuje vrednosti A/hr i ODI (ako su dostupne). Za više informacija o A/hr i ODI, pogledajte Broj apneja na sat i indeks desaturacije kiseonikom na strani 66. Kada broj apneja u bilo kom periodu od jednog sata tokom zadnjih 12 sati premaši podešeni broj, na ekranu će se pojaviti vizuelno upozorenje u obliku zvezdice koje se pojavljuje pored vrednosti A/hr, ukazujući korisniku da treba posmatrati ekran A/hr and O 2 Desat (A/hr i desaturacija O 2 ). Ekran A/hr i O 2 Desat (A/hr i desaturacija O 2 ) se otvara pomoću tastera menija REPORTS (IZVEŠTAJI). Za više informacija o funkciji A/hr Visual Alert (Vizuelno upozorenje za A/hr), pogledajte Vizuelno upozorenje za A/hr na strani 67. IPI podaci u realnom vremenu sa grafičkim prikazom trenda Ova oblast ekrana prikazuje vrednost IPI u realnom vremenu, numeričku vrednost koja sumira četiri parametra (etco 2, RR, SpO 2, PR) da bi obezbedila brzi pokazatelj statusa ventilacije pacijenta. Grafikon IPI trenda ispod numeričke vrednosti pokazuje trend ove vrednosti tokom izabranog vremenskog perioda. Na grafikonu IPI trenda, crvena i žuta horizontalna linija pokazuju trenutno podešena ograničenja za urgentni alarm i alarm upozorenja. Za više informacija o ovom parametru, pogledajte poglavlje 7 Integrated Pulmonary Index na strani 64. Kada se premaši ograničenje IPI alarma, uređaj će oglasiti alarm: odgovarajući broj će zatreptati, broj će se pojaviti sa crvenom ili žutom pozadinom (u zavisnosti od toga da li se radi o urgentnom alarmu ili alarmu upozorenja) i pojaviće se poruka u oblasti zaglavlja na ekranu. Obustavljanje rada monitora Nakon obavljenog nadzora pacijenta, rad monitora treba obustaviti na sledeći način: 1. Uklonite FilterLine i SpO 2 senzor sa pacijenta. 2. Isključite monitor pritiskom na prekidač za uključivanje i isključivanje (ON/OFF) na prednjoj ploči monitora. 3. Ako je monitor povezan na napajanje naizmeničnom strujom pomoću adaptera naizmenične struje, mora biti odspojen sa napajanja naizmeničnom strujom. Da bi se nastavilo punjenje monitora kada se ne koristi za merenje, monitor treba da ostane povezan sa napajanjem naizmenične struje. Monitor će nastaviti da puni svoju unutrašnju bateriju čak i kada je isključen. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 39

40 Podešavanje datuma, vremena, jezika i drugih opcija Navigacija ekrana Izaberite opcije i podesite vrednosti koristeći kontrolno dugme. Kontrolno dugme radi na sličan način kao običan kompjuterski miš. Takođe se koristi kao tastatura za unos slova i brojeva. ZA KRETANJE PO EKRANU: 1. Okrenite kontrolno dugme na desno ili levo da biste prešli u sledeće polje na ekranu koje se tada ističe okvirom plave boje. 2. Da biste izvršili izbor, gurnite kontrolno dugme tako da klikne. ZA UNOS SLOVA I BROJEVA: 1. Kada se zahteva unos alfanumeričkih podataka, okrenite kontrolno dugme za navigaciju, a zatim kliknite na blok za unos podataka na ekranu. Sadržaj bloka za podatke se uklanja i pojavljuje se mali blok sa žutom pozadinom na mestu prvog znaka. U bloku će biti crno slovo A. 2. Kako okrećete kontrolno dugme sa desna na levo, videćete kompletnu abecedu i brojeve od 0 do 9, simbol za brisanje unazad, razmaknicu i simbol za unos. 3. Kada se prikaže željeni znak, pritisnite kontrolno dugme tako da klikne. Uneti znak će se vratiti na svoju regularnu boju (belu), a žuti blok će se pomeriti na mesto sledećeg znaka. 4. Ponovo okrenite kontrolno dugme za početak biranja novog znaka. 5. Za završetak unosa alfanumeričkih znakova, pritisnite kontrolno dugme dva puta nakon unosa poslednjeg slova ili simbola. DA PROMENITE PODEŠAVANJA: 1. Kada ste na ekranu sa podešavanjima koja mogu da se promene, okrećite kontrolno dugme dok se željeno podešavanje ne istakne okvirom plave boje. 2. Da biste izabrali podešavanje, gurnite kontrolno dugme tako da klikne. 3. Okrećite kontrolno dugme dok ne dođe na novo podešavanje. 4. Za postavljanje podešavanja, gurnite kontrolno dugme tako da klikne. 5. Nastavite sa biranjem podešavanja ili okrenite kontrolno dugme da biste izabrali BACK (Nazad) ili HOME (Početak). Promene konfiguracije Na većini ekrana za izbor, kada napravite izmenu jednog ili više parametara sistema, nova podešavanja će biti prihvaćena tek kada napustite ekran izborom tastera HOME (POČETAK) ili BACK (NAZAD). Ako je ekran za izbor napušten pritiskom na jedan od kontrolnih tastera prednje ploče koji su smešteni ispod ekrana ili ako čekate više od jednog minuta i ekranu istekne vreme i resetuje se, promenjena podešavanja se neće sačuvati. Podešavanje datuma, vremena, jezika i drugih opcija Nakon što monitor uključite prvi put, proverite datum i vreme u gornjem levom uglu zaglavlja da biste obezbedili da budu tačni. ZA PROMENU DATUMA, VREMENA, JEZIKA ILI DRUGIH OPCIJA: 1. Na početnom ekranu, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali stavku SYSTEM (SISTEM) u traci menija. 2. Da biste prilagodili datum i vreme, upotrebite kontrolno dugme da izaberete i promenite svako podešavanje. Ažurirani datum i vreme su sačuvani u memoriji monitora kada napustite ekran i neće biti potrebno ponovno podešavanje nakon što se monitor isključi. 3. Da biste promenili jezik prikaza, koristite kontrolno dugme da promenite jezik. 4. Nove podešene opcije (uključujući jezik) će ostati da važe dok se monitor ne isključi. Za trajno menjanje jezika prikaza i drugih podešavanja, pogledajte informacije u Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

41 Istek vremena ekrana 5. Za promenu bilo kojih drugih navedenih parametara, izaberite potrebnu opciju, a zatim izaberite taster menija HOME (POČETAK) da biste se vratili na početni ekran. 6. Ako A/hr i ODI nisu dostupni, opcija prikaza se neće pojaviti na ovom ekranu. Istek vremena ekrana Istek vremena ekrana Slika 15 - Ekran za podešavanje sistema Vreme svih ekrana za podešavanja i ekrana sistema će isteći nakon 60 sekundi bez aktivnosti kontrolnog dugmeta, a vi ćete biti vraćeni na prethodni ekran sa kog ste došli. Ovo će se nastaviti svakih 60 sekundi dok ne dođete do početnog ekrana ili ekrana trenda (u zavisnosti od ekrana sa koga je započeo proces podešavanja). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 41

42 Capnostream 20p: lista za proveru rada Capnostream 20 p : lista za proveru rada Da bi Capnostream monitor radio brzo i glatko, pratite sledeći spisak uputstava: 1. Otpakivanje monitora Izvadite Capnostream monitor i dodatni pribor iz kutije. Proverite da li je priložen pribor naveden na dobijenoj otpremnici. Proverite da li je papir u štampaču. 2. Instalacija baterijskog paketa Pogledajte Instalacija baterijskog paketa na strani 24 za uputstva za instalaciju. 3. Uključivanje monitora Priključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu na zadnjem delu monitora. Obmotajte zaštitu od zatezanja kabla za napajanje oko kabla i zategnite da biste osigurali da se kabl za napajanje ne izvuče slučajno iz monitora. Priključite kabl za napajanje u utičnicu naizmenične struje. Upaliće se narandžasti indikator napajanja na prednjoj ploči monitora. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje napajanja na prednjoj ploči da biste uključili monitor. Zeleni indikator uključеnоg napajanja će zasvetleti, pokazujući da je monitor uključen. Imajte na umu da će narandžasti indikator napajanja i zeleni indikator uključenog napajanja biti upaljeni tokom rada monitora. 4. Promena datuma, vremena ili jezika Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali stavku SYSTEM (SISTEM) u traci menija. Promenite sva podešavanja na tom ekranu, ako je potrebno. 5. Podešavanje tipa pacijenta i režima Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali stavku PATIENT TYPE (TIP PACIJENTA) na traci menija početnog ekrana. Izaberite ADULT (ODRASLI), PEDIATRIC (DECA) (Po starosti) ili INFANT/NEONATAL (BEBE/NOVOROĐENČAD) prema potrebi. 6. Povezivanje FilterLine-a Gurnite i otvorite poklopac ulaznog konektora FilterLine-a da biste ga otvorili i povežite odgovarajući FilterLine. Povežite FilterLine na pacijenta kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu koje se isporučuje uz FilterLine. Konektor linije za uzorkovanje treba da se zašrafi u smeru kazaljke na satu u priključak za CO 2 monitora tako da više ne može da se okreće kako bi se osiguralo da je bezbedno pričvršćen na monitor. Ovo će obezbediti da nema rizika od propuštanja gasova na mestu priključka tokom merenja i da preciznost merenja nije ugrožena. 7. Povezivanje SpO 2 senzora Čvrsto priključite produžni kabl za SpO 2 senzor na priključak za SpO 2 senzor monitora, a zatim priključite SpO 2 senzor na produžni kabl. SpO 2 senzor priključite na pacijenta kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu. 8. Kada se oba senzora priključe na monitor, on je spreman za rad. 9. Provera ograničenja alarma Proverite podrazumevana ograničenja alarma i napravite bilo koje trajne promene u podrazumevanim vrednostima ustanove. Pogledajte Alarmi i poruke na strani 69 za više detalja o alarmima. 42 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

43 10. Otvaranje slučaja pacijenta Capnostream 20p: lista za proveru rada Da biste snimili podatke pacijenta tako da ih lako možete pronaći i učitati, preporučuje se otvaranje slučaja pacijenta. Otvaranje slučaja pacijenta se zahteva kod snimanja tabelarnog izveštaja o slučaju. Pogledajte Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva pacijenata na strani 45 za uputstva. 11. Štampanje podataka pacijenta Izaberite željeni tip izveštaja pacijenta i pritisnite taster PRINT (Štampaj) na ekranu. Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje 11 Izveštaji na strani Podešavanje rada sistema za poziv sestre (ako je primenljivo; dodatni pribor za povezivanje sistema za poziv sestre mora da se kupi odvojeno) Priključite jedan kraj kabla za poziv sestre u priključak za poziv sestre na zadnjoj strani monitora, a drugi kraj kabla povežite na sistem ustanove, kao što je određeno zahtevima ustanove. Proverite da li su svi kablovi povezani i pritegnuti. Omogućite poziv sestre na monitoru kao što je opisano u Rad funkcije Poziv sestre na strani 119. Potvrdite komunikaciju između monitora i sistema za poziv sestre. 13. Podešavanje rada sa slanjem analognih podataka (ako je primenljivo; dodatni pribor za povezivanje analognog sistema mora da se kupi odvojeno) Povežite jedan kraj D/A (digitalni/analogni) kabla za podatke kompanije Oridion (kataloški broj ) na zadnju stranu monitora, a drugi kraj kabla povežite na analogni sistem, kao što je polisomnograf, prema potrebi. Proverite da li su svi kablovi povezani i pritegnuti. Podesite slanje analognih podataka na monitoru, kao što je opisano u Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem na strani 113. Potvrdite da postoji prenos podataka između monitora i sistema. 14. Podešavanje interfejsa Bernoulli sistema (ako je primenljivo; centralni sistem za nadzor i dodatni pribor moraju da se kupe odvojeno) Povežite Client Bridge (klijentov most) na RS-232 priključak na zadnjoj strani monitora. Pobrinite se da su svi priključci na mestu i dovoljno zategnuti. Potvrdite da je klijentov most montiran bezbedno. Potvrdite komunikaciju između Capnostream monitora, klijentovog mosta i Bernoulli centralne stanice. Za više detalja pogledajte Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta na strani Podešavanje VueLink sistema (ako je primenljivo; Philips monitor, VueLink modul i dodatni pribor za povezivanje moraju da se kupe odvojeno) Povežite jedan kraj VueLink interfejs kabla (kataloški broj CS08745 uključuje ovaj kabl i uputstvo) na priključak RS-232 na zadnjoj strani monitora, a drugi kraj kabla povežite na VueLink sistem, prema potrebi. Proverite da li su svi kablovi povezani i pritegnuti. Podesite sistem; za više informacija pogledajte Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom na strani 123 i priručnik za VueLink komunikacioni interfejs (Oridion PN ). Obezbedite da su podrazumevana podešavanja ustanove za funkciju RS-232 omogućena za VueLink. (Za više detalja pogledajte Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom na strani 123.) Potvrdite da postoji prenos podataka između monitora i sistema. 16. Podešavanje prenosa podataka preko USB-a (USB fleš disk jedinica mora da se kupi odvojeno) Povežite USB fleš disk jedinicu na zadnju stranu monitora. Izaberite željeni tip izveštaja pacijenta i pritisnite taster Start USB (POKRENI USB) na ekranu. Pogledajte Prenos podataka preko USB priključka za podatke na strani 106 za detaljne informacije. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 43

44 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 4 Upotreba Capnostream monitora Priprema monitora za pacijenta Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva pacijenata Unošenje događaja pacijenta Menjanje jačine zvuka alarma i pulsa Odlaganje alarma Korišćenje sistema za sakupljanje gasa Isključivanje pumpe radi sukcije ili ispiranja Demo Mode (Režim demonstracije) Referentni dijagram menija na ekranu monitora Priprema monitora za pacijenta OPREZ: Ako bilo koji odziv monitora ne izgleda prikladan, ne koristite monitor. Umesto toga, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Sledeći koraci opisuju proceduru za pripremu monitora za pacijenta. DA PRIPREMITE MONITOR PACIJENTA: 1. Uključite monitor pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje na prednjoj ploči. 2. Kompletan redosled uključivanja je opisan u odeljku Uključivanje monitora na strani Potvrdite da su zeleni indikator uključenog napajanja i narandžasti indikator napajanja naizmeničnom strujom upaljeni. OPREZ: Ako se ne upali narandžasto svetlo, monitor radi samo na napajanje baterijom i prestaće da radi kada se baterija isprazni. Pogledajte Uključivanje monitora na strani Crveno i žuto svetlo alarma će zasvetleti na kratko, a zvučnik će emitovati zvučni signal. OPREZ: Ako crveno i žuto svetlo alarma ne zasvetle ili se ne začuje zvuk iz zvučnika, monitor ne treba koristiti već ga treba poslati na servisiranje. 5. Povežite jedan ili oba senzora na monitor, prateći uputstva u ovom priručniku. Za povezivanje senzora, pogledajte Povezivanje FilterLine na strani 54 i Povezivanje SpO2 senzora na monitor na strani 60. Kada se jedan ili oba senzora priključe na monitor, on je spreman za rad. Ako FilterLine nije povezan, nema CO 2 krivulje i pojaviće se poruka FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN). Ako SpO 2 senzor nije povezan, nema SpO 2 krivulje i pojaviće se poruka SpO 2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO 2 JE ODSPOJEN). Moguće je koristiti ili funkciju kapnografije (etco 2 ) ili funkciju pulsne oksimetrije (SpO 2 ) bez korišćenja druge funkcije. Ako samo želite da pokrenete jednu funkciju, povežite SAMO senzor za tu funkciju i monitor će raditi normalno. Napomena: Capnostream monitor je predviđen za upotrebu samo sa jednim pacijentom u isto vreme. Podešavanje tipa pacijenta Monitor pet različitih tipova pacijenata, koji su navedeni ispod. Infant/Neonatal (Deca/novorođenčad): za pacijente od rođenja do starosti od jedne godine. Pediatric 1-3 yrs (Deca od 1-3 god.): za pacijente starosti od jedne do tri godine. Pediatric 3-6 yrs (Deca od 3-6 god.): za pacijente starosti od tri do šest godina. 44 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

45 Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva pacijenata Pediatric 6-12 yrs (Deca od 6-12 god.): za pacijente starosti od šest do dvanaest godina. Adult (Odrasli): za pacijente starosti od 12 godina i više. Tip pacijenta je prikazan u gornjem levom uglu ekrana. Podešavanje tipa pacijenta je obavezno. Originalni podrazumevani tip pacijenta na monitoru je ADULT (ODRASLI); jednom kada se tip pacijenta promeni, podrazumevani će biti trenutni tip pacijenta. OPREZ: ZA PROMENU TIPA PACIJENTA: Karakteristike disanja se računaju različito za različite tipove pacijenata. Zbog toga je veoma važno podešavanje pravilnog tipa pacijenta. Nepravilno podešavanje će dovesti do nepreciznog nadzora disanja pacijenta i uticati na IPI vrednost pacijenta. 1. Ako je tip pacijenta koji se pojavi na ekranu pravilan za trenutnog pacijenta, nema potrebe za promenom tipa pacijenta. Ako želite da napravite promenu, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali funkciju PATIENT TYPE (TIP PACIJENTA) na traci menija početnog ekrana. 2. Okrenite kontrolno dugme da promenite tip pacijenta i pritisnite kontrolno dugme da registrujete promenu. Ova promena će ostati važeća dok se ne promeni tip pacijenta. Monitor ima nezavisna podešavanja ograničenja alarma za odrasle pacijente/decu pacijente i bebe/novorođenčad koja mogu da se konfigurišu na osnovu fiziologije posmatrane u određenim starosnim grupama. Pogledajte relevantne informacije u Promena ograničenja alarma na strani 70. Korišćenje slučajeva pacijenata i ID brojeva pacijenata Preporučuje se da sve podatke sačuvane u monitoru povežete sa ID brojem pacijenta, što će identifikovati njihovo poreklo i odgovarajućeg pacijenta. Ovo omogućava da se sačuvani podaci trenda povežu sa ID pacijenta i izbegava mogućnost mešanja podataka od nekoliko pacijenata u jednom štampanju ili preuzimanju trenda. ZA OTVARANJE NOVOG SLUČAJA: 1. Kada je pacijent povezan na monitor, pritisnite taster Patient Admit/Discharge (Primanje/otpuštanje pacijenata) na prednjoj ploči monitora. Na ekranu će se pojaviti polje PATIENT ID (ID PACIJENTA) i automatski generisan ID broj od 14 cifara će se pojaviti u polju za identifikaciju: PATIENT ID (ID PACIJENTA) Ovaj automatski generisan ID broj označava početni datum i vreme sesije slučaja (format GGGGMMDDččmmss, koji označava godinu, mesec, dan, sat, minut i sekunde početka sesije). Da biste koristili automatski generisani ID broj, pomoću kontrolnog dugmeta izaberete stavku START CASE (POKRENI SLUČAJ) i kliknite taster START CASE (POKRENI SLUČAJ) da pokrenete slučaj. 3. Da biste promenili ID broj, ako je potrebno, okrenite kontrolno dugme da označite stavku PATIENT ID (ID PACIJENTA) plavom bojom na ekranu i kliknite kontrolno dugme. Upotrebite kontrolno dugme da unesete novi alfanumerički ID pacijenta okretanjem i pritiskanjem kontrolnog dugmeta za biranje slova i brojeva. Ako želite da unesete razmak, okrenite dugme dok ne vidite prazan kvadrat umesto slova ili broja i kliknite da unesete razmak. Primetićete da je razmak koji trenutno unosite obeležen žuto. Maksimalna dozvoljena dužina ID pacijenta je 20 znakova. Izaberite simbol za unos da završite. Pogledajte odeljak Navigacija ekrana na strani 40 za uputstva o unošenju slova i brojeva. 4. Ako za ovog pacijenta želite da promenite tip pacijenta, možete to uraditi sa ovog ekrana, koristeći kontrolno dugme da izaberete i promenite tip pacijenta. 5. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali START CASE (POKRENI SLUČAJ). Napomena: Kada se pritisne taster START CASE (POKRENI SLUČAJ), slučaj će započeti, a zatim taster postaje STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ). Napomena: Novi slučaj ne može da se započne dok se prethodni slučaj ne zaustavi tasterom STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 45

46 Unošenje događaja pacijenta Napomena: Ako niste sigurni da li monitor trenutno nadzire slučaj, kliknite na taster Patient Admit/Discharge (Primanje/otpuštanje pacijenata) za prikaz ekrana na kome se pojavljuje taster START CASE (POKRENI SLUČAJ). Status tastera START CASE (POKRENI SLUČAJ) može da obezbedi pokazatelj trenutnog statusa: kada nema pokrenutog slučaja, pokazaće START CASE (POKRENI SLUČAJ), a ako je slučaj u toku, pokazaće STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ). 6. Da biste okončali slučaj kada je nadzor pacijenta završen, pritisnite taster Patient Admit/Discharge (Primanje/otpuštanje pacijenata), a zatim izaberite STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ). Ovo obeležava kraj podataka za tog pacijenta. Zaustavljanje slučaja će obrisati memoriju trenda i na ekranu će se pojaviti upozorenje STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM (ZAUSTAVLJANJE SLUČAJA ĆE IZBRISATI MEMORIJU TRENDA; PONOVO PRITISNITE ZAUSTAVI SLUČAJ ZA POTVRDU) kada se pritisne taster STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ). Ako želite da prenesete ili odštampate podatke slučaja ili trenda, ovo mora da se uradi pre nego što se zaustavi slučaj. Ako ne želite da zaustavite slučaj, jednostavno okrenite dugme da uklonite pitanje sa ekrana i nastavite slučaj. Ako ne želite da zaustavite slučaj, ponovo kliknite na kontrolno dugme. 7. Ako se taster STOP CASE (ZAUSTAVI SLUČAJ) ne pritisne kada korisnik završi nadzor i isključi monitor, slučaj će se nastaviti kada se monitor isključi i ponovo uključi. Međutim, kada se monitor ponovo uključi u takvom slučaju, upozorenje će predložiti da korisnik očisti podatke trenda i zatvori slučaj (da ukloni ID pacijenta) pre početka nove sesije nadzora. Ovaj ekran se vidi u Slika 34 - Poruka memorije trenda na strani 92. Kompanija Oridion preporučuje da uradite tako da biste izbegli pogrešnu identifikaciju podataka pacijenta. Međutim, ako nameravate da nastavite sa nadzorom istog pacijenta kao u prethodnom slučaju, možete zadržati podatke trenda i slučaja. Ako kliknete YES (DA) i CONFIRM? (POTVRDITI?) na ekranu Slika 34 - Poruka memorije trenda na strani 92, obrisaće se memorija trenda i zatvoriti trenutni slučaj, i tako obrisati svi podaci u monitoru vezani za taj slučaj. UPOZORENJE: Monitor može da čuva samo jedan slučaj u isto vreme. Memorija trenda uključuje samo podatke trenutnog slučaja, a kada se slučaj zaustavi, memorija trenda se briše. Monitor automatski snima podatke pacijenta i podatke o datumu i vremenu za sve događaje, bilo da je korišćena opcija slučaja pacijenta ili ne. Dok se memorija trenda ne obriše, ovi podaci ostaju snimljeni u monitoru, dok se memorija trenda ne napuni i početak podataka trenda zameni novim podacima. (Za više informacija o kapacitetu trenda pogledajte Poglavlje 10 Korišćenje trendova na strani 84.) Međutim, štampanja slučaja će uključiti podatke snimljene nakon pokretanja trenutnog slučaja (čak i ako memorija trenda uključuje i podatke koji prethode trenutnom slučaju). Sa druge strane, prikazani podaci trenda i štampanja trenda će uključiti sve podatke snimljene u memoriji trenda. Unošenje događaja pacijenta Tokom pregledavanja istorije pacijenta na monitoru, često je korisno imati podatak o događajima pacijenta koji mogu da utiču na snimljene rezultate. Monitor je u stanju da zabeleži širok spektar događaja pacijenta. Postoje dve opcije: Quick Events (Brzi događaji) i Detailed Events (Detaljni događaji). Ako je monitor podešen da snima brze događaje, pritiskanje tastera za događaje ( ) postavlja oznaku u memoriji trenda koja pokazuje da se desio događaj na datum i vreme kada je taster pritisnut. Pogledajte Tabela 20 - Primer tabelarnog prikaza za primer označavanja brzog događaja. Detaljni događaji omogućavaju kliničaru da zabeleži više detalja. Postoje tri kategorije događaja: administracija lekova, fizička aktivnost pacijenta i intervencije. Ovi događaji mogu da se označe u memoriji monitora da bi pomogli u praćenju nege pacijenta i da bi se pojavili u prikazima trenda i izlazu podataka. 46 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

47 Menjanje jačine zvuka alarma i pulsa KORIŠĆENJE OPCIJE DETAILED EVENTS (DETALJNI DOGAĐAJI): 1. Pritisnite taster za događaj na displeju prednje ploče monitora. 2. Tabela ispod će se pojaviti na displeju. Upotrebite kontrolno dugme da kliknete na događaj. 3. Ponovo kliknite kontrolnim dugmetom da snimite događaj i vratite se na ekran HOME (POČETAK). Tabela ispod pokazuje podrazumevana fabrička podešavanja. Imena događaja mogu da se menjaju korišćenjem podrazumevanih podešavanja ustanove kao što je opisano u Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani 134. Tabela 8 - Oznake događaja MEDICATION (LEK) PATIENT (PACIJENT) INTERVENED (INTERVENISANO) FENTANYL (FENTANIL) EATING (JEDENJE) OXYGEN (KISEONIK) VERSED (UPUĆEN) DRINKING (PIJENJE) SUCTION (SUKCIJA) MIDAZOLAM (MIDAZOLAM) COUGHING (KAŠLJANJE) ADJ AIRWAY (PRILAGOĐENI DISAJNI PUT) MORPHINE (MORFIJUM) AMBULATING (KRETANJE) NARCAN (NARKAN) DEMEROL (DEMEROL) CHEST PT (FIZIOTERAPIJA GRUDI) ROMAZICON (ROMAZIKON) PROPOFOL (PROPOFOL) TURNED (OKRENUT) NEB TX (TERAPIJA NEBULIZATOROM) SURFACTANT (SURFAKTANT) SNORING (HRKANJE) STIMULATED (STIMULISANO) OTHER (DRUGI) OTHER (DRUGI) CO2 INSUFFL (INSULFACIJA CO2)* ABG (GASOVI U ARTERIJSKOJ KRVI) OTHER (DRUGI) * Insulfacija CO 2 Ako je monitor podešen da snima detaljne događaje, ali vi ne želite da odredite specifičan naziv događaja, pritiskanjem tastera za događaj dva puta snimiće se neoznačeni događaj slično označavanju brzog događaja. Ovo je korisno kada nema vremena za podešavanje detalja. Menjanje jačine zvuka alarma i pulsa Jačina zvuka alarma može da se pojača ili smanji za alarme pacijenta i ton pulsa. Ton pulsa takođe može da se isključi u meniju SpO 2. Podrazumevano, ton pulsa je isključen. Jačina zvuka alarma ZA POJAČAVANJE ILI SMANJENJE JAČINE ZVUKA ALARMA: 1. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali ikonu zvučnika na desnoj strani menija. Slika 16 - Traka menija 2. Kliknite jednom na kontrolno dugme da biste izabrali kontrolu jačine zvuka alarma. 3. Okrenite kontrolno dugme da pojačate ili utišate zvuk. Izabrani nivo jačine zvuka alarma će se čuti kako okrećete dugme. Kliknite dva puta na dugme da biste podesili novi nivo jačine zvuka. Ikona jačine zvuka zvučnika Slika 17 - Izbor jačine zvuka alarma Napomena: Jačina zvuka alarma ne može da se podesi na nulu korišćenjem kontrole jačine zvuka alarma. Zvučni alarm može da se onemogući samo u podrazumevanim podešavanjima ustanove. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 47

48 Odlaganje alarma Jačina tona pulsa Monitor može da se podesi tako da generiše zvučni signal za svaki otkucaj pulsa. Monitor se isporučuje iz fabrike sa isključenim tonom pulsa. Ton pulsa takođe može da se isključi u meniju SpO 2. Podrazumevano, ton pulsa je isključen. Podešavanje jačine tona pulsa Za pojačavanje ili smanjenje tona pulsa, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali ikonu zvučnika i kliknite dva puta da biste izabrali podešavanje jačine tona pulsa. Jačina tona pulsa može da se podesi na nulu. Uključivanje/isključivanje tona pulsa ZA UKLJUČIVANJE TONA PULSA: Slika 18 - Biranje jačine tona pulsa 1. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali oblast prikaza SpO 2. Kliknite na kontrolno dugme da biste prešli na ekran za podešavanje SpO Okrenite kontrolno dugme da biste označili podešavanje PULSE TONE (TON PULSA), kliknite na dugme da biste izabrali opciju, jednom okrenite dugme da promenite podešavanje na ON (UKLJUČENO) i ponovo pritisnite dugme da biste postavili opciju. 3. Sada se zvučni signal oglašava po jednom za svaki otkucaj pulsa. Da biste isključili ton pulsa, ponovite proceduru i izaberite isključivanje opcije PULSE TONE (TON PULSA). Podrazumevane opcije jačine zvuka alarma Podrazumevano podešavanje ustanove za jačinu zvuka alarma može da se podesi na jedan od tri načina opisanih u nastavku, na ekranu Institutional Defaults>Monitor (Podrazumevana podešavanja ustanove>monitor). Ovi izbori određuju jačinu zvučnog alarma kada je uređaj uključen. Pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134 da saznate više o podrazumevanim podešavanjima ustanove. Tabela 9 - Jačina zvučnog alarma Opcija jačine zvučnog alarma Maximum (Maksimum) Last Setting (Poslednje podešavanje) Audio Off (Isključen zvuk) Opis Jačina zvučnog alarma može da se vrati na maksimalnu jačinu kada se uređaj uključi, bez obzira na prethodna podešavanja. Zvučni alarm će ostati na nivou koji je poslednji podešen na uređaju, čak i nakon što je isključen i ponovo uključen. Zvučni alarm je isključen. OPREZ: Opcija isključenja zvuka (koja će dovesti do trajnog utišavanja alarma) treba da se podesi u podrazumevanim podešavanjima ustanove samo u slučaju kada negovatelj nadzire pacijenta i drugim sredstvima, da bi izbegao mogućnost da propusti alarm. Odlaganje alarma Dostupna je opcija za odlaganje alarma (za veliki broj alarma). Za više informacija, pogledajte Odlaganje alarma na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

49 Korišćenje sistema za sakupljanje gasa Korišćenje sistema za sakupljanje gasa Kada se pacijent sedira sa gasovitim anestetikom, sistem za sakupljanje gasa može da se poveže na monitor. Priključak za gas je konektor sa naglavkom namenjen za ID cevčice od 3/32 inča. Korišćenjem odgovarajućih cevčica povežite sistem za sakupljanje gasa na priključak za gas koji je smešten između konektora za FilterLine i SpO 2, kao što je pokazano ispod u Microstream etco2 potrošni pribor. Odlaganje uzorkovanih gasova treba da se obavi u skladu sa standardnim procedurama rada ili lokalnim propisima za odlaganje gasova. Mesto priključivanja sistema za sakupljanje gasa Slika 19 - Mesto priključivanja sistema za sakupljanje gasa Isključivanje pumpe radi sukcije ili ispiranja Koristite režim Pump Off (Isključivanje pumpe) uvek kada obavljate sukciju ili ispiranje. Tokom režima Pump Off (Isključivanje pumpe), aktivnost pumpe je obustavljena da bi se monitor zaštitio od prodora tečnosti koje mogu da uzrokuju kvar. U režimu Pump Off (Isključivanje pumpe), pumpa CO 2 modula je OFF (ISKLJUČENA) tokom podešenog vremena da bi se sprečilo da tečnosti uđu u monitor. UPOZORENJE: Ako u bilo kom trenutku uređaj prikaže poruku FILTERLINE BLOCKAGE (BLOKADA FILTERLINE), zamenite FilterLine. MENJANJE REŽIMA RADA PUMPE: 1. Pre obavljanja lavaže ili sukcije, pritisnite taster Pump Off (Isključivanje pumpe) koji se nalazi na prednjoj ploči monitora. Pumpa CO 2 modula se isključuje, tajmer počinje da odbrojava i prikazuje se ekran Pump Off (Isključivanje pumpe). Odbrojavanje tajmera se prikazuje u polju krivulje CO 2. Napomena: Dok je pumpa isključena, CO 2 se ne nadzire i nema krivulje disanja, etco 2 i FiCO 2, ili su prikazane brojne vrednosti brzine disanja. Monitoring SpO 2 i brzine pulsa se nastavlja. 2. Režim Pump Off (Isključivanje pumpe) može da se završi ponovnim pritiskom na taster Pump Off (Isključivanje pumpe). 3. Režim Pump Off (Isključivanje pumpe) može da se produži upotrebom kontrolnog dugmeta za izbor opcije menija EXTEND TIMER (PRODUŽENI TAJMER). Kada je monitor u režimu Pump Off (Isključivanje pumpe), pojavljuje se tajmer u oblasti za poruke pri vrhu ekrana i pokazuje ukupne sate i minute od trenutka isključivanja monitoringa CO 2. Kada tajmer završi ili ručno napustite režim Pump Off (Isključivanje pumpe) ponovnim pritiskom na taster iz Pump Off (Isključivanje pumpe), pumpa će se uključiti i nastaviće se monitoring CO 2. Monitor se automatski vraća na početni ekran. Napomena: Taster Pump Off (Isključivanje pumpe) ne radi dok se krećete po ekranima za grafički i tabelarni prikaz trenda. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 49

50 Referentni dijagram menija na ekranu monitora Demo Mode (Režim demonstracije) Capnostream monitor pruža mogućnost pregleda prethodno snimljenih standardnih podataka za prikaz primera izgleda monitora pod standardnim uslovima merenja. Režim demonstracije omogućava kliničarima i tehničarima da razumeju šta će ekran prikazati prilikom nadzora pacijenata, i može da im posluži kao vodič pre priključivanja monitora na prave pacijente. ZA KORIŠĆENJE REŽIMA DEMONSTRACIJE: 1. Da biste ušli u režim demonstracije, kliknite na stavku SYSTEM (SISTEM), a zatim na stavku SERVICE (SERVIS) na traci menija pri dnu ekrana. Unesite lozinku za servisiranje (pogledajte Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani 134) da biste otvorili ekran za servisiranje. 2. Na ekranu za servisiranje, kliknite na taster DEMO MODE (REŽIM DEMONSTRACIJE) na traci menija. Monitor će sada ući u režim demonstracije i prikazaće prethodno snimljene podatke CO 2 i SpO 2. Kao indikator rada u režimu demonstracije, u zaglavlju će se prikazati tekst DEMO MODE PRERECORDED DATA (REŽIM DEMONSTRACIJE - PRETHODNO SNIMLJENI PODACI). Opcije servisiranja i provere kalibracije nisu dostupne korisniku dok je uređaj u režimu demonstracije. 3. Da biste napustili režim demonstracije, morate da isključite monitor korišćenjem tastera za uključivanje/ isključivanje (ON/OFF) na prednjoj ploči monitora. Kada se monitor ponovo uključi, vratiće se na svoj standardni radni status. Referentni dijagram menija na ekranu monitora Na donjem dijagramu su navedene putanje kretanja kroz meni za navigaciju kroz različite ekrane na Capnostream uređaju. 50 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

51 Referentni dijagram menija na ekranu monitora Slika 20 - Referentni dijagram menija na ekranu kada su A/hr i ODI dostupni Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 51

52 Referentni dijagram menija na ekranu monitora Slika 21 - Referentni dijagram menija na ekranu kada A/hr i ODI nisu dostupni 52 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

53 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 5 Kapnografija sa Capnostream monitorom Microstream etco 2 potrošni pribor Povezivanje FilterLine CO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Podesivi parametri CO 2 Nadzor CO 2 tokom MRI snimanja Microstream etco 2 potrošni pribor OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: Pre upotrebe pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu Microstream etco 2 potrošnog pribora. Upotrebljavajte samo Microstream etco 2 potrošni pribor da biste osigurali pravilan rad monitora. Microstream etco 2 potrošni pribor je dizajniran za upotrebu na jednom pacijentu i ne sme se ponovo obrađivati. Ne pokušavajte da čistite, dezinfikujete ili izduvavate FilterLine pošto to može da ošteti monitor. Odlažite Microstream etco 2 potrošni pribor u skladu sa standardnim procedurama rada ili lokalnim propisima za odlaganje kontaminiranog medicinskog otpada. UPOZORENJE: Olabavljeni ili oštećeni konektori mogu da ugroze ventilaciju ili izazovu netačno merenje gasova disanja. Čvrsto povežite sve komponente i proverite konektore na propuštanja u skladu da standardnim kliničkim procedurama. UPOZORENJE: Ako previše vlage uđe u FilterLine (npr. od ambijentalne vlažnosti ili udisanja neuobičajeno vlažnog gasa), pojaviće se poruka Clearing FilterLine (Čišćenje FilterLine) u Capnostream polju za poruke. Ako FilterLine ne može da se očisti, poruka FilterLine Blockage (Blokada FilterLine) će se pojaviti u polju za prikaz krivulje CO 2 na početnom ekranu i u Capnostream polju za poruke. (Ako nema prikaza krivulje, poruka će se pojaviti samo u polju za poruke). Zamenite FilterLine čim se pojavi poruka FilterLine Blockage (Blokada FilterLine). UPOZORENJE: FilterLine može da se zapali u prisustvu O 2 kada se direktno izloži laseru, elektro-hirurškim uređajima ili velikoj toploti. Prilikom izvršavanja procedura na glavi i vratu koje uključuju laser, elektro-hirurške uređaje ili veliku toplotu, postupajte oprezno da biste sprečili sagorevanje FilterLine ili hirurških kompresa u okruženju. Napomena: Tokom povezivanja linije za uzorkovanje na monitor, zašrafite konektor linije za uzorkovanje na priključak za CO 2 monitora u smeru kazaljke na satu dok više ne može da se okreće kako bi se osiguralo da je bezbedno pričvršćen na monitor. Ovo će obezbediti da nema rizika od propuštanja gasova na mestu priključka tokom merenja i da preciznost merenja nije ugrožena. Napomena: Prateći konektor linije za uzorkovanje CO 2, proverite da li se vrednosti CO 2 pojavljuju na displeju monitora. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 53

54 CO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Osnovni principi Prilikom izbora Microstream etco 2 potrošnog pribora, treba razmotriti sledeće: Da li je pacijent intubiran ili nije intubiran Da li je pacijent na mehaničkoj ventilaciji Trajanje upotrebe Veličinu i težinu pacijenta Za dalje informacije, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Izaberite prikladni FilterLine i povežite ga na monitor pre priključivanja na disajni put pacijenta. Postarajte se da pratite Uputstvo za upotrebu Microstream etco 2 potrošnog pribora za pravilno povezivanje. Microstream etco 2 potrošni pribor Spisak Microstream etco 2 potrošnog pribora se pojavljuje u Microstream etco2 potrošni pribor na strani 153. Napomena: Pametni proizvodi pružaju mogućnost uzimanja uzorka iz usta i nosa. H proizvodi su namenjeni za dugotrajnu upotrebu. Napomena: Generički termin FilterLine, koji se koristi u ovom priručniku, je zamenljiv sa bilo kojim od Microstream etco 2 potrošnih pribora. Napomena: Navedeni proizvodi su takođe dostupni u verzijama dizajniranim za druge veličine pacijenata. Spisak opisuje glavne dostupne proizvode. Za više informacija o Oridion FilterLine priboru ili dodatnim veličinama ili opcijama pakovanja za ovaj proizvod, pogledajte Povezivanje FilterLine Pre nadzora pacijenta kapnografijom, odgovarajući FilterLine mora da se poveže na monitor i na pacijenta. ZA POVEZIVANJE: 1. Gurnite i otvorite poklopac ulaznog konektora FilterLine-a da biste ga otvorili i povežite odgovarajući FilterLine. Zašrafite FilterLine konektor u monitoru u smeru kazaljke na satu tako da više ne može da se okreće. 2. Povežite FilterLine na pacijenta kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu koje se isporučuje uz FilterLine. Kada se FilterLine poveže, monitor će odmah početi da traži udisaje, ali neće označiti stanje No Breath (Nema disanja) pre nego što dođe do bilo kakvog važećeg disanja. Napomena: Funkcija Capnostream monitora CO 2 će automatski ući u režim pripravnosti u slučajevima kada se Capnostream monitor ostavi uključen 30 minuta ili duže bez povezanog FilterLine-a. U tom slučaju, monitoring CO 2 će preći u automatski režim pripravnosti i ponovo pokrenuti kada se poveže FilterLine. Proces pokretanja obično traje 30 sekundi; može da traje do 180 sekundi. CO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Početni ekran Capnostream monitora prikazuje podatke CO 2 u realnom vremenu. Prikazani podaci uključuju: Vrednosti etco 2 i FiCO 2 u realnom vremenu zajedno sa izabranom jedinicom (pogledajte CO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru na strani 54 za detalje u vezi sa dostupnim jedinicama) Vrednosti FiCO 2 u realnom vremenu zajedno sa izabranom jedinicom (pogledajte Podesivi parametri CO2 na strani 56 za detalje u vezi sa dostupnim jedinicama) Brzina disanja (RR) izražena brojem udisaja u minuti Krivulja CO 2 54 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

55 CO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Krivulja CO 2 Vrednosti etco 2, FiCO 2 i brzine disanja Slika 22 - Podaci za CO 2 na Capnostream monitoru Pored toga, monitor može da prikaže podatke za CO 2 u obliku trenda, prikazujući vreme, datum, etco 2, RR, alarme, događaje i obeleživač za CASE START (POČETAK SLUČAJA). Za više informacija o prikazu trenda, pogledajte Poglavlje 10 Korišćenje trendova na strani 84. Kada se premaše gornja ili donja ograničenja alarma za etco 2, odgovarajući broj će zatreptati da bi se stručno osoblje koje obezbeđuje zdravstvenu negu upozorilo na posebne parametre koji su se promenili. Odlaganje može da se podesi za nekoliko alarma, ako je potrebno, tako da će se ovi alarmi oglasiti samo ako parametar premaši ograničenja alarma za podešeni broj sekundi. Ova opcija može da se podesi korišćenjem podrazumevanih podešavanja ustanove. Pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134 za više informacija o tome kako da podesite podrazumevana podešavanja ustanove. Ako je izabran numerički početni ekran, neće se pojaviti krivulja CO 2. Umesto toga, pojaviće se podaci za CO 2 ispisani velikim slovima da bi se omogućilo lakše gledanje, čak i sa udaljenosti. Deo numeričkog početnog ekrana za CO 2 vidi se u Slika 23 - Deo za CO2 na numeričkom početnom ekranu. Napomena: I za neonatalne i odrasle pacijente, broj za etco 2 prikazan na ekranu je maksimalna vrednost CO 2 tokom poslednjih 20 sekundi, ažuriran jednom u sekundi. Alarm za etco 2 će se oglasiti na osnovu vrednosti etco 2 prikazanoj na ekranu. Napomena: U okruženjima na velikim nadmorskim visinama, vrednosti etco 2 mogu da budu niže u odnosu na vrednosti koje se posmatraju na nivou mora, kao što je opisano Daltonovim zakonom parcijalnih pritisaka. Kada se monitor koristi u okruženjima na velikim nadmorskim visinama, preporučuje se da se shodno tome razmotri prilagođavanje podešavanja alarma za etco 2. Napomena: Režim merenja ispravlja vrednost CO 2 za podešavanje BTPS (telesna temperatura, pritisak, saturacija), što pretpostavlja da su alveolarni gasovi zasićeni vodenom parom. BPTS treba da ostane uključen za merenja pacijenta. U druge svrhe, on može da se isključi na ekranu za podešavanje CO 2. Slika 23 - Deo za CO 2 na numeričkom početnom ekranu Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 55

56 Podesivi parametri CO2 Podesivi parametri CO 2 Capnostream monitor pruža opciju za prilagođavanje nekih podešavanja parametara koja se koriste za merenja CO 2 tako da odgovaraju pacijentima, zahtevima vaše ustanove ili drugim potrebama. Da biste promenili ova podešavanja na privremenoj osnovi, dok je uređaj isključen, sledite proceduru ispod: Da biste izvršene promene postavili kao podrazumevana podešavanja ustanove tako da podešavanja ostanu da važe čak i kada se monitor isključi, pogledajte Parametri CO2 na strani 142. DA BISTE PROMENILI PODEŠAVANJA PARAMETRA CO 2 : 1. Na početnom ekranu, pomerite kontrolno dugme na deo ekrana za CO 2, tako da bude uokviren plavom bojom. Kliknite na kontrolno dugme. 2. Pojaviće se ekran za podešavanje CO 2. Pomerite kontrolno dugme na parametar koji želite da promenite i kliknite da biste izabrali taj parametar. Pomerite kontrolno dugme na željeno podešavanje i kliknite da biste ga izabrali. U Tabela 10 - Podesivi parametri CO2, pojavljuje se lista sa podešavanjima koja se mogu promeniti. 3. Pomerite kontrolno dugme na taster HOME (POČETAK) i kliknite da biste ga izabrali. Ekran će takođe da se vrati na početni ekran nakon nekoliko sekundi ako se ne obavljaju dodatne radnje na tom ekranu; međutim, ako istekne ekran i vrati se na HOME (POČETNI) ekran usled toga, promene se neće sačuvati. 4. Promene parametara ostaće da važe dok se uređaj ne isključi. Tabela 10 - Podesivi parametri CO 2 Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje BTPS* On/Off (Uključeno/isključeno) On (Uključeno) FiCO2 Display (Prikaz FiCO2) On/Off (Uključeno/isključeno) On (Uključeno) Pump-Off Timeout (Istek vremena za isključivanje pumpe) (minuti) CO2 Waveform Scale (Skala krivulje CO2) (mmhg) etco2 Scale for Trend Display (Skala etco2 za prikaz trenda) RR Scale for Trend Display (RR skala za prikaz trenda) Sweep Speed (mm/sec) (Brzina skeniranja) (mm/s) [za trenutni tip pacijenta] A/hr Visual Alert Level (Apnea/Hr) (Nivo vizuelnog upozorenja za A/hr) (apneja/sat) (ako je dostupno) 5, 10, 15 ili , 100, 150, Auto (Automatski) Auto (Automatski) 50, 100, , 100, , 2, 3, 6,3, 12,5, 25 6, * BTPS označava korekciju u odnosu na standardnu telesnu temperaturu, pritisak i zasićenje vodenom parom, koja se koristi tokom merenja. BTPS treba da se podesi na ON (UKLJUČENO) tokom svih procedura merenja. Uređaj automatski isključuje BTPS korekciju tokom procedura kalibracije i ponovo je uključuje nakon ovih procedura. Nije potrebno da korisnik pravi bilo kakve promene u podešavanju BTPS. 56 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

57 Nadzor CO 2 tokom MRI snimanja Nadzor CO2 tokom MRI snimanja UPOZORENJE: Ne koristite FilterLine H set za bebe/novorođenčad tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI). Korišćenje FilterLine H seta za bebe/novorođenčad tokom MRI snimanja može da povredi pacijenta. OPREZ: OPREZ: Tokom MRI snimanja, monitor mora da se postavi van MRI sobe. Kada se monitor koristi van MRI sobe, monitoring etco 2 se može realizovati priključivanjem FilterLine XL da bi se obezbedila veća dužina. Upotreba CO 2 linije za uzorkovanje koja ima slovo H u imenu (označava da je za upotrebu u okruženjima sa povećanom vlažnošću) tokom MRI snimanja može izazvati smetnje. Savetuje se upotreba linija za uzorkovanje koje ne nose oznaku H. Za spisak linija za uzorkovanje sa oznakom H, pogledajte Microstream etco2 potrošni pribor na strani 153. Neinvazivan monitoring etco 2 tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI) može da se postigne pomoću monitora, FilterLine XL i odgovarajuće linije za uzorkovanje CO 2. ZA KORIŠĆENJE MONITORA TOKOM MRI SNIMANJA: 1. Postavite monitor van MRI sobe. Mora da postoji otvor na zidu sobe (prečnika oko 10 cm). 2. Povežite FilterLine XL na monitor i sprovedite FilterLine XL kroz otvor u zidu MRI sobe. 3. Pričvrstite FilterLine XL na pacijenta. Napomena: Zbog povećane dužine FilterLine XL, može doći do povećanja vremena odlaganja i usled toga dužeg vremena odziva (sporijeg odgovora). Kontaktirajte svog lokalnog predstavnika prilikom kupovine FilterLine XL. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 57

58 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 6 Pulsna oksimetrija sa Capnostream monitorom Nellcor SpO 2 senzori Povezivanje SpO 2 senzora na monitor SpO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Podesivi parametri SpO 2 Poruka za ograničenje alarma za SpO 2 Nellcor SpO 2 senzori UPOZORENJE: Pre upotrebe, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu senzora, uključujući sva upozorenja, mere opreza i uputstva. UPOZORENJE: Ne koristite oštećeni senzor. Ne koristite senzor sa izloženim optičkim komponentama. Nemojte potapati senzor u vodu, rastvarače ili rastvore za čišćenje (senzori i konektori nisu vodootporni). Ne sterilišite zračenjem, parom ili etilen-oksidom. Pogledajte uputstva za čišćenje u uputstvu za upotrebu senzora za pulsnu oksimetriju za višekratnu upotrebu. UPOZORENJE: Upotrebljavajte samo Nellcor senzore za merenja SpO 2. Drugi senzori mogu da uzrokuju nepravilan rad monitora. UPOZORENJE: Ne koristite senzore za oksimetriju tokom snimanja magnetnom rezonancom (MRI). Sprovedena struja može izazvati opekotine. Senzori mogu da utiču na MRI snimak, a MRI jedinica može da utiče na tačnost merenja oksimetrijom. UPOZORENJE: Nepravilna primena ili korišćenje senzora za pulsnu oksimetriju može dovesti do oštećenja tkiva, na primer previše zategnutim obmotavanjem senzora. Proverite lokaciju senzora kao što je naloženo u Uputstvu za upotrebu senzora da biste obezbedili integritet kože, tačno pozicioniranje i prianjanje senzora. UPOZORENJE: Ne koristite oštećene kablove za pacijenta. Nemojte potapati kablove za pacijenta u vodu, rastvarače ili rastvore za čišćenje (konektori kablova za pacijenta nisu vodootporni). Ne sterilišite zračenjem, parom ili etilen-oksidom. Pogledajte uputstva za čišćenje u Uputstvu za upotrebu kablova za pacijenta za višekratnu upotrebu. Napomena: Merni pretvarači kiseonika (senzori) koji se upotrebljavaju u ovom uređaju mogu da se kategorizuju kao površinski uređaji koji dolaze u kontakt sa kožom tokom ograničenog vremenskog perioda. Senzori su zadovoljili preporučeno testiranje biokompatibilnosti i, prema tome, usklađeni su sa ISO Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

59 Nellcor SpO2 senzori Izbor Nellcor SpO 2 senzora Kada birate senzor, uzmite u obzir težinu i nivo aktivnosti pacijenta, adekvantnost perfuzije, dostupna mesta primene senzora i predviđeno vreme nadzora. Modeli senzora su sumirani u Tabela 11 - Nellcor SpO2 senzori. Za dalje informacije, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Tabela 11 - Nellcor SpO 2 senzori Senzor za kiseonik Model Težina pacijenta Dužina senzora OXIMAX merni pretvarač kiseonika (za upotrebu samo na jednom pacijentu) MAX-N <3 kg ili >40 kg 0,5 m (1,5 ft.) MAX-I 3 do 20 kg 0,5 m (1,5 ft.) MAX-P 10 do 50 kg 0,5 m (1,5 ft.) MAX-A >30 kg 0,5 m (1,5 ft.) MAX-AL >30 kg 0,9 m (3 ft.) MAX-R >50 kg 0,5 m (1,5 ft.) MAX-FAST >40 kg 0,8 m (2,5 ft.) OXIMAX OxiCliq merni pretvarač kiseonika (za upotrebu samo na jednom pacijentu) OXIMAX Dura-Y merni pretvarač kiseonika za upotrebu na više mesta (nesterilan, za višekratnu upotrebu) Za upotrebu sa Dura-Y senzorom: Štipaljka za uvo (za višekratnu upotrebu, nesterilna) Pedi-Check pedijatrijska štipaljka za proveru na licu mesta (za višekratnu upotrebu, nesterilna) OXIMAX Oxiband merni pretvarač kiseonika (za višekratnu upotrebu, uz nesterilni adheziv za jednokratnu upotrebu) OXIMAX Durasensor merni pretvarač kiseonika (nesterilan, za višekratnu upotrebu) P 10 do 50 kg 0,9 m (3 ft.) N <3 kg ili >40 kg 0,9 m (3 ft.) I 3 do 20 kg 0,9 m (3 ft.) A >30 kg 0,9 m (3 ft.) D-YS >1 kg 1,2 m (4 ft.) 1,2 m (4 ft.) D-YSE 30 kg D-YSPD 3 do 4 kg 1,2 m (4 ft.) OXI-A/N <3 kg ili >40 kg 0,5 m (1,5 ft.) OXI-P/I 3 do 40 kg 0,9 m (3 ft.) DS-100A >40 kg 0,9 m (3 ft.) Napomene u vezi sa radom UPOZORENJE: Na rezultate merenja pulsnom oksimetrijom i pulsne signale mogu uticati određeni uslovi okruženja, pogrešna primena senzora i stanja pacijenta. UPOZORENJE: Nepravilna primena ili neprilagođeno vreme korišćenja SpO 2 senzora mogu dovesti do oštećenja tkiva. Proverite mesto primene senzora, kao što je naloženo u Uputstvu za upotrebu senzora. UPOZORENJE: Koristite samo senzore i kablove za pulsnu oksimetriju koje je odobrila kompanija Nellcor. Drugi senzori ili kablovi za oksimetriju mogu da uzrokuju nepravilan rad monitora. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 59

60 Povezivanje SpO2 senzora na monitor Netačna merenja može da uzrokuje: nepravilna primena senzora postavka senzora na ekstremitete sa manžetnom za krvni pritisak, arterijskim kateterom ili intravaskularnom linijom ambijentalno svetlo produženo i/ili preterano pomeranje pacijenta intravaskularne boje ili boje koje su nanete spolja, kao što je lak za nokte ili pigmentisana krema ukoliko se lokacija sa senzorom ne pokrije neprovidnim materijalom pod uslovima sa jakim ambijentalnim osvetljenjem Do gubitka signala pulsa može doći iz sledećih razloga: senzor je postavljen previše čvrsto manžetna za krvni pritisak je stavljena na isti ekstremitet na kome je pričvršćen i senzor postoji okluzija arterije proksimalno u odnosu na senzor slaba periferna perfuzija Očistite i uklonite sve supstance kao što je lak za nokte sa mesta primene. Povremeno vršite proveru kako biste obezbedili da je senzor stalno pravilno postavljen na pacijentu. Izaberite odgovarajući senzor, postavite ga prema uputstvima i pregledajte sva upozorenja i mere opreza navedene u Uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz senzor. Izvori jakog ambijentalnog svetla, kao što su hirurška svetla (posebno ona s izvorom ksenonskog svetla), bilirubinske lampe, fluorescentna svetla, infracrvene grejne lampe i direktno sunčevo svetlo mogu ometati performanse SpO 2 senzora. Da biste sprečili smetnje ambijentalnog svetla, proverite da li je senzor pravilno postavljen i pokrijte mesto primene senzora neprovidnim materijalom. OPREZ: Nepokrivanje mesta primene senzora neprovidnim materijalom pod uslovima intenzivnog ambijentalnog osvetljenja može dovesti do netačnih merenja. Ako pomeranje pacijenta predstavlja problem, pokušajte jedno od sledećih rešenja: Potvrdite da li je senzor pravilno i čvrsto primenjen. Pomerite senzor na manje aktivno mesto. Upotrebite adhezivni senzor koji toleriše neke pokrete pacijenta. Upotrebite novi senzor sa novom prijanjajućom podlogom. Ako loša perfuzija utiče na rad, razmotrite upotrebu MAX-R senzora; on vrši merenja iz prednje etmoidne arterije nosne pregrade, arterije koja se snabdeva od unutrašnje karotide. Ovaj senzor može da pribavi merenja kada je periferna perfuzija relativno loša. Povezivanje SpO 2 senzora na monitor Pre nadzora pacijenta pulsnom oksimetrijom, odgovarajući SpO 2 senzor mora da se poveže na monitor i na pacijenta. ZA POVEZIVANJE SPO 2 SENZORA: 1. Čvrsto priključite produžni kabl za SpO 2 senzor na priključak za SpO 2 senzor monitora, a zatim priključite odgovarajući Nellcor SpO 2 senzor na produžni kabl. 2. Povežite Nellcor SpO 2 senzor na pacijenta, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu, koristeći produžni kabl za Nellcor SpO 2 senzor. 3. Kada je SpO 2 senzor priključen na produžni kabl i povezan sa monitorom, monitor će odmah početi da traži puls. Prikazaće poruke NO PULSE FOUND (PULS NIJE NAĐEN) i SpO 2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO 2 NIJE NA PACIJENTU) dok se senzor ne postavi na pacijenta. Ovo je klasifikovano kao alarm srednjeg prioriteta i generisaće trostruki zvučni signal na svakih trideset sekundi. Da bi se izbegla poruka alarma i zvučni signali, možete da povežete produžni kabl na monitor, ali sačekajte sa priključivanjem SpO 2 senzora na produžni kabl dok ne dođe vreme da se pacijent poveže na monitor. 60 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

61 SpO2 podaci prikazani na Capnostream monitoru SpO 2 podaci prikazani na Capnostream monitoru Početni ekran Capnostream monitora prikazuje podatke SpO 2 u realnom vremenu. Prikazani podaci uključuju: Numerička vrednost SpO 2 Brzina pulsa Slika za Sat Seconds (pogledajte SpO2 alarmi i SatSeconds na strani 82 za objašnjenje ovog problema) Pletizmograf (krivulja SpO 2 ) Traka krivulje SpO 2 (pletizmograf) SpO 2 Sat Seconds Brzina pulsa Slika 24 - Podaci za SpO 2 na Capnostream monitoru - Standardni ekran Na standardnom početnom ekranu sa omogućenom IPI vrednošću (podrazumevani standardni početni ekran), pletizmograf (krivulja SpO 2 ) se vidi kao zelena vertikalna traka na delu ekrana za SpO 2 (levo od vrednosti za Sat Seconds). Traka pokazuje otkucaje pulsa koji rastu i opadaju sa otkucajima pulsa pacijenta. Kada se na početnom ekranu onemogući prikaz IPI vrednosti (pogledajte IPI opcije na strani 65 i Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134), pojaviće se deo za SpO 2 na početnom ekranu kao što se vidi u Slika 25 - Podaci za SpO2 na Capnostream monitoru - standardni ekran sa onemogućenom IPI vrednošću. Krivulja SpO 2 (pletizmograf) Vrednosti SpO 2, Sat Seconds i brzine pulsa Slika 25 - Podaci za SpO 2 na Capnostream monitoru - standardni ekran sa onemogućenom IPI vrednošću Pored toga, monitor može da prikaže podatke za SpO 2 u obliku trenda, prikazujući vreme, datum, SpO 2, brzinu pulsa (PR), alarme, događaje i obeleživače slučaja kako bi se napravila razlika između pacijenata. Za više informacija o prikazu trenda, pogledajte Poglavlje 10 Korišćenje trendova na strani 84. Kada se premaše gornja ili donja ograničenja alarma za SpO 2, odgovarajuće očitavanje će zatreptati da bi se stručno osoblje koje obezbeđuje zdravstvenu negu upozorilo na posebna očitavanja koja su se promenila. Ako je izabran numerički početni ekran, neće se pojaviti krivulja SpO 2. Umesto toga, pojaviće se podaci za SpO 2 ispisani velikim slovima da bi se omogućilo lakše gledanje, čak i sa udaljenosti. Deo numeričkog početnog ekrana za SpO 2 vidi se u Numerički prikaz početnog ekrana na strani 38. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 61

62 Podesivi parametri SpO2 Vrednosti SpO 2, Sat Seconds i brzine pulsa Slika 26 - Deo za SpO 2 na numeričkom početnom ekranu Podesivi parametri SpO 2 Capnostream monitor pruža opciju za prilagođavanje nekih podešavanja parametara koja se koriste za merenja SpO 2 tako da odgovaraju pacijentima, zahtevima vaše ustanove ili drugim potrebama. Da biste promenili ova podešavanja na privremenoj osnovi, dok je uređaj isključen, sledite proceduru ispod. Da biste podesili promene kao podrazumevana podešavanja ustanove, tako da podešavanja ostanu da važe čak i kada se monitor isključi, pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134. DA BISTE PROMENILI PODEŠAVANJA PARAMETRA SPO 2 : 1. Na početnom ekranu, pomerite kontrolno dugme na deo ekrana za SpO 2, tako da bude uokviren plavom bojom. Kliknite na kontrolno dugme. 2. Pojaviće se ekran za podešavanje SpO 2. Pomerite kontrolno dugme na parametar koji želite da promenite i kliknite da biste izabrali taj parametar. Pomerite kontrolno dugme na željeno podešavanje i kliknite da biste ga izabrali. U Tabela 12 - Podesivi parametri SpO2, pojavljuje se lista sa podešavanjima koja se mogu promeniti. 3. Pomerite kontrolno dugme na taster HOME (POČETAK) i kliknite da biste ga izabrali. Ekran će takođe da se vrati na početni ekran nakon nekoliko sekundi ako se ne obavljaju dodatne radnje na tom ekranu. 4. Promene parametara ostaće da važe dok se uređaj ne isključi. 62 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

63 Poruka za ograničenje alarma za SpO2 Tabela 12 - Podesivi parametri SpO 2 Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje Pulse Tone (Ton pulsa) On/Off (Uključeno/isključeno) On (Uključeno) Sat Sec (Sat Seconds) On/Off (Uključeno/isključeno) On (Uključeno) SpO2 Scale for Trend Display (Skala SpO2 za prikaz trenda) PR Scale for Trend Display (PR skala za prikaz trenda) Sweep Speed (mm/sec) (Brzina skeniranja) (mm/s) [za trenutni tip pacijenta] 0-100, , , 6,3, 12,5, Poruka za ograničenje alarma za SpO 2 Kada je ograničenje alarma za SpO 2 podešeno ispod 85%, pojavljuje se poruka SpO 2 LOW ALARM LIMIT (DONJE OGRANIČENJE ALARMA ZA SpO 2 ): xx će se pojaviti u oblasti zaglavlja, označavaju da je nivo SpO 2 DONJE ograničenje alarma. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 63

64 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 7 Integrated Pulmonary Index Uvod Upozorenja Prikaz IPI vrednosti IPI opcije Uvod Integrated Pulmonary Index (u daljem tekstu IPI) je numerička vrednost koja obuhvata četiri glavna parametra koje Capnostream meri u cilju obezbeđivanja jedinstvenog pokazatelja ukupnog statusa ventilacije pacijenta. Obuhvaćeni parametri su etco 2, RR, SpO 2 i PR. Za izračunavanje IPI vrednosti koriste se samo ova četiri parametra; ostali parametri se ne uzimaju u obzir. IPI se izračunava korišćenjem trenutnih vrednosti ova četiri parametra i njihovih interakcija na osnovu poznatih kliničkih podataka. IPI tako može da obezbedi ranu indikaciju promene u ventilacionom statusu koju ne može da pokaže trenutna vrednost bilo kog od ova četiri parametra pojedinačno. IPI je dizajniran da obezbedi dodatne informacije u vezi statusa pacijenta, možda i pre nego što vrednosti etco 2, RR, SpO 2 ili PR dostignu klinički zabrinjavajuće nivoe. Grafikon IPI trenda (vidi se na Capnostream početnom ekranu) je posebno dragocen zato što prikazuje trend statusa ventilacije pacijenta na grafikonu koji se lako koristi i na taj način može da upozori negovatelje na promene u statusu pacijenta. Dakle, značaj IPI vrednosti ne leži samo u apsolutnom numeričkom broju, već i u njegovoj povezanosti sa prethodnim vrednostima, tako da grafikon može da prikaže uzlazni ili silazni trend u statusu pacijenta i ukaže negovatelju da je možda potrebna pažnja ili intervencija. Slika 27 - Grafikon IPI trenda Tehnička napomena sa detaljima vezanim za IPI algoritam može se dobiti od kompanije Oridion. Pošto indeks koristi podatke monitoringa CO 2 i SpO 2, biće dostupan samo kada su oba parametra dostupna. Opseg indeksa je od 1-10; vrednosti indeksa treba shvatiti kao što je prikazano u donjoj tabeli. Opseg indeksa 10 Normalno 8-9 U okviru normalnog opsega Status pacijenta 7 Blizu normalnog opsega; zahteva pažnju 5-6 Zahteva pažnju i može da zahteva intervenciju 3-4 Zahteva intervenciju 1-2 Zahteva hitnu intervenciju 64 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

65 Upozorenja Napomena: Tumačenje rezultata IPI vrednosti pacijenta može da se menja u različitim kliničkim okruženjima. Na primer, pacijenti sa određenim poteškoćama pri disanju (za razliku od normalno zdravih pacijenata koji se nadziru tokom sedacije ili kontrole bola) mogu da zahtevaju niži prag upozorenja za nizak IPI koji bi održavao njihov narušeni disajni kapacitet. IPI je dostupan za sve tri grupe pedijatrijskih pacijenata (1-3 godine, 3-6 godina i 6-12 godina) i za odrasle pacijente. Nije dostupan za neonatalne pacijente/bebe (pacijenti uzrasta do jedne godine) i zato se neće pojaviti na ekranima za neonatalne pacijente/bebe. Upozorenja UPOZORENJE: Uverite se da je tip pacijenta pravilno izabran pre nego što se započne nadzor pacijenta. Izbor pogrešnog tipa pacijenta može da dovede do pogrešnih IPI podataka za pacijenta. UPOZORENJE: Kada se za pacijenta aktivira upozorenje za nisku vrednost IPI, medicinsko osoblje treba da proveri status pacijenta kako bi se utvrdilo da li je potrebna promena medicinske nege. Prikaz IPI vrednosti IPI vrednost se pojavljuje na početnom ekranu i dostupna je kao podrazumevana opcija kod svih Capnostream funkcija zajedno sa drugim parametrima pacijenta, kao što su etco 2 ili SpO 2. Na početnom ekranu su obezbeđeni numerički grafikon i grafikon trenda za IPI. IPI opcija može da se onemogući na ekranu za podrazumevana podešavanja ustanove; za više informacija, pogledajte ispod. IPI opcija je automatski onemogućena u režimu merenja za neonatalne pacijente. IPI opcije DA BISTE PROMENILI PODEŠAVANJA IPI OPCIJE: 1. Na početnom ekranu, kliknite na taster SYSTEM (SISTEM) u traci menija pri dnu ekrana. 2. Pojaviće se ekran za podešavanje sistema. Pomerite kontrolno dugme na parametar koji želite da promenite i kliknite da biste izabrali taj parametar. Pomerite kontrolno dugme na željeno podešavanje i kliknite da biste ga izabrali. U Tabela 13 - Podesive opcije za IPI, pojavljuje se lista sa IPI podešavanjima koja se mogu promeniti. 3. Pomerite kontrolno dugme na taster HOME (POČETAK) i kliknite da biste ga izabrali. Ekran će takođe da se vrati na početni ekran nakon nekoliko sekundi ako se ne obavljaju dodatne radnje na tom ekranu. 4. Ako je upozorenje za IPI onemogućeno, neće se pojaviti na početnom niti na bilo kom drugom ekranu. Ono će se videti na ekranu za ograničenja alarma, ali će biti deaktivirano (sivo). 5. Promene parametara ostaće da važe dok se uređaj ne isključi. Tabela 13 - Podesive opcije za IPI Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje Home IPI Display (Početni prikaz IPI vrednosti) IPI Alert (Upozorenje za IPI) 1 hour (1 sat), 2 hour (2 sata), 4 hour (4 sata) Enabled/Disabled (Omogućeno/onemogućeno) 1 hour (1 sat) Disabled (Onemogućeno) Da biste promenili opcije prikaza i upozorenja za IPI na duže vreme, koristite opciju podrazumevanih podešavanja ustanove koja je opisana u Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134. Podešavanja početnog prikaza IPI vrednosti mogu da se promene u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Ekran trenda i upozorenja za nisku vrednost IPI (omogućen ili onemogućen) može da se promeni u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Ekran monitora. Ograničenja alarma za upozorenje na nisku vrednost IPI mogu da se promene u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Ograničenja alarma: Ekran za podešavanje za odrasle i pedijatrijske pacijente. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 65

66 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 8 Broj apneja na sat i indeks desaturacije kiseonikom Uvod Broj apneja na sat Indeks desaturacije kiseonikom (ODI) Izveštaj o apneji i desaturaciji O 2 Nadzor pomoću A/hr i ODI Pametan prikaz početnog ekrana za A/hr i ODI Opcija A/hr i ODI Režim demonstracije A/hr i ODI Uvod Algoritam za broj apneja na sat (A/hr) i indeks desaturacije kiseonikom (ODI) su deo porodice inovativnih algoritama pametne kapnografije koju je razvila kompanija Oridion. Pametna kapnografija pojednostavljuje korišćenje monitoringa CO 2 kod proizvoda koji mogu da koriste Microstream kako bi se poboljšala bezbednost pacijenta i tok kliničkog rada. A/hr i ODI nisu dostupni na svim lokacijama. Da biste uređaj opremili ovim algoritmima, kontaktirajte A/hr i ODI obezbeđuju jednostavan način da se olakša identifikacija i kvantifikacija događaja apneje i desaturacije kiseonikom tokom hospitalizacije pacijenta. A/hr i ODI prijavljuju događaje apneje i desaturacije kiseonika i izračunavaju povezani broj apneja na sat (A/hr) i indeks desaturacije kiseonikom (ODI). Koristeći A/hr i ODI, kliničari su u stanju da prepoznaju anomalije ventilacije i oksigenacije kod pacijenta koji se tokom hospitalizacije nadziru Capnostream uređajem. A/hr i ODI su predviđeni samo za odrasle pacijente (od 22 godine i više). A/hr i ODI se prikazuju u realnom vremenu na početnom ekranu i ekranu izveštaja o apneji i desaturaciji O 2 koji se lako čita i dostupan je za štampane izveštaje i u formatu datoteke koja se izvozi na USB fleš disk jedinicu. Broj apneja na sat Apneja predstavlja vremenski period tokom koga se disanje zaustavlja ili se značajno smanjuje. Broj apneja na sat (A/hr) se izračunava pomoću Capnostream monitora, kao što se vidi na početnom ekranu, i obezbeđuje brojanje broja pauza od najmanje 10 sekundi tokom disanja pacijenta koje je on doživeo u poslednjih sat vremena. Na ekranu izveštaja o apneji i desaturaciji O 2, A/hr predstavlja prosečan broj apneja na sat tokom izabranog vremenskog perioda od 2, 4, 8 i 12 sati. Na tom ekranu se tokom izabranog vremenskog perioda prikazuje i broj događaja apneje od 10 sekundi; sekundi; sekundi i >30 sekundi. Vrednost A/hr se koristi da negovatelju obezbedi pokazatelj regularnosti disanja pacijenta. Broj apneja na sat kod Capnostream uređaja Kod Capnostream uređaja, broj apneja na sat predstavlja broj prestanka disanja u trajanju od deset ili više sekundi koji je izbrojan tokom jednog sata. Pošto se radi o broju na sat, na ekranu će se pojaviti isprekidane linije od trenutka kada počinje da teče jedan sat u odnosu na početak nadzora. A/hr je trenutno dostupan samo za odrasle pacijente i predviđen je za pacijente starosti od 22 godine i više. Nije dostupan za bebe (starosti od 0-1) ili za pacijente ispod 22 godine. 66 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

67 Indeks desaturacije kiseonikom (ODI) Vizuelno upozorenje za A/hr Vizuelno upozorenje za A/hr, koje se pojavljuje u obliku zvezdica pored vrednosti A/hr, koristi se da ukaže negovatelju da je broj apneja u bilo kom jednosatnom periodu tokom zadnjih 12 sati premašio podešeni broj. (Podrazumevana vrednost koja će aktivirati vizuelno upozorenje za A/hr je 10.) Zvezdica će se pojaviti samo kada je aktivirano vizuelno upozorenje za A/hr i ažurira se jednom u 10 minuta. Vizuelno upozorenje na ekranu ukazuje negovatelju da treba posmatrati ekran za apneju i desaturaciju O 2 da bi se saznalo više o obrascima disanja pacijenta. Da biste promenili vrednost koja će aktivirati vizuelno upozorenje za A/hr, pogledajte Podesivi parametri CO2 na strani 56. Indeks desaturacije kiseonikom (ODI) Indeks desaturacije kiseonikom (ODI) ukazuje na padove u SpO 2 to jest, koliko je puta vrednost SpO 2 pala za 4% ili više od osnovne vrednosti i vratila se na nju za 240 sekundi ili manje. (Ovo se odnosi na procenat saturacije kiseonikom (hemoglobina), nije procenat trenutne stope SpO 2 od pacijenta). Na početnom ekranu se prikazuje ODI za prethodnih sat vremena. Niži ODI (to jest, manje takvih primera) ukazuje na veću stabilnost saturacije kiseonikom kod pacijenta. Pošto indeks predstavlja broj na sat, na ekranu će se pojaviti isprekidane linije od trenutka kada počinje da teče jedan sat u odnosu na početak nadzora. Na ekranu izveštaja o apneji i desaturaciji O 2, ODI predstavlja prosečan broj padova SpO 2 vrednosti na sat tokom izabranog vremenskog perioda od 2, 4, 8 i 12 sati. ODI je trenutno dostupan samo za odrasle pacijente i predviđen je za pacijente starosti od 22 godine i više. Nije dostupan za bebe (starosti od 0-1) ili za pacijente ispod 22 godine. Izveštaj o apneji i desaturaciji O 2 Ekranski i štampani izveštaji o apneji i desaturaciji pokazuju razumljivu sliku broja događaja A/hr i ODI tokom podešenog vremenskog perioda od 2, 4, 8 ili 12 sati. Ovi izveštaji obezbeđuju detalje vezane za A/hr i ODI status pacijenta i opštu sliku koja može da pomogne negovatelju da uoči trendove pacijenta u tim oblastima. Za više informacija o ovom izveštaju, pogledajte Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 na strani 95. Nadzor pomoću A/hr i ODI Prilikom nadzora pacijenata korišćenjem A/hr i ODI, uzmite u obzir sledeće probleme: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: Imajte u vidu da A/hr i ODI ne prijavljuju događaje hipopneje. Broj apneja na sat (A/hr) i indeks desaturacije kiseonika (ODI) ne predstavljaju i ne treba ih tumačiti kao indeks hipopneje pri apneji (AHI), kao što izveštavaju formalne studije polisomnografije. Broj apneja na sat (A/hr) i indeks desaturacije kiseonika (ODI) ne predstavljaju i ne treba da se koriste za dijagnostiku disanja kod poremećaja sna. Alarmi i bučno okruženje mogu da utiču na vrednosti A/hr i ODI. U nastavku pogledajte Napomenu koja se odnosi na preporuke u vezi promena podešavanja uređaja za pacijente sa poremećajem sna. Tokom perioda monitoringa, monitor izveštava o A/hr i ODI vrednostima; međutim, monitor ne može da prepozna da li pacijent zaista spava. Ako pacijent ukloni senzor, monitor može da upozori na apneje koje se nisu dogodile. Davanje opoidnih analgetika i sedativa može da izazove respiratornu depresiju, što će dovesti do prolaznih događaja apneje i desaturacije O 2 koji će se odraziti na vrednosti A/hr i ODI. Pročitajte sve informacije za korisnika da biste potpuno razumeli A/hr. Na ODI vrednosti mogu da utiču algoritmi koje koristi modul za pulsnu oksimetriju. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 67

68 Režim demonstracije A/hr i ODI Napomena: Imajte u vidu da se tip pacijenta koristi za izračunavanje A/hr i ODI vrednosti. Zato je važno da se pravilno izabere tip pacijenta. Iz istog razloga će promena tipa pacijenta (na primer, od odraslog na pedijatrijskog pacijenta) izbrisati podatke za A/hr i ODI koji su sačuvani za trenutnog pacijenta. Zaglavlja A/hr i ODI se neće pojaviti za bebe/ neonatalne ili pedijatrijske pacijente. Napomena: Tokom prvog sata nadzora, na početnom ekranu se neće pojaviti ni A/hr ni ODI, zato što A/hr i ODI ukazuju na broj događaja tokom poslednjih sat vremena. Pojaviće se na početnom ekranu tek kada prođe jedan sat nadzora. Napomena: Kada se A/hr i ODI vrednosti Capnostream uređaja koriste kod pacijenta koji spava, preporučuje se da se Capnostream uređaj priključi na centralnu stanicu za nadzor gde će se čuti alarmi. Čim se to uradi, zvuk alarma na Capnostream uređaju uz krevet pacijenta može da se onemogući tako da ne remeti san pacijenta. Zvučni alarmi se utišavaju putem menija SYSTEM>SERVICE>Service password (SISTEM>SERVIS>Lozinka za servisiranje) (pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155)> INST DEFAULTS>MONITOR (>PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE> MONITOR). U listi opcija na ovom ekranu, promenite opciju AUDIO ALARM VOLUME (JAČINA ZVUKA ALARMA) na AUDIO OFF (ISKLJUČIVANJE ZVUKA). Ovo treba da se uradi samo ako se Capnostream uređaj neprekidno prati putem veze sa centralnom stanicom (ili sa drugim sredstvima praćenja) tako da negovatelji primete alarme za pacijente dok je zvuk alarma Capnostream uređaja za krevet pacijenta isključen. Pametan prikaz početnog ekrana za A/hr i ODI Vrednosti A/hr i ODI se pojavljuju na početnom ekranu i dostupni su kao podrazumevana opcija kod svih Capnostream funkcija zajedno sa drugim parametrima pacijenta, kao što su etco 2 ili SpO 2. Opcije A/hr i ODI mogu da se onemoguće na ekranu SYSTEM (SISTEM) ili na ekranu za podrazumevana podešavanja ustanove; za više informacija, pogledajte ispod. Za bebe/neonatalne i pedijatrijske pacijente, opcija pametni A/hr i ODI je automatski onemogućena. Opcija A/hr i ODI DA BISTE PROMENILI PODEŠAVANJA OPCIJE A/HR I ODI: 1. Na početnom ekranu, kliknite na taster SYSTEM (SISTEM) u traci menija pri dnu ekrana. 2. Pojaviće se ekran za podešavanje sistema. Promenite A/hr, ODI DISPLAY (A/hr, ODI PRIKAZ) na ENABLED (OMOGUĆENO) ili DISABLED (ONEMOGUĆENO), kako želite. 3. Pomerite kontrolno dugme na taster HOME (POČETAK) i kliknite da biste ga izabrali. Ekran će takođe da se vrati na početni ekran nakon nekoliko sekundi ako se ne obavljaju dodatne radnje na tom ekranu. 4. Promene prikaza A/hr i ODI vrednosti ostaće da važe dok se uređaj ne isključi. Da biste promenili opciju A/hr i ODI na duže vreme, koristite opciju podrazumevanih podešavanja ustanove koja je opisana u Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134. Režim demonstracije A/hr i ODI Da biste videli prikaz A/hr i ODI bez povezivanja sa pacijentom, morate da podesite monitor na režim demonstracije tako što ćete kliknuti na System>Service>Enter Service Password>Demo Mode (Sistem>Servis>Unesite lozinku za servisiranje>režim demonstracije). (Za lozinku za servisiranje, pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155.) 68 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

69 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 9 Alarmi i poruke Uvod Prikaz alarma Prioriteti poruka Odlaganje alarma Vrste alarma Režim pripravnosti parametara Utišanje alarma Promena ograničenja alarma Testiranje podešavanja alarma za kapnografiju SpO 2 alarmi i SatSeconds Ograničenja alarma - Podrazumevana fabrička podešavanja Uvod Capnostream aktivira alarme koji se odnose na stanje pacijenta kao i na kvarove na opremi. Alarmi upozoravaju zdravstvenog radnika da je stanje pacijenta van definisanih ograničenja ili ukazuju na neispravnost ili na radno stanje hardvera monitora. Monitor ima četiri nivoa alarma i informacija, a svaki je definisan skupom zvučnih i/ili vizuelnih indikacija: Alarmi visokog prioriteta Alarmi srednjeg prioriteta Informativne poruke Tiha upozorenja Alarmi visokog prioriteta imaju opciju podešavanja dva nivoa alarma, crveni za urgentnost i žuti za oprez, za svako aktiviranje alarma ako je potrebno, kako bi se kliničaru omogućilo da prati razvoj alarmantnih situacija. Sledeća tabela opisuje kako se alarmi signaliziraju. Tabela 14 - Indikacije alarma Tip alarma Indikatori Zvučni Numerički Poruke Svetlo indikatora Alarmi visokog Ponavljajući Trepćuće crveno Polje za poruku Trepćuće crveno prioriteta (Pacijent) obrazac zvučnog za urgentne alarme ili trepćuće žuto, (crveni urgentni signala (osim za prema potrebi alarmi i žuti alarmi NO BREATH upozorenja) (NEMA DISANJA)) i trepćuće žuto za alarme upozorenja Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 69

70 Prikaz alarma Tip alarma Indikatori Zvučni Numerički Poruke Svetlo indikatora Alarm NO BREATH Ponavljajući Broj se vraća Polje poruke Trepćuće crveno (NEMA DISANJA) obrazac zvučnog na nulu (0) (sa indikacijom visokog prioriteta signala proteklog vremena (Pacijent) od upozorenja NO BREATH (NEMA DISANJA)) i u polju krivulje Srednji prioritet Ponavljаjući niz od Nema Polje poruke (neke Trepćuće žuto tri zvučna signala poruke su i u polju krivulje pogledajte ispod) Informativne Jedan zvučni signal Nema Polje za poruku Nema poruke Tiha upozorenja Nema Nema Polje za poruku Nema Neke poruke se prikazuju u polju krivulja kao i u polju poruka; ove poruke su: Poruke u polju krivulje CO 2 : FILTERLINE BLOCKAGE (BLOKADA FILTERLINE) PERFORMING AUTO ZERO (AUTOMATSKO NULIRANJE) CLEARING FILTER LINE (ČIŠĆENJE FILTERLINE) CO 2 ERROR (GREŠKA CO 2 ) CO 2 STANDBY (PRIPRAVNOST CO 2 ) FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN) Poruke u polju krivulje SpO 2 : SpO 2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO 2 NIJE NA PACIJENTU) SpO 2 STANDBY (PRIPRAVNOST SpO 2 ) SpO 2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO 2 JE ODSPOJEN) SpO 2 ERROR (GREŠKA SpO 2 ) PULSE NOT FOUND (PULS NIJE NAĐEN) Prikaz alarma Pojave alarma se signaliziraju u delu za numeričke vrednosti u realnom vremenu na svim ekranima treperenjem brojeva i promenom pozadine numeričkog polja: pozadina numeričkog polja će treperiti crveno ako vrednost pređe prag ograničenja urgentnog alarma i treperiće žuto ako vrednost pređe prag ograničenja alarma upozorenja. (Ovo poslednje je relevantno samo ako su omogućena ograničenja alarma upozorenja, koja su opciona.) Pojave alarma se takođe prikazuju na svim ekranima u polju zaglavlja kako bi se pružaocima zdravstvene nege obezbedio trenutni uvid u alarme. Opcija prikaza alarma u polju zaglavlja je opisana u Prioriteti poruka na strani 72. Pored toga, poruka NO BREATH (NEMA DISANJA) i FILTERLINE BLOCKED (FILTERLINE BLOKIRAN) se takođe pojavljuje u polju krivulje CO 2, kao i u zaglavlju ako postoji takvo alarmno stanje. Ako se prikazuje opcija numeričkog početnog ekrana (tako da nema polja krivulje), ova poruka će se pojaviti samo u oblasti zaglavlja. 70 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

71 Prikaz alarma Slično, poruka SpO 2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO 2 SENZOR NIJE NA PACIJENTU) se pojavljuje i u polju krivulje SpO 2, kao i u zaglavlju ako takvo alarmno stanje postoji. Ako je IPI opcija omogućena ili se prikazuje numerički početni ekran (tako da nema polja krivulje), ova poruka će se pojaviti samo u oblasti zaglavlja. Pojave alarma za određenog pacijenta, tokom određenog vremenskog perioda, mogu da se pregledaju na ekranu trenda (za više detalja pogledajte Poglavlje 10 Korišćenje trendova na strani 84). Capnostream takođe ima ekran pregleda alarma koji prikazuje apsolutni broj svake vrste alarma koji je generisan u poslednjih sat vremena kod pacijenta koji se trenutno nadzire. Ekran za pregled alarma se vidi u Slika 28 - Ekran pregleda alarma Capnostream uređaja. Ovaj ekran omogućava pružaocu zdravstvene nege da na prvi pogled vidi koliko je alarma generisano u poslednjih sat vremena od strane pacijenta kako bi procenio status pacijenta. To se postiže klikom na programski taster ALARMS (ALARMI) na traci menija početnog ekrana ili ekrana trenda. Ekran za pregled alarma pokriva sledeće alarme: Alarm za slučaj da nema disanja Alarmi za visok i nizak etco 2 Alarmi za veliku i malu brzinu disanja Alarmi za visok i nizak SpO 2 Alarmi za veliku i malu brzinu pulsa Alarm za nizak IPI Slika 28 - Ekran pregleda alarma Capnostream uređaja Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 71

72 Odlaganje alarma Redosled kojim se parametri pojavljuju na ovom ekranu može da se promeni na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove (promena će se odraziti na ovaj ekran i na ekran trenda). Za više informacija pogledajte Menjanje redosleda parametara na prikazu trenda na strani 139. Ekran za pregled alarma prikazuje apsolutni broj alarma koji se pojavio u poslednjih sat vremena. Svaka vrsta alarma je označena horizontalnom trakom različite boje, čija veličina predstavlja količinu alarma. Broj alarma se pojavljuje na desnoj strani trake. Tanke crvene vertikalne linije koje se vide na traci pokazuju trenutak kada je došlo do promene u ograničenjima alarma. Svi prikazani alarmi se zasnivaju na ograničenju urgentnog alarma koji je podešen na uređaju. Na primer, ako se ograničenje alarma za visok etco 2 podesi na 60, na ekranu za pregled alarma prikazaće se nivo 60 za visok etco 2, levo od gornje bele trake. Ako je ograničenje alarma promenjeno, pojaviće se trenutno ograničenje, ali će broj alarma odražavati ograničenje koje je važilo u trenutku pojave alarma, što znači da precizno predstavlja broj alarma koji su se pojavili pri svakom različitom ograničenju alarma. Ekran za pregled alarma će biti obrisan ako se monitor isključi ili ako se obriše memorija trenda. Ekran za pregled alarma će prikazati alarme za poslednjih sat vremena ako je monitor radio sat vremena ili više. Ako je monitor radio manje od sat vremena, ekran će prikazati podatke od momenta kada je monitor uključen. U slučaju da memorija trenda obrisana, prikazaće se podaci od trenutka kada je ona obrisana. Prioriteti poruka U polju zaglavlja monitora prikazuju se alarmi i informativne poruke po redosledu prioriteta. Kada postoji alarm, u polju poruke će se pojaviti samo poruke alarma, dok se informativne poruke neće pojavljivati dok se alarmno stanje ne ukloni. Na primer, ako postoji RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK RR), u polju poruka pojaviće se ova poruka alarma i informativna poruka SpO 2 WEAK (SLAB SpO 2 ). REPOSITION SENSOR. (PROMENITE POLOŽAJ SENZORA.) se neće pojaviti čak i ako postoji stanje da se ova poruka generiše. Ako postoji više alarmnih stanja, monitor će prikazati svaku poruku alarma približno 4 sekunde i nastaviće redom da ponavlja poruke sve dok se alarm ne ukloni. Na primer, poruke RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK RR)i SpO 2 LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK SpO 2 ) će se naizmenično prikazivati u polju za poruku. Ako ne postoji alarm, ali postoji više informativnih poruka, svaka informativna poruka će se prikazati na četiri sekunde, kao što je opisano. Informativne poruke će nastaviti da se pojavljuju sve dok se ovo stanje ne ukloni ili dok se ne pojavi alarmno stanje, a poruka alarma se prikaže umesto informativne poruke. Odlaganje alarma Capnostream uređaj ima opciju odlaganja alarma (zvučnog alarma i indikatora alarma na ekranu) na nekoliko sekundi. Ako se koristi ova opcija, signal alarma (zvučni ili vizuelni) će se pojaviti samo ukoliko alarmno stanje postoji i nakon isteka podešenog vremena odlaganja. Alarmi za visok etco 2, RR i PR i SpO 2 i alarmi za nizak PR) mogu da se odlože za 10, 15, 20 ili 30 sekundi ili ne mogu uopšte (onemogućeno odlaganje alarma). Podrazumevana opcija je onemogućeno odlaganje alarma. Ova opcija je dostupna za sve tipove pacijenata. Odlaganje alarma može da se podesi na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove do koga se dolazi biranjem stavke SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS> SET ALARM DELAY(SISTEM>SERVIS>Unesite lozinku za servisiranje>podrazumevana PODEŠAVANJA USTANOVE>OGRANIČENJA ALARMA>PODESITE ODLAGANJE ALARMA). 72 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

73 Vrste alarma Vrste alarma Postoje dva nivoa alarma visokog prioriteta za pacijenta: Crveni urgentni alarmi i žuti alarmi upozorenja. Urgentni alarmi ukazuju da je određeni parametar premašio ograničenje za urgentnost. Za svaku situaciju alarma obezbeđuje se podrazumevano ograničenje za urgentnost. Ograničenja urgentnog alarma mogu da se menjaju da bi se prilagodila određenoj ustanovi, ako se to želi. Alarmi upozorenja omogućavaju kliničaru da prati razvoj situacije pre nego što postane kritična. Podrazumevano, alarmi upozorenja su onemogućeni. Ako su alarmi upozorenja omogućeni, za svaku situaciju alarma obezbeđeno je ograničenje koje se nalazi između nivoa crvenog urgentnog alarma i normalnog nivoa. Da biste omogućili alarme upozorenja, pogledajte Promena ograničenja alarma na strani 81. Na displeju će žuto treptati povezana numerička polja ako je numeričko polje dostiglo ograničenje alarma upozorenja ili će treptati crveno ako je dostiglo ograničenje urgentnog alarma. Takođe, crveni indikator alarma i žuti indikator upozorenja treptaće u skladu sa situacijom. Ako korisnik ne želi da koristi ovaj sistem ranog upozorenja na oprez za bilo koji pojedinačni alarm, on za taj alarm može da podesi urgentne alarme i alarme upozorenja sa istim ograničenjima (pogledajte Promena ograničenja alarma na strani 81). Tada će se pojaviti samo crveni urgentni alarm. Takođe, možete da se vratite na sistem sa jednim nivoom za sve alarme pritiskanjem tastera za onemogućenje upozorenja. Sva snimanja i digitalna izveštavanja o alarmima pacijenta uključuju samo crvene urgentne alarme. Pored dva nivoa alarma visokog prioriteta, postoje i alarmi srednjeg prioriteta koji upozoravaju kliničara na probleme sa uređajem (za razliku od problema sa pacijentom koje pokrivaju alarmi visokog prioriteta). Sledi primer samo za ilustrativne svrhe koji pokazuje kako se na monitoru pojavljuju crveni urgentni alarm i žuti alarm upozorenja. Slika 29 - Primer prikazivanja alarma U gornjem primeru, RR je premašio ograničenje alarma za VISOK RR. RR očitavanje će treptati crveno, crvena strelica okrenuta nagore ukazuje da je gornje ograničenje prekoračeno i u polju za poruku pri vrhu ekrana pojavljuje se poruka RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK RR). Pored toga, IPI vrednost je ispod ograničenja alarma za upozorenje na nisku IPI vrednost, na šta ukazuje treperenje crvene IPI vrednosti i crvena strelica okrenuta nadole. U zaglavlju ekrana pojaviće se i poruka IPI LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK IPI) (naizmenično sa porukom RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK RR)). Žuti alarm za vrednost SpO 2 zajedno sa žutom strelicom okrenutom na dole, ukazuje da je prekoračen nivo alarma upozorenja za SpO 2 LOW (NIZAK SpO 2 ). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 73

74 Vrste alarma Alarmi visokog prioriteta Tabela 15 - Alarmi visokog prioriteta Poruka Opis Korektivne radnje NO BREATH XXX SECONDS (NEMA DISANJA XXX SEKUNDI) etco2 HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK etco2) etco2 LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK etco2) RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK RR) RR LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK RR) SpO2 HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK SpO2) SpO2 LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK SpO2) PULSE RATE HIGH ALARM (ALARM ZA VELIKU BRZINU PULSA) PULSE RATE LOW ALARM (ALARM ZA MALU BRZINU PULSA) FiCO2 HIGH ALARM (ALARM ZA VISOK FiCO2) IPI LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK IPI) Nijedan važeći udisaj nije detektovan za xxx sekundi etco2 je iznad gornjeg ograničenja alarma etco2 je ispod donjeg ograničenja alarma RR je iznad gornjeg ograničenja alarma RR je ispod donjeg ograničenja alarma SpO2 je iznad gornjeg ograničenja alarma SpO2 je ispod donjeg ograničenja alarma Brzina pulsa je iznad gornjeg ograničenja alarma Brzina pulsa je ispod donjeg ograničenja alarma FiCO2 je iznad gornjeg ograničenja alarma IPI je ispod donjeg ograničenja alarma Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. SYSTEM RESET, CHECK SETTINGS (RESETOVANJE SISTEMA, PROVERI PODEŠAVANJA) Sistem je resetovan i vratiće se na podrazumevana podešavanja ustanove. Resetujte ograničenja alarma i druga podešavanja kako bi odgovarala zahtevima pacijenta koji se nadzire. * IPI LOW ALARM (ALARM ZA NIZAK IPI) je upozorenje koje lekaru treba da ukaže na promenu stanja pacijenta. Kada se pojavi ovo upozorenje treba da se procene ostali nivoi parametara. 74 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

75 Vrste alarma Alarmi srednjeg prioriteta Tabela 16 - Alarmi srednjeg prioriteta Poruka Opis Korektivne radnje CO2 ERROR (GREŠKA CO2) SpO2 ERROR (GREŠKA SpO2) PULSE NOT FOUND (PULS NIJE NAĐEN) FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN) SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO2 JE ODSPOJEN) SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NIJE NA PACIJENTU) REPLACE SpO2 CABLE (ZAMENITI SpO2 KABL) FILTERLINE BLOCKAGE (BLOKADA FILTERLINE) BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) REMOTE SYSTEM DISCONNECTED (DALJINSKI SISTEM JE ODSPOJEN) Pojavio se kvar koji zabranjuje rad funkcije CO2. Pojavio se kvar koji zabranjuje rad funkcije SpO2. Puls ne može da se detektuje. Nijedan FilterLine nije priključen na uređaj. Nijedan SpO2 senzor nije priključen na uređaj. Senzor je skinut sa pacijenta. SpO2 kabl je neispravan. FilterLine je presavijen ili zapušen. Nivo punjenja baterije je nizak i monitor će se uskoro isključiti. Capnostream uređaj nije više priključen na daljinski sistem. Ova poruka će se pojaviti jedino ako je omogući host računar i može da ima različito značenje ako je host računar tako programirao. Kontaktirajte ovlašćeno osoblje kompanije Oridion. Kontaktirajte ovlašćeno osoblje kompanije Oridion. Pacijent zahteva hitnu medicinsku pažnju. Promenite položaj senzora na pacijentu. Pojaviće se samo kada je omogućena funkcija pripravnosti parametra. Umetnite FilterLine u CO2 priključak na uređaju. Pojaviće se samo kada je omogućena funkcija pripravnosti parametra. Umetnite SpO2 senzor u SpO2 priključak na uređaju. Postavite pravilno senzor na pacijenta. Zamenite SpO2 kabl. Odspojite i ponovo spojite FilterLine. Proverite adapter za disajni put i ako je potrebno zamenite FilterLine. Priključite monitor na napajanje naizmeničnom strujom. Proverite vezu sa daljinskim sistemom Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 75

76 Vrste alarma Upozorenja Poruka Tabela 17 - Alarmi upozorenja Opis CLEARING FILTERLINE (ČIŠĆENJE FILTERLINE) NO USB DEVICE FOUND (NIJE PRONAĐEN USB UREĐAJ) USB FLASH FULL (USB FLEŠ MEMORIJA JE PUNA) USB TIME OUT (ISTEKLO VREME ZA USB) SpO2 WEAK. REPOSITION SENSOR. (SLAB SpO2. PROMENITE POLOŽAJ SENZORA.) FilterLine je presavijen ili zapušen vodom. Pojavljuje se prilikom čišćenja dok se FilterLine ne otpuši ili kada se utvrdi stanje blokade. Na USB priključak nije priključen važeći fleš memorijski uređaj. Nema mesta na USB fleš memorijskom uređaju. USB komunikacija je zaustavljena zato što USB uređaj ne odgovara. SpO2 modul detektuje slabi puls i predlaže moguće uzroke. SpO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT. (SLAB SpO2. PREVIŠE SVETLOSTI.) SpO2 WEAK. TRY EAR SENSOR. (SLAB SpO2. POKUŠATI SA SENZOROM ZA UVO.) SpO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR. (SLAB SpO2. POKUŠATI SA SENZOROM ZA NOS.) SpO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR (SLAB SpO2. POKUŠATI SA LEPLJIVIM SENZOROM.) SpO2 WEAK. TRY USING HEADBAND (SLAB SpO2. POKUŠATI SA KORIŠĆENJEM TRAKE ZA GLAVU) SpO2 WEAK. SENSOR TOO COLD. (SLAB SpO2. SENZOR JE PREVIŠE HLADAN.) SpO2 WEAK. CHECK BANDAGE. (SLAB SpO2. PROVERITI ZAVOJ.) SpO2 WEAK. NAIL POLISH? (SLAB SpO2. LAK ZA NOKTE?) SpO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT? (SLAB SpO2. SENZOR PREVIŠE ZATEGNUT?) SpO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE. (SLAB SpO2 USLED SMETNJI.) SpO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE. (SLAB SpO2. OČISTITI MESTO PRIMENE SENZORA.) 76 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

77 Vrste alarma Tiha upozorenja Tabela 18 - Tihi alarmi upozorenja Poruka CO2 WARM UP (ZAGREVANJE CO2) CO2 READY (CO2 JE SPREMAN) CALIBRATION REQUIRED (POTREBNA KALIBRACIJA) MAINTENANCE REQUIRED (POTREBNO ODRŽAVANJE) PERFORMING AUTOZERO (AUTOMATSKO NULIRANJE) USB DATA TRANSFER IN PROGRESS (USB PRENOS PODATAKA U TOKU) RS-232 DATA TRANSFER IN PROGRESS* (RS-232 PRENOS PODATAKA U TOKU*) USB DATA TRANSFER ABORTED (USB PRENOS PODATAKA JE OBUSTAVLJEN) RS-232 DATA TRANSFER ABORTED (RS-232 PRENOS PODATAKA JE OBUSTAVLJEN) USB DEVICE FAILED (OTKAZ USB UREĐAJA) REPORT TRANSFER COMPLETE (PRENOS IZVEŠTAJA JE ZAVRŠEN) CO2 MONITORING HAS BEEN OFF FOR HH:MM (NADZOR CO2 JE ISKLJUČEN ZA ČČ:MM) DEMO MODE - PRERECORDED DATA (REŽIM DEMONSTRACIJE UNAPRED SNIMLJENI PODACI) SpO 2 LOW ALARM LIMIT: (OGRANIČENJE ALARMA ZA NIZAK SpO 2 :) XX REMOTE SYSTEM CONNECTED* (PRIKLJUČEN DALJINSKI SISTEM*) Opis CO2 modul se priprema za rad. Pre prvog merenja CO2, pošto je FilterLine priključen i pre detektovanja udisaja pacijenta, poruka CO 2 READY (CO2 JE SPREMAN) zamenjuje poruku CO 2 WARM-UP (CO2 ZAGREVANJE). Kalibracija CO2 je istekla. Održavanje CO2 je isteklo. Monitor automatski izvršava kalibraciju nulte tačke. USB komunikacija podataka u toku. RS-232 komunikacija podataka u toku. USB komunikacija podataka je obustavljena. RS-232 komunikacija podataka je obustavljena. Otkazao je USB uređaj koji povezan na monitor. Komunikacija podataka je završena. Prikazuje sate i minute kada je pumpa bila isključena tokom režima PUMP OFF (ISKLJUČIVANJE PUMPE). Prikazuje se tokom režima demonstracije kada se ne prikazuje nijedna druga poruka. Prikazuje se ako je ograničenje alarma za nizak SpO 2 podešeno ispod 85%. Capnostream uređaj je priključen na daljinski sistem. Ova poruka će se pojaviti jedino ako je omogući host računar i može da ima različito značenje ako je host računar tako programirao. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 77

78 Režim pripravnosti parametara Poruka REMOTE SYSTEM DISCONNECTED* (ODSpOJEN DALJINSKI SISTEM*) INCOMPATIBLE SOFTWARE VERSION (NEKOMPATIBILNA VERZIJA SOFTVERA) NO FILE FOUND (DATOTEKA NIJE PRONAĐENA) A/hr REQUIRES 1 HOUR OF DATA (A/hr ZAHTEVA PODATKE OD 1 SATA) (ako postoje) ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA (ODI ZAHTEVA PODATKE OD 1 SATA) (ako postoje) CO2 STANDBY (PRIPRAVNOST CO2) Opis Capnostream uređaj nije više priključen na daljinski sistem. Ova poruka će se pojaviti jedino ako je omogući host računar i može da ima različito značenje ako je host računar tako programirao. Prikazuje se tokom prenosa podrazumevanih podešavanja ustanove Prikazuje se tokom prenosa podrazumevanih podešavanja ustanove A/hr se ne pojavljuje jer su potrebni podaci od jednog sata da bi se izračunala ova vrednost, a podaci od jednog celog sata još uvek nisu dostupni ODI se ne pojavljuje jer su potrebni podaci od jednog sata da bi se izračunala ova vrednost, a podaci od jednog celog sata još uvek nisu dostupni Aktivirana je pripravnost CO2. SpO2 STANDBY (PRIPRAVNOST SpO2) Aktivirana je pripravnost SpO2. * Kada se koristi sa daljinskim sistemom, ova poruka može da se prikaže sa različitim značenjem ako je host računar tako programirao. Host računar može da inicira i poruku koja će se pojaviti posle zaustavljanja komunikacije. Režim pripravnosti parametara Postoji opcija postavljanja monitora u poseban režim pripravnosti parametara za kapnografiju i pulsnu oksimetriju. Kada se jednom nađe u ovom režimu, korisnik može da aktivira pripravnost parametra po potrebi. Namena ove opcije je da omogući situaciju u kojoj će uređaj da alarmira kada je linija za uzorkovanje/senzor odspojena/n sa uređaja, ali dozvoljava korisniku da isključi ovu opciju po želji. Postoje sledeće opcije: Podrazumevano: standardni nadzor AKCIJA 1 U podrazumevanim podešavanjima ustanove Nastaviti sa standardnim nadzorom: Tokom odspajanja linije za uzorkovanje CO2 ili SpO2 senzora, samo poruka na ekranu i tokom odspajanja SpO2 senzora sa pacijenta, zvučni alarm srednjeg prioriteta i poruka na ekranu Omogućiti pripravnost parametara AKCIJA 2 Aktivira se pritiskom od 2 sekunde na taster za utišanje alarma na prednjoj strani monitora Ne aktivirati pripravnost parametara za kapnografiju: Tokom odspajanja linije za uzorkovanje CO2, zvučni alarm i poruka na ekranu Aktivirati pripravnost parametara za kapnografiju; Tokom odspajanja linije za uzorkovanje CO2, samo poruka na ekranu Ne aktivirati pripravnost parametara za pulsnu oksimetriju: Tokom odspajanja SpO2 senzora sa uređaja ili pacijenta, zvučni alarm i poruka na ekranu Aktivirati pripravnost parametara za pulsnu oksimetriju; Tokom odspajanja SpO2 senzora sa uređaja ili pacijenta, samo poruka na ekranu 78 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

79 Režim pripravnosti parametara U standardnom režimu (kada nije omogućen režim pripravnosti parametara), uklanjanje FilterLine ili SpO 2 senzora/produžnog kabla sa uređaja će prouzrokovati pojavu poruke na ekranu (FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN) ili SpO 2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO 2 JE ODSPOJEN)), ali se alarmi neće oglašavati. Uklanjanje SpO 2 senzora sa pacijenta će isključiti zvučni alarm i poruku na ekranu. Podrazumevano, režim pripravnosti parametara je onemogućen. Kada se omogući režim pripravnost parametara, nakon što je FilterLine priključen a zatim odspojen sa uređaja, oglasiće se alarm srednjeg prioriteta FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN). Takođe, nakon što je senzor za pulsnu oksimetriju/produžni kabl povezan a zatim odspojen sa uređaja, oglasiće se alarm srednjeg prioriteta SpO 2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO 2 JE ODSPOJEN). Svrha ovog alarma je da spreči neovlašćeno odspajanje FilterLine/SpO 2 senzora sa uređaja, možda od strane pacijenata ili njegovih posetioca. Kada je režim pripravnosti parametara omogućen, uklanjanje SpO 2 senzora sa pacijenta će isključiti zvučni alarm i poruku na ekranu, kao što je slučaj u standardnom režimu. Parametri režima pripravnost mogu da se omoguće otvaranjem menija SYSTEM>SERVICE>(SISTEM>SERVIS) Enter Service password (Unesite lozinku za servisiranje)>inst DEFAULTS>MONITOR>(PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE>MONITOR) Turn (Postavite opciju) PARAMETER STANDBY MODE (REŽIM PRIPRAVNOSTI PARAMETARA) to (na) ENABLED (OMOGUĆENO). Vratite se na početni ekran klikom na BACK>BACK>HOME (NAZAD>NAZAD>POČETAK). Međutim, mogu da postoje situacije u kojima kliničar želi da koristi režim pripravnosti parametara, ali ne želi da se čuju alarmi za odspojen FilterLine ili SpO 2 senzor, zato što je odobreno da se odspoje. U takvim situacijama, monitor obezbeđuje opciju za postavljanje jednog ili oba parametra u pripravnost dok se izvršavaju ove aktivnosti. Kada se režim pripravnosti parametara omogući u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove, može da se aktivira na sledeći način: 1. Uklonite FilterLine i/ili SpO 2 senzor sa uređaja ili uklonite SpO 2 senzor sa pacijenta. Napomena: Režim pripravnosti parametara za kapnografiju može da se aktivira samo ako se alarm za odspojeni FilterLine trenutno oglašava ili ako FilterLine još uvek nije priključen na uređaj od trenutka kada je on uključen. Slično, režimu pripravnosti parametara za pulsnu oksimetriju može da se pristupi samo ako se alarm za odspojeni SpO 2 senzor ili alarm da SpO 2 senzor nije na pacijentu trenutno oglašavaju, ili ako SpO 2 senzor još uvek nije priključen na uređaj ili nije detektovan puls od trenutka kada je on uključen. Napomena: Režim pripravnosti parametara za kapnografiju ne može da se aktivira ako monitor trenutno nadzire pacijenta korišćenjem kapnografije. Slično, režim pripravnosti parametara za pulsnu oksimetriju ne može da se aktivira ako monitor trenutno nadzire pacijenta korišćenjem pulsne oksimetrije. 2. Da biste aktivirali režim pripravnosti parametara, pritisnite taster za utišanje alarma pri dnu prednje ploče ( ) na 2 sekunde ili duže. U polju krivulje (ako je dostupno) i u polju poruke će se pojaviti nova poruka CO 2 STANDBY (PRIPRAVNOST CO 2 ) i/ili SpO 2 STANDBY (PRIPRAVNOST SpO 2 ) (prema potrebi). (Pored alarma FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE JE ODSPOJEN) ili SpO 2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO 2 JE ODSPOJEN) ili SpO 2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO 2 NIJE NA PACIJENTU), prema potrebi, ovo će nastaviti da se pojavljuje u polju krivulje i u polju poruka.) Napomena: Kratkim pritiskom na taster za utišanje alarma isključićete zvučne alarme privremeno (na 2 minuta), kao i ranije. 3. Kada se aktivira pripravnost parametara, desiće se sledeće: U ovom režimu ne postoje alarmi za CO 2 i/ili SpO 2 tako da se neće čuti nijedan zvučni alarm, neće treptati žuta LED dioda na prednjoj ploči Capnostream uređaja, ovi alarmi se neće sačuvati nijednim načinom čuvanja podataka, neće biti prenosa ovih alarma u centralne stanice, indikacije sistema za poziv sestre itd. 4. Da biste u isto vreme pristupili u oba režima pripravnosti parametara, uđite u jedan po jedan ili pritisnite taster za utišanje alarma ( ) dok je odspojen FilterLine i dok nije priključen SpO 2 senzor na pacijenta ili na uređaj, da biste u oba ušli u isto vreme. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 79

80 Utišanje alarma Da biste izašli iz režima pripravnosti parametara za kapnografiju treba ponovo da priključite FilterLine. Da biste izašli iz režima pripravnosti za pulsnu oksimetriju, ponovo priključite SpO 2 senzor na pacijenta i na uređaj. (Otuda, ako korisnik nije upoznat sa činjenicom da je monitor u režimu pripravnosti parametara, jednostavnim ponovnim priključivanjem FilterLine na monitor ili SpO 2 senzora na pacijenta, monitor će izaći iz režima pripravnosti parametara i nastaviti nadzor). Funkcija Tabela 19 - Status poruka i alarma tokom različitih situacija pripravnosti parametara Status kada je onemogućen režim pripravnosti parametara Status kada je omogućen ali nije aktiviran režim pripravnosti parametara Status kada je omogućen i aktiviran režim pripravnosti parametara Poruka na ekranu da je FilterLine odspojen (sa uređaja) / poruka na ekranu da je SpO2 senzor odspojen (sa uređaja) Alarm da je FilterLine odspojen da da da ne da ne (sa uređaja) / alarm da je SpO2 senzor odspojen (sa uređaja) Zvučni alarm srednjeg prioriteta za situaciju da SpO2 senzor nije na pacijentu Poruka na ekranu da SpO2 senzor nije na pacijentu Poruka za pripravnost CO2 / da da ne da da da ne ne da poruka za pripravnost SpO2 Alarmi visokog prioriteta (pacijent) da da ne (za parametar u pripravnosti) Trepćuća crvena i žuta LED dioda na prednjoj ploči Capnostream uređaja tokom trajanja alarma visokog prioriteta (pacijent) Skladištenje ili prenos na udaljene stanice alarma visokog prioriteta (pacijent) da da ne, za parametar u pripravnosti (pošto alarmi visokog prioriteta [pacijent] vezani za parametar u pripravnosti ne postoje u ovom slučaju) da da ne, za parametar u pripravnosti (pošto alarmi visokog prioriteta [pacijent] vezani za parametar u pripravnosti ne postoje u ovom slučaju) Utišanje alarma Da biste privremeno utišali/onemogućili alarm pritisnite taster za utišanje alarma:. Kada se pritisne taster za utišanje alarma, svi zvučni alarmi se utišavaju na 2 minuta. Ovo obuhvata i alarme koji se već oglašavaju i alarme koji mogu da se pojave tokom ovog perioda od 2 minuta. Utišanje alarma na 2 minuta može da se otkaže drugim pritiskom na taster za utišanje alarma. Vizuelni alarmi su još uvek prisutni. Dok je aktivan period utišanja alarma, na ekranu se prikazuje zvono sa isprekidanim ukrštenim linijama preko njega ( ). Simbol zvona sa punim ukrštenim linijama ( ) se prikazuje ako su zvučni alarmi trajno onemogućeni u podešavanjima ustanove. 80 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

81 Promena ograničenja alarma Ako je u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove podešeno trajno utišanje alarma (klikom na SYSTEM> SERVICE>Input Service password>inst DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME>AUDIO OFF (SISTEM> SERVIS>Unesite lozinku za servisiranje>podrazumevana PODEŠAVANJA USTANOVE>JAČINA ZVUKA ALARMA>ISKLJUČIVANJE ZVUKA), pogledajte Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani 134), ovaj taster ne podešava privremeno utišanje alarma. Umesto toga, dok je trajno utišanje alarma podešeno u podrazumevanim podešavanjima ustanove, ovaj taster se koristi za uključivanje i isključivanje zvučnih alarma. Ako se tokom perioda trajnog utišanja alarma ovaj taster ( ) pritisne jedanput, uključiće zvučne alarme. Ako se ponovo pritisne, isključiće ih. Simbol zvona bez crvenih linija biće prikazan u gornjem desnom uglu ekrana kada su uključeni zvučni alarmi; simbol zvona sa punim ukrštenim linijama biće prikazan kada su isključeni zvučni alarmi. Ako se korišćenjem ovog tastera isključi trajno utišanje alarma, to će važiti nakon što se monitor isključi i ponovo uključi. UPOZORENJE: Ne utišavajte zvučne alarme dok proveravate da li se pacijent nadzire pomoću drugih sredstava. Promena ograničenja alarma Ograničenja alarma se razlikuju za odrasle/pedijatrijske pacijente (za odrasle pacijente i sve pedijatrijske pacijente) i za bebe/neonatalne pacijente. Svako podešavanje alarma se posebno podešava. Ograničenja alarma za urgentne alarme i alarme upozorenja mogu da se promene na ekranu za ograničenja alarma. Ekranu za ograničenja alarma se pristupa sa ekrana pregleda alarma. Na ekranu za ograničenja alarma mogu da se omoguće ili onemoguće alarmi upozorenja. (Ako su alarmi upozorenja onemogućeni, vrednosti u koloni za alarme upozorenja postaće sive (deaktivirane). Ograničenja mogu da se resetuju u podrazumevanim podešavanjima ustanove korišćenjem tastera DEFAULT RESET (RESETOVANJE PODRAZUMEVANIH PODEŠAVANJA) na ekranu. Napomena: U okruženjima na velikim nadmorskim visinama, vrednosti etco 2 mogu da budu niže u odnosu na vrednosti koje se posmatraju na nivou mora, kao što je opisano Daltonovim zakonom parcijalnih pritisaka. Kada se monitor koristi u okruženjima na velikim nadmorskim visinama, preporučuje se da se shodno tome razmotri prilagođavanje podešavanja alarma za etco 2. Slika 30 - Ekran za ograničenja alarma Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 81

82 SpO2 alarmi i SatSeconds DA BISTE PROMENILI OGRANIČENJA ALARMA: 1. Otvorite ekran za ograničenja alarma biranjem tastera ALARM LIMITS (OGRANIČENJA ALARMA) na traci menija pri dnu ekrana za pregled alarma. 2. Da biste promenili podešavanje, pomoću kontrolnog dugmeta dođite do podešavanja pojedinačnog ograničenja. Kliknite na kontrolno dugme da biste izabrali to podešavanje, a zatim okrenite kontrolno dugme da biste izabrali novu vrednost. Ponovo kliknite na kontrolno dugme da biste podesili novu vrednost. 3. Da biste omogućili alarme upozorenja, pomoću kontrolnog dugmeta kliknite na taster CAUTION ENABLE (OMOGUĆI UPOZORENJE) na ekranu. Vrednosti ograničenja alarma upozorenja sada će postati aktivne i moći će da se promene na ovom ekranu na isti način kao i ograničenja urgentnog alarma. Taster CAUTION ENABLE (OMOGUĆI UPOZORENJE) će pokazivati CAUTION DISABLE (ONEMOGUĆI UPOZORENJE) kada su alarmi upozorenja omogućeni, a klikom na taster CAUTION DISABLE (ONEMOGUĆI UPOZORENJE) onemogućiće se alarmi upozorenja. 4. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali HOME (POČETAK) i kliknite ponovo na kontrolno dugme da biste se vratili na početni ekran. Promena gornjeg ograničenja alarma u smeru donjeg ograničenja alarma prinudno će spustiti donje ograničenje alarma, ako je potrebno, da bi se održala razlika od najmanje 5 jedinica između gornjeg i donjeg ograničenja alarma. Ova vrsta prilagođavanja dovodi i do promene u boji donjeg ograničenja alarma da bi bilo očigledno da je on aktivan. Slično tome, ako menjate donje ograničenje alarma u smeru gornjeg ograničenja alarma, gornje ograničenje alarma biće prinudno povećano, ako je potrebno, da bi se održala razlika od najmanje 5 jedinica između gornjeg i donjeg ograničenja alarma. Ova vrsta prilagođavanja dovodi i do promene u boji gornjeg ograničenja alarma da bi bilo očigledno da je on aktivan. Alarm će se isključiti ako premaši vrednost gornjeg ograničenja ili ako padne ide ispod vrednosti donjeg ograničenja, a ne ako samo dostigne tu vrednost. Kada se napajanje isključi, ograničenja alarma biće resetovana na njihova fabrička podešavanja. Da bi promene postale trajne, koristite režim za servisiranje da promenite podrazumevana podešavanja ustanove za ograničenja alarma (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134). Napomena: Kada je ograničenje alarma za SpO 2 podešeno ispod 85%, pojavljuje se poruka SpO 2 LOW ALARM LIMIT (DONJE OGRANIČENJE ALARMA ZA SpO 2 ): xx će se pojaviti u oblasti zaglavlja, označavaju da je nivo SpO 2 DONJE ograničenje alarma. Testiranje podešavanja alarma za kapnografiju Da biste testirali alarm No Breath (Nema disanja), uspostavite prikaz normalnog disanja na uređaju. Kada se prikaže normalno disanje, uklonite liniju za uzorkovanje iz pacijentovih usta da biste stvorili situaciju bez disanja. Tada uređaj treba da prikaže alarm No Breath (Nema disanja). SpO 2 alarmi i SatSeconds Capnostream uređaj koristi SatSeconds tehnologiju kompanije Nellcor da bi pomogao u smanjenju broja i učestalosti lažnih alarma SpO 2. Kada se nadziru gornja i donja ograničenja alarma za saturaciju kiseonika, zvučni alarm se aktivira kada se ta ograničenja prekorače makar za jedan procentni poen. Kod tradicionalnog upravljanja alarmom, uvek kada nivo %SpO 2 prekorači ograničenje alarma, alarm se oglašava svaki put kada se ograničenje prekorači. Ako takvi česti alarmi nisu poželjni, mogu da se izbegnu korišćenjem SatSeconds tehnike koju je razvila kompanija Nellcor. Korišćenjem ove tehnike, gornja i donja ograničenja alarma se podešavaju na isti način kao kod tradicionalnog upravljanja alarmom. Ograničenje za SatSeconds takođe može da se podesi kako bi se oglasio alarm uzimajući u obzir ne samo prekoračenje ograničenja alarma %SpO 2, već i vreme za koje je očitavanje %SpO 2 za pacijenta bilo iznad ili ispod ograničenja. 82 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

83 Ograničenja alarma - Podrazumevana fabrička podešavanja Način izračunavanja je sledeći: SatSeconds se izračunava množenjem broja procentnih poena kada je %SpO 2 van ograničenja alarma i broja sekundi za koji nivo %SpO 2 ostaje van tog ograničenja. Ovo se može izraziti kao jednačina: Poeni x sekunde = SatSeconds Gde su: Poeni = %SpO 2 procentnih poena van ograničenja Sekunde = broj sekundi za koji %SpO 2 ostaje na nivou van ograničenja. Vreme odziva alarma, pod pretpostavkom da je ograničenje za SatSeconds podešeno na 50 i da je SpO 2 DONJE ograničenje alarma podešeno na 90, opisano je i ilustrovano u nastavku. U ovom primeru, nivo %SpO 2 pada na 88 (2 poena) i tu ostaje u trajanju od 2 sekunde (2 poena x 2 sekunde = 4 SatSeconds). Zatim, %SpO 2 pada na 86 u trajanju od 3 sekunde, a zatim na 84 u trajanju od 6 sekundi. Dobijeni SatSeconds su: %SpO 2 sekundi SatSeconds 2 x 2 = 4 4 x 3 = 12 6 x 6 = 36 Ukupno SatSeconds = 52 Posle približno 10,9 sekundi oglasiće se alarm SpO 2, zato što je prekoračeno 50 SatSeconds (primetite strelicu na slici ispod). Nivoi saturacije mogu da variraju pre nego da ostanu stabilni u periodu od nekoliko sekundi. Nivoi %SpO 2 često mogu da se kolebaju iznad i ispod ograničenja alarma i da se ponovo vraćaju u nealarmni opseg. Tokom takvih kolebanja, Capnostream uređaj integriše broj poena %SpO 2, i pozitivne i negativne, dok se ne dostigne ograničenje SatSeconds (podešavanje vremena SatSeconds) ili dok se nivo %SpO 2 ne vrati u normalni opseg i tamo ostane. Prikaz alarma SatSeconds SatSeconds se prikazuje u polju prikaza SpO 2 na ekranu monitora. Kada se omogući SatSeconds i kada je očitavanje SpO 2 ispod minimuma, počeće da radi brojač SatSeconds. Ako je dostignuto ograničenje SatSeconds, oglasiće se zvučni alarmi i treperiće prikazan broj za nivo %SpO 2. Pomoću standardnog upravljanja alarmom, zvučni alarm može da se utiša pritiskom na taster ALARM SILENCE (UTIŠANJE ALARMA) ( ). Ograničenja alarma - Podrazumevana fabrička podešavanja Podrazumevana fabrička podešavanja za ograničenja alarma za odrasle i neonatalne pacijente navedena su u Tabela 32 - Podrazumevana fabrička podešavanja ograničenja alarma na strani 137. Alarmi upozorenja su podrazumevano onemogućeni. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 83

84 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 10 Korišćenje trendova Uvod Ekrani prikaza trenda Ekran prikaza grafičkog trenda Ekran tabelarnog prikaza trenda Biranje parametara trenda Važne napomene vezane za izveštaje trenda Određeni događaji kako se vide u podacima trenda Korišćenje ekrana grafičkog prikaza trenda za nadzor pacijenata Štampanje podataka trenda Brisanje memorije trenda Konfigurisanje trendova Uvod Capnostream uređaj skladišti podatke pacijenta koji obezbeđuju detaljne informacije o istoriji pacijenta tokom nadzora. Prikazi trenda vam omogućavaju da pogledate istoriju pacijenta kao deo medicinske analize da bi vam pomogla pri proceni pacijenta. Ustanova može da definiše da skladištenje trenda bude: 12 sati podataka sa rezolucijom od 5 sekundi, 24 sata podataka sa rezolucijom od 10 sekundi ili 72 sata podataka sa rezolucijom od 30 sekundi. Trend podataka skladišti sledeće parametre: Vreme, datum, etco 2, RR, SpO 2, PR, IPI (gde je primenljivo) Alarmi visokog prioriteta (samo crveni urgentni alarmi) (osim alarma za visok FiCO 2 koji se ne skladišti u memoriji trenda) Događaji uslovljeni stanjem opreme kao što je LOW BATTERY (BATERIJA NA IZMAKU) ili poruke u vezi sa monitorom. Unos obeleživača događaja od strane korisnika zajedno sa svakom oznakom za događaj. Obeleživač CASE START (POKRENI SLUČAJ) označava pokretanje slučaja Brojanje pojava alarma (za alarme visokog prioriteta) Imajte u vidu da se na ekranima trenda ili odštampanom dokumentu ne pojavljuju A/hr i ODI (čak i ako su dostupni). A/hr i ODI se beleže i mogu da se pregledaju na ekranu izveštaja o apneji i desaturaciji O 2 kao i na odštampanom dokumentu. Za više detalja pogledajte Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 na strani 95. Promena rezolucije skladištenja podataka može se obaviti samo na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134). Napomena: Menjanje podešavanja rezolucije će obrisati prethodne podatke trenda koji su sačuvani u memoriji. Podaci trenda mogu da se pregledaju na monitoru, da se odštampaju i preuzmu putem RS-232 veze ili USB fleš memorijsklog uređaja za prenos na računar radi daljih analiza. Ukoliko bi se pacijent nadzirao u dužem vremenskom periodu u odnosu na mogućnost skladištenja u memoriji monitora, preporučuje se da se podaci pacijenta redovno preuzimaju korišćenjem USB interfejsa kao što je opisano u Poglavlju 12 Preuzimanje podataka pacijenta na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

85 Ekrani prikaza trenda Ekrani prikaza trenda Podaci trenda se prikazuju u dva različita formata; grafičkom i tabelarnom. Ekran grafičkog trenda vam omogućava da pregledate podatke pacijenta u dužem vremenskom periodu (u periodu od 2, 4 ili 12 sati) i da listate podatke tražeći obrasce, određene događaje ili alarme. Kada pronađete podatke koji vas interesuju, možete da zumirate određeni događaj ili da pregledate poruke i podatke koristeći ekran tabelarnog trenda. Tabelarni trend predstavlja podatke u obliku tabele koja se lako čita. Da biste promenili redosled prikazanih parametara na ekranu trenda pogledajte Menjanje redosleda parametara na prikazu trenda na strani 139. Ekran prikaza grafičkog trenda DA BISTE VIDELI EKRAN PRIKAZA GRAFIČKOG TRENDA: 1. Na početnom ekranu, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali TREND (TREND) programski taster u traci menija na dnu ekrana. Prikazuje se ekran grafičkog trenda, vidi se u Slika 31 - Prikaz grafičkog trenda. Vreme i datum lokacije kursora Žuta linija kursora Nivo zumiranja Podaci pacijenta na mestu kursora Podaci pacijenta u realnom vremenu Indikator događaja Slika 31 - Prikaz grafičkog trenda 2. Imajte u vidu da ekrani trenda prikazuju i informacije trenda (opisane ispod) i brojne vrednosti pacijenta u realnom vremenu koje se prikazuju na desnoj strani ekrana. Prikazani podaci trenda su istorijski podaci iz memorije trenda. Kada se prvi put otvori ekran, on prikazuje liniju kursora u sredini grafičkog prikaza koja predstavlja srednju tačku prikazanih podataka. Na levoj strani se prikazuju podaci pacijenta u određenom trenutku označeni kursorom. U sledećem delu se prikazuju detalji u vezi sa grafičkim prikazom trenda. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 85

86 Ekran prikaza grafičkog trenda Grafički prikaz trenda Na sredini ekrana se nalaze grafički prikazi trenda. Dva gornja grafikona prikazuju istorijske kapnografske podatke trenda: etco 2 u beloj boji i vrednosti brzine disanja u plavoj boji. Slično tome, dva srednja grafikona prikazuju istorijske podatke trenda za pulsnu oksimetriju: podaci za SpO 2 u ružičastoj boji i vrednosti brzine pulsa u zelenoj boji. Donji grafikon prikazuje IPI vrednosti u grafikonu narandžaste boje. Istorijski podaci o pacijentu, po datumu i vremenu, nalaze se na levoj strani ekrana gde je lociran kursor. Prikazuju se tačno snimljeni datum i vreme lokacije kursora. Nivo zumiranja: može da se podesi na 2, 4 ili 12 sati pomoću tastera ZOOM (ZUMIRANJE) Žuta linija kursora: Vertikalna žuta linija se proteže kroz sva četiri grafikona i može da se pomera pomoću kontrolnog dugmeta kada se izabere opcija SCROLL (LISTANJE). Linija kursora prikazuje trenutnu lokaciji u podacima trenda sa tačnim datumom i vremenom navedenim u zaglavlju CURSOR LOCATION (LOKACIJA KURSORA) blizu gornjeg levog ugla ekrana, kao što je prikazano u Slika 31 - Prikaz grafičkog trenda na strani 85. Indikator alarma: na četiri grafikona mogu da se pojave široke vertikalne crvene linije pokazujući u kom trenutku se pojavio alarm. Za alarme etco 2, SpO 2, RR i PR se iscrtava crvena linija kroz odgovarajući grafikon krivulja za taj parametar. U slučaju pojave alarma NO BREATH (NEMA DISANJA), crvena linija se proteže kroz etco 2 i RR grafikone. Na ekranu tabelarnog prikaza trenda mogu da se vide detalji o aktuelnom alarmu opisani u Ekran tabelarnog prikaza trenda pogledajte na strani 88. Indikator događaja: mala vertikalna ružičasta linija duž dna grafikona pokazuje kada je registrovan događaj. Na ekranu tabelarnog prikaza trenda može da se vidi aktuelni događaj opisan u Ekran tabelarnog prikaza trenda na strani 88. Za gledanje grafičkog trenda biraju se sledeće kontrole sa trake menija. TABULAR (TABELARNI) prebacuje prikaz od grafičkog na tabelarni (u tabelarnom prikazu trenda, ova kontrola menja prikaz na grafički). Pogledajte Ekran tabelarnog prikaza trenda na strani 88 za objašnjenje o tabelarnom prikazu trenda. SCROLL (LISTANJE) omogućava vam da listate podatke pacijenta. Datum i vreme lokacije kursora se označavaju u okviru CURSOR LOCATION (LOKACIJA KURSORA). ZOOM (ZUMIRANJE) omogućava vam da povećate ili smanjite vreme segmenta koji gledate. PRINT TREND (ŠTAMPAJ TREND) obezbeđuje štampani dokument prikaza trenda koji se trenutno vidi na ekranu. ALARM LIMITS (OGRANIČENJA ALARMA) prikazuje ekran za ograničenja alarma koji vam omogućava da vidite podešavanja i da ih izmenite ako je potrebno. Korišćenje LISTANJA i ZUMIRANJA Postoji mnogo načina na koje ekrani trenda mogu da se koriste da bi se pregledali podaci pacijenta. Sledi kratak pregled opšte metode pretraživanja i prikazivanja određenih događaja na ekranu grafičkog trenda. DA BISTE VIDELI PODATKE TRENDA U REŽIMU LISTANJA: 1. U režimu grafičkog trenda upotrebite kontrolno dugme da biste na traci menija izabrali SCROLL (LISTANJE). Okvir oko reči SCROLL (LISTANJE) u traci menija i zaglavlje za vreme/datum će požuteti ukazujući da ste u režimu listanja. 86 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

87 Ekran prikaza grafičkog trenda Slika 32 - Režim listanja u grafičkom trendu 2. Kada listate do kraja ekrana i nastavite da listate, ekran će se promeniti da bi na prikaz dodao sledeću ili prethodnu 1/2 perioda (na primer, ako gledate prikaz od 2 sata, od 4 sata PO PODNE do 6 sati PO PODNE i listate unazad da biste došli do 4 sata PO PODNE, na sredinu ekrana vratiće se žuta linija i videćete umesto toga period od 3 sata PO PODNE do 5 sati PO PODNE). Listanje do kraja desno i oglašavanje zvučnog signala znači da se nalazite na trenutnom vremenu. Listanje do kraja levo i oglašavanje zvučnog signala znači da ste na početku snimljenih podataka. 3. Da biste videli duži ili kraći vremenski period na prikazu, na traci menija izaberite ZOOM (ZUMIRANJE) i okrenite kontrolno dugme da biste promenili rezoluciju na 2, 4 ili 12 sati. Polje na traci menija oko stavke ZOOM (ZUMIRANJE) požuteće da bi se ukazalo da menjate nivo zumiranja. Ponovo kliknite na kontrolno dugme da biste izašli iz funkcije zumiranja. Zatim se možete vratiti u režim listanja da biste nastavili sa proveravanjem snimljenih podataka pacijenta. Da biste videli najveće vrednosti podataka pacijenta, promenite rezoluciju na 12 sati. Da biste ovo uradili, upotrebite kontrolno dugme za biranje i kliknite na ZOOM (ZUMIRANJE) na traci menija. Okvir oko stavke ZOOM (ZUMIRANJE) će od plave preći u žutu boju, a polje sa naslovom koje prikazuje rezoluciju će takođe požuteti. Okrenite kontrolno dugme da biste izabrali 12 HR DISPLAY (12-SATNI PRIKAZ), a zatim kliknite na kontrolno dugme. Sada upotrebite kontrolno dugme za biranje i kliknite na SCROLL (LISTANJE) na traci menija. Okvir oko stavke SCROLL (LISTANJE) će od plave preći u žutu boju, a zaglavlje sa vremenom i datumom koje se nalazi ispod CURSOR LOCATION (LOKACIJA KURSORA) će takođe požuteti. Okrenite kontrolno dugme da biste pomerili kursor na levo ili desno. Kako okrećete kontrolno dugme, menja se vreme i menjaju se podaci pacijenta na levoj strani ekrana da bi se prikazala očitavanja u tom trenutku. Da biste pronašli događaj ili pojavu alarma, listajte grafički prikaz da pronađete događaj i obeleživače alarma kao što je prikazano gore u Slika 31 - Prikaz grafičkog trenda na strani 85. Postavite žutu liniju kursora na crveni obeleživač alarma, a zatim izađite iz režima listanja klikom na kontrolno dugme. Kada zumirate na prikaz drugog vremena, kursor će se pojaviti u sredini grafičkog ekrana u odgovarajućem vremenu koje je označeno na prethodnom ekranu. Koristite taster ZOOM (ZUMIRANJE) da biste izabrali opciju zumiranja (tj., da biste prešli na niži nivo zumiranja, 4, 2 ili 1 sat) i ponovo listajte sve dok ne pronađete određenu oblast interesovanja. Kliknite na kontrolno dugme da biste izašli iz režima promene zumiranja. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 87

88 Ekran tabelarnog prikaza trenda 4. Kliknite na kontrolno dugme da biste izašli iz režima listanja. Da biste videli više informacija o prikazanom obrascu, upotrebite kontrolno dugme za izbor formata prikaza trenda TABULAR (TABELARNI) na traci menija i pogledajte uputstva ispod u odeljku Ekran tabelarnog prikaza trenda na strani 88. Ekran tabelarnog prikaza trenda DA BISTE VIDELI EKRAN TABELARNOG PRIKAZA TRENDA: 1. U režimu grafičkog trenda upotrebite kontrolno dugme da biste na traci menija izabrali TABULAR (TABELARNI). Pojaviće se ekran tabelarnog prikaza trenda. Da biste sa početnog ekrana ušli u režim tabelarnog trenda, kliknite na TREND (TREND) na traci menija, a zatim na TABULAR (TABELARNI) na traci menija. Slika 33 - Tabelarni prikaz trenda 2. Imajte na umu da se podaci pacijenta u realnom vremenu prikazuju na desnoj strani ekrana, dok se na levoj strani prikazuje tabelarni trend sa detaljnom istorijom podataka pacijenta. 3. Kliknite na ZOOM (ZUMIRANJE) na traci menija da biste promenili vreme rezolucije od trenutnog prikaza na 60, 15, 3 ili 1,5 minut ili na MINIMUM (MINIMALNO) podešavanje. Podešavanje MINIMUM (MINIMALNO) se definiše kao trend u odnosu na rezoluciju i može da bude 5, 10 ili 30 sekundi (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134 za uputstva kako da promenite rezoluciju snimanja). Kontrole za gledanje tabelarnih podataka su: GRAPHICAL (GRAFIČKI) prebacuje prikaz sa tabelarnog na grafički (u grafičkom prikazu trenda ovo se menja na tabelarni prikaz) SCROLL (LISTANJE) omogućava vam da listate tabelu podataka o pacijentu. ZOOM (ZUMIRANJE) omogućava vam da povećate ili smanjite prosečno vreme u svakoj tački podatka tabele. Kod najnižeg podešavanja, zumiranje vam omogućava da pregledate detaljne alarme i događaje. 88 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

89 Ekran tabelarnog prikaza trenda PRINT TREND (ŠTAMPAJ TREND) obezbeđuje štampani dokument prikaza trenda koji se trenutno vidi na ekranu. ALARM LIMITS (OGRANIČENJA ALARMA) prikazuju ekran za ograničenja alarma koji vam omogućava da vidite podešavanja i da ih izmenite ako je potrebno. Tabela ispod daje uzorak tabelarnog prikaza sa rezolucijom od 1,5 minuta. Tabela 20 - Primer tabelarnog prikaza TIME etco2 RR SpO2 PR IPI EVENTS (VREME) mmhg bpm % bpm (DOGAĐAJI) 00: maj * 00: maj * 00: maj * 00: maj * 00: maj * 00: maj Događaji su označeni trouglom (slično tasteru za događaj koji se nalazi na prednjoj ploči monitora), a alarmi su označeni zvezdicom. Broj pored svake stavke označava koliko se alarma ili događaja pojavljuje tokom tog perioda vremena. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 89

90 Ekran tabelarnog prikaza trenda 4. Da biste videli određene događaje i alarme promenite podešavanje ZOOM (ZUMIRANJE) na vrednost MINIMUM (MINIMALNA) koja menja nivo zumiranja na najmanji vremenski interval. U tabeli će se sada pojaviti određeni događaji i alarmi i možete da koristite opciju listanja da biste listali gore i dole po tabeli. Tabela ispod daje uzorak tabelarnog prikaza sa rezolucijom MINIMUM (MINIMALNA) (u ovom slučaju minimalna rezolucija je podešena na 5 sekundi). Tabela 21 - Primer detaljnog tabelarnog prikaza TIME etco2 RR SpO2 PR IPI EVENTS (VREME) mmhg bpm % bpm (DOGAĐAJI) sek. 3: maj PROPOFOL U gornjem primeru, pacijentu je davan kiseonik tokom perioda između 3:23:05 i 3:23:10 PO PODNE i praćen je porast brzine disanja do nivoa koji aktivira alarm za visoku vrednost. Ovo je označeno crvenom strelicom nagore Slično tome, alarm za malu brzinu disanja imaće crvenu strelicu nadole. Ako se režim označavanja događaja podesi na QUICK (BRZO), na najnižem nivou zumiranja nisu dostupne tekstualne informacije, ali će se i dalje pojavljivati trougao koji ukazuje da je događaj označen. 5. Monitor će zadržati podatke o pacijentu do 72 sata. Ako postoji više podataka nego što možete da vidite na ekranu, tada će se listanje nagore promeniti na prikaz ranijih podataka (ako listate nagore) ili na prikaz kasnijih podataka (ako listate nadole). 90 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

91 Biranje parametara trenda Biranje parametara trenda Uređaj prikazuje sledeće parametre trenda: etco 2, RR, SpO 2, PR i IPI. Korisnik može da podesi željeni redosled parametara koristeći Trend: Ekran prikaza konfiguracije (za detalje pogledajte Menjanje redosleda parametara na prikazu trenda na strani 139 ). Ako ne želite da gledate ove parametre u izveštajima trenda, izaberite opciju BLANK (PRAZNO) za neke intervale u trendu: Ekran za prikazivanje konfiguracije. Važne napomene vezane za izveštaje trenda Imajte u vidu da se sledeći problemi odnose na izveštaje trenda, uključujući tabelarne izveštaje trenda na ekranu, štampane izveštaje trenda i preuzete izveštaje trenda: Svaki broj prikazan u memoriji trenda je prosečna vrednost rezultata za svaku sekundu tokom perioda uzorkovanja. Na primer, za period uzorkovanja od 30 sekundi prikazani rezultat svakih 30 sekundi je prosečna vrednost pojedinačnih podataka za svakih 30 sekundi tokom perioda uzorkovanja. Ako se alarm oglasi u bilo kom trenutku tokom perioda uzorkovanja (npr., u nekom trenutku tokom 30 sekundi vremenskog perioda od 30 sekundi kada se podaci snimaju svakih 30 sekundi) to će biti zabeleženo, čak i ako snimljena prosečna vrednost ne ukazuje na uzrok alarma. Alarm etco 2 not available (etco 2 nije dostupan) oglašava se na svaki sat za Automatsko nuliranje i traje 15 sekundi. Kada se ovo pojavi, etco 2 i druge fiziološke vrednosti se održavaju na svojim vrednostima koje su prethodile Automatskom nuliranju. Određeni događaji kako se vide u podacima trenda DA BISTE POTRAŽILI ODREĐENE DOGAĐAJE U PODACIMA TRENDA: 1. Koristite kursor na ekranu grafičkog prikaza trenda da biste pronašli oblast interesovanja. 2. Koristite ZOOM (ZUMIRANJE) da biste se približili što je više moguće određenoj oblasti. 3. Prebacite se na tabelarni prikaz trenda. 4. Koristite SCROLL (LISTANJE) da biste pronašli oblast interesovanja. 5. Zumirajte sa minimalnom rezolucijom da biste videli detaljne informacije o alarmu i događaju. Korišćenje ekrana grafičkog prikaza trenda za nadzor pacijenata Moguće je da se kao glavni ekran nadzora koristi ekran grafičkog prikaza trenda, a ne početni ekran. Umesto da se posmatraju krivulje u realnom vremenu, grafički prikaz trenda vam pruža mogućnost za lakše praćenje promena u stanju pacijenta. Numerički podaci u realnom vremenu se prikazuju na desnoj strani ekrana trenda i početnog ekrana. Kada se ekran grafičkog prikaza trenda koristi kao glavni ekran nadzora, važno je obezbediti da se grafikoni ažuriraju sa najnovijim podacima. Ovo će se desiti automatski sve dok se ne koristi funkcija listanja od trenutka otvaranja ekrana grafičkog prikaza trenda. Dok ste u režimu automatskog ažuriranja, ekran će automatski ažurirati nove podatke sa desne strane žute linije kursora. Kada se popuni površina sa desne strane kursora, grafikoni će se pomeriti omogućavajući prikazivanje više tačaka podataka. Ako koristite funkciju listanja i želite da se vratite na korišćenje grafičkog prikaza trenda na biste nadzirali pacijenta, jednostavno idite na početni ekran, a zatim ponovo izaberite TREND (TREND). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 91

92 Brisanje memorije trenda Štampanje podataka trenda Ako se instalira opcioni štampač, možete da pribavite štampani primerak podataka trenda koji se prikazuju na ekranu biranjem opcije PRINT TREND (ŠTAMPAJ TREND) na traci menija. Brisanje memorije trenda Preporučuje se da obrišete memoriju trenda kada se monitor prebaci na novog pacijenta da biste izbegli greške usled zamene podataka prethodnog pacijenta sa podacima sadašnjeg pacijenta. Ukoliko radite sa slučajevima, memorija trenda se automatski briše kada se trenutni slučaj završi. ZA BRISANJE MEMORIJE TRENDA: 1. Da biste obrisali podatke trenda iz memorije monitora, upotrebite kontrolno dugme da biste prešli na početni ekran i izaberite SYSTEM (SISTEM) u meniju. 2. Na ekranu sistema izaberite opciju CLEAR TREND (OBRIŠI TREND). Reč CONFIRM? (POTVRDITI?) pojaviće se neposredno iznad trake menija. 3. Ako ste sigurni da želite da obrišete memoriju trenda, kliknite na kontrolno dugme. Ako ne želite da obrišete memoriju trenda, okrenite kontrolno dugme nalevo ili nadesno da biste otkazali. 4. Kada se mašina uključi, pojavljuje se poruka koja vam predlaže da obrišete memoriju trenda da biste počeli sa novim pacijentom bez informacija od prethodnog pacijenta u memoriji trenda. Ovaj ekran se pojavljuje u Slika 34 - Poruka memorije trenda. Kliknite na YES (DA) da biste obrisali memoriju trenda. Ako nameravate da nastavite sa merenjem istog pacijenta kao i ranije, možda ćete želeti da zadržite memoriju trenda. U tom slučaju kliknite na NO (NE). Ako snimate podatke pacijenta kao deo slučaja, memorija trenda će uvek biti obrisana kada zatvorite slučaj. Slika 34 - Poruka memorije trenda 92 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

93 Konfigurisanje trendova Konfigurisanje trendova Da biste promenili parametre prikazivanja trenda, pređite na početni ekran i izaberite opciju SYSTEM (SISTEM) da biste videli ekran za podešavanje sistema. Tabela ispod prikazuje opcije koje se pojavljuju na ekranu za podešavanja sistema. Tabela 22 - Parametri monitora DATE (DATUM) MAY 25, 2011 (25. MAJ 2011.) TIME (VREME) LANGUAGE (JEZIK) EVENT MARKING MODE (REŽIM OBELEŽAVANJA DOGAĐAJA) TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour] (GRAFIČKI PRIKAZ TRENDA) [sat] TREND INCREMENT DISPLAY [min] (KORAK PRIKAZA TRENDA) [min] NURSE CALL (POZIV SESTRE) HOME SCREEN (POČETNI EKRAN) HOME IPI DISPLAY (hour) (POČETNI PRIKAZ IPI) (sat) IPI ALARM (IPI ALARM) 11:27:32 AM (11:27:32) ENGLISH (ENGLESKI) DETALJNO 4 sata 1,5 min DISABLED (ONEMOGUĆENO) STANDARD (STANDARDNO) 1 sat DISABLED (ONEMOGUĆENO) Parametri podataka trenda su režim obeležavanja događaja, grafički prikaz trenda i korak prikaza trenda. Podešavanja prikaza trenda odnose se na način na koji će ekran biti prikazan na početku, kada uđete u režim trenda. Kada dođete na ekran trenda, ovi prikazi se mogu lako promeniti korišćenjem funkcije zumiranja. Ova podešavanja će ostati sve dok se monitor ne isključi. Promena rezolucije skladištenja podataka može se obaviti samo na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 93

94 Konfigurisanje trendova Režim obeležavanja događaja Detailed Event Marking (Detaljno obeležavanje događaja): Kada pritisnete taster za događaj, možete da uđete u određeni opis događaja iz tabele koju čine 30 korisnički definisanih vrednosti (pogledajte odeljak Unošenje događaja pacijenta na strani 46). Quick Event Marking (Brzo obeležavanje događaja): Označava do kog je događaja došlo kada je pritisnut taster za događaj, ali ne daje nikakve detalje. Ako se monitor podesi na režim detaljnog obeležavanja događaja, ali vi nemate vremena da uđete detaljnije u događaj, može da se unese oznaka za brzo obeležavanje događaja ako dvaput pritisnete taster za događaj. Grafički prikaz trenda Opcije grafičkog prikaza trenda su 2, 4 i 12 sati. Fabrički podrazumevano podešavanje je 4 sata. Korak prikaza trenda Opcije koraka prikaza trenda za tabelarni prikaz trenda su MINIMUM (MINIMALNO), 1,5, 3, 15 ili 60 minuta. Fabrički podrazumevano podešavanje je 1,5 minuta. Podešavanje MINIMUM (MINIMALNO) se definiše kao rezolucija snimanja trenda i može da bude 5, 10 ili 30 sekundi (pogledajte Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani 134 za uputstva kako da promenite rezoluciju snimanja). Promena rezolucije skladištenja podataka može se obaviti samo na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134). 94 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

95 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 11 Izveštaji Microstream etco 2 potrošni pribor Opcije štampanog izveštaja Štampani izveštaji Primeri izveštaja Kada korisnik klikne na taster REPORTS (IZVEŠTAJI), na početnom ekranu će se pojaviti izveštaj o apneji i desaturaciji O 2. Za više informacija pogledajte Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2. Da biste štampali druge izveštaje o pacijentu, kliknite na taster PRINT REPORT (ŠTAMPAJ IZVEŠTAJ) na ekranu izveštaja o broju apneja i desaturaciji O 2. Za više informacija pogledajte Štampani izveštaji na strani 99. Ako prikaz za A/hr i ODI nije dostupan ili je onemogućen (ili u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove ili na ekranu za podešavanje sistema) ili ako je tip pacijenta podešen na Infant/Neonatal (Bebe/novorođenčad) ili na jedan od tipova pedijatrijskih pacijenata, neće se pojaviti taster REPORTS (IZVEŠTAJI). Umesto toga, klikom na taster PRINT (ŠTAMPAJ) na početnom ekranu otvoriće se ekran za štampanje. Za više informacija pogledajte Štampani izveštaji na strani 99. Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O 2 Ekranski i štampani izveštaji o apneji i desaturaciji pokazuju razumljivu slika broja događaja apneje i desaturacije O 2 tokom podešenog vremenskog perioda od 2, 4, 8 ili 12 sati. Oni prikazuju prosečan rezultat za A/hr i ODI u celom periodu i spisak broja događaja tokom svakog podešenog vremenskog perioda, sa događajima apneje koji su navedeni prema broju sekundi za svaki protekli događaj. Takođe se prikazuje zbir događaja u svakom redu tokom celog vremenskog perioda (2, 4, 8 ili 12 sati, kako je izabrao korisnik). Ovi izveštaji obezbeđuju detalje vezane za A/hr i ODI status pacijenta i opštu sliku koja može da pomogne negovatelju da uoči trendove pacijenta u tim oblastima. Ovaj izveštaj je dostupan samo za odrasle pacijente dok su A/hr i ODI dostupni samo za odrasle pacijente. U situacijama u kojima nedostaje deo informacija za podešeni period (na primer, SpO 2 nije izmeren tokom određenih pola sata tokom perioda od 12 sati posmatranih na ekranu, tako da ODI nije mogao da se izmeri za tih pola sata) određena vremenska sekcija biće zasenčena sivom bojom da bi se ukazalo na postojanje podataka koji nedostaju. Ako prvi sat nadzora još uvek nije završen, određena vremenska sekcija će biti zasenčena sivom bojom (pošto su A/hr i ODI indikatori vrednosti na sat, oni ne mogu da se izračunaju i zato ne mogu da se prikažu ako su dostupni podaci za manje od jednog sata). Napomena: Ovaj izveštaj se ažurira svakih 60 sekundi. Pošto se brojne vrednosti za A/hr i ODI na početnom ekranu ažuriraju jednom u sekundi, s vremena na vreme može da se javi malo odstupanje između brojnih vrednosti na dva ekrana. Napomena: Preporučuje se da se ovaj ekran posmatra kada negovatelj želi da sazna više o događajima apneje i desaturacije O 2 kod pacijenta ili kada indikator na početnom ekranu ukazuje da izveštaj treba pogledati. Dok se izveštaj prikazuje na ekranu monitora, prikaz se ne ažurira, tako da je najbolje da se ne nastavi sa gledanjem ovog izveštaja na monitoru, već sa neprekidnim prikazom početnog ekrana tokom nadzora pacijenta. Sve brojne vrednosti etco 2, FiCO 2, RR, SpO 2 i PR se neprekidno ažuriraju na svim ekranima uključujući i ekran izveštaja za A/hr i desaturaciju O 2. Pomoću tastera REPORTS (IZVEŠTAJI) na meniju početnog ekrana dolazi se do ekrana izveštaja za apneju i desaturaciju O 2. Na ekranu za štampanje izveštaja vidi se taster Print Report (Štampaj izveštaj) koji služi za štampanje izveštaja sa ekrana izveštaja za apneju i desaturaciju O 2 pomoću ugrađenog štampača Capnostream uređaja (korišćenjem tastera START PRINTER (POKRENI ŠTAMPAČ) ili za čuvanje izveštaja na USB fleš disk jedinici (korišćenjem tastera START USB (POKRENI USB). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 95

96 Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 Programski tasteri na ekranu izveštaja za apneju i desaturaciju O 2 su sledeći: TREND (TREND) za ekran grafičkog prikaza trenda PRINT (ŠTAMPAJ) dovodi korisnika na standardni ekran za štampanje ZOOM (ZUMIRANJE) menja vremenski period posmatranja na ekranu na drugu opciju. Opcije su 2, 4 i 12 sati. SCROLL (LISTANJE) pomera kursor preko ekrana tako da mogu da se posmatraju različiti vremenski intervali PRINT REPORT (ŠTAMPAJ IZVEŠTAJ) dovodi korisnika do izveštaja o broju apneja na sat i desaturaciji O 2 : ekran za štampanje izveštaja. Informacije koje obezbeđuje izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O 2 sačuvane su na USB fleš memorijskom uređaju na sledeći način: Naziv izveštaja Opis Uključena polja Apnea and O2 Desat Report (Izveštaj o broju apneja i desaturaciji O2) Datoteka razgraničena tabulatorima sa sufiksom.txt. Izveštava o podacima za A/hr i ODI i svim podacima trenda za prethodnih 2, 4, 8 i 12 sati (u zavisnosti od izabranog nivoa za ZOOM (ZUMIRANJE)). DATE (DATUM), TIME (VREME), CASE ID (ID SLUČAJA), Patient type (Tip pacijenta), izabrani ZOOM (ZUMIRANJE) Broj apneja i desaturacija za svaki vremenski period u izveštaju, sumiranje broja apneja i desaturacija za ceo period i prosečni rezultati za A/hr i ODI Očitavanja za pacijenta: etco2, RR, SpO2, PR, IPI Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI) Pojave poruka upozorenja za opremu: Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) Odštampani izveštaj za apneju i desaturaciju O 2 sadrži sledeće informacije: Naziv izveštaja Opis Uključena polja Apnea and O2 Desat Report (Izveštaj o broju apneja i desaturaciji O2) Podaci za A/hr i ODI sa očitavanjima pacijenta (kao što se vidi u izveštaju trenda) i grafičkim podacima trenda. Izveštaji sa svim podacima prikaza za prethodnih 2, 4, 8 i 12sati (u zavisnosti od izabranog nivoa za ZOOM (ZUMIRANJE)). DATE (DATUM), TIME (VREME), CASE ID (ID SLUČAJA), Patient type (Tip pacijenta), izabrani ZOOM (ZUMIRANJE), sumiranje rezultata za broj apneja i desaturacija u celom periodu, prosečni rezultati za A/hr i ODI za dati period i broj apneja i broj desaturacija za svaki vremenski period u izveštaju. Očitavanja za pacijenta: etco2, RR, SpO2, PR, IPI Grafikoni grafičkog prikaza trenda za pacijenta: etco2, RR, SpO2, PR, IPI Primer odštampanog izveštaja za broj apneja i desaturacija O 2 pojavljuje se u Slika 36 - Odštampani izveštaj za broj apneja i desaturacija na strani 98. Primer ekrana izveštaja za broj apneja i desaturacija O 2 vidi se u Slika 35 - Ekran izveštaja o broju apneja i desaturaciji O2 na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

97 Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 Prosečan broj apneja na sat Broj apneja i zbir apneja Broj desaturacija Zbir desaturacija ODI Slika 35 - Ekran izveštaja o broju apneja i desaturaciji O 2 Informacije o pacijentu koje se vide na ekranu A/hr (Broj apneja na sat) Apnea Count (Broj apneja) SUM(Apnea sum) (ZBIR (Zbir broja apneja)) Desat Count (Broj desaturacija) SUM(Desat sum) (ZBIR (Zbir desaturacija)) ODI Objašnjenje Prosečan broj apneja na sat tokom celog vremenskog perioda koji se pojavljuje na ekranu Zbir svih pojava alarma No breath (Nema disanja) (apneja) u svakoj vremenskoj kategoriji ( 10 sekundi, sekundi, sekundi) tokom celog vremenskog perioda koji se pojavljuje na ekranu Broj pojava alarma No breath (Nema disanja) (apneja) u svakoj vremenskoj kategoriji ( 10 sekundi, sekundi, sekundi) u svakom intervalu tokom određenog vremenskog perioda (u ovom slučaju, od 12:00 do 13:00 h) Zbir svih pojava desaturacije tokom celog vremenskog perioda koji se pojavljuje na ekranu Broj pojava desaturacija u svakom intervalu tokom određenog vremenskog perioda (u ovom slučaju, od 12:00 do 13:00 h) Prosečan broj ODI na satu tokom celog vremenskog perioda koji se pojavljuje na ekranu Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 97

98 Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 Slika 36 - Odštampani izveštaj za broj apneja i desaturacija 98 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

99 Opcije štampanog izveštaja Opcije štampanog izveštaja Capnostream uređaj može da se kupi sa ugrađenim štampačem sa termalnim papirom. Meni za štampanje izveštaja na Capnostream uređaju predviđen je za korišćenje sa opcioniom štampačem. Da biste odštampali izveštaj na spoljašnjem štampaču, preporučeni postupak je prenos podataka na računar korišćenjem USB fleš memorijskog uređaja (pogledajte Prenos podataka preko USB priključka za podatke na strani 106). Tada izveštaj može da se formatira i odštampa pomoću računara. Dostupni su sledeći odštampani izveštaji: Tabelarni izveštaj o slučaju Grafički izveštaj o slučaju Tabelarni izveštaj trenda Grafički izveštaj trenda Neprekidne krivulje u realnom vremenu Neprekidna krivulja CO 2 u realnom vremenu Neprekidni tabelarni prikaz u realnom vremenu Štampani izveštaj za broj apneja i desaturacija O 2 (ako je dostupan) objašnjen je u prethodnom tekstu. Odštampani podaci za izveštaje trenda su podaci koji su poslednji prikazani na ekranu trenda u trenutku kada je izabrana komanda PRINT TREND (ŠTAMPAJ TREND). Rezolucija izveštaja o slučaju je uvek minimalna rezolucija (maksimalno detaljna). Podaci neprekidnog tabelarnog prikaza u realnom vremenu štampaju se u istom intervalu kada su ažurirane brojne vrednosti na ekranu. Grafikon(i) neprekidne krivulje u realnom vremenu se prikazuje(u) na ekranu. Imajte u vidu da svi izveštaji trenda i izveštaji slučaja moraju da se odštampaju pre nego što se završi slučaj. Kada se slučaj završi, brišu se podaci slučaja i trenda iz memorije i štampanje više nije moguće. Štampani izveštaji Ekranu za štampanje može da se pristupi sa ekrana Apnea and O 2 Desat Report (Izveštaj za broj apneja i desaturacija O 2 ) (ako su A/hr i ODI omogućeni) ili sa početnog ekrana (ako A/hr i ODI nisu dostupni ili nisu omogućeni). Ekran za štampanje vam omogućava da izaberete koji izveštaj želite da štampate i da pokrenete i zaustavite štampanje izveštaja. DA BISTE ODŠTAMPALI IZVEŠTAJ: 1. Na početnom ekranu izaberite REPORTS (IZVEŠTAJI). 2. Na ekranu za broj apneja i desaturacija O 2 koji će se pojaviti, izaberite PRINT (ŠTAMPAJ) da bi se prikazao ekran za štampanje koji se vidi u odeljku Slika 37 - Ekran za štampanje na strani Za bebe/novorođenčad, izaberite PRINT (ŠTAMPAJ) na početnom ekranu da biste videli ekran za štampanje. 4. Koristite kontrolno dugme da biste izabrali tip izveštaja za štampanje. Samo jedan tip izveštaja može da se izabere u isto vreme. Zvezdica (*) će ukazati na izveštaj koji je izabran. Ako birate izveštaj o slučaju, a nijedan slučaj nije trenutno aktivan, u polju sa desne strane naziva izveštaja pisaće NO CASES (NEMA SLUČAJA). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 99

100 Štampani izveštaji 5. Izaberite podatke za štampanje: Slika 37 - Ekran za štampanje Izaberite opciju PRINT FORMAT (FORMAT ŠTAMPANJA) na ekranu za štampanje. Na ekranu za format štampanja izaberite parametre koje želite da odštampate u izveštaju. U odštampanom izveštaju tabelarnog formata pojavljuju se tri kolone podataka, dok se u odštampanom izveštaju grafičkog formata pojavljuju dva grafikona. Izabrani format za štampanje odnosi se na sve izveštaje koji se štampaju. Napomena: Za izveštaj tabelarnog ili grafičkog prikaza trenda, ako je izabran FiCO 2, kolona ostaje prazna, zato što podaci za FiCO 2 nisu uskladišteni u memoriji trenda. Za tabelarne izveštaje mogu da se izaberu etco 2, FiCO 2, RR, SpO 2, PR, IPI i prazno. Za grafičke izveštaje mogu da se izaberu etco 2, RR, SpO 2, PR, IPI i prazno. Ako se izabere prazno, znači da se u toj koloni ništa neće štampati. 6. Kliknite na BACK (NAZAD) u traci menija pri dnu ekrana da biste se vratili na ekran za štampanje. 7. Kliknite na START PRINTER (POKRENI ŠTAMPAČ) na ekranu za štampanje da biste otpočeli štampanje. Da biste zaustavili štampanje, neprekidno štampanje ili otkazali druge izveštaje koji nisu završeni, kliknite na taster STOP PRINTER (ZAUSTAVI ŠTAMPAČ) na ekranu. 100 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

101 Štampani izveštaji Tabela 23 - Štampani izveštaji - Parametri Naziv izveštaja Opis Uključena polja Vremenski izveštaj All reports (Svi izveštaji) Naziv izveštaja (TREND REPORT (IZVEŠTAJ TRENDA), CASE REPORT (IZVEŠTAJ O SLUČAJU) ili REAL TIME REPORT (IZVEŠTAJ U REALNOM VREMENU)) Tip pacijenta (ADULT (ODRASLI), PEDIATRIC (DECA [3 starosna opsega] ili INFANT/NEONATAL (BEBE/NOVOROĐENČAD)) Case ID (ID slučaja) DATE (DATUM), TIME (VREME) Tabular Case Očitavanja snimljenog Očitavanja za pacijenta na početku i na Od početka slučaja do Report slučaja pacijenta u kraju perioda merenja: etco2, FiCO2, RR, trenutnog vremena; kada je (Tabelarni tabelarnom formatu. SpO2, PR, IPI. slučaj zaustavljen, podaci izveštaj o slučaju) Vreme između unetih podataka je najniža dostupna rezolucija za korak prikaza trenda (30 sekundi). Očitavanja za pacijenta: Sledeća tri parametra (u skladu sa parametrima koji su izabrani na ekranu PRINT FORMAT (FORMAT ŠTAMPANJA), pogledajte Da biste odštampali izveštaj na strani 99): nisu dostupni etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI. Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI). Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 101

102 Štampani izveštaji Graphical Case Očitavanja snimljenog Očitavanja za pacijenta na početku i na Od početka slučaja do Report slučaja pacijenta u kraju perioda merenja: etco2, RR, SpO2, trenutnog vremena; kada je (Grafički izveštaj grafičkom formatu. PR, IPI. slučaj zaustavljen, podaci o slučaju) Vreme između unetih podataka je najniža dostupna rezolucija za korak prikaza trenda (30 sekundi). Grafikoni nivoa dva od sledećih parametara (u skladu sa parametrima koji su izabrani na ekranu PRINT FORMAT (FORMAT ŠTAMPANJA), pogledajte Da biste odštampali izveštaj na strani 99) u nisu dostupni intervalima od 30 sekundi: etco2 (mmhg), RR (bpm), SpO2 (%), PR (bpm), IPI. Tabular Trend Očitavanja memorije DATE (DATUM), TIME (VREME) Podaci trenda pojavljuju se Report trenda za pacijenta u na ekranu trenda koji se (Tabelarni izveštaj trenda) tabelarnom formatu. Vreme između unetih podataka je rezolucija podešena za korak prikaza trenda (MINIMUM (MINIMALNO) [30 sekundi], 1,5 minut, 3 minuta, 15 minuta, 60 minuta). Očitavanja za pacijenta na početku perioda merenja: etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI. Očitavanja za pacijenta u podešenim intervalima za korak prikaza trenda: Sledeća tri parametra (u skladu sa parametrima koji su izabrani na ekranu PRINT FORMAT (FORMAT ŠTAMPANJA), pogledajte Da biste odštampali izveštaj na strani 99): etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI. Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI). trenutno prikazuje ili ako se štampaju sa ekrana PRINT (ŠTAMPANJE) - ekran trenda koji je najskorije prikazan. Odštampaće se samo tačke podataka koje su trenutno vidljive na ekranu (približno deset tačaka podataka). Zbog toga će nivo za ZOOM (ZUMIRANJE) na ekranu trenda (opcije su 2, 4 i 12 sati) odrediti broj minuta/sati za podatke koji se vide na odštampanom dokumentu. Kada se trend obriše, podaci više nisu dostupni. Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) 102 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

103 Štampani izveštaji Graphical Trend Očitavanja memorije Očitavanja za pacijenta na početku perioda Podaci trenda pojavljuju se Report (Grafički trenda za pacijenta u merenja: etco2, RR, SpO2, PR, IPI. na ekranu trenda koji se izveštaj trenda) grafičkom formatu. Grafikoni nivoa dva od sledećih trenutno prikazuje ili ako se Vreme između unetih parametara (u skladu sa parametrima koji štampaju sa ekrana PRINT podataka je rezolucija su izabrani na ekranu PRINT FORMAT (ŠTAMPANJE) - ekran podešena za korak (FORMAT ŠTAMPANJA), pogledajte Da trenda koji je najskorije prikaza trenda biste odštampali izveštaj na strani 99) u prikazan. Zbog toga će nivo (MINIMUM intervalima podešenim za korak prikaza za ZOOM (ZUMIRANJE) na (MINIMALNO) trenda: etco2, RR, SpO2, PR, IPI. ekranu trenda (opcije su 2, [30 sekundi], 1,5 minut, 4 i 12 sati) odrediti broj sati 3 minuta, 15 minuta, za podatke koji se vide na 60 minuta). odštampanom dokumentu. Kada se trend obriše, podaci više nisu dostupni. Real Time Grafička prezentacija Očitavanja za pacijenta na početku perioda Podaci u realnom vremenu Continuous nivoa etco2 i SpO2 sa merenja: etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR od vremena kada se Waveform tačkom podataka svakih Grafikoni nivoa etco2 i SpO2. pritisne START (Neprekidna 50 milisekundi PRINTER (POKRENI krivulja u ŠTAMPAČ) do vremena realnom kada se pritisne STOP vremenu) PRINTER (ZAUSTAVI ŠTAMPAČ) Real Time Grafička prezentacija Očitavanja za pacijenta na početku perioda Podaci u realnom vremenu Continuous CO2 nivoa etco2 sa tačkom merenja: etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR. od vremena kada se Waveform podataka svakih pritisne START PRINTER (Neprekidna 50 milisekundi (POKRENI ŠTAMPAČ) do krivulja CO2 vremena kada se pritisne u realnom STOP PRINTER vremenu) (ZAUSTAVI ŠTAMPAČ) Real Time Tabelarna prezentacija Očitavanja za pacijenta na početku perioda Podaci u realnom vremenu Continuous etco2, RR i PR sa merenja: etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI. od vremena kada se Tabular linijom podataka svake Sledeća tri parametra (u skladu sa pritisne START (Neprekidni 2 sekunde parametrima koji su izabrani na ekranu PRINTER (POKRENI tabelarni prikaz u realnom PRINT FORMAT (FORMAT ŠTAMPANJA), pogledajte Da biste odštampali izveštaj ŠTAMPAČ) do vremena kada se pritisne STOP vremenu) na strani 99): etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, PRINTER (ZAUSTAVI IPI. ŠTAMPAČ) * Imajte u vidu da se u svim slučajevima etco2 i FiCO2 prikazuju u izabranim jedinicama, SpO2 u procentima, a RR i PR u bpm (broj otkucaja u minuti). Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 103

104 Primeri izveštaja Primeri izveštaja Primeri izveštaja o slučaju Ovo su primeri tabelarnih i grafičkih izveštaja o slučaju, u skladu sa opisom. Slika 38 - Odštampani primer izveštaja o slučaju 104 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

105 Primeri izveštaja Primeri izveštaja trenda Ovo su primeri tabelarnih i grafičkih izveštaja trenda, u skladu sa opisom. Slika 39 - Odštampani izveštaji trenda Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 105

106 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 12 Preuzimanje podataka pacijenta Uvod Prenos podataka preko USB priključka za podatke Prenos podataka preko RS-232 priključka Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Rad funkcije Poziv sestre Vrste sistema za poziv sestre Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom Rad sa sistemima Nuvon VEGA Uvod Capnostream uređaj može da izveze uskladištene i trenutne podatke na spoljašnje uređaje na sledeće načine: Prenos podataka na uređaj sa USB fleš memorijom radi kasnijeg prenosa na računar Direktna veza sa računarom preko RS-232 priključka 7-kanalni analogni izlaz Pojava alarmnog stanja može da se signalizira spoljašnjem sistemu preko funkcije za poziv sestre. Prenos podataka preko USB priključka za podatke Postoji sedam tipova izveštaja koji mogu da se prenesu na USB fleš memorijski uređaj kao što je opisano u tabeli ispod. Pet tipova izveštaja su u tekstualnom formatu i pogodni su za korišćenje u aplikacijama kao što je Microsoft Excel. Dva tipa izveštaja sa binarnim podacima namenjena su za aplikacije naprednog programiranja. Pored toga, izveštaj o broju apneja i desaturacija O 2 može da se preuzme na USB fleš memorijski uređaj. Za više informacija pogledajte Izveštaj o broju apneja na sat i desaturaciji O2 na strani 95. Svi alarmi za A/hr i ODI neće biti snimljeni ako nisu dostupni A/hr i ODI. Tabela 24 - Vrste prenosa podataka Naziv izveštaja Opis Uključena polja Tabular Case Report (Tabelarni izveštaj o slučaju) Datoteka razgraničena tabulatorima sa sufiksom.txt. (Datoteke razgraničene tabulatorima mogu da se izvezu u Excel korišćenjem tabova kao graničnika.) Izveštava o podacima uskladištenim u memoriji trenda koji su dodeljeni izabranom slučaju. Vreme između unetih podataka je rezolucija podešena za skladištenje trenda (5, 10 ili 30 sekundi). DATE (DATUM), TIME (VREME) Očitavanja za pacijenta: etco2, RR, SpO2, PR, IPI. Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT >30 SEC (DOGAĐAJ APNEJE >30 SEK.), DESAT EVENT (DOGAĐAJ DESATURACIJE) 106 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

107 Prenos podataka preko USB priključka za podatke Naziv izveštaja Opis Uključena polja Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) Tabular Trend Report (Tabelarni izveštaj trenda) Real Time Continuous CO2 Waveform (Neprekidna krivulja CO2 u realnom vremenu) Datoteka razgraničena tabulatorima (.txt). Izveštava o svim podacima uskladištenim u memoriji trenda. Vreme između unetih podataka je rezolucija podešena za skladištenje trenda (5, 10 ili 30 sekundi). Datoteka razgraničena tabulatorima (.txt) sa podacima unetim svakih 50 milisekundi. DATE (DATUM), TIME (VREME) Očitavanja za pacijenta: etco2, RR, SpO2, PR, IPI. Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT >30 SEC (DOGAĐAJ APNEJE >30 SEK.), DESAT EVENT (DOGAĐAJ DESATURACIJE) Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) DATE (DATUM), TIME (VREME) Očitavanja za pacijenta svakih 50 milisekundi (za kreiranje CO2 krivulje): CO2* Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 107

108 Prenos podataka preko USB priključka za podatke Naziv izveštaja Opis Uključena polja Real Time Continuous Tabular (Neprekidni tabelarni prikaz u realnom vremenu) Real Time Continuous Tabular with real-time continuous waveform (Neprekidni tabelarni prikaz trenda u realnom vremenu sa neprekidnom krivuljom u realnom vremenu) (skraćeni naziv je FULL CONTINUOUS TRANSFER (POTPUNI NEPREKIDNI PRENOS)). Datoteka razgraničena tabulatorima (.txt), slično tabelarnom izveštaju trenda, ali prenosi liniju po liniju u realnom vremenu. Datoteka razgraničena tabulatorima (.txt), slično neprekidnom tabelarnom izveštaju u realnom vremenu, prenosi liniju po liniju u realnom vremenu, ali sa podacima unetim svakih 50 milisekundi (20 puta u sekundi). Prikazuju se podaci za O2 koji mogu da se koriste za kreiranje neprekidne krivulje u realnom vremenu, sa podacima unetim svakih 50 milisekundi. Tabelarni podaci se snimaju u tačkama podataka na osnovu podešene rezolucije za skladištenje trenda (5, 10 ili 30 sekundi), tako da se u dodatim redovima ponavljaju podaci između ovih tačaka. DATE (DATUM), TIME (VREME) Očitavanja za pacijenta: etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/hr, ODI. Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT >30 SEC (DOGAĐAJ APNEJE >30 SEK.), DESAT EVENT (DOGAĐAJ DESATURACIJE) Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) DATE (DATUM), TIME (VREME) Očitavanja za pacijenta (sa rezolucijom skladištenja trenda): etco2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/hr, ODI Pojave urgentnih alarma za pacijenta: etco2 HIGH (VISOK etco2), etco2 LOW (NIZAK etco2), RR HIGH (VISOK RR), RR LOW (NIZAK RR), NO BREATH (NEMA DISANJA), SpO2 HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZAK SpO2), PR HIGH (VISOK PR), PR LOW (NIZAK PR), IPI LOW (NIZAK IPI), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT SEC (DOGAĐAJ APNEJE OD SEK.), APNEA EVENT >30 SEC (DOGAĐAJ APNEJE >30 SEK.), DESAT EVENT (DOGAĐAJ DESATURACIJE) Pojave poruka upozorenja za opremu: CO2 NOT AVAILABLE (CO2 NIJE DOSTUPAN), SpO2 NOT AVAILABLE (SpO2 NIJE DOSTUPAN), BATTERY LOW (BATERIJA NA IZMAKU) 108 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

109 Prenos podataka preko USB priključka za podatke Naziv izveštaja Opis Uključena polja Događaji: EVENT 1 (DOGAĐAJ 1), EVENT 2 (DOGAĐAJ 2), EVENT 3 (DOGAĐAJ 3) Očitavanja za pacijenta svakih 50 milisekundi (za stvaranje krivulje CO2): CO2 krivulja Full Binary Continuous Transfer (Potpuni neprekidni prenos binarnih podataka) Full Binary Trend Transfer (Potpuni prenos binarnih podataka trenda) Pogledajte dokument Capnostream protokoli prenosa podataka Pogledajte dokument Capnostream protokoli prenosa podataka * CO 2 u mm/hg (milimetara živinog stuba) Imajte u vidu da su u.txt datotekama prvih šest linija podataka prikazane na sledeći način: Linija 1 Naziv tipa izveštaja. Linija 2 Prazno ili ID pacijenta ako je izveštaj tipa izveštaja o slučaju Linija 3 Tip pacijenta (pogledajte Podešavanje tipa pacijenta na strani 44 za informacije o tipovima pacijenta) Linija 4 Prazno Linija 5 Zaglavlja kolone Linija 6 Druga linija zaglavlja kolone Capnostream prepoznaje fleš memorijske uređaje koje proizvode kompanije SanDisk, Lexar i PNY Technologies. Neće prepoznati fleš memorijske uređaje koji imaju napredne mogućnosti, što zahteva instalaciju dodatnih upravljačkih programa, kao što je Sandisk U3. Ograničenje kapaciteta za USB disk jedinicu koja može da se koristi sa uređajem Capnostream je 8 GB. U nastavku su navedeni tipični fleš memorijski uređaji. Slika 40 - Tipični fleš memorijski uređaji ZA SNIMANJE PODATAKA CAPNOSTREAM UREĐAJA NA USB UREĐAJU: 1. Umetnite USB fleš memorijski uređaj u USB priključak na poleđini Capnostream uređaja. 2. Kada se otkrije fleš memorijski uređaj, u gornjem desnom uglu displeja, pored simbola za alarm, pojaviće se USB ikona. U zavisnosti od vrste disk jedinice ovo može da potraje do 40 sekundi. Ikona za USB priključak Slika 41 - USB ikona Napomena: USB priključak na monitoru Capnostream je predviđen samo za korišćenje sa fleš memorijskim uređajem. To nije potpuni USB priključak. Ne pokušavajte da povežete monitor na računar preko USB priključka. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 109

110 Prenos podataka preko USB priključka za podatke 3. Kada se pojavi USB ikona, monitor je spreman da otpočne sa slanjem podataka na USB fleš memorijski uređaj. 4. Na početnom ekranu izaberite taster SYSTEM (SISTEM) sa trake menija da biste otvorili ekran sistema, a zatim izaberite DATA OUTPUT (IZLAZ PODATAKA). 5. Koristite kontrolno dugme da biste izabrali željeni izveštaj sa tabele DATA OUTPUT (IZLAZ PODATAKA) kao što je prikazano u nastavku. Imajte u vidu da su opcije tabelarni prikaz slučaja i tabelarni prikaz trenda dostupne samo dok je slučaj aktivan. Ako se trenutni slučaj zatvori, brišu se memorija slučaja i memorija trenda i te informacije više neće biti dostupne. Tabela 25 - Izbor tipa izlaza podataka TABULAR CASE (TABELARNI SLUČAJ) TABULAR TREND (TABELARNI TREND) REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM (NEPREKIDNA KRIVULJA CO2 U REALNOM VREMENU) REALTIME CONTINUOUS TABULAR (NEPREKIDNI TABELARNI PRIKAZ U REALNOM VREMENU) FULL CONTINUOUS TRANSFER (POTPUNI NEPREKIDNI PRENOS) FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (POTPUNI NEPREKIDNI PRENOS BINARNIH PODATAKA) FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (POTPUNI PRENOS BINARNIH PODATAKA TRENDA) 6. Sa leve strane izabranog naziva izveštaja pojaviće se zvezdica. Ako nijedan slučaj nije aktivan, pojaviće se tekst NO CASES (NEMA SLUČAJEVA) sa desne strane opcije Tabular Case (Tabelarni slučaj) kada se ta opcija izabere. 7. Okrenite kontrolno dugme da biste izabrali START USB (POKRENI USB) na traci menija i kliknite da biste otpočeli prenos podataka. Izlaz podataka može da se prekine ponovnim klikom za izbor STOP USB (ZAUSTAVI USB). OPREZ: Ako se fleš memorijski uređaj ukloni sa Capnostream uređaja dok traje prenos podataka, tada podaci možda neće moći da se pročitaju. Pre uklanjanja fleš memorijskog uređaja, prenos podataka treba da se završi ili da se zaustavi biranjem stavke STOP USB (ZAUSTAVI USB) na traci menija. Napomena: Ako Capnostream uređaj ne detektuje fleš memorijski uređaj uklonite i ponovo instalirajte fleš memorijski uređaj. Ako se još uvek ne detektuje fleš memorijski uređaj, proverite da li se koristi disk jedinica podržanog proizvođača. Napomena: Ako je slobodan prostor na fleš memorijskom uređaju manji od 100 kb, upis na USB disk jedinicu nije dozvoljen. Pod ovim uslovima, ako je prenos podataka već u toku, on će biti prekinut. Nijedan novi prenos podataka NE MOŽE da se inicira ako je prostor na disk jedinici nedovoljan. Napomena: Imajte u vidu dodatne detalje koji se odnose na izveštaje trenda u Važne napomene vezane za izveštaje trenda na strani 91. Maksimalni iznos podataka koji može da se prenese u jednoj datoteci je redova (ovo odgovara maksimalnoj veličini stranice Excel datoteke za Excel 2003 i ranije). Ako podaci premašuju redova, automatski se otvara nova datoteka i podaci nastavljaju da se prebacuju u novu datoteku. U ovoj situaciji, novo ime datoteke se indeksira kao što je opisano u Tabela 26 - Konvencije o imenovanju datoteka. 110 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

111 Prenos podataka preko USB priključka za podatke Slede procene približne veličine datoteka za koje može da se očekuje da će biti kreirane. Za slučajeve pacijenta gde se događaji i alarmi intenzivno snimaju, veličine datoteka će biti veće. Tabelarni slučaj: 1 sat pri rezoluciji od 30 s: 21 kb Tabelarni trend: 1 sat pri rezoluciji od 30 s: 24 kb Neprekidna krivulja CO 2 u realnom vremenu: 1 sat pri rezoluciji od 50 ms: 4,2 MB Neprekidni tabelarni prikaz u realnom vremenu: 1 sat pri rezoluciji od 2 s: 264 kb Potpuni neprekidni prenos: 1 sat pri rezoluciji od 50 ms: 12 MB Potpuni neprekidni prenos binarnih podataka: 1 sat pri rezoluciji od 50 ms: 732 kb Potpuni prenos binarnih podataka trenda: 1 sat pri rezoluciji od 30 s: 5 kb Konvencija o imenovanju USB datoteka Koristi se sledeća konvencija o imenovanju datoteka za različite vrste izveštaja. <REPORT TYPE>_<PATIENT TYPE >_<REPORT DATE >_<REPORT TIME>_<PATIENT ID >_<FILE NO>.ext Gde su: REPORT TYPE (TIP IZVEŠTAJA) identifikator tipa izveštaja od tri slova (pogledajte Tabela 26 - Konvencije o imenovanju datoteka). PATIENT TYPE (TIP PACIJENTA) tip pacijenta (Adult (Odrasli), Pediatric 6-12 yrs (Deca od 6-12 god.), itd). REPORT DATE (DATUM IZVEŠTAJA) Datum početka, kada je izveštaj napravljen u ggmmdd formatu. REPORT TIME (VREME IZVEŠTAJA) Vreme početka, kada je izveštaj napravljen u ččmmss formatu. PATIENT ID (ID PACIJENTA) ID pacijenta koji je unet u uređaj (ili se automatski dobija od uređaja). FILE NO (BR. DATOTEKE) tekući serijski broj koji označava da li su podaci podeljeni u više datoteka. Nastavak imena datoteke.ext je.txt (tip datoteke razgraničene tabulatorima) ili.bin (tip binarne datoteke). Polje ID pacijenta na monitoru sadrži znak '/' što nije važeći znak za nazive datoteka. Za nazive datoteka to se zamenjuje crticom '-'. Monitor koristi znak '/' da bi označio više datoteka koje imaju isti ID pacijenta (npr. - Smith/1, Smith/2, Smith/3). Primeri naziva datoteka: Za različite izveštaje napravljene 15. januara god. u 5:23:57 za pacijenta sa identifikacijom , nazivi datoteka će biti: Tabela 26 - Konvencije o imenovanju datoteka Tip izveštaja Tabular Case Report (Tabelarni izveštaj o slučaju) Tabular Trend Report (Tabelarni izveštaj trenda) Real-time Continuous CO2 Waveform (Neprekidna krivulja CO2 u realnom vremenu) Real-time Continuous Tabular (Neprekidni tabelarni prikaz u realnom vremenu) Full Continuous Transfer (Potpuni neprekidni prenos) Naziv datoteke TCR_ADULT_110115_052357_ _1.txt TTR_ ADULT _110115_052357_ _1.txt RCW_ ADULT_110115_052357_ _1.txt RCT_ ADULT _110115_052357_ _1.txt FCTR_ ADULT _110115_ _1.txt Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 111

112 Prenos podataka preko RS-232 priključka Full Binary Continuous Transfer (Potpuni neprekidni prenos binarnih podataka) Full Binary Trend Transfer (Potpuni prenos binarnih podataka trenda) Apnea and O2 Desat Report (if available) FCT_ ADULT _110115_052357_ _1.bin FTT_ ADULT _110115_052357_ _1.bin ADR_ ADULT _110115_052357_ _1.txt (Izveštaj o apneji i desaturaciji O2 (ako je dostupan)) Primeri Uzimajući u obzir isti, gore navedeni primer, nekoliko datoteka za isti neprekidni tabelarni izveštaj u realnom vremenu bi izgledale ovako: Tip izveštaja Naziv datoteke Neprekidni tabelarni prikaz u realnom vremenu RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt... RCT_110115_052357_10.txt... RCT_110115_052357_100.txt... RCT_110115_052357_1000.txt Napomena: Binarne datoteke se nikada ne dele u više datoteka zato što nemaju dužinu ograničenja koju nameće MS Excel. Poruke za grešku USB-a U polju za poruke na monitoru mogu da se pojave sledeće poruke: NO USB DEVICE FOUND (NIJE PRONAĐEN USB UREĐAJ): Upozorenje koje se prikazuje ako se pokušava rad sa USB-om u odsustvu USB uređaja. USB DEVICE FAILED (OTKAZ USB UREĐAJA): Prikazuje se kada je USB uređaj detektovan, ali operacija prenosa podataka ne može uspešno da se završi. USB FLASH FULL (USB FLEŠ MEMORIJA JE PUNA): Upozorenje se prikazuje kada podaci ne mogu više da se preuzimaju u USB memorijski stik zato što je memorija puna. USB TIME OUT (ISTEKLO VREME ZA USB): Upozorenje se prikazuje kada monitor nije u mogućnosti da uspostavi vezu sa USB uređajem. Čitanje podataka pacijenta iz sačuvane datoteke Capnostream uređaja Tipovi USB izveštaja koji imaju datoteku sa nastavkom.txt (razgraničena tabulatorima) predstavljaju tekstualne datoteke. Ovo ih čini lakšim za čitanje u većini programa za rad sa tabelama i bazama podataka. U ovom slučaju, tip formata.txt znači da postoji tabulator između svakog elementa podataka svake linije u datoteci. Napomena o aplikaciji za prenos podataka pacijenta objašnjava korišćenje prenetih podataka i može da se nađe u uputstvu za rukovanje na CD-u. Dva tipa USB izveštaja koja imaju tip datoteke.bin su binarne datoteke. Ove datoteke su namenjene za korišćenje od strane programera koji za Capnostream uređaj kreiraju aplikativne programe. Formati binarnih datoteka su opisani u dokumentu Capnostream protokoli prenosa podataka koji može da se nađe na CD-u sa uputstvom za rukovanje. Prenos podataka preko RS-232 priključka Capnostream uređaj je opremljen 9-pinskim RS-232 priključkom na poleđini monitora. Za detaljne informacije o korišćenju ove funkcije pogledajte dokument Capnostream protokoli prenosa podataka koji je dostupan na CD-u sa uputstvom za rukovanje. VueLink prenos podataka preko RS-232 priključka mora da bude omogućen na Capnostream uređaju; pogledajte Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

113 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Brzina prenosa podataka za RS-232 interfejs je podešena u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Ekran monitora. Fabrički podrazumevano podešavanje je automatska detekcija brzine prenosa podataka. Za informacije o tome kako da promenite brzinu prenosa podataka pogledajte Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove na strani 134. Prenos podataka preko RS-232 može da se vrši istovremeno sa prenosom podataka preko USB fleš memorijskog diska. Napomena: RS-232 priključak ima električnu izolaciju u skladu sa IEC Ne-medicinski uređaji, kao što su računari i štampači, mogu da se povežu na ovaj priključak bez dodatne električne izolacije. Ovi uređaji moraju da se postave najmanje 1,5 metar od okruženja pacijenta. RS-232 priključak može da se koristi za prenos podataka na računar korišćenjem opcije Profox. Za više detalja kontaktirajte kompaniju Profox Associates, Inc. na Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Potrebna oprema Spisak opreme potreban za uspostavljanje prenosa podataka između monitora Capnostream i analognog sistema koji se pojavljuje u nastavku. Stavka Detalji/Oridion PN Capnostream monitor Digitalni/analogni kabl Analogni sistem (laboratorija za ispitivanje poremećaja sna ili drugi analogni sistem) Za većinu sistema standardni komunikacioni kablovi sa 3,5 mm (1/8 in) mono audio utičnicom za prenos podataka od D/A konvertorskog kabla do analognog sistema (potreban broj kablova zavisiće od broja kanala preko kojih će se podaci prenositi). Nekim sistemima će biti potrebno različito kabliranje ili adapter, npr. Remlogic zahteva konektore tipa telefonskog priključka. Bilo koji Capnostream monitor 20 (CS20) (mora da se kupi odvojeno) Nema Ovi kablovi treba da se kupe odvojeno i može da ih obezbedi bilo koja prodavnica elektronske opreme. Za nestandardne sisteme potrebne su različite vrste kablova. Da bi se podesio prenos podataka između monitora i analognog uređaja moraju da se realizuju sledeće veze: Povezivanje D/A kabla na monitor Povezivanje D/A kabla na analogni uređaj za snimanje Ove veze su opisane u nastavku. Kada se uspostave ove veze, podaci će se prenositi sa monitora na analogni uređaj sve dok su dva uređaja povezana. Kabl za podatke koji povezuje ova dva uređaja sadrži sedam kanala za podatke. Svaki kanal za podatke ima izlaz od 0-1 V (1 V je Cal High vrednost, tj., maksimalna vrednost) sa strujom curenja od najmanje 12 ma. Svaki kanal je takođe zaštićen protiv kratkospajanja izlaza. Za sve izmerene parametre vrednost mernog signala od 0,9 V je merna vrednost pune skale, to jest, najveća moguća važeća vrednost. Za kalibraciju parametara (koja se radi pre merenja da bi se uređaj pripremio za precizno merenje) koristi se vrednost signala od 1,0 V (za Cal High ili Gain Cal); u merenju ovaj broj označava nevažeću vrednost. Za 0,0 V (Cal Low, Zero Cal) signal označava nultu vrednost skale za signal koji je Capnostream uređaj poslao na analogni uređaj. Vrednosti od 0 V i 1,0 V se daju samo za potrebe kalibracije. Imajte u vidu da 1,0 V ne označava stvarnu vrednost koja može da se dobije realnim merenjem pacijenta. Pored toga, imajte u vidu da je 1,0 V signal koji je poslao Capnostream uređaj, izmeren na kraju D/A kabla. Dodatno priključivanje kabla na D/A kabl može malo da smanji ovaj signal. Lista dostupnih vrednosti analognih signala pojavljuje se u Tabela 28 - Vrednosti D/A kalibracije. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 113

114 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Povezivanje Capnostream uređaja i analognog uređaja korišćenjem D/A kabla DA BISTE POVEZALI D/A KABL NA MONITOR: 1. Umetnite analogni izlazni konektor komunikacionog kabla u 15-pinski analogni priključak monitora. Ovaj priključak, na poleđini Capnostream monitora, označava se tekstom Analog Out (Analogni izlaz). Analogni izlazni konektor (za priključivanje na Capnostream uređaj) Konektori za analogni uređaj Slika 42 - D/A kabl za Capnostream (PN ) Analogni priključak Slika 43 - Analogni priključak na Capnostream uređaju 114 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

115 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem 2. Capnostream uređaj je konfigurisan da isporučuje sedam analognih signala od kojih će svaki prenositi podatke vezane za različite parametre koje meri uređaj. 3. Ako želite da menjate podrazumevane parametre koji se isporučuju na različitim kanalima pogledajte opis u nastavku. 4. Ako ne želite da menjate podrazumevane vrednosti signala za svaki kanal, povežite D/A kabl na analogni uređaj kao što je opisano u nastavku. DA BISTE POVEZALI D/A KABL NA ANALOGNI UREĐAJ: 1. Na kraju D/A kabla postoji sedam parica sa konektorima sa sedam dostupnih kanala kodiranih bojom tako da odgovaraju boji izolacionih omotača odgovarajuće parice D/A kabla. Za kodiranje bojom pogledajte tabelu ispod. Već ste odredili vrednosti signala za svaki od ovih konektora. 2. Izaberite željene izlazne konektore (žice kodirane bojom) i koristeći standardni komunikacioni kabl sa 3,5 mm (1/8 in) mono audio utičnicom pričvrstite svaki konektor na odgovarajući izlazni kanal na analognom uređaju. (Jedan kraj kabla treba da ima 3,5 mm (1/8 in) mono audio utičnicu za priključivanje na D/A kabl; drugi kraj treba da ima odgovarajući konektor za vaš analogni uređaj.) 3. Ovaj postupak ponovite za svaku vezu koju želite da izvedete. Sledeća tabela navodi boje kablova i kanale za D/A kabl. Tabela 27 - Kodiranje bojom za D/A kabl Kanal za podatke CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 Boja CRVENA BELA ZELENA PLAVA ŽUTA BRAON NARANDŽASTA Promena podrazumevanih vrednosti digitalnog/analognog kanala na Capnostream uređaju Capnostream uređaj može da ima sedam analognih izlaznih signala koji odgovaraju različitim parametrima koje prate. Postoji 12 različitih podešavanja koja su dostupna za ovih sedam izlaznih kanala za podatke. Iako su kod Capnostream uređaja već određene podrazumevane vrednosti signala za svaki kanal, to može da se promeni pomoću sledeće procedure. Trenutna podešavanja i dostupne opcije se prikazuju kada otvorite ekran za D/A podešavanje Capnostream uređaja koji je pokazan na gornjoj slici. DA TRAJNO PROMENITE PODRAZUMEVANE VREDNOSTI D/A KANALA NA CAPNOSTREAM UREĐAJU POMOĆU EKRANA ZA SERVISIRANJE: 1. Da biste promenili podešavanja koja će se trajno čuvati u Capnostream monitoru, uđite na ekran podrazumevanih podešavanja ustanove na sledeći način: Na traci menija početnog ekrana Capnostream uređaja kliknite na SYSTEM>SERVICE (SISTEM>SERVISIRANJE). Unesite lozinku za servisiranje (Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155) i kliknite na INST DEFAULTS>MONITOR> D/A (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE>MONITOR>D/A). 2. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali kanal kome želite da dodelite signal i okrećite kontrolno dugme dok ne dođete do željenog kanala. Kliknite kada je kanal obeležen. Zatim okrenite kontrolno dugme da biste izabrali signal koji treba dodati tom kanalu. Ponovo kliknite na kontrolno dugme da biste izabrali taj signal. Ponovite proces za svaki kanal kome želite da dodate ili da ponovo dodate signale. 3. Svaki signal može da se doda svakom kanalu. Takođe, isti signal se može dodati u više kanala. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 115

116 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem DA PRIVREMENO PROMENITE PODRAZUMEVANE VREDNOSTI D/A KANALA NA CAPNOSTREAM UREĐAJU POMOĆU EKRANA SISTEMA: 1. Da biste privremeno promenili podrazumevane vrednosti D/A kanala, izaberite SYSTEM (SISTEM) sa trake menija na početnom ekranu Capnostream uređaja. Izaberite D/A SETUP (D/A PODEŠAVANJE) sa trake menija na strani SYSTEM (SISTEM). Na levoj strani ekrana navedeno je sedam kanala za podatke. Na desnoj strani ekrana navedeni su dostupni signali za dodavanje kanalima. 2. Postupak za izmene je isti kao što je opisano u Koraku 2 ovog odeljka. 3. Kada izvršite željene promene, završite proces povezivanjem D/A kabla na analogni uređaj, kao što je prethodno opisano. 4. Ove promene će ostati aktivne sve dok se monitor ne isključi. Da biste napravili trajne promene u D/A podešavanjima, pogledajte iznad. 5. Kada izvršite željene promene, završite proces povezivanjem D/A kabla na analogni uređaj, kao što je prethodno opisano. Slika 44 - Ekran za D/A podešavanje Capnostream uređaja Kalibrisanje analognog uređaja za Capnostream uređaj Analogni uređaj mora da se kalibriše sa D/A kablom, koristeći gore opisani postupak, da bi radio sa Capnostream monitorom. Pošto je signal koji se šalje od monitora do analognog uređaja izražen u voltima, analogni uređaj mora da se kalibriše tako da može da interpretira naponsku sliku koju prima kao tačnu vrednost za pacijenta. Postupak kalibracije obuhvata dva dela: kalibraciju pojačanja i kalibraciju nule. Kalibracija pojačanja se koristi da označi maksimalnu vrednost za parametar koja odgovara maksimalnom naponu (1,0 V) na analognom uređaju. Kalibracija nule se koristi da označi minimalnu vrednost za pacijenta (nulu) koja odgovara nultom naponu (0,0 V) na analognom uređaju. 116 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

117 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem Postupak kalibracije DA BISTE KALIBRISALI ANALOGNI UREĐAJ (KAO ŠTO JE POLISOMNOGRAF) ZA UPOTREBU KOD CAPNOSTREAM UREĐAJA: 1. Obezbedite da su Capnostream monitor i analogni uređaj povezani pomoću D/A kabla, kao što je opisano gore, i da je svakom kanalu dodata željena vrednost signala, kao što je opisano u Tabela 28 - Vrednosti D/A kalibracije, ako je potrebno. 2. Za kalibraciju nule upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali taster menija D/A CAL (D/A KAL) i izaberite podešavanje CAL LOW (KAL ISKE VR.). Svi kanali će biti podešeni na ALWAYS LOW (UVEK NISKA VR.). Potvrdite da je izlaz na određenom kanalu ili kanalima analognog uređaja jednak nuli. 3. Za kalibraciju pojačanja upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali taster menija D/A CAL (D/A KAL) i izaberite podešavanje CAL HIGH (KAL VISOKE VR.). Svi kanali će biti podešeni na ALWAYS HIGH (UVEK VISOKA VR.). Potvrdite da izlaz na određenom kanalu ili kanalima analognog uređaja odgovara maksimalnom izlazu na kanalu/kanalima. 4. Okrenite kontrolno dugme na traci menija i kliknite na CAL RESET (RESET KAL). Svi kanali će se vratiti na slanje signala u skladu sa stvarnim vrednostima merenja. 5. Kada se proces kalibracije završi, D/A skala će biti uspostavljena. Dakle, analogni uređaj će moći da interpretira signal koji primi od monitora i da ispravno beleži vrednosti za pacijenta. Na primer, pošto sada znamo da je 0 V = 0 mmhg (za izdahnuti CO 2 ) i 1,0 V = 111 mmhg (za izdahnuti CO 2 ), signal koji je primljen od monitora od 0,37 V biće interpretiran na analognom uređaju kao 41 mmhg. 6. Kada se podesi D/A skala, svaki kanal mora da bude nuliran a pojačanje kalibrisano nezavisno od polisomnografa. 7. Proverite da li su vrednosti na Capnostream uređaju tačno prenete na analogni uređaj tokom kraćeg nadzora, a zatim proverite vrednosti na monitoru i na analognom uređaju. Ako vrednosti nisu tačno prenete, kalibracija i/ili dodeljivanje kanala možda nisu pravilno urađene. Tabela 28 - Vrednosti D/A kalibracije Parametar Skala Vrednost 0 V (niska vrednost za kalibraciju nule) Vrednost 1,0 V (Visoka vrednost za kalibraciju pojačanja) etco2 + End of breath indication (Indikacija kraja izdisaja) (vrednost etco2 kada se signalizira kraj izdisaja, u suprotnom 0 V) 100 mmhg = 0,9 V (podrazumevani opseg etco2 za D/A) ili 150 mmhg = 0,9 V (opciona promena na opseg etco2 za D/A, može da se obavi na ekranu D/A podešavanja) 0 = 0 V 111 mmhg = 1,0 V ili 167 mmhg = 1,0 V (zavisi od skale koja se koristi) etco2 100 mmhg = 0,9 V 0 = 0 V 111 mmhg = 1,0 V FiCO2 100 mmhg = 0,9 V 0 = 0 V 111 mmhg = 1,0 V RR 150 BPM (udisaja u minuti) = 0 = 0 V 167 BPM = 1,0 V 0,9 V CO2 Wave (CO2 krivulja) 100 mmhg = 0,9 V 0 = 0 V 111 mmhg = 1,0 V CO2 Measurement Valid (CO2 merenje važeće) 0 V=da; 1 V = ne 0 = 0 V Nema Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 117

118 Analogni izlaz podataka sa Capnostream uređajem SpO2 Saturation 100 % Sat = 0,9 V 0 = 0 V 111 % = 1,0 V (Saturacija SpO2) Pulse Rate (Brzina pulsa) 250 BPM (broj otkucaja u minuti) = 0,9 V 0 = 0 V 278 BPM = 1,0 V SpO2 Wave (SpO2 krivulja) 255 Pleth = 0,9 V 0 = 0 V 283 Pleth = 1,0 V (pletizmografska krivulja) Square wave at 1 Hz, 50% duty 0 V 1 V p-p 0 = 0 V Nema cycle (Kvadratni talasni oblik na 1 Hz, odnos signal/pauza 50%) No signal (always high) 1 V 0 = 0 V Nema (Nema signala (uvek visok)) No signal (always low) 0 V 0 = 0 V Nema (Nema signala (uvek nizak)) IPI* 0 IPI = 0 V 0 = 0 V 11 IPI = 1,0 V 10 IPI = 0,9 V * Nevažeći IPI signal (koji će se primiti kada nisu dostupne vrednosti za sve parametre i zato se IPI ne izračunava) daće vrednost od 1,0 V. Rad sa D/A sistemom Kada su uređaji povezani i kalibrisani kao što je gore opisano možete da počnete da radite sa sistemom. Imajte u vidu sledeće informacije. Funkcija monitora Monitor funkcioniše normalno tokom komunikacije. Napomena: Imajte u vidu da ne postoji potreba za korišćenjem tastera DISABLE (ONEMOGUĆI) na traci menija za D/A opciju Capnostream uređaja. Podrazumevano, D/A opcija je omogućena na Capnostream uređaju. (Kada je D/A komunikacija omogućena, na ovom tasteru piše DISABLE (ONEMOGUĆI).) Ovaj taster može da se koristi za onemogućavanje opcije D/A na Capnostream uređaju, ako je potrebno. Otklanjanje problema Neki od problema sa kojima se možete sresti u podešavanju sistema za digitalno/analognu konverziju su opisani u nastavku, zajedno sa predlozima za njihovo rešavanje. Tabela 29 - Otklanjanje problema Problem Relevantna komponenta Problem Rešenje Podaci za CO2 se ne prenose. Analogni uređaj Kalibracija nije urađena ili je nepravilno urađena. Podaci za CO2 se ne prenose. D/A kabl Neiskorišćeni konektor u D/A kablu je Kalibrišite analogni uređaj kao što je opisano u ovom dokumentu. Nemojte da kratkospajate žice/konektore koji se ne koriste. kratkospojen. 118 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

119 Rad funkcije Poziv sestre Podaci za CO2 se ne prenose. Monitor D/A komunikacija je onemogućena. Otvorite ekran za D/A podešavanje Capnostream uređaja i kliknite na taster ENABLE (OMOGUĆI) na traci menija. Podaci se prenose, ali vrednosti Monitor Kalibracija je netačna. Ponovite kalibraciju koja nisu iste kao vrednosti i analogni uređaj uspostavlja skalu vrednosti na Capnostream uređaju. u voltima sa vrednosti parametra. Podaci se prenose, ali vrednosti Monitor Dodeljivanja kanala Proverite dodeljivanja kanala. nisu iste kao vrednosti i analogni uređaj su nepravilna. na Capnostream uređaju. Rad funkcije Poziv sestre Capnostream monitor omogućava povezivanje sa spoljašnjim sistemom za poziv sestre. Kada se poveže, monitor šalje informacije sistemu za poziv sestre u ustanovi o pojavi alarmnog stanja, upozoravajući medicinsko osoblje da je pacijentu potrebna medicinska nega. Jedini podaci koji se prenose sistemu za poziv sestre su podaci o alarmu, kao što je opisano u Tabela 31 - Indikatori za poziv sestre na strani 121. Izlaz alarma za poziv sestre postaje aktivan istovremeno sa pojavom alarma na monitoru i ostaje aktivan sve dok je prisutno alarmno stanje. Kada alarmno stanje više ne postoji (to jest, kada se prekine alarm na monitoru), izlaz alarma za poziv sestre takođe postaje neaktivan. Kabl za poziv sestre (3,5 m) može da se kupi od kompanije Oridion (kataloški broj ). Jedan kraj kabla sistema za poziv sestre priključuje se na Capnostream monitor. Ovaj kabl se isporučuje kao neterminiran da bi mogao da se prilagodi vašem sistemu za poziv sestre. Vrste sistema za poziv sestre Sa aspekta aktivacije / deaktivacije alarma, sistemi za poziv sestre mogu uobičajeno da se konfigurišu na dva načina, sa povezivanjem i bez povezivanja. Sistemi povezivanja: svetlo/alarm za poziv sestre će ostati aktivni sve dok povezani uređaj ne prestane da alarmira i dok sestra ne otkaže alarm pritiskom na taster sistema za poziv sestre CANCEL ALARM (OTKAŽI ALARM). Sistemi bez povezivanja: svetlo/alarm za poziv sestre ostaju aktivni sve dok povezani uređaj ne prestaje da alarmira. Intervencija korisnika NIJE potrebna ako alarmno stanje nestane. To znači da ako se alarmno stanje samo popravi, svetlo za poziv sestre i ton će biti prekinuti automatski. Kada se vrši povezivanje između Capnostream uređaja i sistema za poziv sestre, treba da se koristi konfiguracija bez povezivanja. Imajte u vidu da obe vrste sistema za poziv sestre neće dozvoliti da se alarm za poziv sestre utiša sve dok postoji aktivan alarm sa povezanog uređaja, kao što je Capnostream monitor. Kabl za poziv sestre Monitor ima ugrađeni relej koji može da se poveže na bolnički sistem za poziv sestre pomoću kabla za poziv sestre. Detalji o kablu za poziv sestre navedeni su u nastavku. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 119

120 Vrste sistema za poziv sestre Tabela 30 - Specifikacija za poziv sestre Parametar Vrednost Nominalna prenosna struja 2 A Maksimalna dozvoljena struja 2 A Maksimalni dozvoljeni napon 24 V DC Stereo telefonski utikač 3,5 mm (1/8 ) Slika 45 - Stereo telefonska utičnica za Poziv sestre Dijagram rasporeda pinova odgovarajuće stereo telefonske utičnice prikazan je u Slika 45 - Stereo telefonska utičnica za Poziv sestre. Vodite računa o sledećem: N1 (ZAJEDNIČKI) - N2 (NORMALNO ZATVOREN): Konfiguracija sa normalno zatvorenim kontaktom releja N1 (ZAJEDNIČKI) - N3 (NORMALNO OTVOREN): Konfiguracija sa normalno otvorenim kontaktom releja DA BISTE PODESILI PRENOS PODATAKA ZA POZIV SESTRE: 1. Da biste koristili funkciju za poziv sestre, priključite kabl za poziv sestre u utičnicu za poziv sestre na poleđini monitora kao što je prikazano ispod. 2. Povežite drugi kraj kabla na sistem ustanove kako je određeno zahtevima ustanove. 3. Omogućite priključak za poziv sestre kao što je opisano u odeljku Aktiviranje funkcije poziva sestre. Priključak za poziv sestre Slika 46 - Priključno mesto za poziv sestre 120 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

121 Vrste sistema za poziv sestre Aktiviranje funkcije poziva sestre Podrazumevano fabričko podešavanje je onemogućen poziv sestre i zato mora da se omogući da bi se koristio. Ovo može da se uradi pomoću ekrana za podešavanje sistema; međutim, ponovo će se vratiti na onemogućeno stanje kada se monitor isključi. Da bi se trajno omogućila funkcija za poziv sestre, omogućite je putem ekrana monitora u delu za podrazumevana podešavanja ustanove, u režimu servisiranja, na sledeći način: DA BISTE AKTIVIRALI POZIV SESTRE: 1. Uključite monitor i sačekajte da se pojavi početni ekran. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali taster SYSTEM (SISTEM) i otvorili ekran sistema, zatim izaberite SERVICE (SERVIS) i unesite šifru za servisiranje (pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155). 2. Na ekranu SERVICE (SERVIS) izaberite stavku INST DEFAULTS (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE) i izaberite MONITOR (MONITOR). 3. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali NURSE CALL (POZIV SESTRE), a zatim promenite opciju na ENABLED (OMOGUĆENO). 4. Izaberite BACK (NAZAD), BACK (NAZAD) i HOME (POČETAK) da biste napustili režim servisiranja. Novo podešavanje je sada sačuvano. 5. Testirajte sistem za poziv sestre kao što je opisano u odeljku Testiranje poziva sestre. 6. Imajte u vidu da podaci za poziv sestre neće biti preneti ako su alarmi privremeno utišani (pomoću tastera za utišanje alarma na prednjoj ploči monitora). Za detalje koji se odnose na ovu funkciju pogledajte Utišanje alarma na strani 80. Podaci za poziv sestre još uvek će se prenositi ako su alarmi utišani u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove (pogledajte Podrazumevana podešavanja ustanove na strani 134). Testiranje poziva sestre Proverite da li sistem funkcioniše forsirajući pojavu test alarma (npr., duvanjem u FilterLine nekoliko sekundi, zatim zaustavite duvanje u njega da biste tako kreirali alarm NO BREATH (NEMA DISANJA)). Potvrdite da je očekivani rezultat primljen u skladu sa standardom za sistem za poziv sestre u ustanovi. To može da bude uključeno svetlo upozorenja ili zvučni signal koji se generiše kada se pojavi događaj alarma. Sledeća tabela opisuje koji alarmi se signaliziraju putem izlaza za poziv sestre. Tabela 31 - Indikatori za poziv sestre Tip alarma (Crveni) urgentni alarmi visokog prioriteta za pacijenta (Žuti) alarmi upozorenja visokog prioriteta za pacijenta Alarmi srednjeg prioriteta Informativne poruke Tiha upozorenja DA NE DA NE NE Aktivira poziv sestre Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 121

122 Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta Rad sa bolničkim sistemima za podatke pacijenta Capnostream monitor obezbeđuje povezanost sa bolničkim sistemima za podatke pacijenata (Bernoulli i Oxinet III) koje proizvodi i/ili stavlja u promet kompanija Cardiopulmonary Corporation (CPC). Ova opcija dozvoljava redovan prenos podataka u realnom vremenu od monitora do bolničkih sistema za podatke pacijenta. Dostupne su za konfiguracije za osam ili 12 kreveta. Pre nego što otpočnete proces povezivanja, obezbedite da bude dostupna sledeća oprema: Sistem Bernoulli ili sistem Oxinet III instaliran u bolnici Sistemi Bernoulli-MSM ili Oxinet Client Bridge terminirani kablom sa 9-pinskim D konektorom Capnostream monitor Povežite sistem kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu priloženom uz Bernoulli-MSM ili Oxinet Client Bridge. Sistem se koristi sa Y-kablom koji se pričvršćuje na klijentov most, Capnostream uređaj i zidni dovod. Obezbedite da su svi konektori dobro pričvršćeni tako da Capnostream uređaj nastavlja da prima napajanje iz zida tokom rada ovog sistema. Kada se uspostavi veza između uređaja kao što je opisano gore, automatski će biti preneti podaci u binarnom formatu sa Capnostream monitora u sistem Bernoulli /Oxinet III. Nije potrebno dodatno podešavanje monitora. Prenose se sledeći podaci merenja: Trenutni CO 2 etco 2 FiCO 2 Brzina disanja SpO 2 Puls Pored toga, prenose se informacije koje se odnose na tip pacijenta, podatke alarma i podešavanja uređaja (ograničenja alarma, itd.). Interfejs za slanje vitalnih znakova u klinički informacioni sistem, kao i ADT (primanje, otpuštanje i prenos) prijemni interfejs takođe su dostupni iz sistema Bernoulli. Obratite se svom lokalnom distributeru za više informacija u vezi sistema Bernoulli /Oxinet III ili u vezi otklanjanja problema tokom procesa podešavanja. OPREZ: OPREZ: Ako povezivanje sa bolničkim sistemom za podatke pacijenta ne uspe da se izvede zbog greške u bolničkom sistemu za podatke pacijenta ili njegovim kablovima, Capnostream uređaj neće slati podatke u sistem. Samo isključite signalizaciju zvučnim alarmom Capnostream uređaja nakon što se uverite da će se pacijent neprekidno nadzirati pomoću drugih prihvatljivih sredstava. 122 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

123 Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom Rad sa Philips monitorima pacijenta sa VueLink modulom Capnostream 20 p kapnograf/pulsni oksimetar može da se poveže sa nekoliko sistema Philips monitora putem VueLink modula. Informacije se tada automatski integrišu u trendove na Philips monitorima, proračune, izveštaje i očitavanja. Pre nego što otpočnete proces povezivanja, obezbedite da bude dostupna sledeća oprema: Capnostream uređaj (sa linijama za uzorkovanje CO 2 ) VueLink modul (Philips PN M1032A): Tip A (#A01) ili B/Auxiliary Plus (#A05), dostupan iz kompanije Philips Kabl (Oridion PN CS08745 je komplet koji sadrži ovaj kabl i uputstva) Philips pacijent monitor Povežite sistem kao što je opisano u Priručniku za VueLink komunikacioni interfejs (Oridion PN ). Kada se uspostavi veza između uređaja kao što je opisano gore, automatski će biti preneti podaci sa Capnostream monitora na Philips pacijent monitor. Nije potrebno dodatno podešavanje monitora. Prenose se sledeći podaci merenja: Krivulja CO 2 Krivulja SpO 2 (pletizmografska) (samo sa modulima tipa B) Brzina disanja (AWRR) etco 2 FiCO 2 (IMCO 2 ) SpO 2 (samo sa modulima tipa B) Brzina pulsa (samo sa modulima tipa B) IPI (samo sa modulima tipa B, ako je Capnostream uređaj podešen da prenosi IPI) A/hr i ODI (ako je dostupno; samo sa modulima tipa B; ako se prenosi, FiCO 2 se neće preneti) Pored toga, prenose se informacije koje se odnose na tip pacijenta, podatke alarma i podešavanja uređaja (ograničenja alarma, itd.). Philipsov Vuelink modul i Philips monitor pacijenta će raditi sa Capnostream uređajima koji imaju verziju softvera 5.7 i višu. Capnostream uređaj je kompatibilan sa Philips pacijent monitorima koji rade sa Vuelink modulima. Za detaljnije informacije koje se odnose na Philips proizvode, pogledajte referentni priručnik za korisnike za određeni Philips pacijent monitor. Rad sa sistemima Nuvon VEGA Capnostream uređaj takođe može da se poveže sa VEGA sistemom iz kompanije Nuvon radi povezivanja sa kliničkim informacionim sistemima i elektronskog mapiranja vitalnih znakova pacijenta. Povezivanje Capnostream uređaja sa VEGA sistemom na lokaciji u potpunosti obavljaju specijalisti za implementaciju kompanije Nuvon uz pomoć predstavnika IT odeljenja kojeg imenuje bolnica. Svi fiziološki podaci pacijenta dobijeni Capnostream uređajem šalju se u VEGA sistem da bi klinički informacioni sistem mogao da ih koristi. Za više informacija o Nuvon VEGA sistemu, obratite se predstavniku prodaje kompanije Oridion ili direktno predstavniku prodaje kompanije Nuvon. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 123

124 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Poglavlje 13 Održavanje i otklanjanje problema Uvod Određivanje vremena servisiranja monitora Kalibracija CO 2 CO 2 Calibration Check (Provera kalibracije CO 2 ) Održavanje Zamena osigurača Zamena rolne papira za štampač Čišćenje Otklanjanje problema Vraćanje monitora Tehnička podrška Uvod Capnostream uređaj ne zahteva rutinski servis osim testiranja performansi propisanih od strane ustanove. Monitor zahteva samo jedno servisiranje od strane kvalifikovanog servisnog osoblja na svakih radnih sati. Mehanizam detekcije CO 2 monitora treba periodično kalibrisati, kao što je navedeno ispod u Kalibracija CO2 na strani 125. Kalibracija CO 2 može da se proveri u svako doba kako bi se obezbedila kalibracija u okviru odgovarajućih radnih ograničenja. Otklanjanje problema 129 Napomena: Obratite se svom lokalnom distributeru ili pogledajte Uputstvo za servisiranje u kome ćete naći uputstva za servisiranje, testiranje i kontrole performansi. Određivanje vremena servisiranja monitora Informacije na ekranu za servisiranje daju preostali broj sati do potrebnog servisiranja ili kalibracije. Da biste pristupili ekranu za servisiranje, izaberite SYSTEM (SISTEM) sa trake menija pri dnu početnog ekrana, a zatim izaberite SERVICE (SERVIS). Lozinka nije potrebna da biste videli broj sati do potrebnog servisiranja. Ispod se prikazuje glavni ekran za servisiranje. 124 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

125 Kalibracija CO2 Slika 47 - Ekran za servisiranje Kada monitor dostigne sati korišćenja, pošaljite ga u ovlašćeni servisni centar. Obratite se svom lokalnom predstavniku u vezi uputstava za dostavu. Kalibracija CO 2 Napomena: Jedinica se kalibriše kada napušta fabriku. Monitor treba da se kalibriše od strane kvalifikovanog servisnog osoblja nakon prvih radnih sati ili nakon 12 meseci, do čega prvo dođe. Nakon toga kalibracija treba da se sprovodi svakih 12 meseci ili nakon radnih sati, do čega prvo dođe. Da bi vam pomogao da predstojeći proces kalibracije planirate unapred, monitor skladišti i broj radnih sati pre kalibracije i datum poslednje kalibracije. Kada bude vreme za kalibraciju, monitor će prikazati poruku upozorenja CALIBRATION REQUIRED (POTREBNA KALIBRACIJA) u polju za poruke. Broj preostalih radnih sati pre kalibracije pojavljuje se na pozdravnom ekranu svaki put kada se uključi monitor (pogledajte Slika 9 - Pozdravni ekran na strani 33). Kada se prekorači ograničenje za radne sate, poruka će se promeniti u CALIBRATION OVERDUE (ISTEKLA KALIBRACIJA). Na ekranu za servisiranje može da se vidi i broj radnih sati pre kalibracije koji će se takođe promeniti u CALIBRATION OVERDUE (ISTEKLA KALIBRACIJA), isto kao na pozdravnom ekranu, u slučaju da je dostignuto ograničenje. Podaci na ekranu za servisiranje se ažuriraju kada se uključi monitor, kao i svakog puta kada se unese lozinka da bi se ušlo u režim za servisiranje. Napomena: Preporučuje se da monitor kalibrišete u roku od dve nedelje od trenutka kada se na uređaju za nadzor pojavi poruka CALIBRATION REQUIRED (POTREBNA KALIBRACIJA). Napomena: Nadzor CO 2 na Capnostream monitoru će automatski ući u režim pripravnosti u slučajevima kada se Capnostream monitor ostavi uključen 30 minuta ili bude duže bez povezanog FilterLine. Ovaj automatski režim pripravnosti smanjuje potrebu za čestom kalibracijom u slučajevima kada se monitor ostavi uključen u dužim vremenskim periodima bez povezanog FilterLine. U takvim slučajevima, vremenski periodi u kojima je monitor uključen, ali FilterLine nije povezan, neće se računati u vreme do kalibracije, čime se sprečava potreba za nepotrebnim kalibracijama. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 125

126 CO2 Calibration Check (Provera kalibracije CO2) Da bi se prikazali podaci poslednje kalibracije, uđite u režim za servisiranje i idite na ekran za kalibraciju. Na početnom ekranu izaberite taster SYSTEM (SISTEM) da biste otvorili ekran sistema, a zatim izaberite taster SERVICE (SERVIS) da biste otvorili ekran za servisiranje. Unesite lozinku za servisiranje, a zatim izaberite CO 2 CAL (KALIBRACIJA CO 2 ). Ovaj ekran prikazuje broj preostalih sati do kalibracije, datum kada je izvršena poslednja kalibracija i datum kada treba da se izvrši naredna kalibracija (godinu dana nakon najskorije kalibracije). Koristite potrebnu lozinku da biste ušli u režim za servisiranje i videli ovaj ekran. CO 2 Calibration Check (Provera kalibracije CO 2 ) U zavisnosti od politike i procedure ustanove, monitor može da se proveri u svako doba da bi se odredilo da li je detekcija CO 2 u okviru prihvatljivih ograničenja. Navedeni postupak provere kalibracije pruža korak-po-korak uputstva za obavljanje provere kalibracije. OPREZ: Provera kalibracije mora da se obavi pomoću kompleta za kalibraciju odobrenog od strane proizvođača koji sadrži smešu gasova od 5% CO 2 21% O 2 i Bal N 2 i pomoću odobrenih sredstava za povezivanje ( T deo). Komplet za kalibraciju odobren od strane proizvođača može da se kupi od kompanije Scott Medical (kataloški broj T4653ORF-2BD). On sadrži: Gas za kalibraciju koji se sastoji od 5% CO 2, 21% O 2 Bal N 2 Cevni adapter ( T deo) Liniju za kalibraciju (FilterLine za kalibraciju) Napomena: Ako se ovaj proces obavlja dok se monitor napaja preko baterije, pobrinite se da je baterija potpuno napunjena. Napomena: Pre provere kalibracije proverite da li je čvrsto pričvršćena linija za kalibraciju koja se isporučuje sa kompletom za kalibraciju. Postupak provere kalibracije Napomena: U bilo kojoj fazi postupka provere kalibracije možete da se vratite na prvi ekran klikom na taster BACK (NAZAD). DA BISTE IZVRŠILI PROVERU KALIBRACIJE: 1. Koristite kontrolno dugme da biste došli na ekran CO 2 CALIBRATION CHECK (PROVERA KALIBRACIJE CO 2 ). Na početnom ekranu izaberite taster SYSTEM (SISTEM) sa menija i izaberite CAL CHECK (PROVERA KALIBRACIJE). IIi, na ekranu za servisiranje izaberite CO 2 CAL (KALIBRACIJA CO 2 ) i izaberite CAL CHECK (PROVERA KALIBRACIJE). Prikazuje se ekran CO 2 CALIBRATION CHECK (PROVERA KALIBRACIJE CO 2 ). Uputstva na ekranu će vas voditi kroz korake za proveru kalibracije. 2. Ekran prikazuje poruku: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (POVEŽI FILTERLINE NA MONITOR). Povežite liniju za kalibraciju na monitor i izaberite START (POČETAK) da biste započeli proveru kalibracije. 3. Ekran prikazuje poruku: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO 2 21% O 2 BALANCE N 2 ] (POVEŽI GAS ZA KALIBRACIJU [5% CO 2 21% O 2 BALANCE N 2 ]). Povežite drugi kraj linije za kalibraciju na kanister sa gasom, a zatim izaberite CONTINUE (NASTAVI). 4. Ekran prikazuje poruku: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (OTVORI SNABDEVANJE GASOM IZ CILINDRA). Otvorite kanister sa gasom i izaberite CONTINUE (NASTAVI). U ovom trenutku, modul obavlja proveru kalibracije. Za to vreme prikazuje poruku CALIBRATION CHECK IN PROGRESS (PROVERA KALIBRACIJE U TOKU). Ako se modul CO 2 još uvek zagreva, monitor prikazuje poruku NOT READY TO CALIBRATE (NIJE SPREMNO ZA KALIBRACIJU). Sačekajte dok modul ne bude spreman i izaberite CONTINUE (NASTAVI). 126 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

127 Održavanje 5. Kada je modul završio merenja za proveru kalibracije i kada je obradio podatke, prikazuje se poruka: CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (IZRAČUNAVANJE REZULTATA, SNABDEVANJE GASOM MOŽE DA SE ZATVORI). 6. Zatvorite dovod gasa za proveru kalibracije. Ako morate da zaustavite kalibraciju pre nego što se završi, koristite kontrolno dugme da biste izabrali STOP (ZAUSTAVI). 7. Ekran prikazuje poruku: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (ODVOJI DOVOD GASA ZA KALIBARACIJU I FILTERLINE) i CONTINUE (NASTAVI). Tada modul prikazuje: CALIBRATION CHECK COMPLETE (PROVERA KALIBRACIJE ZAVRŠENA) MEASURED CO 2 X.X% (IZMERENI CO 2 X,X%) ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS %. (TAČNOST SPECIFIKACIJE ZA 5% GASA JE 4,7-5,3%.) Izaberite BACK (NAZAD) da biste se vratili na početni ekran ili START (POČETAK) da biste ponovo proverili kalibraciju. 8. Ako rezultat provere kalibracije ukazuje da je monitor van kalibracije, prikazuje se poruka MEASURED CO 2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (IZMERENI CO 2 NIJE U OKVIRU SPECIFIKACIJA. PREPORUČUJE SE KALIBRACIJA). U tom slučaju mora da se obavi postupak kalibracije. Pogledajte Uputstvo za servisiranje ili se obratite ovlašćenom servisnom osoblju kompanije Oridion. 9. Ako monitor ne može da završi proveru kalibracije, pojavljuje se poruka CALIBRATION FAILED (KALIBRACIJA NIJE USPELA) sa jednom od sledećih poruka greške: FILTERLINE NOT CONNECTED (FILTERLINE NIJE POVEZAN) CALIBRATION FAILED: (KALIBRACIJA NIJE USPELA:) NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS (NEMA GASA, POGREŠNA KONCENTRACIJA GASA ILI NESTABILAN GAS) MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (GREŠKA U MERENJU; PROVERITE SVE PRIKLJUČKE I POKUŠAJTE PONOVO) CALIBRATION ABORTED BY USER (KORISNIK JE PREKINUO KALIBRACIJU) CO 2 MODULE INTERNAL SELF TEST FAILED (NEUSPEŠAN INTERNI SAMOTEST MODULA CO 2 ) Održavanje Monitor ne zahteva rutinski servis osim testiranja performansi propisanih od strane ustanove. Otklanjanje problema Odeljak na strani 129 razmatra potencijalne teškoće, moguće uzroke i predloge za njihovo rešavanje. Preporučuje se periodično održavanje u skladu sa radnim satima: Pumpa za CO 2 treba da se zameni na svakih radnih sati. Kalibracija treba da se sprovodi nakon početnih sati korišćenja, a nakon toga jednom godišnje ili na svakih radnih sati, do čega prvo dođe (pogledajte Kalibracija CO2 na strani 125). Svaki put kada se uređaj uključi prikazuje se preostali broj sati rada monitora do ograničenja radnih sati od do potrebnog servisiranja. Ovo može da se vidi i na ekranu za servisiranje. Vreme podrške litijum-jonske baterije može da oslabi tokom vremena. Da bi se izbeglo slabljenje kapaciteta baterije, preporučuje se da se baterijski paket zamenjuje svake dve godine. Napomena: Obratite se svom lokalnom predstavniku da biste naručili rezervne delove, komplet za kalibraciju ili da biste dobili odgovore na bilo koje pitanje u vezi servisiranja i periodičnog održavanja. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 127

128 Zamena rolne papira za štampač Zamena osigurača Monitor je zaštićen od električnih udara sa dva osigurača. Ako osigurači pregore, monitor se neće uključiti i baterija se neće puniti. Da biste zamenili osigurače, isključite monitor i izvucite kabl za napajanje iz monitora. Osigurači su smešteni na zadnjoj strani monitora ispod priključka za električni kabl. Koristite odvijač sa ravnim nastavkom da izvadite poklopac kućišta osigurača i zamenite osigurače isključivo ekvivalentnim osiguračima (F 3,15 A 250 V). Zatvorite poklopac kućišta osigurača, zatim ponovo povežite kabl i uključite monitor. Napomena: Pregoreli osigurači ukazuju na pojavu abnormalnog električnog stanja. Ako nije poznat uzrok, obratite se svom predstavniku da odredi da li je potrebno servisiranje. Zamena rolne papira za štampač Ako štampaču nestane papir, zamenite ga rolnom papira za termalni štampač (Oridion kataloški broj ) ili sličnim papirom koji zadovoljava navedene specifikacije u Unutrašnji termalni štampač (opcioni) na strani 148. DA BISTE ZAMENILI PAPIR ZA ŠTAMPAČ: 1. Otvorite plastični poklopac na štampaču. 2. Izvadite prazno vreteno koje se nalazi u odeljku za papir. 3. Umetnite novu rolnu papira u smeru koji je prikazan na slici ispod, tako da slobodni kraj papira izlazi na vrhu plastičnog poklopca kao što je prikazano. Taster za uvlačenje papira Slika 48 - Umetanje rolne papira u štampač 4. Zatvorite vrata tako da kliknu. Kratko pritisnite taster za uvlačenje papira da biste proverili da li je papir pravilno poravnat i da nije zaglavljen na ivici poklopca. 128 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

129 Čišćenje Čišćenje Za čišćenje površina monitora, lagano natopite krpu u rastvor od 70% alkohola i izbrišite sve površine. Takođe mogu da se koriste i maramice sa alkoholom. Učestalost procedure čišćenja treba da se uskladi sa politikom bolnice. Za čišćenje ekrana koristite vlažnu krpu koja ne ostavlja tragove. Za čišćenje Nellcor senzora za višekratnu upotrebu, prvo uklonite senzor sa pacijenta i odspojite ga sa Capnostream uređaja. Površina senzora može da se očisti rastvorom kao što je izopropil-alkohol od 70%. Ako se zahteva nizak nivo dezinfekcije, koristite rastvor izbeljivača u razmeri 1:10. Ne koristite nerazblažen izbeljivač (5%~5,25%- tni natrijum-hipohlorit) ili bilo koji rastvor za čišćenje osim onih preporučenih ovde, zato što može da dođe do trajnog oštećenja senzora. Senzor štipaljke za uvo može da se očisti brisanjem ili potapanjem (na 10 minuta) u izopropil-alkohol (70%). Ako se štipaljka za uvo potopi, pobrinite se da je isperete vodom i osušite vazduhom pre upotrebe na sledećem pacijentu. Ne sterilišite štipaljku za uvo zračenjem, parom ili etilen-oksidom. Pogledajte Uputstvo za upotrebu za svaki senzor za višekratnu uporebu da biste saznali specifična uputstva. UPOZORENJE: Ovaj uređaj ne čistite u autoklavu i ne sterilišite ga. OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: OPREZ: Otklanjanje problema Ne prskajte i ne prosipajte bilo kakvu tečnost direktno na monitor, dodatni pribor ili potrošni pribor. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje ili jake rastvarače, uključujući tečnosti na bazi nafte ili acetone. Microstream etco 2 potrošni pribor je dizajniran za upotrebu na jednom pacijentu i ne sme se ponovo obrađivati. Ne pokušavajte da čistite, dezinfikujete ili izduvavate FilterLine pošto to može da ošteti monitor. Ne izlažite pinove konektora senzora SpO 2 rastvorima za čišćenje jer mogu da oštetete senzor. Ako se za dezinfekciju spoljnih površina monitora upotrebljava izbeljivač razblažen u razmeri 1:10 (0,5% u 1%-tnom rastvoru natrijum-hipohlorita) u obliku maramica, treba izbegavati izlaganje konektora i displeja rastvoru izbeljivača. Ponovljeno čišćenje izbeljivačem tokom vremena može da izazove promenu boje i talog na površinama. Ovaj odeljak navodi potencijalne probleme koje možete da iskusite tokom upotrebe monitora i predloge za njihovo rešavanje. Ako niste u mogućnosti da ispravite problem, kontaktirajte kvalifikovano servisno osoblje ili svog lokalnog predstavnika. Električni Problem Uzrok Delovanje Monitor se ne uključuje. Unutrašnja baterija je potpuno prazna i kabl za napajanje nije pravilno priključen ili je odspojen, ili kabl ima neispravan električni priključak. Zidna utičnica za naizmeničnu struju nema napajanje i unutrašnja baterija nije napunjena. Pregoreli osigurači. Proverite priključak kabla za napajanje. Proverite priključke i ispravite problem. Zamenite osigurače. Kontaktirajte svog predstavnika da utvrdite razlog električnog problema. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 129

130 Otklanjanje problema Problem Uzrok Delovanje Svetla indikatora napajanja naizmeničnom strujom i monitora svetle, ali jedinica ne radi na baterijsko napajanje kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom odspojen. Monitor je priključen, ali izgleda da ne puni bateriju. Baterija nije potpuno napunjena nakon što je bila povezana 24 časa. Baterijski paket nije priključen na monitor. Naizmenična struja ne dolazi do monitora. Baterijski paket nije potpuno napunjen. Otvorite kućište baterije i proverite da li je kabl baterijskog paketa čvrsto priključen u utičnicu za bateriju. (Pogledajte Instalacija baterijskog paketa na strani 24) Proverite da li žuti indikator napajanja svetli. Ako ne svetli, proverite da li je kabl za naizmeničnu struju povezan u aktivnu utičnicu naizmenične struje. Isključite monitor sa napajanja naizmeničnom strujom na 3-4 sata, a zatim ga opet uključite. Baterijski paket će se sada potpuno napuniti kada se poveže na naizmeničnu struju. Ako se baterijski paket i dalje ne puni potpuno, zamenite baterijski paket. Problemi CO 2 Problem Uzrok Delovanje Poruka NO BREATH (NEMA DISANJA) se konstantno pojavljuje, a crveni indikator alarma treperi. FilterLine je povezan, ali pumpa ne radi i ne prikazuju se očitavanja CO2, etco2 ili RR. Fiziološki uzrok. FilterLine je zapušen ili blokiran. FilterLine je pritisnut nečim ili je cevčica presavijena. FilterLine nije pravilno priključen. Zlatni prsten je istrošen ili prljav. Proverite pacijenta. Proverite FilterLine i zamenite ga ako je blokiran. Proverite FilterLine od monitora sve do pacijenta da biste videli da li je linija presavijena, zatvorena uvrtanjem ili pritisnuta krevetom ili opremom. Proverite da li je priključak FilterLine ušrafljen na monitor. Proverite da li postoji prsten na kraju FilterLine konektora i da nije oštećen ili prekriven prljavštinom. Obrišite prljavštinu ili zamenite FilterLine ako je potrebno. 130 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

131 Otklanjanje problema Problem Uzrok Delovanje Vrednosti etco2 se pogrešno očitavaju. Vrednosti etco2 su dosledno više ili niže od očekivanih. Mehanički ventiliran pacijent koji diše spontano. Curenje u disajnom putu. Nepravilna kalibracija. Podešavanje BTPS je isključeno. Nije potrebno delovanje. Proverite da li priključak ili linija propuštaju ka pacijentu i ispravite ako je potrebno. Proverite kalibraciju. Pogledajte CO2 Calibration Check na strani 126. Proverite podešavanje BTPS u podešavanjima ustanove. Za detalje pogledajte Parametri CO2 na strani 142. SpO 2 senzor Problem Uzrok Delovanje Nema SpO2 signala: Na displeju se prikazuje nula za saturaciju kiseonika i brzinu pulsa. Poruka Replace SpO2 sensor (Zameni SpO2 senzor) se pojavljuje na ekranu Capnostream uređaja. Signal za gubitak pulsa ili SpO2: Na displeju se prikazuje nula za saturaciju kiseonika i brzinu pulsa. Senzor nije pravilno povezan na monitor ili produžni kabl. SpO2 tabla ne prima informacije sa kabla. Senzor je nepravilno postavljen na pacijenta. Možda je perfuzija pacijenta suviše loša. Senzor ili produžni kabl senzora mogu biti oštećeni. Prekomerni pokreti pacijenta ili elektro-hirurške smetnje. Proverite da li su senzor i produžni kabl (ako se koristi) pravilno povezani na monitor. Odvojite i ponovo spojite SpO2 senzor i pokušajte ponovo. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, zamenite kabl ili senzor. Proverite postavljanje senzora. Proverite stanje pacijenta. Zamenite senzor ili produžni kabl senzora Ako je moguće, ne pomerajte pacijenta. Proverite da li je senzor učvršćen i pravilno postavljen. Zamenite ako je neophodno, pomerite senzor na novo mesto ili upotrebite senzor koji toleriše više pokretanja. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 131

132 Otklanjanje problema Pojavljuju se netačna merenja SpO2. Prekomerno osvetljenje. Postavljanje senzora na ekstremitet koji ima manžetnu za merenje krvnog pritiska, arterijski kateter ili intravaskularnu liniju ili lak za nokte. Stanje pacijenta. Prekomerno pomeranje pacijenta. Proverite lokaciju senzora ili pokrijte senzor tamnim ili neprovidnim materijalom. Proverite postavljanje senzora. Proverite pacijenta. Ako je moguće, ne pomerajte senzor i upotrebite senzor koji toleriše više pomeranja. Štampač Problem Uzrok Delovanje Štampač ne štampa. Crveno svetlo alarma na štampaču treperi. Poklopac štampača je otvoren. Papir štampača nije pravilno namotan preko plastičnog poklopca ili je pritisnut plastičnim poklopcem. Nestalo je papira u štampaču. Potpuno otvorite plastični poklopac štampača, obezbedite da kraći deo papira za štampač bude izvan monitora, a zatim zatvorite poklopac tako da klikne na mesto. Otvorite plastični poklopac štampača i povucite papir tako da je kraći deo izvan monitora. Držite papir tako da kraći deo papira za štampač ostane izvan monitora, a zatim zatvorite poklopac tako da klikne na mesto. Otvorite plastični poklopac i umetnite novu rolnu papira. Štampač radi, ali papir koji izlazi je prazan. Rolna papira je postavljena unazad u odeljku monitora predviđenom za štampač. Otvorite plastični poklopac, okrenite rolnu papira na drugu stranu i vratite plastični poklopac vodeći računa da ostavite kraći deo papira izvan monitora. 132 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

133 Vraćanje monitora Poziv sestre Problem Uzrok Delovanje Izlaz za poziv sestre ne radi. Poziv sestre nije omogućen. Omogućite funkciju poziva sestre na ekranu za podešavanje sistema ili na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove u režimu servisiranja. Problem ožičenja na telefonskoj utičnici. Proverite ožičenje na kablu i telefonskoj utičnici povezanim na priključak za poziv sestre na zadnjem delu monitora. D/A priključak Problem Uzrok Delovanje D/A izlaz ne radi. D/A izlaz nije omogućen. Idite na ekran za D/A podešavanje i omogućite D/A izlaz. Kalibracija CO 2 Problem Uzrok Delovanje Poruka CALIBRATION REQUIRED (POTREBNA KALIBRACIJA) se pojavljuje na monitoru, ali pozdravni ekran pokazuje da je ostalo još sati do kalibracije. Prošlo je više od jedne godine od poslednje kalibracije CO2. Obavite kalibraciju CO2. Vraćanje monitora Ako je neophodno da vratite monitor na popravku, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika za uputstva o dostavi. Da ponovo upakujete monitor, odspojite dodatni pribor sa monitora. Monitor upakujte u originalnu kutiju za transport. Ako originalana kutija nije dostupna, koristite prikladnu kutiju napunjenu odgovarajućom količinom ambalaže za pakovanje. Nije neophodno vraćati senzore, Microstream etco 2 potrošni pribor ili kablove za napajanje. Ako je monitor neispravan, pažljivo upakujte monitor sa nekorišćenim potrošnim priborom iz iste kutije ili serije kao i potrošni pribor koji je korišćen u vreme kvara i vratite ga sa monitorom na proveru. Tehnička podrška Za tehničke informacije, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika kompanije Oridion ili pišite na Uputstvo za servisiranje uključuje informacije koje su potrebne kvalifikovanom osoblju za servisiranje monitora. Takođe pogledajte oblast Technical Service (Tehnička služba) u odeljku Capnography (Kapnografija) na našem veb sajtu Ako je neophodno da vratite monitor na popravku, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika za uputstva o dostavi. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 133

134 Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the final document Dodatak 1 Podešavanja ustanove Podrazumevana podešavanja ustanove Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove Resetovanje na fabrička podrazumevana podešavanja Otpremanje ili preuzimanje podrazumevanih podešavanja ustanove Menjanje podešavanja monitora Podrazumevana podešavanja ustanove Capnostream se dostavlja iz fabrike sa svim promenljivim podešavanjima konfigurisanim u skladu sa tabelama u odeljku Menjanje podešavanja monitora na strani 135. Ona se zovu podrazumevana fabrička podešavanja. Ako specifično okruženje upotrebe ukazuje da su druga podešavanja bolja ili neophodna, ili da politika ustanove zahteva različite vrednosti od fabrički podrazumevanih, onda podrazumevana podešavanja mogu da se promene tako da budu efektivna svaki put kada se monitor uključi. Ovo je pouzdanije nego da se očekuje da osoblje menja podešavanja pre svake upotrebe. Podrazumevana podešavanja može ručno da promeni ovlašćeni tehničar/biomedicinski inženjer da bi podesio podrazumevana podešavanja ustanove. Podrazumevana podešavanja se podešavaju na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove do koga se dolazi preko ekrana za servisiranje. Ekran za servisiranje je zaštićen lozinkom. Procedura je opisana u Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove. Menjanje podrazumevanih podešavanja ustanove Na početnom ekranu, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali taster SYSTEM (SISTEM), a zatim izaberite taster SERVICE (SERVIS) na meniju da otvorite ekran za servisiranje. Pri vrhu ekrana se pojavljuje polje za unos lozinke. ENTER PASSWORD (UNESI LOZINKU) Kao što je opisano u Navigacija ekrana na strani 40, upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali ENTER PASSWORD (UNESI LOZINKU). Koristeći kontrolno dugme, unesite lozinku i ponovo kliknite na kontrolno dugme nakon poslednjeg slova. Lozinka se pojavljuje u Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155. Stranica lozinke za servisiranje može da se ukloni iz priručnika zbog bezbednog čuvanja. Upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali INST DEFAULTS (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE). Imate opciju za promenu podrazumevanih podešavanja za ALARM LIMITS (OGRANIČENJA ALARMA), TRENDS (TRENDOVI), MONITOR (MONITOR), CO 2 i SpO 2. UPOZORENJE: Menjanje podešavanja može da ima negativan uticaj na nadzor pacijenata. Promene u podešavanjima ustanove može da obavi samo ovlašćeno osoblje. Napomena: Uređaj neće da nadgleda pacijente dok je u režimu servisiranja, čak i ako je monitor povezan na pacijenta dok je u režimu servisiranja. (Monitor ulazi u režim servisiranja čim se unese lozinka za servisiranje). Stoga, možda ćete želeti da uklonite FilterLine sa pacijenta ili odspojite FilterLine sa monitora dok stavljate monitor u režim servisiranja. Neće doći do snimanja podataka dok je monitor u režimu servisiranja, pa će zbog toga pokušaj nadzora tokom režima servisiranja dovesti do problema nedostajućih podataka. 134 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

135 Resetovanje na fabrička podrazumevana podešavanja Resetovanje na fabrička podrazumevana podešavanja Svaki odeljak podešavanja koji je opisan u nastavku vam omogućava da podešavanja vratite na fabrička podešavanja za taj specifični odeljak. Možete obaviti i globalno resetovanje svih podešavanja u svim odeljcima na njihova fabrički podrazumevana podešavanja. Da biste to uradili, izaberite RESET (RESETUJ) kada prvi put izaberete ekran za podrazumevana podešavanja. Slika 49 - Ekran za podrazumevana podešavanja ustanove Otpremanje ili preuzimanje podrazumevanih podešavanja ustanove Capnostream uređaj obezbeđuje opciju otpremanja podrazumevanih podešavanja ustanove sa monitora na USB fleš memorijski uređaj ili preuzimanje podrazumevanih podešavanja ustanove sa USB fleš memorijskog uređaja na monitor. Ova usluga se koristi, na primer, da pojednostavi proces kada ustanova želi da svi uređaji u određenoj grupi ili odeljku koriste ista podrazumevana podešavanja ustanove. U ovakvom slučaju, mogu da se naprave promene za podrazumevana podešavanja ustanove na jednom uređaju, a ta podrazumevana podešavanja mogu da se otpreme na USB fleš memorijski uređaj kao što je opisano u nastavku. Znači, ova podrazumevana podešavanja mogu da se preuzmu sa drugih Capnostream uređaja u odeljku/ustanovi korišćenjem ove procedure. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 135

136 Menjanje podešavanja monitora ZA OTPREMANJE ILI PREUZIMANJE PODRAZUMEVANIH PODEŠAVANJA: 1. Za otpremanje, umetnite USB fleš memorijski uređaj sa najmanje 2 KB slobodne memorije u USB priključak na Capnostream uređaju. Za preuzimanje, umetnite USB fleš memorijski uređaj sa prethodno snimljenim podrazumevanim podešavanjima u USB priključak na Capnostream uređaju. 2. Kliknite na taster menija SYSTEM (SISTEM) da biste prešli na glavni ekran sistema. 3. Kliknite na taster menija SERVICE (SERVIS) da biste prešli na ekran za servisiranje i unesite lozinku za servisiranje (pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155). 4. Kliknite na taster menija SOFTWARE SUPPORT (SOFTVERSKA PODRŠKA) da biste prešli na ekran softverske podrške. Ekran softverske podrške može da se vidi u Slika 50 - Ekran softverske podrške na strani Kliknite na taster UPLOAD DEFAULTS (OTPREMI PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA) za otpremanje podrazumevanih podešavanja na USB fleš memorijski uređaj sa Capnostream uređaja ili kliknite na taster DOWNLOAD DEFAULTS (PREUZMI PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA) za preuzimanje podrazumevanih podešavanja sa USB fleš memorijskog uređaja na Capnostream uređaj. Preuzimanje podrazumevanih podešavanja će kreirati fasciklu pod nazivom settings (podešavanja) na USB fleš memorijskom uređaju koja će sadržati datoteke koje se mogu koristiti za otpremanje podrazumevanih podešavanja na drugi Capnostream uređaj. Nakon otpremanja podrazumevanih podešavanja monitor će se automatski isključiti; ponovo pokrenite monitor da nastavite rad. Menjanje podešavanja monitora Ograničenja alarma Slika 50 - Ekran softverske podrške Postoje dva podešavanja ograničenja alarma koja su sačuvana u monitoru, za odrasle/pedijatrijske pacijente i za bebe/ neonatalne pacijente. (Ograničenja za odrasle/pedijatrijske pacijente su relevantna za odrasle pacijente i za sva tri tipa pedijatrijskih pacijenata). Podrazumevana fabrička podešavanja za ograničenja alarma za odrasle i neonatalne pacijente su data iznad u Tabela 32 - Podrazumevana fabrička podešavanja ograničenja alarma na strani 137. Da biste promenili ograničenja alarma za svaki tip pacijenta, otvorite ekran podrazumevanih podešavanja ustanove. 136 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

137 Menjanje podešavanja monitora Izaberite ALARM LIMITS (OGRANIČENJA ALARMA), a zatim upotrebite kontrolno dugme da biste izabrali SET INFANT/NEONATAL (PODESI ZA BEBE/NOVOROĐENČAD) ili SET ADULT/PEDIATRIC (PODESI ZA ODRASLE/DECU) ili SET ALARM DELAY (PODESI ODLAGANJE ALARMA) kao što je potrebno. Tada će vam biti predstavljena podrazumevana podešavanja ustanove: Ograničenja alarma: Bebe/novorođenčad ili podrazumevana podešavanja ustanove: Ograničenja alarma: Ekran za odrasle/decu ili ekran za odlaganje alarma. Da biste saznali više o opcijama odlaganja alarma, pogledajte Odlaganje alarma na strani 72. Promenite podešavanja kao što je opisano u odeljku Promena ograničenja alarma na strani 81. Podrazumevano, alarmi upozorenja su onemogućeni, a na ekranu za ograničenja alarma se pojavljuju sivi brojevi za podešavanja alarma upozorenja. Izaberite CAUTION ENABLE (OMOGUĆI UPOZORENJE) ako želite da omogućite alarme upozorenja. Kada su alarmi upozorenja omogućeni, brojevi za podešavanja alarma upozorenja se menjaju iz sive u belu boju. Slika 51 - Ekran podrazumevanih podešavanja ustanove za ograničenja alarma Podrazumevana fabrička podešavanja za ograničenja alarma za odrasle/pedijatrijske pacijente i bebe/ novorođenčad navedena su u nastavku. Parametar Tabela 32 - Podrazumevana fabrička podešavanja ograničenja alarma Odrasli/ pedijatrijski pacijenti, crveno za urgentnost Odrasli/ pedijatrijski pacijenti, žuto za oprez Bebe/ novorođenčad, crveno za urgentnost Bebe/ novorođenčad, žuto za oprez Opseg alarma etco2 High (Visok etco2) mmhg etco2 Low (Nizak etco2) mmhg FiCO2 High (Visok FiCO2) mmhg RR High (Visok RR) bpm Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 137

138 Menjanje podešavanja monitora RR Low (Nizak RR) bpm No Breath Detected (Nema detektovanog disanja) 30 Nema 15 Nema s SpO2 High (Visok SpO2) % saturacije SpO2 Low (Nizak SpO2) % saturacije Pulse Rate High (Visoka brzina pulsa) bpm Pulse Rate Low (Niska brzina pulsa) bpm IPI Low Alert (Alarm za nizak IPI) 3 5 Nema Nema 1-9 ili OFF (ISKLJUČENO) SatSeconds , 25, 50, 100 ili Off (Isključeno) Odlaganje alarma Nekoliko alarma može da se odloži biranjem između 10, 15, 20 ili 30 sekundi, ili ne može da se odloži uopšte (odlaganje alarma je onemogućeno). Ova opcija je dostupna za sve tipove pacijenata. Odlaganje alarma može da se podesi na ekranu za podrazumevana podešavanja ustanove do koga se dolazi biranjem stavke SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD (SISTEM>SERVIS>UNESITE LOZINKU ZA SERVISIRANJE) (pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155) > INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE>OGRANIČENJA ALARMA>PODESI ODLAGANJE ALARMA). Tabela 33 - Podrazumevana fabrička podešavanja i podešavanja opcionalnog odlaganja alarma Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje etco2 High Alarm Delay (Odlaganje alarma za visok etco2) RR High Alarm Delay (Odlaganje alarma za visok RR) SpO2 Low Alarm Delay (Odlaganje alarma za nizak SpO2) PR Low Alarm Delay (Odlaganje alarma za nizak PR) PR High Alarm Delay (Odlaganje alarma za visok PR) 10, 15, 20, ili 30 sekundi ili Disabled (Onemogućen) 10, 15, 20, ili 30 sekundi ili Disabled (Onemogućen) 10, 15, 20, ili 30 sekundi ili Disabled (Onemogućen) 10, 15, 20, ili 30 sekundi ili Disabled (Onemogućen) 10, 15, 20, ili 30 sekundi ili Disabled (Onemogućen) DISABLED (ONEMOGUĆENO) DISABLED (ONEMOGUĆENO) DISABLED (ONEMOGUĆENO) DISABLED (ONEMOGUĆENO) DISABLED (ONEMOGUĆENO) 138 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

139 Menjanje podešavanja monitora Podešavanja trenda Podrazumevana podešavanja ustanove mogu da se podese da bi se promenio trend sačuvan u monitoru i način na koji se prikazuje na ekranu. Za specifična podešavanja trenda za SpO 2 i CO 2, pogledajte pojedinačna podešavanja opisana u nastavku za parametre SpO 2 i CO 2. Tabela 34 - Podrazumevana fabrička podešavanja i opciona podešavanja trenda Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje Trend Recording Resolution (Rezolucija snimanja trenda) Tabular Increment Display Default (Podrazumavano podešavanje za korak tabelarnog prikaza) 5 sekundi na 12 sati 10 sekundi na 24 sata 30 sekundi na 72 sata MINIMUM (MINIMALNO), 1,5, 3, 15 ili 60 minuta 30 sekundi na 72 sata 1,5 minut Graphical View Default (Podrazumevano podešavanje grafičkog prikaza) 2, 4 ili 12 sati 4 sata Podrazumevano podešavanje početnog prikaza IPI (pogledajte Prikaz IPI vrednosti na strani 65) se takođe pojavljuje na ekranu podrazumevanih podešavanja trenda. Podrazumevana rezolucija snimanja trenda određuje koliko će se sati snimati informacije pacijenta. Korak tabelarnog prikaza omogućava da se podrazumevana podešavanja podese na vrednosti iz tabele. Podrazumevano podešavanje grafičkog prikaza može da se promeni tako da prozor trenda pokazuje različiti vremenski period podataka. Napomena: Menjanje rezolucije trenda će obrisati memoriju trenda, brišući sve podatke pacijenta koji su bili u monitoru. Da biste promenili podrazumevana podešavanja trenda, kliknite na SERVICE>INST DEFAULTS>TREND (SERVIS>PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE>TREND) na traci menija. Upotrebite kontrolno dugme za navigaciju parametara opisanih ispod i kliknite da vidite opcije. Izaberite opciju upotrebom kontrolnog dugmeta i ponovo kliknite da biste snimili tu opciju kao podrazumevanu. Menjanje redosleda parametara na prikazu trenda Grafički i tabelarni ekrani pokazuju pet različitih parametara pacijenta. Ovaj redosled parametara trenda može da se promeni na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove kako bi se prikazali relevantniji parametri na prvom ekranu prikaza trenda više nego na drugom ekranu. Postupak je sledeći: Kliknite na SYSTEM>SERVICE> (SISTEM>SERVIS) Enter Service password (Unesi lozinku za servisiranje) (pogledajte Lozinka za servisiranje Capnostream uređaja na strani 155)>INST DEFAULTS>TREND>CONFIG (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE>TREND>KONFIGURACIJA). DISPLAY (PRIKAZ) da biste otvorili podrazumevana podešavanja ustanove: Trend: Ekran za prikazivanje konfiguracije. Za svaki položaj koji želite da promenite, pomerite kursor do te linije kontrolnim dugmetom, kliknite na kontrolno dugme, a zatim iz kolone dostupnih parametara izaberite parametre koje želite da pokažete na toj liniji. Na primer, u položaju parametra 1, podrazumevano je etco 2. Da biste promenili prikaz trenda tako da se IPI pojavi kao prvi parametar na ekranu trenda, pomerite kursor na izabrane parametre: etco 2, kliknite na kontrolno dugme, a zatim pomerajte kontrolno dugme dok ne dođete do IPI u koloni dostupnih parametara. Kliknite kontrolnim dugmetom da biste postavitli IPI kao prvi parametar na prikazima trenda. Kliknite na BACK>BACK>BACK>HOME (NAZAD>NAZAD>NAZAD>POČETAK) da biste zadržali svoje izbore kada završite promenu prikaza trenda. Za povratak na podrazumevani prikaz, kliknite na FACTORY DEFAULTS (PODRAZUMEVANA FABRIČKA PODEŠAVANJA) u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Trend: Ekran za prikazivanje konfiguracije. Oznake događaja koji se koriste kod snimanja trenda se takođe mogu menjati u okviru podrazumevanih podešavanja ustanove: Ekran trenda, koristeći traku menija. Detaljno objašnjenje se nalazi u Događaji. Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 139

140 Menjanje podešavanja monitora Događaji Capnostream uređaj može da sačuva do 10 imena događaja u svakoj od tri kategorije. Ovo omogućava stručnom osoblju koje obezbeđuje zdravstvenu negu da opiše događaj koji je unet u memoriju monitora. Tri kategorije su lekovi, akcije pacijenta i akcije intervencije kliničara. Većina naziva događaja je obezbeđena kao podrazumevano fabričko podešavanje, sa nekoliko praznih u svakoj od tri kategorije. Međutim, svih 30 naziva događaja mogu da se izmene da bi se omogućili najprikladniji opisi za okruženje u kome će se koristiti taj monitor. Svaki naziv događaja može da sadrži najviše 11 alfanumeričkih znakova. Ako je naziv događaja ostavljen kao prazan, izbor tog događaja će biti sačuvan u memoriji trenda kao brzi događaj (pogledajte Unošenje događaja pacijenta na strani 46 za informacije o korišćenju događaja). Događaji sa lekovima Omogućava ustanovi da unese niz od 10 oznaka događaja koje operater može da upotrebi da obeleži davanje lekova u toku nadzora. Podrazumevani lekovi su: FENTANIL, VERSED, MIDAZOLAM, MORFIJUM, DEMEROL, PROPOFOL, SURFAKTANT, i DRUGI. Poslednja tri podešavanja su prazna. Sva podešavanja mogu da se menjaju. Za resetovanje medicinskih događaja na fabrička podešavanja, upotrebite kontrolno dugme i izaberite FACTORY DEFAULTS (PODRAZUMEVANA FABRIČKA PODEŠAVANJA). Događaji pacijenta Omogućava ustanovi da unese niz od 10 oznaka događaja koje operater može da upotrebi da obeleži događaje koji se dešavaju pacijentu u vreme nadzora. Podrazumevani događaji pacijenta su: JEDENJE, PIJENJE, KAŠLJANJE, KRETANJE, FIZIOTERAPIJA GRUDI, OKRENUT, HRKANJE i DRUGO. Poslednja dva podešavanja su prazna. Sva podešavanja mogu da se menjaju. Za resetovanje događaja pacijenta na podrazumevana fabrička podešavanja, upotrebite kontrolno dugme i izaberite FACTORY DEFAULTS (PODRAZUMEVANA FABRIČKA PODEŠAVANJA). Događaji intervencije Omogućava ustanovi da unese niz od 10 oznaka događaja koje operater može da upotrebi da obeleži događaje gde se fizičke ili druge intervencije dešavaju u vreme nadzora. Podrazumevani događaji intervencije su: KISEONIK, SUKCIJA, PRILAGOĐENI DISAJNI PUT, NARKAN, ROMAZIKON, TERAPIJA NEBULIZATOROM, STIMULISAN, INSUFL. CO 2 (Insuflacija CO 2 ), GASOVI U ARTERIJSKOJ KRVI i DRUGO. Poslednja dva podešavanja su prazna. Sva podešavanja mogu da se menjaju. Za resetovanje događaja intervencije na podrazumevana fabrička podešavanja, upotrebite kontrolno dugme i izaberite FACTORY DEFAULTS (PODRAZUMEVANA FABRIČKA PODEŠAVANJA). Kako se menjaju podrazumevana podešavanja događaja Na ekranu za servisiranje izaberite ekran INST DEFAULTS (PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA USTANOVE), a zatim ekran TREND (TREND). U traci menija podešavanja ustanove: Ekran trenda su opcije za biranje MED (LEK) za promenu događaja lekova, PAT (PAC.) za promenu podešavanja događaja pacijenta i INT (INT.) za promenu podešavanja događaja intervencija. Da biste promenili događaj, idite na oznaku određenog događaja i kliknite na njega tako da obrišete polje i unesete naziv drugog događaja. 140 Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar

141 Menjanje podešavanja monitora Podešavanja monitora Na ekranu podrazumevanih podešavanja ustanove izaberite MONITOR (MONITOR). Slika 52 - Podrazumevana podešavanja ustanove: Monitor Podrazumevana podešavanja ustanove mogu da se podese za monitor na sledeći način: Parametar Opcije Podrazumevano fabričko podešavanje Date Format (Format datuma) dd mmm gg ili mmm dd, gg mmm dd, gg Time Format (Format vremena) 12 or 24 hour (12 ili 24 sata) 12 hour (12 sati) Language (Jezik) Audio Alarm Silence (Utišanje zvučnog alarma) Event Marking Mode (Režim obeležavanja događaja) RS-232 Baud Rate (RS-232 brzina prenosa) Nurse Call (Poziv sestre) English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Russian, Swedish, Norwegian, Japanese (engleski, španski, francuski, nemački, italijanski, holandski, portugalski, ruski, švedski, norveški, japanski) Maximum (Maksimum), Last Setting (Poslednje podešavanje), Audio Off (Isključen zvuk) Quick/Detailed (Brzo/Detaljno) AUTO (AUTOMATSKO); 9600; 19.2K (19,2K); 57.6K (57,6K); 115.2K (115,2K) Enabled (Omogućeno), Disabled (Onemogućeno) English (engleski) MAXIMUM (MAKSIMUM) DETAILED (DETALJNO) AUTO (AUTOMATSKO) DISABLED (ONEMOGUĆENO) Prenosni monitor Kapnograf/pulsni oksimetar 141