Condens 2500 W WBC 14-1 DE, WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Plinski kondenzacijski uređaj. Upute za instalaciju i održavanje za stručnjaka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Condens 2500 W WBC 14-1 DE, WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Plinski kondenzacijski uređaj. Upute za instalaciju i održavanje za stručnjaka"

Transcription

1 mode reset press 5s ok Plinski kondenzacijski uređaj Upute za instalaciju i održavanje za stručnjaka HR WBC 14-1 DE, WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE

2 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad Objašnjenje simbola Opće sigurnosne upute Podaci o proizvodu Opseg isporuke Izjava o usklađenosti Identifikacija proizvoda Pregled tipova Dimenzije i minimalni razmaci Pregled proizvoda Propisi Dimovod Odobreni pribor dimovodnog priključka Uvjeti za montiranje Osnovne napomene Raspored otvora za ispitivanje Odvod dimnih plinova u oknu Okomiti dimovod Vodoravni dimovod Odvojeni priključak cijevi Odvod zraka/dimnih plinova na fasadi Duljine dimovodne cijevi Odobrene duljine dimovodne cijevi Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod jednostavnog oblaganja Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod višestrukog oblaganja Instalacija Preduvjeti Voda za punjenje i nadopunjavanje Ispitivanje veličine ekspanzijske posude Priprema za montažu uređaja Montaža uređaja Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost Električni priključak Opće upute Priključci na upravljačkom uređaju Priključenje regulatora Zamjena mrežnog kabela Vanjski uklopni kontakt, bespotencijalni (npr. kontroler za temperaturu podnog grijanja, premošteno u stanju isporuke) Puštanje u pogon Pregled upravljačke ploče Prikazi na zaslonu Uključivanje uređaja Postavljanje temperature polaznog voda Podešavanje temperature tople vode Podešavanje regulacije grijanja Nakon stavljanja u pogon Podešavanje ljetnog pogona Stavljanje izvan pogona Isključivanje/Stand-by pogon Podešavanje zaštite o smrzavanja Blokirna zaštita Uključenje/isključenje vode Pumpa grijanja Mijenjanje karakteristika pumpe za grijanje Postavke u servisnom izborniku Upravljanje servisnim izbornikom Pregled servisnih funkcija Izbornik Izbornik Izbornik Prilagodba vrste plina Prijelaz na drugu vrstu plina Postavljanje odnosa plin-zrak Provjerite priključni tlak plina Mjerenje dimnih plinova Dimnjačarski pogon Ispitivanje nepropusnosti ispušnog puta Mjerenja CO u dimnim plinovima Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad Inspekcija i održavanje Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje Pozovite posljednju spremljenu smetnju Ispitivanje toplinskog bloka Ispitivanje elektroda i čišćenje toplinskog bloka Očistite sifon za kondenzat Ispitivanje membrane (osigurač povratnog strujanja dimnih plinova) u uređaju za miješanje Ispitivanje sita u cijevi za hladnu vodu WBC...DCE uređaji: Ispitajte pločasti izmjenjivač topline Ispitivanje ekspanzijske posude Postavke radnog tlaka instalacije grijanja Demontaža automatskog odzračivača Ispitivanje plinske armature Skidanje plinske armature Demontaža pumpe grijanja Demontaža motora troputnog ventila Demontaža toplinskog bloka Kontrolni popis za inspekciju i održavanje Prikazi na zaslonu Smetnje Otklanjanje smetnji Prikaz smetnji na zaslonu Smetnje koje se neće pokazati na zaslonu Mijenjanje karakteristika pumpe za grijanje Prilog Zapisnik o stavljanju u pogon za uređaj Električno ožičenje

3 Sadržaj Tehnički podaci Sastav kondenzata Proizvodni podaci o potrošnji energije Krivulja grijanja Vrijednosti osjetnika Podešene vrijednosti za učinak grijanja/tople vode Objašnjenje simbola i upute za siguran rad 1.1 Objašnjenje simbola Upute upozorenja U uputama za objašnjenje signalne riječi označavaju vrstu i težinu posljedica u slučaju nepridržavanja mjera za uklanjanje opasnosti. Sljedeće signalne riječi su definirane i mogu biti upotrijebljene u ovom dokumentu: OPASNOST: OPASNOST znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede. UPOZORENJE: UPOZORENJE znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede. OPREZ: OPREZ znači da se mogu pojaviti lakše do umjerene tjelesne ozljede. NAPOMENA: POZOR znači da se mogu pojaviti materijalne štete. Važne informacije Važne informacije koje ne znače opasnost za ljude ili stvari označavaju se simbolom koji je prikazan. Daljnji simboli Simbol Značenje Korak radnje Upućivanje na neko drugo mjesto u dokumentu Popis/stavka na popisu Popis/stavka na popisu (2. razina) tab Opće sigurnosne upute HNapomene za ciljanu grupu Ova uputa za instalaciju namjenjena je stručnjacima za plinske instalacije, vodoinstalacije, tehniku grijanja i elektrotehniku. Napomene u svim uputama moraju se poštovati. Nepoštivanje može dovesti do materijalnih šteta i osobnih ozljeda ili opasnosti po život. Pročitajte upute za instalaciju (proizvođači topline, regulatori topline itd.) prije instalacije. Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja. Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica. Dokumentirajte izvedene radove. HPravilna uporaba Proizvod se smije koristiti samo za zagrijavanje vruće vode i pripremu tople vode u zatvorenim sustavima za zagrijavanje tople vode. Svaka druga primjena nije propisna. Pritom nastale štete ne podliježu jamstvu.

4 mode reset press 5s 4 Podaci o proizvodu HPonašanje u slučaju mirisa plina Ako plin istječe, izlažete se opasnosti od eksplozije. Ako osjetite miris plina, pridržavajte se sljedećih pravila postupanja. Izbjegavajte plamen ili iskrenja: Ne pušite, ne koristite upaljač i šibice. Nemojte aktivirati električne prekidače ni povlačiti utikače. Nemojte telefonirati i zvoniti. Blokirajte dovod plina na glavnom zapornom uređaju ili plinskom brojaču. Otvorite prozore i vrata. Upozorite sve stanovnike i napustite zgradu. Ne dopustite da treće osobe uđu u zgradu. Izvan zgrade: nazovite vatrogasce, policiju i distributera plina. HOpasnost po život uslijed trovanja ispušnim plinovima Ako istječe ispušni plin, izlažete se životnoj opasnosti. Ne izvodite izmjene na dijelovima koji provode ispušne plinove. Pripazite da cijevi za odvod dimnih plinova i brtvila nisu oštećena. HOpasnost po život uslijed trovanja ispušnim plinovima zbog nedostatnog sagorijevanja Ako istječe ispušni plin, izlažete se životnoj opasnosti. Ako su vodovi ispušnih plinova oštećeni, propusni ili osjećate miris ispušnih plinova, poštujte sljedeća pravila postupanja. Zatvorite dovod goriva. Otvorite prozore i vrata. Po potrebi upozorite sve stanovnike i napustite zgradu. Ne dopustite da treće osobe uđu u zgradu. Odmah uklonite štete na vodu ispušnih plinova. Osigurajte dovod zraka sagorijevanja. Otvori za ventilaciju i provjetravanje u vratima, prozorima i zidovima ne smiju se zatvarati ili smanjivati. Osigurajte dovoljan dotok zraka za sagorijevanje i za naknadno postavljene proizvođače topline npr. ventilatore odvodnog zraka te kuhinjsku ventilaciju i klimatizacijske uređaje s odvodom zraka van. U slučaju nedovoljnog dotoka zraka za sagorijevanje proizvod nemojte pokretati. HInstaliranje, puštanje u pogon i održavanje Instalaciju i puštanje u pogon, kao i održavanje smije obavljati samo ovlašteni stručni servis. Nakon radova na dijelovima koji provode plin ispitajte propusnost na plin. Kod pogona koji ovisi o zraku prostorije: utvrdite ispunjava li prostorija za postavljanje zahtjeve za ventilaciju. Ugrađujte samo originalne zamjenske dijelove. HElektro radovi Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije. Prije početka električnih radova: Mrežni napon isključiti svepolno s električnog napajanja i osigurati od nehotičnog ponovnog uključivanja. Osigurajte da je uređaj bez napona. Pripazite i na priključne planove sljedećih dijelova instalacije. HPredaja korisniku Uputite korisnika prilikom predaje u rukovanje i pogonske uvjete sustava grijanja. Objasnite rukovanje - pritom posebno naglasite sigurnosno relevantne radnje. Ukažite na to da adaptaciju ili održavanje i popravak smije obavljati samo ovlašteni stručni servis. Ukažite na nužnost kontrolnih pregleda i održavanja za siguran i ekološki neškodljiv rad. Predajte korisniku na čuvanje upute za instalaciju i rukovanje. 2 Podaci o proizvodu 2.1 Opseg isporuke Sl.1 Opseg isporuke [1] Plinski zidni uređaj za grijanje [2] Materijal za pričvršćivanje [3] Komplet dokumentacije za proizvod [4] Ovjesna konzola 2.2 Izjava o usklađenosti Po konstrukciji i ponašanju u pogonu ovaj proizvod odgovara europskim smjernicama, kao i drugim nacionalnim standardima. Usklađenost je dokazana CE-znakom. Možete zatražiti izjavu o usklađenosti proizvoda. Kontakt adresu na koju se možete obratiti pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa. Podaci o suglasnosti ID br. proizvoda CE-0085CP0025 Kategorija uređaja (vrsta II 2 H 3 B/P plina) Tip instalacije B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 tab. 2 Podaci o suglasnosti 2.3 Identifikacija proizvoda ok Tipska pločica Tipska pločica sadrži izvedbene podatke, registracijske podatke i serijski broj proizvoda. Položaj tipske pločice nalazi se na pregledu proizvoda. Dodatna tipska pločica Dodatna tipska pločica nalazi se na jednom od vanjskih lako dostupnih mjesta proizvoda. Sadrži podatke o nazivu proizvoda i najvažnije podatke proizvoda. Ostale informacije o proizvodu Ostale informacije o proizvodu i dokumenti dobivaju se skeniranjem tiskanog koda koristeći smartphone ili tablet. Instalirajte naše aplikacije za ios ili Android. 2.4 Pregled tipova Uređaji WB-C...DE su plinski kondenzacijski uređaji s ugrađenom pumpom za grijanje i troputnim ventilom za priključak spremnika tople vode

5 Podaci o proizvodu 5 Uređaji WB-C...DCE su plinski kondenzacijski uređaji s ugrađenom pumpom za grijanje, troputnim ventilom i pločastim izmjenjivačem topline za grijanja za grijanje i uređaj za pripremu tople vode po principu protočnosti. Tip Država Br. narudžbe WBC 28-1 DCE 23 HR/RS/SI WBC 24-1 DE 23 HR/RS/SI WBC 14-1 DE 23 HR/RS/SI tab. 3 Pregled tipova 2.5 Dimenzije i minimalni razmaci Ø125 Ø ,2 % K S 101 A B R1/2 R3/4 R3/4 R1/2 R3/ Sl.2 Dimenzije i minimalni razmaci (mm) Debljina zida S K [mm] za Ø pribor dimovodnog priključka [mm] Ø 60/100 Ø 80 Ø 80/ cm cm cm cm tab. 4 Debljina zida S ovisno o promjeru pribora dimovodnog priključka

6 6 Podaci o proizvodu Pribor dimovodnog priključka za vodoravnu dimovodnu cijev Ø 80/80 mm odvojeni priključak cijevi Ø 80/80 mm, luk 90 Ø 80 mm Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm, luk 90 Ø 80 mm Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm s dovodom zraka za izgaranje, luk 90 Ø 80 mm Ø 60/100 mm priključni luk Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm priključni luk Ø 80/125 mm A [mm] tab. 5 Odstoj A ovisno o priboru dimovodnog priključka Pribor dimovodnog priključka za okomitu dimovodnu cijev Ø 80/125 mm priključni adapter Ø 80/125 mm Ø 60/100 mm priključni adapter Ø 60/100 mm Ø 80/80 mm odvojeni priključak cijevi Ø 80/80 mm Ø 80 mm priključni adapter Ø 80 mmø s dovodom zraka za izgaranje B [mm] tab. 6 Odstoj B ovisno o priboru dimovodnog priključka

7 Podaci o proizvodu Pregled proizvoda Sl.3 Pregled proizvoda [1] Sifon [2] Temperaturni osjetnik tople vode (samo uređaji WBC...DCE) [3] Tlačni osjetnik [4] Mjerač protoka (turbina) (samo uređaji WBC...DCE) [5] Graničnik topline dimnih plinova [6] Mjerni nastavci za priključni tlak plina [7] Podesni vijak za minimalnu količinu plina [8] Podesni vijak za maksimalnu količinu plina [9] Plinska cijev [10] Usisna cijev [11] Polazni vod grijanja [12] Osjetnik temperature polaznog voda [13] Ekspanzijska posuda [14] Rezonator [15] Diferencijalna tlačna sklopka [16] Usisnik zraka sagorijevanja [17] Cijev za odvod dimnih plinova [18] Stremen [19] Ventilator [20] Uređaj za miješanje s osiguračem povratnog strujanja dimnih plinova (membrana) [21] Set elektroda [22] Graničnik temperature toplinskog bloka [23] Toplinski blok [24] Kada za kondenzat [25] Poklopac otvora za ispitivanje [26] Sigurnosni ventil (grijanje) [27] Tipska pločica [28] Pumpa grijanja [29] Prekidač broja okretaja pumpe i LED pumpe [30] Pločasti izmjenjivač topline (samo uređaji WBC...DCE) [31] Manometar [32] Upravljački uređaj

8 8 Propisi 3 Propisi Za pravilnu instalaciju i rad proizvoda poštujte sve primjenjive nacionalne propise, tehničke standarde i smjernice. Elektronski dostupan dokument sadrži popis odobrenih sredstava za zaštitu od smrzavanja. Za prikaz možete koristiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Adresu ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa.. 4 Dimovod 4.1 Odobreni pribor dimovodnog priključka Pribor dimovodnog priključka je sastavni dio CE-odobrenja uređaja. Iz tog razloga smiju se montirati samo originalni dimovodni pribori koje nudi proizvođač. Pribor za ispušne plinove koncentrična cijev Ø 60/100 mm Pribor za ispušne plinove koncentrična cijev Ø 80/125 mm Pribor za odvod dimnih plinova jednostruka cijev Ø 60mm Pribor za odvod dimnih plinova jednostruka cijev Ø 80mm Oznake i brojevi artikala sastavnih dijelova ovih originalnih pribora dimovodnog priključka naći ćete u cjelokupnom katalogu. 4.2 Uvjeti za montiranje Osnovne napomene Obratite pažnju na upute za instalaciju pribora dimovodnog priključka. Tijekom uporabe spremnika pazite na njihove mjere za instalaciju pribor dimovodnog priključka. Namastite brtve na spojnicama pribora dimovodnog priključka koristeći masti bez otapala. Pribor dimovodnog priključka pogurajte u spojeve do graničnika. Vodoravne sekcije s 3 nagiba (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) polegnite u smjeru protoka ispušnih plinova. U vlažnim prostorijama izolirajte vod zraka za izgaranje. Otvore za ispitivanje ugradite tako da budu lako pristupačni Raspored otvora za ispitivanje Kod vodova dimnih plinova koji zajedno s uređajem imaju duljinu do 4 m, dovoljan je jedan otvor za ispitivanje. U vodoravnim dionicama/spojnim elementima treba osigurati barem jedan otvor za ispitivanje. Najveći razmak između otvora za ispitivanje iznosi 4 m. Otvori za ispitivanje trebaju biti veći na skretnicama 45. Za vodoravne dijelove/povezne komade dovoljan je ukupno jedan otvor za ispitivanje, ako vodoravna sekcija prije otvora za ispitivanje nije veća od 2 m i se otvor za ispitivanje na vodoravnoj sekciji nalazi najviše 0,3 m udaljen od okomitog dijela, i se u vodoravnom odlomku prije otvora za ispitivanje nalaze više od dvije skretnice. Donji otvor za ispitivanje okomitog dijela odvoda dimnih plinova možete postaviti na sljedeći način: na okomitom dijelu postrojenja ispušnih plinova neposredno iznad ulaza spojnog elementa ili bočno u spojnom elementu u udaljenosti od najviše 0,3 m od skretanja u okomiti dio dimovodnog sustava ili na prednjem dijelu ravnog spojnog komada na udaljenost do najviše 1 m od skretanja u okomitom dijelu odvoda dimnih plinova. Za dimovodne sustave koji se ne mogu čistiti s otvora je potrebno napraviti dodatan revizijski otvor do 5 m ispod tog otvora. Okomiti elementi dimovodnog sustava koji imaju kosinu veću od 30 između osi i vertikale, trebaju imati otvor za ispitivanje u razmaku od najviše 0,3 m od mjesta savijanja. Kod okomitih dijelova možete izostaviti gornji otvor za ispitivanje, ako: okomiti dio odvoda dimnih plinova najviše jednom do 30 ide koso (izvučeno) i se donji otvor za ispitivanje ne nalazi više od 15 m udaljen od ulaznog otvora Odvod dimnih plinova u oknu Zahtjevi Na dimovodni sustav u oknu se smije priključiti samo jedan uređaj. Ako se odvod dimnih plinova ugrađuje u postojeći šaht, tada eventualno postojeći priključni otvori moraju biti napravljeni od odgovarajućeg materijala te nepropusno zatvoreni. Okno se mora sastojati od nezapaljivih, građevinskih materijala postojanog oblika koji imaju vijek otpornosti na vatru od najmanje 90 minuta. U nižim zgradama dovoljna je otpornost na vatru u trajanju od 30 minuta. Konstrukcijska svojstva okna Odvod dimnih plinova u okno kao jednostruka cijev (B 23,, sl. 7): Prostorija postavljanja mora imati otvor od 150 cm 2 ili dva otvora od po 75 cm 2 slobodnog presjeka u otvoreni prostor. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora biti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriven ventilacijskom rešetkom. Dimovod prema oknu kao koncentrična cijev (B 33(x), sl. 8): U prostoriji postavljanja nije potreban otvor u otvoreni prostor, ako je osigurana rešetka zraka koji izgara (4 m 3 udjela zraka po kw nazivnog toplinskog učinka). U protivnom prostorija postavljanja mora imati otvor od 150 cm 2 ili dva otvora od po 75 cm 2 slobodnog presjeka u otvoreni prostor. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora se postaviti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriti ventilacijskom rešetkom. Dovod zraka izgaranja preko koncentrične cijevi u okno (C 33(x), sl. 9): Dovod zraka izgaranja slijedi preko prstenastog raspora koncentrične cijevi u oknu. Otvor u otvoreni prostor nije potreban. Ne smije se postaviti ventilacijski otvor okna. Nije potrebna zračna mrežica. Dovod zraka izgaranja preko koncentrične cijevi u okno (C 33(x), sl. 10): Dovod zraka za izgaranje vrši se preko zasebne cijevi svježeg zraka izvana. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora biti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriven ventilacijskom rešetkom. Dovod svježeg zraka za izgaranje kroz šaht po principu protustruje (C 33(x) ) Dovod svježeg zraka za izgaranje izvodi se kao protustruja odvodu dimnih plinova u šahtu. Otvor u otvoreni prostor nije potreban. Ne smije se postaviti ventilacijski otvor okna. Nije potrebna zračna mrežica. Dimenzije okna Provjerite jesu li zadane odobrene dimenzije okna.

9 Dimovod 9 a D Ako se preko dovoda zraka/odvoda dimnih plinova u zgradi premoste etaže, potrebno ih je postaviti izvan prostorije za postavljanje, u oknu. Okno mora imati sposobnost protupožarnog zadržavanja od najmanje 90 minuta, u nižim stambenim zgradama najmanje 30 minuta. Mjere razmaka preko krova Sl.4 tab. 7 Pravokutni i okrugli presjek Pribor a min a maks D min D maks dimovodnog priključka Ø 60 mm 100 MM 220 MM 100 MM 310 MM Ø 80 mm 120 MM 300 MM 140 MM 300 MM Ø 80/125 mm 180 MM 300 MM 200 MM 380 MM Odobrene dimenzije okna Čišćenje postojećih okna i dimnjaka Ako se odvod dimnih plinova izvodi u ventiliranom šahtu ( sl. 7, 8 i sl. 10), čišćenje nije potrebno. Ukoliko dovod zraka izgaranja slijedi protustrujno ( sl. 11), okno se mora očistiti. Dosadašnja uporaba Ventilacijsko okno Odvod dimnih plinova kod plinskog ložišta Odvod dimnih plinova kod ložišta na ulje ili kruta goriva tab. 8 Potrebni radovi čišćenja Za izbjegavanje zatvaranja površine: Odaberite način rada ovisan od zraka u prostoriji. -ili- Zrak za izgaranje usisajte koncentričnom cijevi u oknu ili odvojenom cijevi izvana Okomiti dimovod Potrebno čišćenje Mehaničko čišćenje Mehaničko čišćenje TT Mehaničko čišćenje; nepropusno zatvaranje površina radi izbjegavanja isparavanja ostataka iz zidova (npr. sumpor) u zraku izgaranja Produženje pomoću pribora za odvod dimnih plinova Pribor dimovodnog priključka zrakovod/dimovod okomito može biti proširen zajedno s priborima dimovodnog priključka koncentrična cijev, koncentrični luk (15-90 ) ili otvor za ispitivanje. Odvod dimnih plinova kroz krov Dovoljan je razmak od 0,4 m između otvora za pribor dimovodnog priključka i površine pokrova jer je nazivna toplinska snaga grijanja korištenih uređaja ispod 50 kw. Mjesto ugradnje i dovod zraka/odvod dimnih plinova Uređaje montirajte u prostoru u kojem se iznad stropa nalazi samo krovna konstrukcija: Ako je za strop potrebna protupožarna zaštita, dovod zraka/ odvod dimnih plinova između gornjeg ruba stropa i sloja stropa može imati pokrov jednake protupožarne zaštite. Ako se za strop ne zahtjeva protupožarna zaštita, onda vodovi za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova na području između gornjeg ruba stropa i sloja stropa moraju biti smješteni u šahtu od negorivog materijala koji ne mijenja svoj oblik ili u metalnoj zaštitnoj cijevi (mehanička zaštita). Radi održavanja minimalnih razmaka iznad krova se vanjska cijev krovnog voda može produžiti za do 500 mm s priborom dimovodnog priključka produžetka oplate. Sl.5 tab. 9 Sl.6 Mjere razmaka za ravni krov Zapaljivi elementi Nezapaljivi elementi X 1500 MM 500 MM Mjere razmaka za ravni krov A Mjere razmaka i nagibi krova kod kosih krovova A 400 mm, na područjima s puno snijega 500 mm α 25-45, na područjima s puno snijega 30 tab. 10 Mjere razmaka kod kosih krovova Vodoravni dimovod Produženje pomoću pribora za odvod dimnih plinova Vod za ispušne plinove može između uređaja i zidnog prolaza biti proširen na bilo kojem mjestu zajedno s priborom dimovodnog priključka koncentrična cijev, koncentrični luk (15-90 ) ili s otvorom za ispitivanje. Odvod zraka/dimnih plinova C 13(x) iznad vanjskog zida Održite najmanji razmak do prozora, vrata, izbočine na zidu i spojeva odvoda dimnih plinova. X O α TT

10 10 Dimovod Otvor za koncentričnu cijev prema TRGI i LBO ne smije biti montiran u oknu ili prizemno. Odvod zraka/dimnih plinova C 33(x) iznad krova Kod montiranog pokrova pridržavajte se najmanjih razmaka. Dovoljan je razmak od 0,4 m između spoja pribora dimovodnog priključka i površine krova, budući da je nazivni toplinski učinak navedenih uređaja manji od 50 kw. Krovni prozori Bosch ispunjavaju zahtjeve za minimalnim razmacima. Otvor se mora nalaziti barem 1 m izdan i 1,5 m udaljen od krovnih prozora, otvora prema prostorima i nezaštićenih elemenata od gorivih materijala. To isključuje krovište. Za vodoravan odvod zraka/dimnih plinova iznad krova s krovnim prozorom ne postoji ograničenje učinka grijanja na temelju zakonskih propisa Odvojeni priključak cijevi Odvojeni priključak cijevi moguć je pomoću pribora dimovodnog priključka odvojeni priključak cijevi u kombinaciji s T-komadom 90. Vod za izgaranje zraka izvodi se s pojedinačnom cijevi Ø 80 mm. Primjer montaže prikazuje sl. 10 na str Odvod zraka/dimnih plinova na fasadi Vod za ispušne plinove može između usisavača zraka izgaranja i duplog utičnog kolčaka odn. krajnjeg komada biti proširen na bilo kojem mjestu zajedno s priborom dimovodnog priključka za fasade koncentrična cijev i koncentrični luk, (15-90 ) ako je prespojen njihova cijev za zrak izgaranja. Primjer montaže prikazuje sl. 14 na str Duljine dimovodne cijevi Odobrene duljine dimovodne cijevi Maksimalne odobrene duljine dimovodne cijevi opisane su u tablici 11. Duljina dimovodne cijevi L (suma L 1, L 2 i L 3 ) ukupna je duljina odvoda dimnih plinova. Potrebna skretanja odvoda dimnih plinova (npr. luk na uređaju i potpornom luku u oknu pri B 23 ) uzeti su u obzir pri maksimalnim duljinama cijevi. Svaki dodatni luk od 90 odgovara 2 m. Svaki dodatni luk od 45 ili 15 odgovara 1 m. Odvod dimnih plinova Maksimalne duljine cijevi prema CEN Slike Promjer Tip Presjek okna l L 2 L 3 pribora dimovodnog L = L 1 +L 2 priključka L = L 1 +L 2 +L 3 Okno B MM 16 kw (G20) 25 m 3 m > 16 do 28 kw (G20) 32 m 3 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 18m 3 m Do okna: 80 mm 42 kw (G20) 30m 3 m U oknu: 100 mm B 33(x) 8 Do okna: 80/125 mm 16 kw (G20) 25 m 3 m U oknu: 80 mm > 16 do 28 kw (G20) 32 m 3 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 18m 3 m Do okna: 80/125 mm 42 kw (G20) 30m 3 m U oknu: 100 mm C 33(x) 9 80/125 mm 16 kw (G20) 4 m /10 m 1) 3 m > 16 do 28 kw (G20) 15 m 3 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 13m 3 m C 53(x) 10 Do okna: 80/125 mm 16 kw (G20) 16 m 3 m 5 m U oknu: 80 mm > 16 do 28 kw (G20) 28 m 3 m 5 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 16m 3 m 5 m Do okna: 80/125 mm 42 kw (G20) 30m 3 m 5 m U oknu: 100 mm C 93(x) 11 Do okna: 80/125 mm 16 kw (G20) 15 m 3 m U oknu: 80 mm > 16 do 28 kw (G20) mm 17 m 3 m > 28 do 30 kw (G20) mm 23 m 3 m mm 24 m 3 m 140 mm 22 m 3 m 150 mm 24 m 3 m 42 kw (G20) 11m 3 m Do okna: 80/125 mm U oknu: 100 mm 42 kw (G20) 23m 3 m

11 Dimovod 11 Odvod dimnih plinova prema CEN 1) Povišenje min. učinka na 5,8 kw 2) Uklj. 3 x 90 -skretanja (6 x 45 -skretanja) tab. 11 Pregled duljina dimovodnih cijevi ovisno o odvodu dimnih plinova Maksimalne duljine cijevi Tip Presjek okna l L 2 L 3 L = L 1 +L 2 Slike Promjer pribora dimovodnog priključka L = L 1 +L 2 +L 3 Vodoravno C 13(x) 12 60/100 mm 16 kw (G20) 6 m 2) > 16 do 28 kw (G20) 4 m > 28 do 30 kw (G20) 80/125 mm 16 kw (G20) 4 m 2) > 16 do 28 kw (G20) 15 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 15m 100/150 mm 42 kw (G20) 6m Okomito C 33(x) 13 60/100 mm 16 kw (G20) 4 m 2) /10 m 1)2) > 16 do 28 kw (G20) 6 m > 28 do 30 kw (G20) 80/125 mm 16 kw (G20) 4 m 2) /10 m 1)2) > 16 do 28 kw (G20) 17 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 15m 100/150 mm 42 kw (G20) 4m Pročelje C 53(x) 14 80/125 mm 16 kw (G20) 22 m 3 m > 16 do 28 kw (G20) 25 m 3 m > 28 do 30 kw (G20) 42 kw (G20) 23m 3 m Do fasade: 80/125 mm Na fasadi: 100/150 mm 42 kw (G20) 23m 3 m Višestruko C 43(x) 16 Do okna: 80/125 mm 16 kw (G20) mm Navodi za duljinu za višestruko oblaganje U oknu: 100 mm > 16 do 28 kw (G20) > 28 do 30 kw (G20) 190 mm oblaganje nalaze se u pogl

12 12 Dimovod Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod jednostavnog oblaganja L O Sl.7 Dimovod unutar okna prema B 23 Sl.9 Odvod dimnih plinova s koncentričnom cijevi u oknu prema C 33(x) L 1 L1 L 1 L O L 1 L O L 3 L Sl.8 Odvod dimnih plinova u oknu prema B 33(x) Sl.10 Odvod dimnih plinova u oknu prema C 53(x)

13 Dimovod 13 L 1 L L O O Sl.11 Odvod dimnih plinova u oknu prema C 93(x) Sl.13 Odvod dimnih plinova okomito prema C 33(x) L L1 5,2 % O L O Sl.12 Odvod dimnih plinova vodoravno prema C 13(x) Sl.14 Odvod dimnih plinova na fasadi prema C 53(x)

14 14 Dimovod Analiziranje ugradbene situacije S ugradbene situacije na mjestu odredite sljedeće veličine: Vrstu odvoda dimnih plinova Odvod dimnih plinova prema npr. TRGI/CEN Plinski kondenzacijski uređaj Vodoravna duljina cijevi Okomita duljina cijevi Broj dodatnih 90 -lukova na dimovodnoj cijevi Broj lukova od 15, 30 i 45 u dimovodnoj cijevi Određivanje karakteristika Ovisno o cijevnom odvodu dimnih plinova, odvodu dimnih plinova prema npr. TRGI/CEN, plinskom kondenzacijskom uređaju i promjeru dimovodne cijevi odredite sljedeće vrijednosti ( tabl. 11, str. 11): Maksimalna duljina cijevi L Okomite maksimalne duljine cijevi L 2 i L 3 Kontrola okomite duljine dimovodne cijevi (osim kod okomitih dimovoda) Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 mora biti manja od maksimalne vodoravne duljine cijevi za dimne plinove L 2 iz tabl. 11. Obračunavanje duljine cijevi L Duljina cijevi L suma je vodoravnih i okomitih duljina dimovoda (L 1, L 2, L 3 ) i duljina lukova. Potrebni lukovi od 90 uzimaju se u obzir kod maksimalnih duljina. Za duljine cijevi se moraju uzeti u obzir dodatni lukovi: Svaki dodatni luk od 90 odgovara 2 m. Svaki dodatni luk od 45 ili 15 odgovara 1 m. Ukupna duljina cijevi L mora biti manja od maksimalne duljine cijevi L iz tablice 11. Obrazac za obračun Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina (iz tabl. 11) [m] tab. 12 Kontrola vodoravne duljine cijevi za dimne plinove tab. 13 Kontrola vodoravne duljine cijevi za izgaranje tab. 14 Obračun ukupne duljine cijevi ispoštovana? Vodoravna duljina cijevi zraka za izgaranje L 3 (samo C 53x ) Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina (iz tabl. 11) [m] ispoštovana? Ukupna duljina cijevi L broj Duljina [m] Vodoravna duljina cijevi = Okomita duljina cijevi = Luk od 90 = Luk od 45 = Ukupna duljina cijevi L Maksimalna ukupna duljina cijevi L iz tabl. 11 ispoštovana? Suma [m] Primjer: Odvod dimnih plinova prema C 93(x) Sl L 2 = 2 m Ø 200 Ugradbena situacija odvoda dimnih plinova prema C 93(x) [1] Luk od 90 na uređaju i potpornom luku u oknu već su uzeti u obzir u maksimalnim duljinama L 1 Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 Okomita duljina cijevi za dimne plinove Iz prikazane ugradbene situacije i karakterističnih vrijednosti za C 93(x) u tabl. 11 prikazuju se sljedeće vrijednosti: sl. 15 tab. 11 Poprečni presjek šahta 200 mm L = 24 m Vodoravna duljina cijevi L 2 = 2 m L 2 = 3 m Okomita duljina cijevi L 1 = 10 m Dodatni lukovi od 90 1) m Luk od m 1) Luk od 90 na uređaju i potpornom luku u oknu već su uzeti u obzir u maksimalnim duljinama. tab. 15 Karakteristike za odvod dimnih plinova u oknu prema C 93(x) Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina ispoštovana? (iz tabl. 11) [m] 2 3 o.k. tab. 16 Kontrola vodoravne duljine cijevi za dimne plinove Ukupna duljina cijevi L broj Duljina Suma [m] [m] Vodoravna duljina cijevi 1 2 = 2 Okomita duljina cijevi 1 10 = 10 Luk od = 4 Luk od = 2 Ukupna duljina cijevi L 18 Maksimalna ukupna duljina cijevi L iz tabl ispoštovana? o.k. tab. 17 Obračun ukupne duljine cijevi L 1 = 10 m O

15 Instalacija Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod višestrukog oblaganja 2,5 m L 1 Broj uređaja Vrsta uređaja Maksimalna duljina dimovodne cijevi u oknu L HG1 21m 1 HG1 15m 1 HG2 2 HG2 21m 2 HG3 15m 3 3 HG1 21m 2 HG1 15m 1 HG2 1 HG1 15m 2 HG2 3 HG2 12,5m 3 HG3 7m 4 4 HG1 21m 3 HG1 13m 1 HG2 2 HG1 13m 2 HG2 1 HG1 10,5m 3 HG2 5 5 HG1 21m tab. 20 Duljine okomite dimovodne cijevi Sl.16 L O Višestruko oblaganje s koncentričnom cijevi prema C 43(x) Svaki luk od 15, 30 ili 45 u oknu smanjuje najvišu duljinu cijevi u oknu za 1,5 m. UPOZORENJE: Opasnost za život uslijed trovanja! Ako se postojeći uređaji tijekom višestrukog oblaganja priključe na instalaciju ispušnih plinova neprikladnu za višestruko oblaganje, tijekom mirovanja može curiti ispušni plin. Priključak samo za uređaje dozvoljene za višestruko oblaganje na zajedničku instalaciju ispušnih plinova. Višestruko oblaganje je moguće samo kod uređaja s maksimalnim učinkom do 30 kw za režim grijanja i tople vode ( tab. 11). 5 Instalacija UPOZORENJE: Opasnost po život uslijed eksplozije! Plin koji curi može uzrokovati eksploziju. Neka radove na dijelovima koji provode plin provodi samo licencirani serviser. Prije radova na dijelovima koji provode plin: Zatvorite plinsku slavinu. Istrošene brtve zamijenite novima. Nakon radova na dijelovima koje provode plin: Provedite ispitivanje propusnosti. Skretanja u vodoravnom dijelu dimovoda L ,6m 1) - 3,0 m 3 0,6 m 1) - 1,4 m 1) L 2 < 0,6 m uz korištenje metalnog dimovodnog priključka (pribor). tab. 18 Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove Grupa HG1 HG2 HG3 tab. 19 Grupiranje uređaja Uređaji s najvišom snagom do 16 kw Uređaji s najvišom snagom između 16 i 28 kw Uređaji s najvišom snagom do 30 kw UPOZORENJE: Opasnost za život uslijed trovanja! Ispušni plin koji curi može uzrokovati trovanje. Nakon radova na dijelovima koje odvode dimne plinove: Provedite ispitivanje propusnosti. 5.1 Preduvjeti Prije instalacije potrebno je tražiti odobrenje od poduzeća za opskrbu plinom i vrsnog dimnjačara. Ogradite otvorene instalacije grijanja u zatvorenim sustavima. Kako biste izbjegli stvaranje plina, ne koristite pocinčane radijatore i cijevi. Ako institucija za izgradnju zahtijeva neutralizacijski sustav, koristite pribor NB 100. Kod tekućeg plina ugradite uređaj za regulaciju tlaka sa sigurnosnim ventilom.

16 16 Instalacija Gravitacijska grijanja Priključite uređaj preko hidraulične skretnice s uređajem koji odvaja blato na postojeći cjevovod. Podno grijanje Obratite pažnju na odobrene temperature polaznog voda za podna grijanja. Prilikom uporabe plastičnih vodova koristite nepropusne cjevovodi za kisik (DIN 4726/4729). Ako plastični vodovi ne ispunjavaju ove norme, vrši se razdvajanje sustava preko izmjenjivača topline. Površinska temperatura Maks. temperatura površine uređaja iznosi ispod 85 C. Prema TRGI i TRF, nije potrebno izvoditi posebne mjere zaštite za lakozapaljive građevinske materijale i ugradne elemente. Obratite pažnju na odstupajuće propise pojedinačnih regija. Instalacije za pogon na tekući plin ispod razine tla Uređaj ispunjava TRF-zahtjeve kod postavljanja u prizemlju. 5.2 Voda za punjenje i nadopunjavanje Svojstva vode za grijanje Svojstvo vode za punjenje i nadopunjavanje je bitan faktor za povećanje ekonomičnosti i funkcionalne sigurnosti, vijeka trajanja i pogonske pripravnosti instalacije grijanja. NAPOMENA: Oštećenja izmjenjivača topline ili smetnja na proizvođaču topline ili opskrbi toplom vodom zbog neprikladne vode! Neprikladna ili zaprljana voda može uzrokovati stvaranje mulja, koroziju ili kalcifikaciju. Instalaciju grijanja prije punjenja isperite. Instalacija grijanja se smije puniti isključivo pitkom vodom. Ne koristite bunarsku ili podzemnu vodu. Pripremite vodu za punjenje i nadopunjavanje prema smjernicama iz sljedećeg odjeljka. Priprema vode Sl.17 Zahtjevi za vodu za punjenje i nadopunjavanje za uređaje < 50 kw x y A B 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 B y 1,60 [m³] 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 A 0,40 0,20 0, x [ dh] O Ukupna tvrdoća u dh Maksimalni mogući volumen vode tijekom vijeka trajanja kotlova u m³ Može se koristiti netretirana voda iz vodovoda. Koristite potpuno desalinizirane vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od 10 μs/cm. Aktivirana mjera za pripremu tople vode je potpuna desalinizacija vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od 10 Microsiemens/ cm ( 10 μs/cm). Umjesto mjere pripreme tople vode, pomoću izmjenjivača topline može se predvidjeti razdvajanje sustava izravno iza izmjenjivača. Ostale informacije o pripremi vode možete doznati kod proizvođača. Podatke za kontakt ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa. Sredstvo za zaštitu od smrzavanja Elektronski dostupan dokument sadrži popis odobrenih sredstava za zaštitu od smrzavanja. Za prikaz možete koristiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Adresu ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa. NAPOMENA: Oštećenja izmjenjivača topline ili smetnja na proizvođaču topline ili opskrbi toplom vodom zbog neprikladnih sredstava za zaštitu od smrzavanja! Neprikladna sredstva za zaštitu od smrzavanja mogu uzrokovati štete na izmjenjivaču topline i instalaciji grijanja. Koristite samo sredstva za zaštitu koja smo odobrili. Koristite srdstva za zaštitu samo prema podacima proizvođača tog sredstva, npr. što se tiče najmanje koncentracije. Poštujte smjernice proizvođača sredstva za zaštitu od smrzavanja o provjerama koje se redovito moraju provoditi te mjerama popravaka. Dodaci za toplu vodu Dodaci za toplu vodu kao što su sredstvo protiv korozije potrebni su samo kod stalnog unosa kisika koji se ne može spriječiti drugim mjerama. Prije uporabe se informirajte kod proizvođača dodataka za toplu vodu o prikladnosti za proizvođač topline i sve ostale materijale u instalaciji grijanja. NAPOMENA: Oštećenja izmjenjivača topline ili smetnja na proizvođaču topline ili opskrbi toplom vodom zbog neprikladnih dodataka za vodu! Neprikladni dodaci vode za grijanje (inhibitori ili sredstva protiv korozije) mogu uzrokovati štete na izmjenjivaču topline i instalaciji grijanja. Sredstva protiv korozije koristite samo proizvođač ima certifikat o prikladnosti za aluminijski proizvođač topline i sve ostale materijale u instalaciji grijanja. Dodatak za toplu vodu koristite samo poštujući smjernice proizvođača. Poštujte smjernice proizvođača dodatka za toplu vodu o provjerama koje se redovito moraju provoditi te mjerama popravaka. Brtvila u vodi mogu uzrokovati naslage u toplinskom bloku. Savjetujemo da ih ne koristite. 5.3 Ispitivanje veličine ekspanzijske posude Sljedeći dijagram omogućuje približnu procjenu da li je dovoljna ugrađena ekspanzijska posuda ili je potrebna dodatna ekspanzijska posuda (nije za podno grijanje). Za prikazane karakteristike trebate uzeti u obzir sljedeće okvirne podatke: 1 % Vodeni predložaj u ekspanzijskoj posudi ili 20 % nazivnog volumena u ekspanzijskoj posudi Razlika radnog tlaka sigurnosnog ventila od 0,5 bar, prema DIN 3320

17 mode reset press 5s Instalacija 17 Pretlak ekspanzijske posude odgovara statičnoj visini instalacije preko uređaja za grijanje. Maksimalni radni tlak: 3 bar TV/ C A Sl.18 Značajke ekspanzijske posude I Predtlak 0,5 bar II Predtlak 0,75 bar (osnovna postavka) III Predtlak 1,0 bar IV Predtlak 1,2 bar V Predtlak 1,5 bar A Radno područje ekspanzijske posude B Potrebna je dodatna ekspanzijska posuda T V Temp. polaznog voda V A Sadržaj postrojenja u litrima U graničnom području: Odredite točnu veličinu posude prema DIN EN Kada se sjecište nalazi desno od krivulje: instalirajte dodatnu ekspanzijsku posudu. 5.4 Priprema za montažu uređaja Za jednostavniju montažu cjevovodi preporučamo korištenje montažne priključne ploče. Ostale podatke o ovom priboru naći ćete u našem općem katalogu. Uklonite pakiranje poštujući napomene na pakiranju. Montažni predložak (opseg isporuke) pričvrstite na zid. Stvorite provrte. Skinite montažni predložak. Zidnu vodilicu pričvrstite na zid pomoću 2 vijka i tipli (opseg isporuke). 5.5 Montaža uređaja I II III IV V OPASNOST: Štete na uređaju zbog zaprljane vode za grijanje! Ostaci u cjevovodnoj mreži mogu oštetiti uređaj. Prije montiranja uređaja isperite cjevovod. B VA/l 1. Otpustiti vijke. 2. Upravljački uređaj povucite prema dolje. 3. Spustite upravljački uređaj. Sl.19 Upravljački uređaj preklopite prema dolje Objesite upravljački uređaj na dvije kuke. Sl Stavljanje upravljačkog uređaja u servisni položaj NAPOMENA: Oštećenje upravljačkog uređaja. Prilikom podizanja upravljačkog uređaja iz servisnog položaja moguće je da se ušice razbiju. Upravljački uređaj najprije uklonite s kuka pa preklopite prema gore. Skidanje prednje oplate Prednja oplata je protiv neovlaštenog skidanja osigurana pomoću dva vijka (električna sigurnost). Oblog uvijek osigurajte ovim vijcima. 1. Otpustiti vijke ok O Upravljački uređaj preklopite prema dolje Obloženje je protiv neovlaštenog skidanja osiguran pomoću dva vijka (električna sigurnost). Oblog uvijek osigurajte ovim vijcima.

18 18 Instalacija 2. Skinuti obloženje prema gore. Priključenje pribora dimovodnog priključka Za pobliže informacije obratite pažnju na upute za instalaciju pribora dimovodnog priključka. Dimovodni kanal ispitati na nepropusnost ( poglavlje 12.2). 5.6 Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost NAPOMENA: Stavljanje u pogon bez vode uništava uređaj! Uređaj pokrenuti samo dok je napunjen vodom Sl.21 Skidanje prednje oplate Objesite uređaj na zid Provjerite oznaku za odredišnu zemlju i provjerite podudaranje vrste plina ( 4). Uklonite transportne osigurače. Objesite uređaj. Instaliranje cjevovoda OPASNOST: Štete na uređaju zbog zaprljane vode za grijanje! Ostaci u cjevovodnoj mreži mogu oštetiti uređaj. Prije montiranja uređaja isperite cjevovod. Odredite nazivnu veličinu za opskrbu plinom prema DVGW-TRGI (zemni plin) i TRF (tekući plin). Svi spojevi cijevi u sustavu grijanja moraju izdržati pritisak od 3 bara, a u sustavu tople vode 10 bara. Slavine održavanja 1) i plinsku slavinu 1) odn. membranski ventil 1). Za punjenje instalacije ugradite na najniže mjesto slavinu za punjenje i pražnjenje. Načinite odvod sigurnosnog ventila od materijala otpornih na koroziju (ATV-A 251). Položite crijeva samo nizbrdo. 1) Pribor Sl.22 Plinski i priključci vode (pribor) [1] Crijevo za kondenzat [2] Slavina polaznog voda grijanja (pribor) [3] Topla voda [4] Plinska slavina (zatvorena) (pribor) [5] Crijevo sigurnosnog ventila (krug grijanja) [6] Ventil za hladnu vodu (pribor) [7] Slavina povratnog voda grijanja (pribor) [8] postrojenja za punjenje Punjenje i odzračivanje kruga tople vode Slavinu hladne vode [6] otvoriti i jednu slavinu tople vode držati otvorenom sve dok ne izlazi voda. Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 10 bara). Punjenje i odzračivanje kruga grijanja Predtlak ekspanzijske posude podesite na statičnu visinu instalacije grijanja ( str. 16). Otvorite ventile radijatora. Otvorite slavinu polaznog [2] i povratnog voda grijanja [7]. Instalaciju grijanja napunite na 1 do 2 bara na ispusnoj slavini i slavini za punjenje [8] te ponovno zatvorite slavine. Odzračite radijatore. Otvorite automatsku ventilaciju (ostaviti otvorenu). Instalaciju grijanja napunite ponovno na 1 do 2 bara na ispusnoj slavini i slavini za punjenje te ponovno zatvorite slavine. 8

19 Električni priključak 19 Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 2,5 bara na manometru). Ispitivanje plinskog voda na propuštanje Kako biste sačuvali plinsku armaturu od štete od previsokog tlaka: Zatvorite plinsku slavinu. Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak maks. 150 mbara). Provesti tlačno rasterećenje. 6 Električni priključak 6.1 Opće upute UPOZORENJE: Opasnost za život zbog udara električne struje! Doticanje električnih dijelova koji su pod naponom može uzrokovati strujni udar. Prije radova na električnom dijelu: Svepolno prekinuti opskrbu naponom (osigurač, sklopka LS) i osigurati protiv nenamjernog ponovnog uključenja. Pazite na mjere zaštite prema VDE smjernicama 0100 i dodatnim smjernicama (TAB) mjesnih EVU. U prostorijama s kadom ili tušem: Priključite uređaj na zaštitni prekidač FI. Ne priključujte ostale potrošače na mrežni priključak uređaja. Osigurači Uređaj je osiguran s dva osigurača. Ovi se nalaze na elektroničkoj ploči. Zamjenski osigurači nalaze se na poklopcu upravljačkog uređaja. 6.2 Priključci na upravljačkom uređaju Priključenje regulatora Uređaj pokrećite samo s regulatorom Bosch. Mogu se priključiti EMS bus regulatori i regulator 24 V On/Off. Priključak je jednak za obje vrste regulatora. Za ugradnju i električni priključak vidi određene upute za instalaciju. 1. Skinite poklopac. 2. Uklonite mostove na priključnim stezaljkama. 3. Priključite regulator na priključne stezaljke Zamjena mrežnog kabela Koristite samo originalne mrežne kabele. Za priključak mrežnog kabela potrebno je otvoriti upravljački uređaj. NAPOMENA: Oštećenje upravljačkog uređaja. Pritiskom upravljačkog uređaja iz servisnog položaja moguće je da se ušice razbiju. za otvaranje upravljačkog uređaja ne postavljajte ga u servisni položaj. 1. Izvucite kabel paljenja. 2. Skinite poklopac Sl.24 Zamjena mrežnog kabela Uklonite stari mrežni kabel. Uključite utikač novog kabela na ploču vodiča. Umetnite pričvrsnicu kabela u kućište. Montirajte pokrov kućišta. Montirajte kabel paljenja Vanjski uklopni kontakt, bespotencijalni (npr. kontroler za temperaturu podnog grijanja, premošteno u stanju isporuke) Priključite uklopni kontakt izravno na priključne stezaljke. Uklopni kontakt otvoren je prilikom smetnje. PE N L Sl.25 Vanjski uklopni kontakt, bespotencijalan Sl.23 Priključenje regulatora

20 mode reset press 5s 20 Puštanje u pogon 7 Puštanje u pogon NAPOMENA: Stavljanje u pogon bez vode uništava uređaj! Uređaj pokrenuti samo dok je napunjen vodom. 7.1 Pregled upravljačke ploče Sl.26 [1] Tipka ok (= potvrditi odabir, pohraniti vrijednost, reset) [2] Tipka (mode) [3] Tipa Natrag (= servisnu funkciju/podizbornik napustiti bez pohranjivanja) [4] Tipka + [5] Tipka Stand-by [6] Zaslon [7] Manometar 7.2 Prikazi na zaslonu Sl.27 Prikazi na zaslonu [1] Rad plamenika [2] Prikaz smetnje/prikaz rada Stand by [3] Pogon grijanja aktivan [4] Priprema tople vode aktivna [5] Ljetni pogon aktivan [6] Servisni način [7] Prikaz temperature (u C) 7.3 Uključivanje uređaja Uključite uređaj na Stand-by tipku. Na zaslonu je prikazana polazna temperatura tople vode. Kod prvog uključivanja, uređaj se jednom odzračuje. Zato se pumpa grijanja pali i gasi u intervalima (ca. 4 minute). Zaslon prikazuje izmjenično s polaznom temperaturom ok Otvorite automatski odzračivač i zatvorite odmah nakon odzračivanja. ok Ako se na zaslonu naizmjenično pojavljuje s temperaturom polaznog voda, radi i funkcija programa za punjenje sifona ( str. 22). 7.4 Postavljanje temperature polaznog voda Maksimalna temperatura polaznog voda može se podesiti na vrijednost između 30 C i cca.82 C. Trenutačna vrijednost temperature polaznog voda prikazana je na zaslonu. Tipku držati pritisnutom sve dok na zaslonu ne treperi simbol ne pojavi. Pritisnite tipku ok. Postavljena maksimalna temperatura polaznog voda se prikazuje. Tipkom + ili postavite željenu maksimalnu temperaturu polaznog voda Tipku ok držite pritisnutom dok se na zaslonu ne prikaže [ ]. Na zaslonu se pojavljuje trenutna temperatura polaznog voda. Uobičajene maksimalne temperature polaznog voda nalaze se u tablici 21. Kod podešavanja.. blokiran je pogon grijanja (na zaslonu se prikazuje, ljetni pogon). Kada je plamenik u pogonu grijanja aktivan, na zaslonu se prikazuju simbol i simbol izgaranja na zaslonu. Temperatura polaznog voda Primjer primjene.. (simbol se prikazuje) Ljetni pogon cca. 75 C Radijatorsko grijanje cca. 82 C Konvekcijsko grijanje tab. 21 Maksimalna temperatura polaza 7.5 Podešavanje temperature tople vode Temperatura tople vode može se namjestiti između 40 C i 60 C. Tipku držati pritisnutom sve dok na zaslonu ne treperi simbol ne pojavi. Pritisnite tipku ok. Prikazuje se postavljena temperatura tople vode. Postavite željenu temperaturu tople vode tipkom + ili Tipku ok držite pritisnutom dok se na zaslonu ne prikaže [ ]. Na zaslonu se pojavljuje trenutna temperatura polaznog voda. Ako je plamenik aktivan u pogonu tople vode, prikazuju se simbol simbol izgaranja. 7.6 Podešavanje regulacije grijanja Pridržavajte se uputa o upotrebi regulatora grijanja. Tu će vam se prikazati kako ćete podesiti temperaturu prostorije kako ekonomično grijati i štedjeti energiju. 7.7 Nakon stavljanja u pogon Ispitati priključni tlak plina ( str. 26). Popuniti zapisnik o puštanju u rad ( stranica 40). 7.8 Podešavanje ljetnog pogona Pumpa grijanja je isključena, a time i cijelo grijanje. Opskrba tople vode te opskrba naponom za regulaciju grijanja i uklopni sat ostaju. i

21 Stavljanje izvan pogona 21 NAPOMENA: Opasnost od zamrzavanja instalacije grijanja. Kod ljetnog načina rada postoji samo zaštita od smrzavanja uređaja. U slučaju opsanosti od smrzavanja obratite pažnju na zaštitu od smrzavanja ( poglavlje 8.2). Za podešavanje ljetnog načina rada: Tipku držati pritisnutom sve dok na zaslonu ne pojavi simbol ne pojavi. Pritisnite tipku ok. Postavljena maksimalna temperatura polaznog voda se prikazuje. Tipku držite pritisnutom sve dok se na zaslonu ne prikaže.. Tipkom ok pohranite postavke. Zaslon trajno prikazuje. Daljnje upute možete naći u uputama za rukovanje regulatorom za grijanje. 8 Stavljanje izvan pogona 8.1 Isključivanje/Stand-by pogon Uređaj ima zaštitu blokiranja koja sprječava zaglavljivanje pumpe za grijanje i 3-putnog ventila nakon dulje stanke pogona. U pogonu Stand by zaštita blokiranja i dalje je aktivna. Isključite uređaj na Stand-by tipku. Simbol upozorenja jedini je prikaz na zaslonu. Zaštita uređaja od smrzavanja: Funkcija zaštite uređaja od smrzavanja pali plamenik i pumpu grijanja ukoliko temperatura u prostoriji za postavljanje (na temperaturnom osjetniku za polazni vod grijanja) pada ispod 5 C. Time se sprječava smrzavanje grijaćeg uređaja. Aktivirajte ljetni način rada ( poglavlje 7.8) ili uređaj postavite na Stand-by pogon ( poglavlje 8.1). NAPOMENA: Opasnost od zamrzavanja instalacije grijanja. Kod ljetnog načina rada/stand-by pogona postoji samo zaštita uređaja od smrzavanja. 8.3 Blokirna zaštita Ova funkcija sprečava zaglavljivanje pumpe za grijanje i 3-putnog ventila nakon dulje stanke pogona. U pogonu Stand by blokirna zaštita je i dalje aktivna. Nakon svakog isključenja pumpe počinje odbrojavanje da bi se nakon 24 sata kratko uključila pumpa grijanja. 8.4 Uključenje/isključenje vode Priprema tople vode može se trajno deaktivirati. Pritom zaštita od smrzavanja ostaje aktivna. Za deaktivaciju pripreme tople vode: Tipku držati pritisnutom sve dok na zaslonu ne treperi simbol ne pojavi. Pritisnite tipku ok. Prikazuje se postavljena temperatura tople vode. Tipku pritišćite dok se na zaslonu ne prikaže OFF. Pritisnite tipku ok. Na zaslonu se naizmjenično prikazuje trenutna temperatura polaznog voda i OFF. Kako biste aktivirali pripremu tople vode, postavite željenu temperaturu tople vode str. 20. Sl.28 Isključivanje/Stand-by pogon Ukoliko uređaj želite duže vrijeme staviti izvan pogona: Pazite na zaštitu od smrzavanja ( pogl. 8.2). 8.2 Podešavanje zaštite o smrzavanja ok Zaštita od smrzavanja za instalaciju grijanja: Zaštita od smrzavanja za grijaću instalaciju jamči samo kada je grijaća pumpa u pogonu tako da struji cijelom grijaćom instalacijom. Grijanje držite uključenim. Najvišu temperaturu polaznog voda podesite na najmanje 30 C ( poglavlje 7.4). -ili- kada uređaj želite ostaviti isključenim: Umiješajte sredstvo za zaštitu od smrzavanja u toplu vodu ( str. 16) te ispraznite sustav tople vode. 9 Pumpa grijanja 9.1 Mijenjanje karakteristika pumpe za grijanje Broj okretaja pumpe za grijanje može se promijeniti na priključnoj kutiji pumpe. Kako biste uštedili što više energije i smanjili radnu buku, postavite nižu karakteristiku pumpe. Daljnje upute možete naći u uputama za rukovanje regulatorom za grijanje.