LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE"

Transcription

1 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Mehoo ea mekha 1 le makhotla a lipolotiki LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 E BA MOKHETHI EA NANG LE TSEBO BY ADV. MAMOSEBI PHOLO COMMISSIONER IEC Phatlalatso ena e fana ka khutsufatso ea mehoo ea mekha le makhotla a lipolotiki, a iketelang likhetho tsa monongoaha ka la 03 Phuptjane Phatlalatso e hlophisitsoe ke Komisi e Ikemetseng ea Likhetho (IEC) ka ts ehetso ea Participatory Initiative for Social Accountability (PISA). Phatlalatso e hlophiselitsoe hore sechaba se e fumane mahala ntle le tefiso ea letho, me e hlophisitsoe ka litumellano le mekha le makhotla a lipolotiki a amehang. Mekha le makhotla ohle a lipolotiki a tsebisitsoe le ho fuoa monyetla oa ho finyeletsa mehoo ea ona hore e phatlalletsoe sechaba, me litaba tsohle tse hlahang mona, ke thepa ea mekha le makhotla a lipolotiki a amehang ka kotloloho. Litaba tsena li phatlalalitsoe li le joalo ka ha li fanoe ke mekha le makhotla a lipolotiki a amehang ho sa fetoloe letho. Phatlalatso e na ha se boiketo ba lipolotiki empa e reretsoe ho fana ka tlhahiso leseling ho sechaba sa Basotho mabapi le mehoo ea mekha le makhotla a lipolotiki a iketelang likhetho tsa la 03 Phuptjane monongoaha. Sechaba se lokela ho ela hloko hore se phatlalalitsoeng mona ha se mehoo e feletseng empa ke khutsufatso feela tsa mehoo ea mekha le makhotla a lipolotiki. Mehoo e feletseng e ka fumaneha ho tsoa ho mekha le makhotla a lipolotiki ka kotloloho. Mekha le makhotla a lipolotiki a hlahang phatlalatsong ena, a hlahlamisitsoe ka hlokolosi ho latela litlhaku tse qalang mabitsong a tsona, (alphabetical order), me ha ho mokha kapa lekhotla la lipolotiki le filoeng monyetla papisong le a mang. Etsa khetho ea hao ona le tsebo le kuitloisiso Likhetho le ho khetha, ke karolo ea bohlokoa-hlokoa ho fana ka boikarabello ho boetapele ba naha. Taba ena e bolela hore bokamoso ba naha ea Lesotho esita le ntlafatso ea moruo li matsohong a rona bohle re le Basotho. Ke boikarabello ba rona re le Basotho ho khetha boetapele le ho bo tataisa ho holisa naha ea rona, me ke ka likhetho feela re ka fihlelang sena ho latela litaba-tabelo tsa rona. ka hona re lokela ho tseba mehoo ea mekha le makhotla a lipolotiki e le hore re le sechaba re khethe boetapele boo re utloisisang hore na bo rerile ho lebisa naha ea rona hokae. Sena ke sona sepheo sa mantlha sa phatlalatso/koranta ena ea mehoo ea mekha le makhotla a lipolotiki.

2 2 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Symbols of Parties Registered with the IEC LESOTHO PARTY ACRONYMS 1. ABC - ALL BASOTHO CONVENTION 2. AD - ALLIANCE OF DEMOCRATS 3. ADC. ALL DEMOCRATIC COOPERATION 4. AUM - AFRICAN UNIW MOVEMENT 5. BAENA - BAENA 6. BANC - BASUTOLAND AFRICAN NATIONAL CONGRESS 7. BBDP - BASOTHO BATHO DEMOCRATIC PARTY 8. BCP - BASUTOLAND CONGRESS PARTY 9. BDNP - BASOTHO DEMOCRATIC NATIONAL PARTY 10. BNP - BASOTHO NATIONAL PARTY 11. BTS - BASOTHO THABENG EA SINA! 12. CFM - COMMUNITY FREEDOM MOVEMENT 13. DC. DEMOCRATIC CONGRESS 14. DPL - DEMOCRATIC PARTY OF LESOTHO 15. HDP - HAMORE DEMOCRATIC PARTY 16. LMM - LEKHOTLA LA MEKHOA LE MEETLO 17. LESOTHO CONGRESS FOR DEMOCRACY 18. LPC - LESOTHO PEOPLE S CONGRESS 19. LWP.- LESOTHO WORKERS, PARTY 20. MDM - MAJELEFA DEVELOPMENT MOVEMENT 21. MEC - MOVEMENT FOR ECONOMIC CHANGE 22. MFP - MAREMATLOU FREEDOM PARTY 23. NIP - NATIONAL INDEPENDENT PARTY 24. PFD - POPULAR FRONT FOR DEMOCRACY 25. PD - PROGRESSIVE DEMOCRATS 26. RCL- REFORMED CONGRESS OF LESOTHO. 27. SSD - SANKATANA SOCIAL DEMOCRACY 28. TRU - TRUE RECONCILIATION UNITY 29. TSD - TSEBE SOCIAL DEMOCRATS 30. WHP - WHITE.HORSE PARTY

3 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Leano la nts etso pele litsebeletso TS EBETSONG Kobo-Tata (ABC) e lumela ho sechaba se phetseng hantle meleng le kelellong, le ho thuto e arabelang litlhoko tsa naha, tlhokomelo ea maqheku le batho ba phelang le bokooa. Ele ho phethahatsa tsena, Kobo- Tata e tla etsa tse latelang: Ho sebetsa moho le Mokhatlo oa Machaba le Mekhatlo e meng e 1. Leano la nt setso pele lits ebeletso TS EBETSONG Muso o tla kenya letsoho ho ntlafatsa litsi tsa tlhokomelo ea bana (ECCD) libakeng tse pela lifeme haholo-ho moo basebetsi ba leng bangata haholo joalo ka Ha Thetsane, Maseru Station, Maputse, ha Tikoe le tse ling Muso oa AD o tla matlafatsa lits ebeletso tse eang sechabeng le All Basotho Convention (ABC) sebetsanang le litaba tsa bophelo ho loants a ho theola sekhahla sa mafu a sa phekoleheng joaloka HIV/AIDS,TB, Cancer le a mang; Ho matlafatsa le ho pharallatsa lits ebelletso tsa bophelo ka hara naha; Ho tsoela-pele ho ts ehetsa koetliso mafapheng ohle a bophelo, le ho etsa maano a khothalletsang Basotho ba ithutileng mafapheng a bophelo ho sebelletsa naha ea habo bona; Ho ntlafatsa litsi tsa bophelo tsa Muso le tse Ikemetseng; Kobo-Tata e tla hlophabocha Maano a thuto hore thuto ea Lesotho e re thuse ho arabela litlhoko tsa naha; Ho anetsa le ho matlafatsa litsi tsa koetliso ea mesebetsi ea matsoho literekeng tsohle tsa naha; Ho anetsa le ho matlafatsa thuto ea batho ba phelang le bokooa ka mefuta ea bona Ho nyolla chelete ea Maqheku ho tloha M ho ea ho M700.00; Ho theola lilemo tseo Maqheku a fumenang pechene ho tloha ho lilemo tse mashome a supileng, hotla hot se Mashome a ts eletseng; Ho ntlafatsa litsiane tsa batho ba phelang le bokooa ho nyolohela ho M Ho phallela batho ba phelang le bokooa ka litlhoko tsa mantlha joaloka likoloeana, melamu joalo joalo; Ho qala leano la tlhatlhobo ea mahala litsing tsa bophelo ho maqheku le batho ba phelang le bokooa. Ho theola litefiso tsa metsi le motlakase ho maqheku le batho ba phelang le bokooa. Kobo-Tata e ts ehetsa tlhopho-bocha ea Bosebeletsi ba Sechaba ka tsela esa thekeseleng. Ha Kobo-Tata e busa, e tla ntlafatsa Bosebeletsi ba Sechaba ka litsela tse latelang: Ho kenya ts ebetsong likateng tsa tlhophobocha ea Bosebeletsi ba Sechaba 2. Tlhahiso ea mesebetsi Alliance of Democrats (AD) bosebeletsi ba sechaba ka ho kenya t sebetsong mekhoa ea boitlhahlobo ka hare ho liofisi tsa muso. Ho tla ba le makalana a ikemetseng a bohlahlobi bo joalo. Muso o tla hlahloba lit sebeletso tse kholo joalo ka; khokelo ea motlakase, phano ea metsi le likhoerekhoere metseng le metsaneng ea Lesotho; litsela tsa metseng le literopong le tse ling; tokiso le khaho ea likolo. Muso oa AD o tla nt sa mafapha a bosebeletsi ba sechaba ka hare ho letsuka la lipolotiki e le hore Basotho ba fumane menyetla ea bosebeletsi ba sa khetholloe le ho khethollana ka mebala ea lipolotiki le tumelo ea likereke, botona kappa bots ehali, lebala, kamano ea malapa, bokooa, boqheku kappa bocha, bofutsana kappa borui le tse ling. Sena se tla etsoa e le ho akofisa phano ea lit sebeletso le ho felisa khethollo. Muso o tla theha lekalana le shebaneng le tsela e hlahlobang mekhoa ea ts ebetso, boits oaro ba mosebeletsi e mong le emong ka boiphihlelo bosebeletsing ba hae sechabeng. (Introduction of a Working Performance Management System) Muso oa AD o tla theha litsi tsa lits ebeletso tsa sechaba tse fihlelehang ha bobebe ho bohle haholo-holo ba tlohang libakeng tse hole e le hore ba fumane lits ebeletso boholo liofising tse atamelaneng. Muso oa AD o tla etsa hore libaka tsena tsa bosebeletsi ba sechaba li fihlelehe ha bobebe le ho batho ba nang le bokoa. (Establishment of Service One Stop Shops for Government Services) Muso oa AD o tla theha leano la ho lokisa libaka tse senyehileng tsa bosebeletsi ba sechaba (Introduction of National Maintenance Policy) 2. Tlhahiso ea Mesebetsi le Khiro TS EBETSONG Muso oa AD o tla matlafatsa khoebo le khoebisano ka ho matlafatsa likhoebo tse TS EBETSONG Kobo-Tata e lumela hore khaello ea mesebetsi ke tlokosi le koluoa e tobileng naha haholo-holo bacha le basali. Ele ho akofisa tlhaiso ea mesebetsi, Kobo-Tata e itlama ho kenya ts ebetsong maoa a latelang: Karolo e kholo ea likhakanyo tsa lichelete e abeloe tlhaiso ea mesebetsi (capital expenditure); Ho matlafatsa BEDCO le LNDC ho phetha boikarabelo ba tsona ka matla; Lirafshoa li sebelletsoe (process) ka hara naha ena ho fihlela li le boemong ba ts ebeliso ke baji; Ho etsa mesebetsi ka ho hira batho ho feta ho sebelisa mechini Ho theha banka ea ntlafatso Leqhepheng la 5 nyenyane joalo khoebo ea makoloi a baeti, baits okoli, ba ikopantseng ka litsebo tsa marang-rang, ba mino le lithoko, le ba lipapali le tse ling. Muso o tla matlafatsa bacha ba tsoang li university ba so fumane mesebetsi ka ho akofisa manane thuto a seng a ntse a phetheloa a mesebetsi e bobebe ea matsoho e le hore ba nne ba fumane mokhoa oa mosebetsi oa ho iphelisa ha ba ntse ba emetse mesebtsi ea boemo ba bona ka mangolo. Ana e tlla ba ba manane thuto a tlatsetso a thusang bacha ho fumana mesebetsi e potlakileng empa tsebo eona e tla ba ea moshoelella. Ka makala a latelang, Muso oa AD o ka thehela sechaba menyetla ea khoebo le khoebisano ka hare le ka ntle ho naha ea Lesotho: Leqhepheng la 6

4 4 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Basotho Democratic National Party (BDNP) Leano le ka sehloohong le BDNP ke hore Lesotho le busoe ka Puso e hloekileng Matona e le lihlooho tsa makala tsa lipolotiki a hokahane hantle le Bangoli ba Baholo holima maano le tiso ea tsebetso (oversight), ha Bangoli ba Baholo bona ba tsamaisa bosebelitsi le ho phethahatsa maano le bosebeletsi sechabeng hose tsekamelo ea Lipoloti Litsiea tsohle tsa puso (institutions) tlasa morero oa tlhophobocha li tla matlafatsoa le ho tseetsoa ele ho boloka boiphihlelo le boikemelo ba tsona. Toantso ea bobolu le seoesooeso e tlaba ka sehloohong. Boseletsi ba Puso ea Libaka botla isoa sechabeng (decentralization) Ho tlo thibeloa sekhahla sa ho shoa hoa batsoetse le masea ka ho ruta ka phepo e nepahetseng, hoipaballo le thibelo ea mafu le ho ba khothaletsa ho ea pepela litsing tsa kokelo le hore hobe le baoki ba metseng ba lefuoang ke muso batla ba tataisa ka tsa bophelo botle. Litabeng tsa thuto re tla sebeletsa hore likolong tse phahameng le tse kholo bana ba mafutsana ba fuoe thuto esa lefelloeng, ha ba bang, ba tla bang, ba tla arolelana litsenyehelo tsa thuto le muso. Likolong tsa liprimary litsenyehelo tsa litckiso (Maintenance) le balebeli ba lefuee ke muso. Baitsokoli batla fuoa libaka tsa moo ba tla sebeletsa teng pela moo baeti ba fetang le teng.maqheku a tla fuoa litsiane ha a le lilemo li 65 me li ntlafatsoe selemo ie selemo ho latela matia a theko. Tlhopho-bocha ea molao oa motheo e tla kenyelletso le hofa Motlotlehi matla a bonamoli. TLHAHISO EA MESEBETSI LE KHIRO Tlasa leano ia BDNP la khuliso ea moruo le kopanetsoeng ke muso le bahoebi (mixed Economy). Lesotho le tla potieloa ho fumana moo manya a bohlokoa a leng teng ho lokisetsa ho a rafa molernong oa khuliso ea moruo le tlhahiso ea mosebetsi. Melata e keke ea lumelloa ho ruoa moiru ntle 1e moo ba e kopanelang le Basotho ka lishere tsa khoebo tsa 51% Mosotho le 49% molata ho susurnetsa boikemelo ba Basotho khoebong le tlhahisong ea mesebetsi. Ho tla thehoa rnokotla ke muso o tla thusa (eseng ho aliima) bacha ba lakatang ho theha likhoebo me ba be ba thusoe ka botsebi (Technical assistance) ho holisa likhoebo tseo tsa bona. Likhoebo tse nyane li tla tsehetsoa hore li fumane menyetla ea likalimo ha bobebe. Liteko tsohle li tla etsuoa ho sebeletsa khotso le botsitso ba naha molemong oa boiketlo ba sechaba le khuliso ea moruo. Muso o tla tsetse lihoai tsa lijalo, liphoofolo le bomalitsibana ka sepheo sa ho nyolla tlhahiso ea temo. Chelete ea Block Farming e kolotoang ke lihoai tse kenyelletsang bahlomphehi Maparamente li tla qhoqhca hanarncho le melato emeng ho thibela baithuhiso ka thepa ea sechaba. Bacha ba tla kengoa tsebetsong ea sechaba (National Service) ka boithaopo me ba sebelisoe mesebetsing ea ntlafatso ekang ho thihela khoholeho ea mobu, temo ea lifate le joang hammoho tsireletso ea mehloli ho ntlafatsa tikoloho. Re tla sebeletsa toantso ea boemo ha leholimo (climate change). Re tla sebeletsa ho fumanela lihlaisoa tsa temo mebaraka e metle le ho tsosolosa lifantisi tsa liphoofolo naha ka bophara. Re tla theha lebotho Ie ikhethang la toantso ea bosholu ba liphoofolo ka sepolesa le sesole. MESEBETSI EA SECHABA (INFRASTRUCTURE) Ho tla tsoeloapele ho aha litsela tse phunyeletsang naha ea Lesotho ka sepheo sa ho nolofatsa mokhoa oa ho tsamaea le ho isa litsebeletso tsa khoebo sechabeng. Metse eohle e tla potieloa me ho ahoe lekuka leo ho tla khuoa ho lona ha metee a kopangoa ka litsela. Teropong ea Maseru, litsela tse ncha li tla raloa ho sebeletsa ho fokotsa tsubuhlellano e teng e makoloi. Leqhepheng la 12 Basotho Thabeng ea Sinai (BTS) Preface: Basotho on Mount Sinai / Basotho Thabeng ea Sinai (BTS) unlike other political parties in Lesotho was established as a directive from the Almighty God to Prophet Thaanyane on 10 th in an effort to achieve Theocracy in Lesotho after 2017 national elections in realization of God s purpose with Basotho nation (Deuteronomy 32;21). It was formerly registered with IEC on January Social Policy and Service Delivery POLICY 1. a) Members of Parliament (MP s): As government after 2017 national elections, BTS will adopt a completely different approach in policy making. i) Bottom-up approach for social policy will be adopted to ensure full national participation. All MPs except government ministers will be divided into groups to pursue national agenda on various constituencies. MP s will only come to parliamentary sittings on ad hoc basis. ii) Public Sector: Public officers will be rotated across line ministries on 4-5year basis to improve service delivery iii) Refurbishment of judiciary system is mandatory for increased service delivery. 2. Employment and Job Creation POLICY 2.a) Private Sector development & sustainability is very imperative to Lesotho s economic growth. BTS will strategically enhance production & management of minerals in the following; Leqhepheng la 7

5 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Community Freedom Movement (CFM) 8. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho TS EBETSONG 6. Leano la nts etso pele litsebeletso TS EBETSONG Re le CFM re lakatsa ho fan aka litsebeletso k oho lekana ho batho bohle. Re bone hose kethollo ka lipolotiki, ka tumelo kappa ka mala. Re bone likoa, lifofu, liritsa, masofe, le limumu ba fuoa menyetla e tsoanang le batho ba bang. Mohlala re bone eba mopolesa, masole, matichere, baruti, baoki le tse ling. Re bone basisana, meetlo le tse ling li sereletsoa ka molao. Puo ka maleme ohle a teng Lesotho li ikamahanye le machaba molemong oa tsébelisano mmoho ka molao. TSÉBETSONG: Thuto sechabeng ka liradio, likoranta, likereke le likopanong tsa sechaba ka lipuo tsohle tse teng mona Lesotho. 7. Tlhahiso ea mesebetsi TS EBETSONG Re tla hlomella sechaba ka litsebo tsa ho itseoarela hlapi; hape re kope ho bahaisani hore hlokomella le machaba ka mekhoa ea morao-rao. Retla kenya letsoho ka ho botsa le ho ruta sechaba maano ohle a tlhahiso ea mesebetsi, le ho kop aba nang le litsebo ho tla ruta chaba sa bo rona tse molemo. Re tla haha matamo le matangoana a ho bokella metsi me le tem ea rona e ikamahanye le boemo bo teng ba leholimo. Re tla etsa hore masimo ohle a lengoe lijo thollo le meroho ka bongata bo boholo. Re leme lifate tsa litholoana le tsa meru. Lekala la temo ka makhotla a puso ea libaka le bone hore le sala morao maano ana. Leqhepheng la 10 All Basotho Convention(ABC) Ho tsoa leqhepheng la 3 3. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho TS EBETSONG Ha lekhotla la Kobo-Tata (ABC) le nka marapo a puso, Muso o tla matlafatsa temo ho e tlosa boemong boo eleng ho bona ba tjela-hanong (subsistence farming) ho e phahamisetsa boemong ba khoebo (commercial farming) ele ho akofisa tlhaiso ea mesebetsi. Ele ho phethahatsa sena, Lekhotla la Kobo-Tata le itlama ho etsa tse latelang: Ho loantš a le ho thibela bosholu ba liphoofolo ka matla ka sepheo sa ho khothaletsa boitjaro le tlhaiso ea mesebetsi ka leruo la liphoofolo. Ho anetsa le ho beha boemong likiri ele ho bebofaletsa lihoai ho hlaisa boea; Ho thusa ka katametso ea meriana ho lihoai tsa liphoofolo e le tlatsetso ntafatsong ea mehlape; Ho sebelisa liphuputso tsa temo ho khothaletsa Basotho ho lema lijalo tse lumellanang le boemo ba leholimo tikolohong eo ba phelang ho eona; Ho matlafatsa maano a theko le thekiso (fantising) lihlaisoeng tsa temo; Ho ntlafatsa paballo le polokeho ea makhulo Ho atisa litsi tsa noesetso le pokello ea metsi; Ho khothalletsa temo ea joang le lifate ka sepheo sa ho baballa tikoloho le ho thibela khoholeho ea mobu ; Ho lema lifate tsa litholoana (orchards) ka sekhahla ele ho ntlafatsa tlhaiso ea mesebetsi, ho baballa tikoloho le ho rekisa litholoana tseo ka hare le kantle ho naha; Ho khothaletsa tsosoloso ea lirapa tsa kopanelo metseng Ho thusa lihoai tse nyane le tse kholo ka ho li khahlametsa thekong ea peo, monontš a, ho phethola lekote le lisebelisoa tse ling tsa temo molemong oa hore tlhahiso e phahame, me moruo o hole; Ho thusa Sechaba ka ho theha merero ea boikapanyo e le hore masimo a lengoe ka linako tsohle; Ho tsosa bocha Banka ea Temo ka sepheo sa ho ntlafatsa le ho tš eetsa kholo temong Ho thusa lihoai ka bosupisi bo chatsi le ho eketsa lenane la lingaka tsa liphoofolo; Ho tsosolosa bocha lenaneho la tsoaliso ea lipere tsa lipone molemong oa ho ntlafatsa bahahlaoli Ho tsosolosa tš ebetso ea litsi tsa noesetso tse kang Mejametalana, Hololo, Tš a-li-tlama, Tsikoane, esita le merero e kang oa Masianokeng (BasothoCanners). 4. Mesebetsi ea sechaba TS EBETSONG Kobo-Tata e lumela hore lintlafatso tse kang litsela, motlakase, metsi, matloana a ntlafetseng, khokahano ea marang-rang le tse ling li bohlokoa ho akofisa ntlafalo ea moruo oa naha le ho hohela batseteli. Ho fihlela tsena, Kobo-Tata e tla kenya ts ebetsong maano a latelang: Ho netefatsa hore ho ahoa litsela tsa boleng; Ho netefatsa hore mesebetsi e fanoa ka ponaletso (ho sena ts ekamelo le bobolu); Ho anetsa motlakase, metsi le khaho ea matloana metseng le litoropong; Kanetso ea marang-rang (lifono-fono, li-ea-le- moea le internet) 5. Leano la likamono tsa machabeng TS EBETSONG Ha lekhotla la Kobo-Tata (ABC) le nka marapo a puso, Lesotho le tla sebeletsa khotso le Linaha tse ling tlasa leano la tlhomphano le ntlafatso ea puso ea Sechaba ka Sechaba. E le ho netefatsa hore Lesotho e sala e le Naha e hlomphehang har a linaha tsa lefatš e, Lekhotla la Kobo-Tata le tla etsa tse latelang: Ho boloka maqhama a tiileng le likamano tse mofuthu le Naha ea boahelani ea Afrika Boroa, ho fumanela Basotho bolokolohi ba ho tš ela malibohong le ho fumana mesebetsi naheng eo; Ho ntš etsa-pele botho ba Lesotho mekhatlong ea machaba joaloka SACU, SADC, AU, Commonwealth, ACP, UN mmoho le makala a ona a kang UNESCO, WHO, UNICEF, HCR, WTO le ILO; Ho hlompha, ho ananela le ho phethahatsa litumellano tse tekennoeng ke Lesotho le machaba molemong oa Basotho; Ho theha le ho matlafatsa selekane litabeng tsa khoebisano le linaha tse tsamaisoang ka puso ea Sechaba ka Sechaba, tseo Lesotho le nang le setsoalle le tsona; Ho ts ehetsa maano a reretsoeng ho ntlafatsa boahelani ba Khotso, tharollo ea likhohlano ka Khotso, tlhompho ea meeli, bolokolohi ba linaha, le paballo ea litokelo tsa mantlha tsa botho. Ho hlompha le ho boulela leano la Vienna Convention on Diplomatic Relations; Ho matlafatsa basebetsi lekaleng la tsa machabeng ka litsebo.

6 6 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Leano la nts etsopele lits ebeletso TSEBETSONG K honkerese e tla:- Ahela sechaba sa Basotho matlo a bolulo, a theko e tlase a raliloeng habtle, a nang; e phepelo ea metsi, motlakase le litsela. Rala naha ka bophara, ho arola tsebetso ea Democratic Congress (DC) linaha libaka le tsebeliso ea tsona; mohlala, libakatsa bolulo, lhoebo,temo,lifeme joalo-joalo. Anetsa khokahanyo ea marang-rang nah aka bophara (Broadbanding). Thutong K honkerese e tla etsa tse latelang:- Ho hatela pele ka ho kenya tsebetsong thuto e sa lefelloeng ka Batsoali Lesotho ho tloha likolong tsa mathomo ho fihlela likolong tsa mathomo ho fihlela likoilong tse phahameng ho latela temana ea mashome a mabeli a metso e robeli (section 28) ea Molao oa Motheo oa Lesotho. Ho hlopha bocha kabo ea lihlapiso ho ikamahanya le litlhoko tsa naha, litsebo tse haellang le bohloki ba batsoali. Ho kenya bacha lerato la Naha (National Service rogramme). Ho thena le ho aha likilo tsa mesebetsi ea matsoho (Vocational Schools) le tsa mahlale (Schools of Technology) leterekeng tsohle tsa Lesotho. Ho tsa bophelo K honkerese e tla:- Aha metebo ea bophelo (Health Posts) metseng le metsaneng ea Basotho le ho atametsa litsebeletso tsa bophelo. Ntlafatsa bophelo ka ho tsilsa litsebetso tsa bophelo sechabeng (Mobile Clinics) khafetsakhafetsa. Ntlafatsa phepel ea litlhare litsing tsa bophelo ka lifofane tse nyane (drones). Hlopha bocha khiro le bosebeletsi ba tsa bophelo e le ho hohela litsebi tsa Basotho ho lula le ho sebetsa ka har a naha. 7 BACHA KE KAROLO EA BOHLOKOA HAHOLO NTSETSONGPELE EA SECHABA LE NAHA K honkorese Lesotho e tla:- Thusa le ho tsehetsa bacha le ho theha likhoebo le mesebetsi. Ntlafatsa lipapali ka mefuta ea tsona e le ho hlabolla le ho koetlisa Bacha, ha ba fa le ho ba etsetsa mesebesi ka lipapali. Theha litsi tsa boqapi le bonono ho eketsa menyetla ea mesebesi ho Bacha. Ho theha litsi kappa mafapha a ka hlahlobang litalenta le ho eletsa bacha ka seo baka se etsang bophelong ( Career Guidance Institutions). Ho tsehetsa bacha ka lichelete ho theha likhoebo le ho ba koetlisa ho theha mesebetsi. 8 BASALI K honkkorese Lesotho e tla:- Kenya leano la tekano mafapheng ohle (50:50). Thsa le hno tse3hetsa basali ho theha likhoebo le mesebetsi. Ho felisa melao, meetlo e siuoeng ke linako, le litloaelo tse khethollang le ho hatella basali. Leqhepheng la 11 Alliance of Democrats (AD) Ho tsoa leqhepheng la 3 a. BohahIaoli: Muso oa AD o tla sebelisa lihloliloeng le libaka tse ntle tse seng li ntse li le teng joaloka lithaba, meepa le methipoloho, linoka, matamo, liphororo, lehloa ho rekisa naha ea Lesotho le libaka tsa ho hohela bahahlaoli linaheng tsa machaba. Sena se tla kelenyetsa ho matlafatsa ts ireletso ea bahahlaoli le ho eketsa libaka tsa boroko ho bahahlaoli. Basotho ba tla fuoa menyetla e lekanang ea mesebetsi e thehoang moo. Ho ntlafatsa libaka tseo bahahlaoli ba li etelang ha ngata Muso o tla be o susumeletsa ho eta khafetsa kapa ho lula nako e telele. b. Lirashaong: Muso oa AD o tla aha libaka tseo ho tsona lirafshoang tsa Lesotho li ka ntlafatsoang (process and finish) hore ha li tloha morafong li lebe mebarakeng ea lefat se lohle e se e le lisebelisoa tse ntlafetseng (Processed product) c. Temo: Muso oa AD o tla matlafatsa khoebisano pakeng tsa litsi tsa muso le mafapha a sechaba lihoai / li koporasi tsa lihoai, joalo joalo. Muso o tla be lokisetsa lihoai mebaraka le linaheng tsa machaba. d. Metsi: Muso oa AD o tla akofisa hore lafapha le ikemetseng la metsi le seng le ntse le thehoa ka NUL le phetheloe kapele ho matlafatsa botsebi ka metsi hore a tsoele naha ea Lesotho molemo ho feta ha joale. Metsi ke sehlahisoa se leqeme Afrika e Boroa mme Lesotho le tla rekisetsa linaha tse hlokang metsi ka mekhoa e tla buseletsa Lesotho ho nyolla moruo. e. Muso oa AD o tla hlahisetsa Basotho mesebetsi ka thlahiso ea cotton. 3. Temo, Kanetso ea Lijo le Paballo ea Tikoloho TS EBETSONG Ha hoa lekana ho khahlametsa ka lipeo le manyolo ho ntseng ho etsetsoa lihoai. Ka hona Muso oa AD o tla matlafatsa lihoai ka ho ntlafatsa temo / bahoebi ba temo. Muso oa AD o tla batlela bahoebi ba temo mebaraka litsing tsa Lesotho tse fapakaneng tsa Sechaba joalo ka; a. Sepoleseng b. Sesoleng c. Lipetlele d. Litsing tsa thlabollo ea bat soarua e. Likolong Sena se tla etsahala le mebarakeng ea machaba. Muso o tla nyakurela ka botebo le ho hlahloba meralo ea t sebetso ea likoporasi tsa temo le lihoai ka kakaretsoe e le ho matlafatsa temo le ho Kenya t sebetsong meralo ka nako. Ka holimo ho maano ao Muso o seng o ntso o na le ona a temo, ho tla kenya meralo ea lifato-fato tsa matsema a masimong. Muso oa AD o tla matlafatsa maano a temo ea lifate tsa litholoana le meru. Muso oa AD o tla iketsetsa meralo ea paballo ea tikoloho. Bobolu ba khiro ea seoesooeso bo tla tsetolloa ka metso ka ho thehoa maano a boithlathlobo le tlhahlobisiso ea bosebeletsi 4. Mesebetsi ea Sechaba TS EBETSONG Muso oa AD o tla matlafatsa litsebo ho basebetsi ba kenyeletsang ba kang ba motlakase, meaho, litsela, moroko, mopheho, bonono, bohahlaoli, merafo, likhoebo tse nyenyane, metsi le e meng e t soanang le eona. Kaholimo ho mesebetsi ea sechaba ea matsema a metsele-tsele, muso oa AD o tla kenya t sebetsong leano la matsema a lifato-fato tsa masimong. Masimo a tla lengoa ka kopanelo ka temo ea likotjana me beng ba ona ebile e le basebetsi ho ona, ba lefshoa ka mokhoa oa lifato-fatong. Muso oa AD o tla theha mesebetsi e ikemetseng ea sechaba (Independent public works programme). Mohlala ke ho lokisa (Pecha) likoti tsa litsela, ho lokisa mehaho e senyehileng ea likolo, liofisi, metebo ea sepolesa le tse ling. Muso oa AD o tla lokisa le ho ntlafatsa litikoloho tsa meaho ea matlo a muso a bolulo le litikoloho tsa liofisi tsa muso. Mesebetsi ena e tla fuoa bahoebi ba banyenyane. Leqhepheng la 9

7 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Democratic Party of Lesotho (DPL) 1. Social Policy and Service delivery Putting People First - a social oriented policy, whereby investing in certain sectors of our society would lead to empowering our people through better educational systems and opportunities, reliable healthcare arrangements, ensuring inclusiveness by protecting and providing for the most vulnerable in our society, The approach to this policy would involve overarching concerns with redistribution, production, reproduction and protection that synchronises with our economic policy in pursuit of economic growth and social progress the targeted outcomes for this policy include verifiable achievements in education, healthcare, social protection, gender empowerment and equality, youth development and sporting facilities, independent monitoring and evaluation of government service delivery indicators as among others manifestation of our commitment. 2. Employment and Job Creation Strong and Resilient Economy - this is our desire to building an economy that would provide opportunities as well as creativity for Basotho to work. Decent and productive jobs for Basotho would serve as a means to brightening the prospects for poverty reduction and personal development. Certain industries within the private sector would be incentivised in order to encourage production of Made in Lesotho goods, New Graduates Incubation Program NGIP will be introduced whereby new graduates especially from science, agriculture and build programmes would backed up for two years to turn their graduate research findings into industrial goods, through developments of Innovation and Enterprise Hubs IEH facilities. Each end product production value chain would be analysed so that each phase is supported and fully empowered to its potential to create meaningful jobs. Leqhepheng la Ntšetsopele ea Sechaba le Phano ea mesebetsi. Ho pharalatsa le ho matlafatsa litsebeletso tse arabang lithloko tsa Lesotho Congress For Democracy (LCD) mantlha tsa sechaba. Ho arabela lithloko tsa lihlopha tsa bacha, basali, likhutsana, maqheku le batho ba nang le bokooa. MOKHOA OA HO LE KENYA T SEBETSONG Muso oa LCD o tla fana ka thuto e phelisang ho bohle. Ho fana ka lit sebeletso tse nepang lithloko tsa sechaba Ho pharalatsa le ho matlafatsa mefuta ea lipapali tse ka fetohang mekhoa ea boipheliso Ho etsa maano a tla nolafaletsa basali, bacha le batho ba phelang ka bokooa ho kenya letsoho moruong le ho iphelisa Ho bokella lipalo tsa likhutsana le batho ba tlokotsing hoba nolofaletsa ho fumana lithloko tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. 2. Thlahiso ea mesebetsi Muso oa LCD o ikemiselitse ho holisa moruo ka linoko tse robeli Lekholong (8%) selemo le selemo mme e lumela hore kholiso ea moruo e tlisa Hamore Democratic Party (HDP) 1.Leano la Ntṡetso Pele ea Sechaba le Phano ea Litṡebeletso Leano lena le kena tṡebetsong ka tsela ea karolo ea Muso ka likoto tse peli. Likoto tsena tse peli ke muso o moholo oa naha le o literekeng, tseo ka senyesemane li bitsoang ka hore ke Central and Regional Government. Moo Regional government e tla aroloa ka mekhahlelo e meraro; Mohlala- Bochabela, bohareng, le Boroa (Northern, Central and Southern Regions). Mme mosebetsi oa li region tsena ke ho hlokomela hore tsoelopele e ntse phethahala libakeng tse joalo. Ka tsela ena litṡebeletso li tla khona ho fihlela sechaba libakeng tse fapaneng habobebe. thlahiso ea mesebetsi. MOKHOA OA HO LE KENYA T SEBETSONG Likhoebo tse nyane le tse mahareng li bohlokoa ho fenya bofuma, ho hlahisa mesebetsi le ho ntlafatsa,maphelo sechaba se sengata. LCD etla: Haha selekane se matla lipakeng tsa muso, basebetsi le khoebo ele ho fihlela bonngoe ba sechaba molemong oa kholiso ea moruo. Leqhepheng la Thlahiso ea Mesebetsi le Khiro Bana ba Lesotho ba rutoe mesebetsi ea matsoho e kang ho roka le lepolanka nako eo ba leng likolong tsa mathomo le tse bohareng. Sena se tla etsa hore maemong ao ba sa fihlelang likolo tsa thuto e phahameng (tertiary) ba ka iqalla mesebetsi e tlang ho ba phelisa le ho ikh ira, ekasitana le ho hira ba bang. Leqhepheng la 9

8 8 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Movement for Economic Change (MEC) SETHALA SA KHOLISO EA MORUO - MOVEMENT FOR ECONOMIC CHANGE TOKOMANE EA PISA LESOTHO 1. Leano la nts etso-pele ea Sechaba le phano ea lits ebeletso: a) Netefatso ea ts ebetso e lebeletsoeng ka performance contracts tsa makala. b) Ho felisa khiro ka polotiki ho bangoli ba baholo ba makala, komisi ea puso ea libaka, komisi ea thuto, komisi ea lits ebeletso tsa sechaba, mookameli oa sesole, mapolesa, mautloela le litsi tsa tlhabollo ea bats oaruoa le tse ling. c) Ho kenya ts ebetsong leano la ho tlisa lits ebeletso ka theolelo ea matla sechabeng ka puso ea libaka. d) Ho theha kapa ho matlafatsa litsi tsa lits ebeletso literekeng e le ho atametsa lits ebeletso ho sechaba moo se phelang teng ka ho lekana. e) Ho ikamahanya le sechaba khafetsa ka ho buisana le sona, ho fana ka litlaleho tsa bosebeletsi le ho sekehela litletlebo kapa mats oenyeho tsebe. 2. Tlhahiso ea mesebetsi : a) Thuto e akofisitsoeng ea tsebo ea khoebo hore bahoebi ba banyenyane ba hole, e le ho eketsa khiro. b) Ho khothaletsa le ho thusa Basotho ho ikopanya le ho etsa lifeme tse nang le limmaraka kantle ho naha. c) Nyehlisetso ea litefiso tsa NMDS ho baithuti ho qalang khoebo ha ba qeta sekolo. d) Nolofatso ea litlhoko tsa ho qala mesebetsi le ho hoeba naheng ea Lesotho. e) Ho kenya ts ebetsong lefapha la netefatso ea bohlahisi ba maemo a amohelehang machabeng (standards and quality assurance). 3. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho: a) Thuto e akofisitsoeng ea bohlahisi temong, le ho holisa mokhoa oa lipatlisiso ka ho holisa temo le kanetso ea lijo (research). b) Ho fa sechaba thuto, lisebelisuoa tsa paballo le ho bonts a bohlokoa ba paballo ea tikoloho, le ho khothaletsa khokahanyo ea bohle ho kenya letsoho paballong ea tikoloho.. c) Ho akofisa limmaraka tse ka fihleloang ke Basotho ba bahlahisi, kahare le kantle ho Naha, le ho fa Basotho menyetla ea lithekiso pele. d) Ho tlisa banka e atamelang Sechaba ho holisa temo ka lipehelo tse bobebe. e) Bophethahatsi ba leano la matla le lokisetsang naha ho ipolokela mokhoa oa lisebelisuoa tsa matla e le ho ananela Naha le har a tlhokahalo ea lisebelisuoa (shortage). 4. Mesebetsi ea sechaba a) Khaho ea litsela, phano ea metsi le motlakase naha ka bophara, ka moralo o hlokomelang ntlafatso le nchafatso ea lits ebeletso. b) Ho batalatsa mabala a lits ebeletso ka ho fana ka mesebetsi ho sechaba ka makhabane a bosebeletsi. Leqhepheng la 12 Basotho Thabeng ea Sinai (BTS) Ho tsoa leqhepheng la 4 i) Mining sector (i.e diamonds, sand, clay, sandstone etc) as well as conducting exploration of other minerals. ii) Manufacturing firms from South Africa for instance will be attracted through flexible tax levies to plant subsidiary firms in Lesotho for employment. In the long-run, Basotho will tap into such expertise and ultimately construct their own firms. 3. Agriculture, Environment and Food Security POLICY 3.a) Agriculture: Commercialization of both crop and animal farming. A new system of contracting Basotho individual fields for crop farming vs. the current subsistence farming system for instance, will be adopted. This will enable government to fully utilize such fields to ensure high quality production of crops while increasing the country s food security. b) Food Security: Successful implementation of commercial farming for both crops and animals will guarantee the nation s food security; Firstly, high quality production of both produces will be marketed both locally and internationally in the longrun. Secondly, individual field owners will be salaried on monthly basis to increase their standard of living. c) Environment: Government of Lesotho will ensure harmonisation of currently conflicting policies of environment in respect of various government ministries such as Local Government, Works, Mining etc. This loophole allows pollution of environment and thus impact adversely on the same. 4. Infrastructure POLICY 4.a) Infrastructure plays a very pivotal role in any country s economic growth. If there is sufficient electricity and water at low costs for example, foreign investment can easily be attracted to Lesotho in order to achieve her competitive advantage globally; i) Electricity supply: Electricity production in Muela dam should be sufficient for local consumption to increase people standard of living. ii) Water supply: Adequate supply of clean water for local consumption with reasonable prices for improvement of peoples lives is imperative. iii) Road construction: Government of Lesotho should safeguard more availability of tarred roads for the betterment of peoples lives. 5. Foreign Policy POLICY As government, BTS shall adopt a completely diverse foreign policy from the current one. i) We should become more self-reliant with minimization of foreign aid in relation to food security for instance. On the contrary however, in terms of health care for example, Lesotho is going to become the first country to invent cure (medical haven) for various and currently incurable pandemics such as HIV/ AIDS, cancer, asthma, ebola etc as Prophet Thaanyane is highly blessed with therapy of those. ii) 70% of Lesotho ambassadors on foreign missions will market the country s products abroad instead of concentrating only on attracting foreign investment.

9 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Leano la nts etso pele litsebeletso TS EBETSONG Re tla etsa hore kalimo National Independent Party (NIP) tsa lichelete li be bobebe e le ho thusa Basotho ba batlang ho qala likhoebo. Koetliso ea sechaba hore ba be le tsebo ea hore chelete eo ba e kalimileng e ba tsoele molemo (monitoring and evaluation) Ho thusa malapa a kojoana li mahetleng ka bana ba bona hore mokhoa oa ho ea sekolong o be bobebe. Re tla tlisa leano la hore litsiane tsa maqheku li qale lilemong tse mashome a tseletseng a metso e mehlano Litsebeletsong tsa bophelo li fumanehe mahala bakeng la batho ba lilemo li mashome a tseletseng a metso e mehlano. 12. Tlhahiso ea mesebetsi TS EBETSONG Re sebeletsa hore Lesotho le tlohele ho rekisa lihlaisoa tsa lona li sa lokisoa eg. Litaemane le boea. Re ke ke ra lumella melata ho re tlisetsa metsi a ka libotlolong empa re na le mokhoa oa ho etsa joalo. Ho fuoe ba nang le litsebo mesebetsi pele ho melata. Eg. Matamo le litsela re tla lata feela litsebo tseo re senang tsona. Re tla hira re sae e ka tsobotsi/ntle le khethollo Batho batla fuoa mesebetsi ho latela litsebo tsa bona. Ho tla ba le likheo tse khethehileng bakeng la batho ba phelang le bokooa Leqhepheng la 13 Progressive Democrats (PD) 16. Leano la nts etso pele litsebeletso TS EBETSONG The Progressive Democrats will establish the Development Bank of Lesotho which shall be governed by the following: THE PURPOSE: of the Bank shall be to contribute to the harmonious economic growth and development of Lesotho, having special and urgent regard to the needs of the less developed Districts in the Country. THE FUNCTIONS OF THE BANK SHALL BE: a. to mobilize within and outside Lesotho additional financial resources for the development of the country; b. to finance projects and programmes contributing to the development of the country or any of the business entities contributing to the national economy of Lesotho; c. to provide appropriate technical assistance to local businesses, particularly by undertaking or commissioning preinvestment surveys and by assisting in the identification and preparation of project proposals; d. to promote public and private investment in development projects by, among other means, aiding financial institutions in the region and supporting the establishment of consortia; Leqhepheng la 12 Alliance of Democrats (AD) Ho tsoa leqhepheng la 6 Bobolu ba khiro ea seoeso-oeso bo tla tsetolloa ka metso ka ho theha maano a boithlathlobo le tlhahlobisiso ea bosebeletsi. 5. Leano la Likamano Machabeng TS EBETSONG Muso oa AD o tla hlahloba leano la ts ebelisano mmoho le linaha tsa machaba haholo-holo tsa boahelani. Basotho ba bangata haholo ba sebetsa le ho lula kantle ho naha. Boholo ba bona bo phela tlasa maemo a seng molaong kapa tlasa maemo a thata haholo. Ka hona Muso oa AD o tla kena lipuisanong tse matla ho lokisetsa Basotho ho phela ka molao linaheng tsa boahelani le ho sebetsa tlasa maemo a amohelehang ebile a le molaong. Muso oa AD o tla kena lipuisanong ho nolofaletsa Basotho ho tsamaea ka bolokolohi ho se lipehelo tse boima malibohong a Lesotho le linaha tsa boahelani. Muso oa AD o tla beha boemong bo botle likamano tsa Lesotho le linaha tsa machaba ka kakaretso e le ho atlehisa khoebo le khoebisano hore e be matla mebarakeng ea machaba. Sena se tla nyolla moruo o putlameng oa Lesotho. Hamore Democratic Party (HDP) Ho tsoa leqhepheng la 7 3. Temo, Kanetso ea Lijo le Paballo ea Tikoloho Ho ntlafatsa temo ea lihoai mme ho be le lihoai tse ngata tse rupetsoeng. Ka hona mmuso o nke karolo ka hoba mmaraka oa lihoai tse joalo. Me sena se tla khothatsa lihoai tse ngata ho lema ka bongata kaha li tla be li tseba moo kotulo ea bona e eang teng. Hape re bona hole bohlokoa hore mabatooeng ho be le bahlahisi ba lijalo tse kang sethopo sa moroho oa kh abeche, sepinache, tamati le tse ling ka bongata ele hore mmuso o tle o reke ho bahlahisi ba joalo; hape le hore bohle ba ratang temo ba fumane lipeo kapa sethopo ba tsebe ho ithlahisetsa ho fokotsa tlala ka malapeng a Basotho. Leqhepheng la 13

10 10 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Popular Front for Democracy (PFD) 1. Leano la nts etsopele lits ebeletso Ho etsoe leano la hore likhutsana, bahloki le ba tlokotsing (OVCs) ba fuoe menyetla ea pele lihlapisong tsa ho ithuta tse fanoang ke muso (means testing). Puso ea libaka e fuoe matla, litšebeletso li theoleloe ho eona (decentralization). Paramaente e tla abela litereke chelete. Tlhopho-bocha e kenyeletse mekhahlelo eohle ea sechaba. Phethahatso ea melao ea phatlalatso ea maruo. Ho tla thehoa komisi ea liphuputso, koetliso le thuto (research commission) e tla etsa liphuputso ka mathata a naha (thuto, temo, lipolotiki). Thuto e tla baballoa e le tokelo ea mantlha ea bana le bacha eo ba e fumanang ntle ho tefo mekhahlelong eohle. Bahloki, batho ba nang le bokooa le maqheku ba tla ntlafaletsoa litsiane le ho nolofaletsoa mokhoa oa ho li fumana ka marang-rang. Mahokela a tla thusoa ho theha lik hamphani tsa tšireletso tse tla ba le tokelo ea ho reka libetsa ho sireletsa thepa. Baitšukuli le ba hlokang mesebetsi e tsitsitseng ba tla etsetsoa likoetliso ka litaba tsa maraka le likalimo.(micro-landingschemes). Batho ba nang le bokooa le ba phelang le HIV/ AIDS ba tla sireletsoa litokelong tsa bona tsa ho phela. 2. Tlhahiso ea mesebetsi Mesebetsi ea matsoho e tla fuoa monyetla likolong tsohle ho tloha likonyaneng. Likolo tsa mesebetsi ea matsoho li eketsoe. Lipapali li tšehetsoe ke muso ka lichelete e le ho etsetsa bacha mokhoa oa boipheliso. Lihoai le baitšokoli ba thehe mekhatlo ho buisana le muso ka litlhoko tsa bona. Basotho ba laole moruo, naha e itlhahisetse lijo tsa eona phepo ea bana likolong ke mohlala. Ho tla thehoa koporasi e tla boloka (preserve) le ho bapatsa lihlahisoa tsa Lesotho machabeng. Ho tla hloauoa mafapha a kholiso ea moruo joaloka bohahlauli, temo, lipapali, le lirafshoa me li ts ehetsoe haholo ka lichelete. Ho tla fetisoa kapele melao ka maano a ntlafatso ea Basotho khoebong (Basotho Empowerment BE) Bo-ralikonteraka ba hlahang kantle le ba seng ba iphihletse ba Basotho ba tla tlangoa ho fetisetsa litsebo le ho arolelana mesebetsi le Basotho ba ntseng ba hola (sub-contracting). Basebetsi ba tla aheloa letlole la tšireletso la sechaba (social Protection Scheme) le lipenchele. Leqhepheng la 12 REFORMED CONGRESS OF LESOTHO (RCL) machabeng. Ho fetola lipapali khoebo Ho tso^ara lipuisano ts ho hohela batseteli (Investment Forums) Leano 1. Leano la nts etsopele litsebeletso Ho fana ka litsebeletso tse nang le ponaletso ho bohle ka nako e amohelehang Mokhoa oa ho Kenya leano ts ebetsong Makala oohle a fanang ka litsebeletso sechabeng a tla sebelisa mokhoa oa marang-rang ho fana ka tsebeletso tse joalo. Le ho sebelisa oona marang-rang ho laola kekoloko (Que Management System and introduce e-services) joalo ka lipassports, driver s licence birth and death registration e.t.c.. sena se tla fokotsa tsubuhlellano ea sechaba litsing tsa litsebeletso Makala a fanang ka litsebeletso ka kotloloho sechabeng a fumanehe literekeng tsohle tsa naha ea Lesotho ele ho fumantsa Basotho litsebeletso tseo bas a senyeheloe ke letho. Litsebeletso tse joalo ka tsa Ngoliso ea makoloi(car testing and registration), Ngoliso ea Lits^a (lease application) le tse ling Basebeletsi ba Mmuso ba maemo a holimo le a mahareng ba kene tumellanong ea tsebetso le mohiri (Mmuso). (performance agreement from PSlevel to Mangers); ele hore ha bas a sebeletse sechaba hantle ba nkeloe likhato. Leano 2. Tlhahiso ea mesebetsi Khuliso ea likhoebo tse nyane le tse kholo Ntlafatsa lihlahisoa tsa naha le ho libapatsa Mokhoa oa ho Kenya leano ts ebetsong Ntlafatsa tšebetso ea One- Stop-Service Centre hore e khutsufatse nako ea ho qala khoebo Lesotho; etsa meralo ea ho tšehetsa bahoebi ba banyenyane (SMMEs) hore ba tsebe ho iqalla mesebetsi; tsoa letšolo la ho hohela bo ramatsete batla hira batho ba thuto e fokolang; Leqhepheng la 12 Community Freedom Movement (CFM) Ho tsoa leqhepheng la 5 9. Mesebetsi ea sechaba TS EBETSONG Mesebetsi ea sechaba joaloka tlhahiso ea lijo, litsela, libiri-boso le ho felisa sehala-hala le li support group. Re tla kenya maano an aka thuto ka liea-le-moea, maselinyana, le moo sechaba se kopaneng teng. 10. Leano la likamono tsa machabeng TS EBETSONG E tla ba khoebo le tsebelisano moho e nang le lipehelo me machaba a kene Lesotho ka Mosotho. Ka ho hoebisana le ho setsa moho

11 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE Senkatana Social Democracy SSD 8. Agriculture, Environment and Food Security Programmes Overview SSD 6. Social Policy and Service delivery Lekhotla la Sankatana re lumela sechabeng se tsoetseng pele se ntlafetseng. Ke ka hoo re lumelang puso e fang sechaba monyetla oa ho itherela ebe puso e fetoha motlatsetsi mererong eo oa sechaba. 7. Employment and Job Creation Rele lekhotla la Sankatana re lumela hore haho bophelo ntle le mosebetsi e kaba eo sechaba se ka itlhaisetsang eona ka boramatsete e se nang khetho ea mefuta ofe kapa ofe. Lekhotla la senkatana le ea lumela hore Lesotho ke naha eo Molimo a e fileng letlotlo la mabu le lokelang ho sejelisoa hantle ho iphepa ka ho hlahisa lijo hore puso e tloatsetsoe, noesetsong ea masimo a sechaba Leqhepheng la 15 True Reconciliation Unity (TRU) Policy Field Programme Policy Field Programme Social Policy and Service delivery Phano ea Lits ebeletso e be e potlaking e makhethe ho motho e mong le e mong ho se khethollo ea letho Employment and Job Creation Ho Thusetsa boikopanyong mesebetsieng e hlahisang bophelo ba letsatsi le ka leng (projects) Leqhepheng la 15 Democratic Congress (DC) Ho tsoa leqhepheng la 6 9 BASALI LE BAITSOKULI Puso ea K honkorese e tla:- Tsehetsa baitsokoli ka licheklete ho ntlafatsa likhoebo tsabona (Acceess to Credit Facilities). Thusa le ho tsehetsa baitsokoli ho bula lilbukana tsa pkolokelo ka lekala la Likhoebo Tse Nyenyane (Small Business Developmesnt). Theha le ho aha limmar4aka moo baitsokoli b aka sebeletsang teng. HO BABALLA BA TLOOTSING, MAQHEKU LE MAQHEKONA Puso ea K honkorese e tla: Etsa hore maqheku le maqhekoana ba tsamaisoe ka makoloi a baeti bas a lefe letho, ba lefelloe ke muso. Tsehetsa batho ba nang le bokooaq ho fumana mesebetsi e le ho iphelisa. Sebelisa marang-rang a lifonofono tsa letsoho (M-pesa, Ecocash ) ho akofisa tefo ea likpenshele tsa maqheku le maqhekoana ekasitana le litsiane tsa bana ba tlokotsing. Phutha le ho tlosa bana mapatlelong a litorope (street Childredn). Phutha le ho baballa batho ba nang le lefu la hlooho. Ho felisa khiro ea bashanyana e le balisana, le banana ba sebetsang malapeng le likhoebong. 2. Tlhahiso ea mesebetsi Mokhoa oa ho kenya tsebetsong 9 BASALI LE BAITSOKULI Puso ea K honkorese e tla:- Tsehetsa baitsokoli ka licheklete ho ntlafatsa likhoebo tsabona (Acceess to Credit Facilities). Thusa le ho tsehetsa baitsokoli ho bula lilbukana tsa pkolokelo ka lekala la Likhoebo Tse Nyenyane (Small Business Developmesnt). Theha le ho aha limmar4aka moo baitsokoli b aka sebeletsang teng. bahiri ho fa basali bohle pholmolo e lefshoang ha ba ilo pepa (Paid Maternity Fund). Theha letlolle la penchele e akaretsang basebetsi bohle ( Social Security Fund). Etsa leano le tla thusa basebetsi le bahiri ho etsa letlole la ho lefa litsenyehelo tsa lingaka le litsebeletso tsa bophelo ( Medical Aid Scheme). 3. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho Mokhoa oa ho kenya tsebetsong 5. NTLAFATSO EA TEMO LE KANETSO EA LIJO K honkhorese Lesotho e tla:- Theha limmaraka le likporasi ho reka le ho rekisa lihlahisoa tsa temo (Marketing Boards and Coopesratives). Ho khahlanyetsa barui ba liphoofolo ka linokko tse mashome a mararo lekhololng (30%) ho ntlafatsa mehnlape ea bona joaloka ha musol o etsa ho lihoai tsa lijo. Thusa le ho tsehetsa lihoai ho fumana mekitlane ka bobebe libankeng le ho hohela boramatsete tsebetsong ea temo (Access to Credit Facilities). Theha litsi tsa ho hlatsoa le ho hlolekisa boea ba linku le lipoli (Scouring Plants) le ho sebelisa letlalo (Tannery Plants). 4. Mesebetsi ea sechaba Mokhoa oa ho kenya tsebetsong 11 MESEBETSI E MEHOLO (INFRASTRUCTURE) K honkorese Lesotho e tla:- Etsa molralo oa Naha (Master Plan) o laolang khahol ealiktsela le marakol Lesotho. Moralo oo o tla kenyeletsa litsela tse parolazng naha le linoka tsa Lesotho. Ntlafatsa le ho atolosa boemolng ba lifofane ba Moshnoeshoe ola Peled ho bo beha boedmong ba machaba. Ntlafatsa mabal a lifofane kahar a naha. Aha seporo sa terene ho kopanya literopo tsa Lesotho ho nolofatsa maeto a sechaba, haholo-holo basebetsi. 5. Leano la likamano tsa machabeng. Mokhoa oa ho kenya tsebetsong K honkerese e tla:- Fetola molao o laolang bojaki, e le ho lamella tjako-peli, e le hore Basotho ba Lesotho ba be le monyetla oa h jaka Afrika Boroa e ntse e le baahi ba Lesotho (Dual Citizenship for Lesotho Citizens). Ntlafatsa likamano tsa Lesotho le Afrika Boroa ho nolofaletsa Basotho bophelo le khoebisano. Tsitlallela matlafatso le katleho ea khokahanyo ea linaha tsa Tikiloho ea Afrika e ka Boroa (SADC). Tsitlallela kopano ea Afrika (AU) litabeng tsa lipolotiki le kholiso ea moruo, molemong oa Khotso, ho loantsa tlala le bofuma.

12 12 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 White Horse Party (WHP) 21. Leano la nts etsopele litsebeletso Re se re itlame hore re lokela ho lokeloa ho etsoe litlhopho molaong oa motheo, bosebeletsi ba sechaba,litabeng tsa toka le makhotla,mafaoheng a tsireletso ke tsona tsa mantlha ka mora likhetho (03/06/17) TS EBETSONG Ere ka ha litlo kenyeletsa mafapha o hle litla tlisa khotso ea moshoellela, etsoe mafapha o Leqhepheng la 15 Movement for Economic Change (MEC) Ho tsoa leqhepheng la 8 5. Leano la likamano tsa machabeng: a) Ntlafatso ea khokahanyo ea Lesotho le machaba khoebong ka li-commercial attaché ho fana ka menyetla le litaba tse amanang le kholiso ea khoebo ea Lesotho machabeng. b) Ho holisa katamelo ea Lesotho ho machaba ka Li-exchange program tsa linaha hore Basotho ba ithute mekhoa ea tsoelo-pele e ka holisang Lesotho. c) Ho hokahanya maano a machaba ka ho fapana e le ho etsa ts alo morao ea tseo Lesotho le itlammeng ka tsona le machaba ka ho fapana, le ho li kenya ts ebetsong kapa ho li lokisetsa ts ebetso. Popular Front for Democracy (PFD) Ho tsoa leqhepheng la 10 Ho tla thehoa lekhotla la lipuisano lipakeng tsa bahiri le basebetsi ho kenyeletsa le basebeletsi ba sechaba (Industrial bargaining councils). 3. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho Ho tla thehoa komiti ea phetoho ea leholimo e tla tataisa lihoai le sechaba ka phetoho ea leholimo me lihoai e be karolo ea eona. Metse e tla tlosoa masimong ho siela temo. Muso o tla etsa seahlolo le lihoai tse kojoana li mahetleng ho akofisa temo, ho se be le masimo a lalang. Temo e tla tšehetsoa ka lichelete, mechini le litsebi ho phahamisa tlhahiso le noesetso. E hlahe bobeling ka mora lekala la thuto kabong ea lichelete. Temo e tla fetoloa khoebo, ho se lumelloe lijo tse tsoang kantle ho kena ka hara naha. 4. Mesebetsi ea sechaba Litsela li tla ntlafatsoa e le tokelo ea sechaba. Ho ahoe marokho, litsela li otlolloe, lithaba li phunyoe Motlakase o tla anetsoa metseng e le tokelo ho akofisa tlhahiso ea mesebetsi metseng. Marang-rang a mehala a tla anetsoa sechabeng e le tokelo, le ho a sebelisa ho lefa litsiane tsa maqheku le bahloki. Metsi a tla anetsoa ho sechaba e le tokelo, ho ahoe matamo a noesetso le leruo la litlhapi. 5. Leano la likamano tsa machabeng. Basotho bohle ba sebetsang linaheng tsohle tsa lefats e ho kenyeletsa le RSA ba tla fuoa tjako-peli (dual citizenship) me ba fuoe monyetla oa ho kenya letsoho kholisong ea moruo oa naha. Lipasa li felisoe lipakeng tsa Lesotho le RSA, Basotho ba tsamaee ka bolokolohi. Basotho ba fuoe tumello ea ho sebetsa RSA ntle ho lipehelo. Bana ba Basotho ba lumelloe ho ithuta RSA ntle ho lipehelo (study permit) Basotho Democratic National Party (BDNP) Ho tsoa leqhepheng la 4 Morero oa khaho ea sepetlele sa setereke sa Maseru o tla ntsetsoapele. Ho tla eketsoa khaho ea likolo ho sa tsotellehe hore na sekolo ke sa kereke kapa sa muso. molemong oa ntlafatso ea thuto ea bana ba sechaba. LA LIKAMANO TSA MACHABENG Re tla boloka likamano tse REFORMED CONGRESS OF LESOTHO (RCL) rrtle le linaha tse ling tsa lefatse tlasa leano la ho se sekamele Bophirirna kapa bochabela. Re tla sebeletsa khotso le kutloano f-ipakeng tsa Lesotho le linaha tsa bcahelane (SADC). Re tla sebeletsa ho hlakola temana ea molao oa Motheo e hanelang tjako - peli lipakeng tsa Lesotho le Linaha tse ling tsa Lefatse, ha holoholo Africa Boroa eo Lesotho e eleng phieo ka hara eona. Re tla tsosolosa lipuisano le Africa Boroa malebana le naha e hapiloenhg ea Basotho. Ho tsoa leqhepheng la 10 Ebang ke tsa lirafshoa (diamonds, etc), temo, liphoofolo (e.g wool and mohair) le tse ling, hore li rekelehe limmarakeng ka hare le kantle ho Naha; le ho atisa mosebetsi ho Basotho; Bacha batla kopana le bacha ba machaba lipapaling me re tla khothaletsa hore lipapali li fetoloa khoebo le mokhoa o mongo a tlhahiso ea mesebetsi; Re tla bitsa moka oa selemo le selemo moo baemeli ba Lesotho linaheng tse ling, le baemeli ba linaha tse ling Lesotho, ba tlang ho tlalehela Muso ka tšebetso ea bona le tseo ba li tšoaretseng Naha molemong oa kholiso ea moruo; Leano 3. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho Ntlafatso ea tlatsetso ea lisebelisuoa tsa temo. Ho sebelisa mekhoa e meng ea temo Ntlafatso ea Mafaphe a mang a temo. Mokhoa oa ho Kenya leano ts ebetsong Mmuso o tla nyolla tse^hetso lisebelisoeng tsa temo tse kang manyolo, menontsa le tse ling ele ho nyolla chai metseng. Akofisa temo ka nosetso molemong oa ho hlahisa meroho le lijalo tse ling. Metsi a linoka le likhohloana a tla nosetsa molemong oa ho hlahisa meroho le lijalo tse ling; Linaha tse tsoetseng pele li ile tsa atlehisa temo thuo ka ho fana ka tsehetso ea lichelete Mmuso u tla fana ka tsehetso e joalo ho lihoai (Subsidy Tšehetsa barui ba likhutšoane ho ntlafatsa leruo la bona ka meriana ea liphoofolo le taolo/paballo ea makhulo; Leqhepheng la 15

13 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE National Independent Party (NIP) Ho tsoa leqhepheng la Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho TS EBETSONG Ho khahlanyetsoe lihoai ka manyolo le ka lekote Le ba liphoofolo batla thusoa ho li ntlafatsa Re tla khothatsa basupisi ka ho ba fa meputso e ba lokelang e le hore ba tsoe li ofising ho ea etsa se tsoanelehang Re tla baballa makhulo le mekhoabo ea rona le ho theha setsi se tla ruta Basotho ho nchafatsa lintho tse lahliloeng lithotobolong (recycling) 14 Mesebetsi ea sechaba TS EBETSONG Bahlanka ba nts oe ka hara lipolotiki hoba li sitisa kholo ea moruo oa naha, Re tla sebeletsa hore Makala a bosebeletsi ba sechaba bo be le ponaletso litlheng tse kang mesebetsi eo ho iketeloang eona le mokhoa oo batho ba sebelitseng ba lefshoang ka oona. 15 Leano la likamono tsa machabeng TS EBETSONG Leano la rona ke ho matlafatsa le ho baballa likamano tsa rona le linaha tse ling tseo re se ntse re na le setsoalle le tsona haholo Naha ea bohaisane (Republic of South Africa) Baemeli ba Lesotho ba machabeng ba fumanele bana ba Basotho menyetla ea mesebetsi (export skilled labour) Ba thuse naha ka ho tlisa bo Ramatsete ba tsoang machabeng Ha re lumellane le khethollo ea merabe e le ho boloka likamano tse mofuthu. Lesotho Congress For Democracy (LCD) Ho tsoa leqhepheng la 7 Holisa botseteli mafapheng a fapaneng a kang merafo, bohahlauli, likhoebo tse nyane le tse ling. Kenyeletsa mekhahlelo eohle ea sechaba thutong ea botseteli le tsebeliso ea chelate. Holisa le ho ts ehetsa boqapi mafapheng a mahlale le ts ebeliso ea ona (Science and Technology). 3 Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho. Temo ke tsela ea boipheliso ba Basotho haholo ba metseng le metsaneng ea Lesotho. Ho Kenya melao ea paballo ea tikoloho t sebetsong le ho etsa melao e mecha e tla arabela liqholotso tsa phetophetoho ea leholimo. MOKHOA OA HO LE KENYA T SEBETSONG Muso ooa LCD otla hlopha bocha le ho matlafatsa litsela tsa temo Lesotho ele ho phahamisa thlahiso ea lijo le ho tiisa lijalong tse ka kenyetsang Basotho chelete. Ho eketsa mekhoa ea ho t sehetsa lihoai ka hoba nolofaletsa ho fumana likalimano bakeng sa temo le ho pharalatsa le ho matlafatsa bosupisi metseng. Ho phethahatsa lipallo tsa t sireletso ea tikoloho le bochaba le ho tlisa liphetoho tse ka hlokang ho sebetsoa kapele. Ho khothaletsa t sebeliso ea libeso tse baballang tikoloho tse kang ho lema lifate le ho qhala lithole ka tsela e bolokehileng. 4. Mesebetsi ea Sechaba. Chebelo-pele ea LCD ka Lesotho ke moo matla a puso a theoletsoeng sechabeng le ho batho bao hangata ba sekisetsoang hore bohle etla ba karolo ea liqeto tse ba amang. MOKHOA OA HO LE KENYA T SEBETSONG Lekala lena la lit sebeletso le mesebetsi ea sechaba ke khubu ea ntlafatso me le sehlohlolong sa thlahiso ea mesebetsi e mengata. Ka hoo LCD e tla: Atolosa litsela tse kenellang litoropong tse kholo e le ho fokots t subuhlellano le ho aha tse ncha le ho ntlafatsa litsela tsa khale hore metse le metsana e fihlellehe. Bona hore litsela tsa khale li lula li hlokomelehile me ho fuoe mekonteraka ea Basotho mesebetsi ea mefuta ena. Lokisa boemolo ba lifofane, ho nchafatsa tsela ea lifofane. Ho lokisa seporo sa terene. Mesebetsi ea khaho e fuoe Basotho. 5. Leano la Machabeng Muso oa LCD o tla bea kapele-pele litabatabelo tsa Basotho litumellanong tsohle tsa machaba. Re tla hlahloba bocha litumellano tsohle tse bonahalang li se molemong oa Basotho me re tla etsa etsa leano la machabeng le tla tsoela Basotho molemo litumellanong tsohle tsa machaba. MOKHOA OA HO LE KENYA T SEBETSONG Muso oa LCD o tla: Tsoelapele ho aha likamano tse mofuthu, tse tsitsitseng me li le molemo ho linaha tsa boahelani ba Lesotho, tikoloho ea SADC le lefat se lohle. Hlokomela hore Lesotho le kenya letsoho le toma mekhatlong ea machaba moo e leng setho ntlafatsong ea Lesotho le Basotho. Ho pharalatsa boemeli le setsoalle sa Lesotho machabeng. Tsoelapele ho sebetsa ka matla ho ntlafatsa likamano tsa Lesotho le South Africa e le eona feela moahisani molemong oa chaba tsena tse peli ntlafatsong. Ho tsoelapele ka lipuisano le South Africa litabeng tsa maliboho ele ho nolofatsa mekhoa ea tsamao ha batho le thepa lipakeng tsa linaha tsena tse peli. Hamore Democratic Party (HDP) Ho tsoa leqhepheng la 9 4. Mesebetsi ea Sechaba Re boela re ama ntlafatso ea litsela, motlakase, metsi le tse ling. Ha re bapisa libaka tse thoko le litoropong tsa Lesotho re bona phapang e kholo ka hore libaka tsa mathoko li fetoa ka thooko ke lintlafatso tse kang litsela, metsi, phepelo ea motlakase le khaho ea matloana. Me re bona ho le bohlokoa ho lokeleha hore le libaka tse joalo li atameloe ka lintlafatso; mme tṡebetso ea lintlafatso tsena e tla etsetsa bana ba Basotho mesebetsi ka ho fapana. 5. Leano la Likamano tsa Machabeng Leano la likamano tsa machabeng le ka fihleloa ka ho ntlafatsa likamano le linaha tsa machaba, ho lumellana ka thepa eka amoheloang ho hlaha machabeng le tseo rona re tlang ho li ntṡa hoea linaheng tsa machaba ele hoba le likamano tse mofuthu le linaha tse ngata.

14 14 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Progressive Democrats (PD) Ho tsoa leqhepheng la 9 e. to co-operate and assist in other regional efforts designed to promote regional and locally controlled financial institutions and a regional market for credit and savings; f. to stimulate and encourage the development of capital markets within the region; and g. to undertake or promote such other activities as may advance its purpose. The Bank shall, where appropriate, co-operate with national, regional or international organizations or other entities concerned with the development of the region. 17. Tlhahiso ea mesebetsi Mokhoa oa ho kenya leano ts ebetsong Accelerated Infrastructure Development Strategy (Aids): Build now; Pay later! In order to address the soaring rate of unemployment in Lesotho the Progressive Democrats government will introduce the Accelerated Infrastructure Development Strategy (Aids) whereby the government working together with its development partners and investors will build infrastructure at an accelerated rate with a view to paying for the infrastructure at a later date. With this strategy it is envisaged that the current unemployment will be reduced by 75% and the economy of the Lesotho will grow by an overwhelming 200%. The main infrastructure targeted includes: - Construction of Roads - Water supply and Sanitation - Electricity generation and supply - Information, Communication and Technology (ICT) - Tourism Infrastructure - Office and residential accommodation for Police, District Governments, Correctional Services, Courts of Law 18. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho Mokhoa oa ho kenya leano ts ebetsong Lesotho became the thirty fourth country to sign the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) Compact. At the signing ceremony in Maseru, on 4 September 2013, different stakeholders pledged to increase investment in Lesotho s agriculture through the precepts of CAADP. By signing the Compact, Lesotho has committed to achieving the goal of raising agricultural productivity by six percent and ensuring that ten percent of its budget is allocated to agriculture. CAADP, endorsed by African Heads of State through the African Union in 2003, aims to stimulate the reforms necessary for agriculture to have a positive impact on socio-economic growth and sustainable development. The Progressive Democrats commits itself to this CAADP initiative. 19 Mesebetsi ea sechaba Mokhoa oa ho kenya leano ts ebetsong The Progressive Democrats will reform and downsize the Public Service to ensure that the Public Service wage bill is reduced to 13% of the Gross Domestic Product. In the process we aim to de- Politicise the Public Service in General. Because of the country s weak private sector it is not surprising that Lesotho s Public Service is bursting at the seams with an estimated size of 18% of the GDP spent on the salaries and wages of Public Servants the highest in Africa and the developed world. Almost every citizen looks to the government for employment. 20. Leano la likamono tsa machabeng TS EBETSONG The United Nations Convention on the Law of the Sea now gives a landlocked country a right of access to and from the sea without taxation of traffic through transit states. The United Nations has a programme of action to assist landlocked developing countries. We plan to engage the government of the Republic of South Africa to give Lesotho Access to the Sea so that Lesotho can have her own Sea Port. We shall also engage the government of the Republic of South Africa to allow Lesotho Citizens free movement without Visas, Study or Work Permits as established under the Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) and Southern African Development Community (SADC) protocols. We shall regularise the status of our Citizens who have taken citizenship of other countries in pursuit of employment opportunities in those countries by amending the Lesotho Constitution (Citizenship Act) to allow for Dual Citizenship. Democratic Party of Lesotho (DPL) Ho tsoa leqhepheng la 7 3. Agriculture, Environment and Food Security Agricultural commercialisation - Introduction of fully commercialised agriculture development and produce in arable land, and restriction of but highly productive subsistence farming in domestic plots. Agricultural Development Authority ADA, a semi-autonomous body shall be formed to fully commercialise agriculture in Lesotho. Within that, a full scale irrigation canals development initiative shall also be created to harness abundant water in Lesotho and ensure production even under adverse weather conditions. Foreign Direct Investment FDI, in abundant arable land in Lesotho shall be sought, whereby land owners may lease out owned land to foreign investors with money and skills to utilise the land for production, this shall ensure income for families as well as minute share of produce, and also lead to increase in agricultural produce exports. Commercial forestry initiatives shall also be undertaken on a full scale, thus leads to introduction of pulp mill industries in the next 10 to 15 years. 4. Infrastructure Expanding and Maintained Infrastructure This shall be core to realising economic growth and boosting opportunities for job creation as well as ensuring service delivery. Electricity supply to households irrespective of wealth status shall be extended hence cottage industries shall be encouraged and supported. Supply of clean and portable water to all communities and direct to households shall be accelerated to ensure health benefits especially to children, extensive tarred roads linking all urban and semiurban centres shall be constructed, as well as all weather roads linking communities. Maintenance of build infrastructure shall ensure its sustainability as well creating permanent and ongoing jobs for local entrepreneurs and engineers. 5. Foreign Policy Cordial and Non-aligned Foreign Policy - A nonaligned and cordial relationship shall be maintained with all countries as well as all regional and international bodies.

15 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE True Reconciliation Unity (TRU) Ho tsoa leqhepheng la 11 Policy Field 3. Agriculture, Environment and Food Security Programme Ho bona hore temo e anela naha ka bophara, ho kata mangope le ho lema lefate tse ka thibelang khoholeho ea mobu. Ho ts ireletsa temong ea liphoofolo haholo likhutsonane Policy Field 4. Infrastructure Programme Ho bona hore litsela li teng eleho nolofaletsa sechaba maetong a sona. Metsi le Motlakase Policy Field 5. Foreign Policy Programme Ho bona hore likamano li ba ntle machabeng ka ho hlonepha melao le tsamaiso ea linaha tse joalo. REFORMED CONGRESS OF LESOTHO (RCL) Ho tsoa leqhepheng la 12 Atametsa litsi tsa bosebeletsi joaloka litipi le likiri haufi le lihoai tsa liphoofolo; Ntlafatsa boleng ba boea, ka ho theha litsi tsa tlhoekiso ea boea; Tšehetsa le ho matlafatsa barui ba likhoho tsa nama le mahe, likolobe le li mutlanyana, e le ho ntlafatsa phepo malapeng le ho nyolla khoebo metseng; Ntlafatsa le ho tšehetsa leruo la likhomo tsa lebese, molemong oa khoebo le phepo e nepahetseng; Ntlafatsa phumantšo ea meriana ho barui, le ho e anetsa Naha ka bophara, e le ho baballa mehlape e ntlafetseng. Mmuso u ntlantlafatsa litsebeletso tsa bosupisi ba temo mafapheng oohle, le ho tsosa le ho hlabolla lefapha la bo supisi ba temo. Lefapha la liphuphutso tsa temo le lona le lokeloa ho ahoa bocha ele hore le tsebe ho eletsa lihoai ka mafapha oohle ka mahlale le liphephetso tsa moraorao temong Leano 4. Mesebetsi ea sechaba Karolo e kholo ea lichelete Senkatana Social Democracy SSD tsa sechaba e sebelisetsoe mesebetsi ea sechaba Ho etsa Meralo e hlakileng (five Year Infrastructure Development Plan). Katoloso ea Mesebetsi e meholo ea sechaba Mokhoa oa ho Kenya leano ts ebetsong Sebelisa lichelete tsa sechaba hore boholo bo ee mererong ea kholiso ea moruo (Capital Projects) ho feta e lefang basebeletsi (Recurrent Budget); Etsa moralo oa lilemo tse hlano oa pharalatso ea phepelo ea metsi le motlakase me o kenngoe tšebetsong e le hore taba eo e se etsoe ka leeme; Matlafatsa khaho ea litsela, marokho le mehaho ea Muso e kenyeletsang matlo a bolulo a Maparamente, matlo a bolulo a Matona le matlo a bolulo a Bahlanka ba Muso; Khaho ea liofisi tsa Muso; Ntlafatsa boemo ba boemelo ba lifofane Moshoeshoe I ho bo beha boemong ba machaba; Ho atolosa Boema fofane ba Moshoeshoe I ho ba boemong ba ho amohela thepa e kholo (cargo terminal); Etsa liphuphutso tsa ho bona hore na ho ka khoneha hore terene e tsamaisang thepa e paroletse ka hare ho naha ea Lesotho ho kopanya likou tse fapaneng tsa naha ea Afrika Boroa (e.g Welkom to Cape Town); Abela Mekontaraka mesebetsi ea nako e telele ho lokisa litsela me ba lefshoa ho ea ka tšebetso ea bona (performance contracting), e le ho ntlafatsa tšebetso ea tukiso ea litsela; Leano 5. Leano la likamono tsa machabeng Ho tsoa leqhepheng la Infrastructure Hona le mesebetsi ea sechaba e hlokang tlatsetso ea puso joalo ka temo, khoebo tse nyenyane le thekiso ea setererateng. Ho thusa hore seo Basotho ba itlhahisetsang sona se sireletsehe. 10. Foreign Policy Re lumela leanong la machaba le sa jeng le leng, le ha ele khoebo e sa khetholleng. Joalo kaha hona joale kaha lithethefatsi tsa makhooa li rekisoa ka molao empa tsa rona li thejetsoe joalo ka matekoane, empa clue eona e rekisoa White Horse Party (WHP) Ho tsoa leqhepheng la Tlhahiso ea mesebetsi Re tla sheba molao oa limaene hobane ho nako re na li maena re laole liabo tsa muso bonyane ebe 51% (eseng 30%) Re Sheba tumellaono ea metsi a lihlaba ea 1986 e sekisetsa lesotho TS EBETSONG Re tla ikeletsa hore ho bule setsi sa (cutting and polishing center) ele ho nyolla boleng ba taemane marakeng Re tla tseba ho rekisa metsi linaheng tse ling tsa SADC,re boele laole mokhoa sefe ka linokeng ele ho thibela litaemane tse tsamaeang le noka 23. Temo, kanetso ea lijo le paballo ea tikoloho Re tlo tsetela haholo temong esitana le mekhoa ea morao-rao ea lisebelisuoa thepa ea temo(agricultural Technology) Re tlo tsosolosa Banka ea temo,corp Lesotho esitana le Libaka tse kang phuthiatsana,tele,khomokhoane Le leshoele irrigation projects TS EBETSONG Sena se tla hlahisa mesebetsi ea boikhiro,re romele thepa ea temo ele ho nyolla thepa etsoelang ka ntle ho naha ho feta e kenang, ho tsireletsa mehlape ea,ho tlisa likiri te tipi haufi,,me ra tla matlafatsa moruo ka tsela ena etsoe tlhahiso ea boea le nama lit la phahama 24. Mesebetsi ea sechaba Re tlo chencha mokhoa ona oa Procurement policy re etse o bitsoang (Public Private Partnership) TS EBETSONG Mokhoa ona otla etsa hore mesebetsi emeng ea sechaba e etsoe ke bahoebi ba Basotho ba ikemetseng ba ntse selekane le muso ka chelete tsa bona,me sena setla hohela chelete e kenang ka hara naha le ho ntlafatsa likhoebo tsa Basotho le maphelo joalo-joalo 25. Leano la likamono tsa machabeng Re lokela ho tlisa botsitso ba lipolotiki le tsereletso ho tloha ka hara mekha le makhotla a lipolotiki pele ho isa ho naha TS EBETSONG Ke hona feela re ka tsebang ho laola likamano tsa rona le machaba ha feela re tsitsisitse ntlo ea rona,ho mefata mona re tla be re polela seotlong

16 16 LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Thuto ea 4 *16 22 Phupu Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Ezek. 37:1 14; Ba-Ef. 2:10; Ezek. 47:1 8; Matt. 5:16; Tšen..

More information

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa PBO 930022142 NPO 049-191 Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa Lefu la Pick) Leqephe lena le fana ka tlhahisoleseding e akaretsang hodima se seng sa dibopeho tse sa atang haholo tsa dementia,

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA PHAPANYETSANO (MAKGETHO LE DIPHETISO) (GRAP 23) Issued by the Accounting

More information

Takatso ya dijo e seng ntle

Takatso ya dijo e seng ntle HO JA PBO 930022142 NPO 049-191 Haeba o hlokometse motho ya nang le dementia o tla batla ho netefatsa hore ba natefelwa ke dijo tsa bona le hore ba ja dijo tse tletseng bophelo, tse lekantsweng phepo.

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) Issued by the Accounting Standards Board February 2010 Tsebiso Standard of

More information

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> TSHITWE 2014 Kananelo ya ntshetsopele ya molemi Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 05 Ke etsa qeto jwang

More information

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng DIJO TSA MOYA SEHLENG SE LOKETSENG 1 Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng ` Dumela feela, dumela feela, Tsohle di lokile, feela. Ho jwang, tjena: Jwale kea dumela, jwale kea dumela, Tsohle di lokile, jwale

More information

autism practical aspects sesotho

autism practical aspects sesotho autism practical aspects sesotho p.o. box 84209, greenside tel: 011 484 9909 / 9923 fax: 011 484 3171 email: info@autismsouthafrica.org www.autismsouthafrica.org fround floor memorial institute for child

More information

Madam Chairperson, Fellow Ambassadors, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

Madam Chairperson, Fellow Ambassadors, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, Statement by Ambassador Dr. Dinesh Bhattarai, Permanent Representative of Nepal to the United Nations at the side event: Successful South-South experiences by India, Brazil and South Africa (IBSA) at the

More information

THE CARICOM REGIONAL IMPLEMENTATION PLAN

THE CARICOM REGIONAL IMPLEMENTATION PLAN THE CARICOM REGIONAL IMPLEMENTATION PLAN Presented at the First Regional Workshop on Ensemble Climate Modeling August 20-29, 2012 University of the West Indies, Mona, Jamaica By Joseph McGann, Programme

More information

BIOSPHERE LANZAROTE MEMORANDUM POSITIONING AS A SUSTAINABLE TOURISM ENTERPRISE MEMORANDUM FOR LANZAROTE 2017

BIOSPHERE LANZAROTE MEMORANDUM POSITIONING AS A SUSTAINABLE TOURISM ENTERPRISE MEMORANDUM FOR LANZAROTE 2017 MEMORANDUM POSITIONING AS A SUSTAINABLE TOURISM ENTERPRISE MEMORANDUM FOR LANZAROTE 2017 Tourism, characterized for its diversification and constant change, is nowadays one of the most influential industries

More information

Director, External Trade, CARICOM Secretariat. CARICOM Secretariat, Guyana

Director, External Trade, CARICOM Secretariat. CARICOM Secretariat, Guyana THE COMMONWEALTH SECREATARIAT SEEKS APPLICATIONS FOR THE POST OF REGIONAL TRADE ADVISER (RTA) FOR AN ASSIGNMENT WITH THE CARIBBEAN COMMUNITY (CARICOM) SECRETARIAT DATE REQUIRED: December 2014 REPORTING

More information

Where are tourism s missing links?

Where are tourism s missing links? Where are tourism s missing links? WTO Public Forum 2017 27th September 2017 Mrs. Zoritsa Urosevic Representative to the UN at Geneva World Tourism Organization zurosevic@unwto.org UN Global Agenda 2030

More information

MARRAKESH DECLARATION

MARRAKESH DECLARATION African Tourism Ministers Meeting November 10 th, 2016, Marrakesh, Kingdom of Morocco ******************* MARRAKESH DECLARATION On «Tourism and Climate Issues in Africa» Concerning the adoption of The

More information

Qualification Specification. Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Sector

Qualification Specification. Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Sector Qualification Specification Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Version 4.0 (December 2017) Version 2.1 Page 1 of 22 This qualification specification covers the following qualification(s):

More information

REPUBLIC OF NAMIBIA STATEMENT BY HONOURABLE NETUMBO NANDI-NDAITWAH, DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF INTERNATIONAL

REPUBLIC OF NAMIBIA STATEMENT BY HONOURABLE NETUMBO NANDI-NDAITWAH, DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF INTERNATIONAL REPUBLC OF NAMBA \ t j ~! STATEMENT BY HONOURABLE NETUMBO NAND-NDATWAH DEPUTY PRME MNSTER AND MNSTER OF NTERNATONAL RELATONS AND COOPERATON OF THE REPUBLC OF NAMBA ON THE OCCASON OF THE SECRETARY GENERAL'S

More information

TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs)

TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs) TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs) PROGRAMME OF WORK IN PROTECTED AREAS 22/03/ 2016 1 DEFINITIONS Transfrontier Conservation Area (TFCA) An area that straddles the boundaries of two or more countries

More information

ASHGABAT, TURKMENISTAN

ASHGABAT, TURKMENISTAN Republic of Zambia MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATEMENT BY H.E. BRIAN MUSHIMBA MINISTER OF TRANSOPORT AND COMMUNICATION, REPUBLIC OF ZAMBIA AND GLOBAL CHAIR OF THE GROUP OF LLDCS Delivered

More information

250 million of new projects in Sub-Saharan Africa. Economic Cooperation

250 million of new projects in Sub-Saharan Africa. Economic Cooperation Issue 5 August 2013 Economic Cooperation George Otieno, Chief Executive Officer African Trade Insurance Agency (ATI) 250 million of new projects in Sub-Saharan Africa SACE, Italian Export Credit Agency

More information

The Challenges for the European Tourism Sustainable

The Challenges for the European Tourism Sustainable The Challenges for the European Tourism Sustainable Denada Olli Lecturer at Fan S. Noli University, Faculty of Economy, Department of Marketing, Branch Korça, Albania. Doi:10.5901/mjss.2013.v4n9p464 Abstract

More information

Terms of Reference: Introduction

Terms of Reference: Introduction Terms of Reference: Assessment of airport-airline engagement on the appropriate scope, design and cost of new runway capacity; and Support in analysing technical responses to the Government s draft NPS

More information

Trade Arrangements and Opportunities in SADC

Trade Arrangements and Opportunities in SADC 12 June 2008 Park Hyatt Johannesburg, South Africa Trade Arrangements and Opportunities in SADC Peter Draper Trade Project Head South African Institute of International Affairs Overview Review of Broad

More information

10 reasons to invest in France February 2012 IFA

10 reasons to invest in France February 2012 IFA 10 reasons to invest in France February 2012 IFA 1 France: A global economic power The 2 nd largest economic power in the European Union. Source: IMF, 2011 The world s 6 th largest exporter of goods and

More information

A S I A - P A C I F I C C O O P E R A T I O N

A S I A - P A C I F I C C O O P E R A T I O N A S I A - P A C I F I C E C O N O M I C C O O P E R A T I O N Close cooperation between our government and the private sector is indispensable to ensuring our work in the APEC forum serves the needs of

More information

International Civil Aviation Organization WORLDWIDE AIR TRANSPORT CONFERENCE (ATCONF) SIXTH MEETING. Montréal, 18 to 22 March 2013

International Civil Aviation Organization WORLDWIDE AIR TRANSPORT CONFERENCE (ATCONF) SIXTH MEETING. Montréal, 18 to 22 March 2013 International Civil Aviation Organization WORKING PAPER 5/3/13 English only WORLDWIDE AIR TRANSPORT CONFERENCE (ATCONF) SIXTH MEETING Montréal, 18 to 22 March 2013 Agenda Item 2: Examination of key issues

More information

ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LOMÉ DECLARATION & ACTION PLAN. Addis Ababa, 29 June 2017

ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LOMÉ DECLARATION & ACTION PLAN. Addis Ababa, 29 June 2017 ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LOMÉ DECLARATION & ACTION PLAN Addis Ababa, 29 June 2017 Participants to the Second ICAO Meeting on Air Cargo Development in Africa held in Addis Ababa, Ethiopia,

More information

WFP Chad SPECIAL OPERATION SO

WFP Chad SPECIAL OPERATION SO WFP Chad SPECIAL OPERATION SO 200058 Country: Chad Type of project: Special Operation Title: Provision of Air Services to Humanitarian Community in Chad Total cost (US$): US$ 11,362,014 Duration: 12 months

More information

Single European Sky. Anforderungen und Entwicklungschancen für nationale Flugsicherungen. Sven Halle DG TREN Air Transport Unit (F2)

Single European Sky. Anforderungen und Entwicklungschancen für nationale Flugsicherungen. Sven Halle DG TREN Air Transport Unit (F2) Single European Sky Anforderungen und Entwicklungschancen für nationale Flugsicherungen DG TREN Air Transport Unit (F2) EUROPEAN COMMISSION Berlin, 18. Februar 2008 EC Community Aviation Policy The point

More information

AID FOR TRADE CASE STORY: JAMAICA

AID FOR TRADE CASE STORY: JAMAICA AID FOR TRADE: CASE STORY JAMAICA Commonwealth Hubs and Spokes Project: Building the Capacity of ACP Countries in Trade Policy Formulation, Negotiations and Implementation Attachment of a Trade Policy

More information

Export Strategies for Tourism

Export Strategies for Tourism Export Strategies for Tourism Process, Scope, Methodology WTO Public Forum 2017 Session 36: Including the most vulnerable: Where are tourism's missing links? 27 September 2017 Anton J. Said, ITC Tourism

More information

Mekong Responsible Tourism

Mekong Responsible Tourism Mekong Responsible Tourism SEMINAR ON TOURISM ETHICS FOR ASIA AND THE PACIFIC Responsible Tourism and Its Socio-Economic Impact on Local Communities 11 June, 2011 Christine Jacquemin Mekong Tourism Coordinating

More information

Raising Safety Standards & Transforming to Performance Based Regulation

Raising Safety Standards & Transforming to Performance Based Regulation Raising Safety Standards & Transforming to Performance Based Regulation Presented by Adrian Sayce, Senior Technical Advisory, UK CAA Date September 30 th 2014 Supporting the world of aviation Safety Compliance

More information

Barcelona Data Sheet 2014 Main economic indicators for the Barcelona area

Barcelona Data Sheet 2014 Main economic indicators for the Barcelona area Barcelona Data Sheet 2014 Main economic indicators for the Barcelona area Privileged location Barcelona is the capital of Catalonia and has more than 1.6 million inhabitants; it lies at the centre of a

More information

SUBMISSION FROM RENFREWSHIRE COUNCIL

SUBMISSION FROM RENFREWSHIRE COUNCIL SUBMISSION FROM RENFREWSHIRE COUNCIL What does regeneration mean in your area? 1. Renfrewshire takes a broad view of regeneration activity. It firmly embedded in our strategic documents, such as the Single

More information

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION Twenty First Meeting of the Africa-Indian Ocean Planning and Implementation Regional Group (APIRG/21) (Nairobi, Kenya, 9-11 October 2017) Agenda Item 5: Regional

More information

The Single European Sky & the SESAR programme

The Single European Sky & the SESAR programme The Single European Sky & the SESAR programme EU-Africa Aviation Conference 2 & 3 April 2009 EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN CONTEXT EUROPEAN COMMISSION FACTS & FIGURES IN EUROPE About 10 millions of flights

More information

TSA governance at national level

TSA governance at national level Mr. Peter Laimer Directorate Spatial Statistics UNWTO/DG GROW TSA-Workshop Agenda Item 6 TSA governance at national level Austrian experiences Brussels, 29/30 November 2017 www.statistik.at We provide

More information

Tourism Quality and Standards: A Sustainable Tourism Policy Perspective

Tourism Quality and Standards: A Sustainable Tourism Policy Perspective Tourism Quality and Standards: A Sustainable Tourism Policy Perspective Presented by: Gail N. Henry Sustainable Tourism Product Specialist Caribbean Tourism Organization at CROSQ/GNBS SME Workshop Guyana,

More information

Figure 1.1 St. John s Location. 2.0 Overview/Structure

Figure 1.1 St. John s Location. 2.0 Overview/Structure St. John s Region 1.0 Introduction Newfoundland and Labrador s most dominant service centre, St. John s (population = 100,645) is also the province s capital and largest community (Government of Newfoundland

More information

EUROPEAN UNION AND MERCOSUR: REGIONALISM AND COOPERATIVES

EUROPEAN UNION AND MERCOSUR: REGIONALISM AND COOPERATIVES EUROPEAN UNION AND MERCOSUR: REGIONALISM AND COOPERATIVES Prof Claudia Sanchez Bajo, PhD Governance Innovation Week, University of Pretoria, 4 May 2014 1 Introduction Institutional and policy framework

More information

Tourism in South Africa A statistical overview

Tourism in South Africa A statistical overview Tourism in South Africa A statistical overview Purpose of presentation Purpose of the presentation is to present different tourism statistics produced by Stats SA People like to travel we are a country

More information

MAXIMUM LEVELS OF AVIATION TERMINAL SERVICE CHARGES that may be imposed by the Irish Aviation Authority ISSUE PAPER CP3/2010 COMMENTS OF AER LINGUS

MAXIMUM LEVELS OF AVIATION TERMINAL SERVICE CHARGES that may be imposed by the Irish Aviation Authority ISSUE PAPER CP3/2010 COMMENTS OF AER LINGUS MAXIMUM LEVELS OF AVIATION TERMINAL SERVICE CHARGES that may be imposed by the Irish Aviation Authority ISSUE PAPER CP3/2010 COMMENTS OF AER LINGUS 1. Introduction A safe, reliable and efficient terminal

More information

STATEMENT H.E. TSWELOPELE CORNELIA MOREMI AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA TO THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

STATEMENT H.E. TSWELOPELE CORNELIA MOREMI AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA TO THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY REPUBLIC OF BOTSWANA STATEMENT By H.E. TSWELOPELE CORNELIA MOREMI AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA TO THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE OCCASION OF THE 49 TH ANNIVERSARY OF BOTSWANA S INDEPENDENCE

More information

Performance Criteria for Assessing Airport Expansion Alternatives for the London Region

Performance Criteria for Assessing Airport Expansion Alternatives for the London Region Performance Criteria for Assessing Airport Expansion Alternatives for the London Region Jagoda Egeland International Transport Forum at the OECD TRB Annual Meeting 836 - Measuring Aviation System Performance:

More information

MONTRÉAL IN NORTH AMERICA

MONTRÉAL IN NORTH AMERICA MONTRÉAL IN NORTH AMERICA GREATER MONTRÉAL 82 municipalities Territory of 1,600 square miles 3.9 million residents (half of Québec s population) $127 billion GDP (half of Québec s GDP) GREATER MONTRÉAL:

More information

Framework theme: Integrated Water Resources Management

Framework theme: Integrated Water Resources Management Civil Society Coordination for the Environmental Protection and the Development of the Senegal river Basin Programme Rivers and Wetlands : A Negotiated Approach Session number: TS0418 Framework theme:

More information

AFCAC Presentation ENVIRONMENTAL ISSUES IN AFRICA. Boubacar Djibo Secretary General of AFCAC. EU-Africa Aviation Summit (Windhoek, 3 4 April 2009)

AFCAC Presentation ENVIRONMENTAL ISSUES IN AFRICA. Boubacar Djibo Secretary General of AFCAC. EU-Africa Aviation Summit (Windhoek, 3 4 April 2009) AFCAC Presentation ENVIRONMENTAL ISSUES IN AFRICA Boubacar Djibo Secretary General of AFCAC Structure of the presentation Introduction Global Climate Change Aviation Environmental issues Noise (Negative

More information

Fostering Canadian German Relations in the Mining Industry

Fostering Canadian German Relations in the Mining Industry Fostering Canadian German Relations in the Mining Industry Aarti Mona Soerensen Mining and Mineral Resources Department Canadian German Chamber of Industry and Commerce Inc. Conference: Discovering Opportunities

More information

10 Ideas for the NSW Budget to Kick-start Jobs in Western Sydney

10 Ideas for the NSW Budget to Kick-start Jobs in Western Sydney 10 Ideas for the NSW Budget to Kick-start Jobs in Western Sydney 1. A mandated requirement for all large State Government infrastructure projects to have a 4:1 ratio for apprentices to tradespeople. 2.

More information

What we know about the economic benefits of naval shipbuilding for South Australia

What we know about the economic benefits of naval shipbuilding for South Australia What we know about the economic benefits of naval shipbuilding for South Australia By the Numbers - Defence Briefing Note: October 2017 pwc.com.au South Australia has a strong naval construction and sustainment

More information

POVERTY REDUCTION THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISM IN VIET NAM: A CASE STUDY

POVERTY REDUCTION THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISM IN VIET NAM: A CASE STUDY POVERTY REDUCTION THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISM IN VIET NAM: A CASE STUDY A paper contributed by the ITC Export-led Poverty Reduction Programme Team (EPRP) POVERTY REDUCTION THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISM

More information

Airports for the Future: ACI-NA Grassroots Campaign. AirportsForTheFuture.org

Airports for the Future: ACI-NA Grassroots Campaign. AirportsForTheFuture.org Airports for the Future: ACI-NA Grassroots Campaign AirportsForTheFuture.org 1 Learning From the Past 111 th Congress (2009-2011) House passed an FAA bill with a $7 PFC. Senate bill had no increase. ACI-NA

More information

TSHWANE DECLARATION SAMA SAMA

TSHWANE DECLARATION SAMA SAMA TSHWANE DECLARATION Standard Setting for Tourism Development of Heritage Resources of Significance in South Africa (This article appears in Museum International, Blackwell Publishers, UNESCO, Paris, 200,

More information

Concept Note. And Call for Papers

Concept Note. And Call for Papers Concept Note And Call for Papers SWAZILAND ECONOMIC CONFERENCE 2017 Economic Recovery and Sustainable Growth in Swaziland Mbabane, Swaziland, October 25 27, 2017 The Swaziland Economic Policy Analysis

More information

Greece. Tourism in the economy. Tourism governance and funding

Greece. Tourism in the economy. Tourism governance and funding Greece Tourism in the economy Tourism is an important economic sector in Greece. Tourism directly contributed EUR 8.5 billion to the Greek economy in 2013, equivalent to 5.3% of GDP. Tourism is also an

More information

Office of Program Policy Analysis And Government Accountability

Office of Program Policy Analysis And Government Accountability THE FLORIDA LEGISLATURE Report No. 98-70 Office of Program Policy Analysis And Government Accountability John W. Turcotte, Director February 1999 Preliminary Review of the Suspension of the State Contract

More information

The Changing Face of the US Immigrant Investment Visa (EB-5)

The Changing Face of the US Immigrant Investment Visa (EB-5) The Changing Face of the US Immigrant Investment Visa (EB-5) by Mona Shah, Esq. GA JAH ANNUAL REPORT 2015 # Fact #1 It allows a person and his or her immediate family to obtain a Green Card by investing

More information

The Benefits of Attendee Travel Management

The Benefits of Attendee Travel Management The Benefits of Attendee Travel Management Travel to and from a meeting or an event is very much part of each attendee s event experience. Meeting planners and attendees alike can benefit from inclusion

More information

Atlantic Forum Workshop Cardiff 24 th January. Ethna Murphy Destination Development

Atlantic Forum Workshop Cardiff 24 th January. Ethna Murphy Destination Development Atlantic Forum Workshop Cardiff 24 th January Ethna Murphy Destination Development Overview Ireland s Tourism Development Agenda Marine Tourism Potential What are we currently doing? Information Gaps/

More information

Canada s Airports: Enabling Connectivity, Growth and Productivity for Canada

Canada s Airports: Enabling Connectivity, Growth and Productivity for Canada Canada s Airports: Enabling Connectivity, Growth and Productivity for Canada 2018 Federal Budget Submission House of Commons Standing Committee on Finance Introduction The Canadian Airports Council is

More information

International Civil Aviation Organization ASSEMBLY 38TH SESSION EXECUTIVE COMMITTEE PROPOSED ROADMAP TO STRENGTHEN GLOBAL AIR CARGO SECURITY

International Civil Aviation Organization ASSEMBLY 38TH SESSION EXECUTIVE COMMITTEE PROPOSED ROADMAP TO STRENGTHEN GLOBAL AIR CARGO SECURITY International Civil Aviation Organization WORKING PAPER 20/8/13 Agenda Item 13: Aviation Security Policy ASSEMBLY 38TH SESSION EXECUTIVE COMMITTEE PROPOSED ROADMAP TO STRENGTHEN GLOBAL AIR CARGO SECURITY

More information

A Proposed Framework for the Development of Joint Cooperation On Nature Conservation and Sustainable Tourism At World Heritage Natural sites.

A Proposed Framework for the Development of Joint Cooperation On Nature Conservation and Sustainable Tourism At World Heritage Natural sites. Introduction: A Proposed Framework for the Development of Joint Cooperation On Nature Conservation and Sustainable Tourism At World Heritage Natural sites Between The tourism industry and the UNESCO, World

More information

LOVE FIELD MODERNIZATION EVOLUTION

LOVE FIELD MODERNIZATION EVOLUTION LOVE FIELD MODERNIZATION EVOLUTION June 8, 2016 WRIGHT AMENDMENT MCI STL ELP ABQ LBB AM A MAF OKC DAL TUL LIT JAN BHM SAT AUS HOUIIAH MSY Passed in 1979 to protect DFW Airport Could only fly within Texas

More information

UNWTO Commission for Africa Fifty-sixth meeting Luanda, Angola, 28 April 2014 Provisional agenda item 4.2

UNWTO Commission for Africa Fifty-sixth meeting Luanda, Angola, 28 April 2014 Provisional agenda item 4.2 UNWTO Commission for Africa Fifty-sixth meeting Luanda, Angola, 28 April 2014 Provisional agenda item 4.2 Madrid, March 2014 Original: English Item 4.2 of the provisional agenda REGIONAL ACTIVITIES 2013/2014

More information

Aviation Data and Analysis Seminar February Economics of Airports and Air Navigation Services Providers

Aviation Data and Analysis Seminar February Economics of Airports and Air Navigation Services Providers Aviation Data and Analysis Seminar 20-23 February 2017 Economics of Airports and Air Navigation Services Providers 250 7000 6000 200 5000 150 4000 Growth of air transport World recession SARS Freight Tonne

More information

Content. Invest in Calatayud

Content. Invest in Calatayud Content A Strategic Location 3 Excellent Travel links with future upgrades 3 Quality of Life 5 A Place of tourist interest 5 Industrial and technological infrastructure 7 A Diverse Economic Structure 9

More information

Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey

Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey Fourth Session of OIC-Statcom 22 April 2014 Ankara CONTENTS Inbound Tourism Outbound Tourism Household Domestic Tourism Tourism Satellite Accounts

More information

BUENOS AIRES CITY TOURISM PERFORMANCE. Juan Carlos Belloso 26 September 2017, Buenos Aires

BUENOS AIRES CITY TOURISM PERFORMANCE. Juan Carlos Belloso 26 September 2017, Buenos Aires BUENOS AIRES CITY TOURISM PERFORMANCE Juan Carlos Belloso 26 September 2017, Buenos Aires Content 1. Buenos Aires Tourism Trends 2. City Tourism Performance Research 3. Key Performance Areas selected 4.

More information

The 7 th Da Nang Urban Development Forum. Date & Time: December 22th 8:30-17:00 Venue: Da Nang Administration Center

The 7 th Da Nang Urban Development Forum. Date & Time: December 22th 8:30-17:00 Venue: Da Nang Administration Center The 7 th Da Nang Urban Development Forum Date & Time: December 22th 8:30-17:00 Venue: Da Nang Administration Center What is the Da Nang Urban Development Forum? Da Nang City is well known as the host city

More information

30 th January Local Government s critical role in driving the tourism economy. January 2016 de Waal

30 th January Local Government s critical role in driving the tourism economy. January 2016 de Waal 30 th January 2016 Local Government s critical role in driving the tourism economy January 2016 de Waal Contents Local Government can make or break tourism in their jurisdiction... 3 TNQ Tourism Vision...

More information

DOCUMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CARICOM/DOMINICAN REPUBLIC BUSINESS FORUM

DOCUMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CARICOM/DOMINICAN REPUBLIC BUSINESS FORUM DOCUMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CARICOM/DOMINICAN REPUBLIC BUSINESS FORUM BACKGROUND In the Agreement establishing the Free Trade between the Caribbean Community and the Dominican Republic, provision

More information

Evaluating local and regional supplier inputs to mega-infrastructure projects: lessons from the Moatize railway, Mozambique.

Evaluating local and regional supplier inputs to mega-infrastructure projects: lessons from the Moatize railway, Mozambique. Evaluating local and regional supplier inputs to mega-infrastructure projects: lessons from the Moatize railway, Mozambique. By Tatenda Zengeni, Basani Baloyi, Simon Roberts 14 July 2015 www.competition.org.za

More information

There was consensus among the participants that a strong European aviation industry is critical to ensure the right to

There was consensus among the participants that a strong European aviation industry is critical to ensure the right to Bruges Declaration Introduction The European aviation industry stands at a crossroads. It is restructuring to face the economic crisis and the growing global competition. The aviation industry is also

More information

Tourism and Hospitality

Tourism and Hospitality Tourism and Hospitality A Place for Business and Pleasure Industry Overview Our Industry in Numbers Market Potential Market Access Finding Providers Supporting Institutions Industry Overview Travel has

More information

SUSTAINABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TOURISM IN THE COASTAL ZONES OF THE BALTIC SEA AREA

SUSTAINABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TOURISM IN THE COASTAL ZONES OF THE BALTIC SEA AREA CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE BALTIC SEA AREA HELSINKI COMMISSION - Baltic Marine HELCOM 21/2000 Environment Protection Commission Minutes of the Meeting 21st Meeting Helsinki,

More information

THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary

THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary Fact Sheet: Charting a New Course on Cuba Today, the United States is taking historic steps to chart a new course in our relations with Cuba and to further

More information

Africa: The new Frontier for Economic Development Trade and Investment Summit 2018

Africa: The new Frontier for Economic Development Trade and Investment Summit 2018 Africa: The new Frontier for Economic Development Trade and Investment Summit 2018 Venue: Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa Date & Time: Congress: 17-20 April 2018 (see programme) Exhibition:

More information

REFERENCES EVENT MANAGEMENT

REFERENCES EVENT MANAGEMENT REFERENCES EVENT MANAGEMENT For more than six decades of existence, Economics Institute was an organizer, partner and co-organizer of hundreds of events - the scientific and professional gatherings, congresses,

More information

September Standard recognised by Global Sustainable Tourism Council

September Standard recognised by Global Sustainable Tourism Council September 2012 Standard recognised by Global Sustainable Tourism Council our roadmap for development a structured approach for the creation of new ecotourism experiences & standards EcoTourism Ireland

More information

Chapter 1 EXECUTIVE SUMMARY

Chapter 1 EXECUTIVE SUMMARY Chapter 1 EXECUTIVE SUMMARY Contents Page Aviation Growth Scenarios................................................ 3 Airport Capacity Alternatives.............................................. 4 Air Traffic

More information

GREATER PARIS OUR SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUR REGIONS

GREATER PARIS OUR SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUR REGIONS GREATER PARIS OUR SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUR REGIONS The Caisse des Dépôts group at the service of the economic development and attractiveness of Greater Paris 1 PUBLIC INSTITUTION AND SUBSIDIARIES

More information

Economic Mission to Cameroon: 4 th International Exhibition for Enterprises, SMEs and Partnerships PROMOTE 2011

Economic Mission to Cameroon: 4 th International Exhibition for Enterprises, SMEs and Partnerships PROMOTE 2011 Economic Mission to Cameroon: 4 th International Exhibition for Enterprises, SMEs and Partnerships PROMOTE 2011 The Canadian Council on Africa, in partnership with Afrique Expansion, the Association of

More information

Monarch airlines response to the CAA s review on Gatwick s commitment framework

Monarch airlines response to the CAA s review on Gatwick s commitment framework Monarch airlines response to the CAA s review on Gatwick s commitment framework EXECUTIVE SUMMARY Monarch Airlines Ltd (Monarch) welcome the CAA review of the contract and commitments framework, to ensure

More information

THE SERVICES REGIME OF THE CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY (CSME) A BRIEF ASSESSMENT OF ITS ACHILLES HEEL

THE SERVICES REGIME OF THE CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY (CSME) A BRIEF ASSESSMENT OF ITS ACHILLES HEEL DOHA, QATAR, 19 APRIL 2012 THE SERVICES REGIME OF THE CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY (CSME) A BRIEF ASSESSMENT OF ITS ACHILLES HEEL W. Baldwin Spencer* Prime Minister Antigua and Barbuda * Delivered

More information

Hamilton/Niagara. Experience, Interact & Invest. July 10 th - July 26 th, PRESENT The Americas Investment Playbook.

Hamilton/Niagara. Experience, Interact & Invest. July 10 th - July 26 th, PRESENT The Americas Investment Playbook. Hamilton/Niagara PRESENT The Americas Investment Playbook July 0 th - July 6 th, 0 Experience, Interact & Invest Executive Summary The July 0 Pan Am Games provided significant opportunity to the Hamilton-Niagara

More information

Austria. Tourism in the economy. Tourism governance and funding

Austria. Tourism in the economy. Tourism governance and funding Austria Tourism in the economy According to the Tourism Satellite Account, the direct value-added effects of tourism in 2014 totalled EUR 18.1 billion, or 5.5% of GDP. About 270 500 full-time job equivalents

More information

UNWTO Commission for the Americas Sixty-third meeting Asunción, Paraguay, 13 April 2018 Provisional agenda item 3

UNWTO Commission for the Americas Sixty-third meeting Asunción, Paraguay, 13 April 2018 Provisional agenda item 3 UNWTO Commission for the Americas Sixty-third meeting Asunción, Paraguay, 13 April 2018 Provisional agenda item 3 CAM/63/3 Madrid, 20 March 2018 Original: English Report of the Secretary-General Introduction

More information

Contents. Welcome 03 About Us 04 What We Can Offer You 05 Application Form 06. Motability Application Pack 02

Contents. Welcome 03 About Us 04 What We Can Offer You 05 Application Form 06. Motability Application Pack 02 Application Pack Contents Welcome 03 About Us 04 What We Can Offer You 05 Application Form 06 Motability Application Pack 02 Welcome We re pleased that you re considering becoming part of Motability. We

More information

Policy National s plan for regional New Zealand. Policy highlights. Backing our regions. Delivering for New Zealanders

Policy National s plan for regional New Zealand. Policy highlights. Backing our regions. Delivering for New Zealanders Policy 2017 National s plan for regional New Zealand Backing our regions Policy highlights New Zealand is a nation of opportunities and that s all because of the hard work and enterprise of New Zealanders,

More information

NATIONAL AIRSPACE POLICY OF NEW ZEALAND

NATIONAL AIRSPACE POLICY OF NEW ZEALAND NATIONAL AIRSPACE POLICY OF NEW ZEALAND APRIL 2012 FOREWORD TO NATIONAL AIRSPACE POLICY STATEMENT When the government issued Connecting New Zealand, its policy direction for transport in August 2011, one

More information

India Economic Summit Programme

India Economic Summit Programme Regional Agenda India Economic Summit Programme New Delhi, India 04-06 November 2014 Programme Pillars Programme Icons Programme Co- Chairs Boosting Global Competitiveness Launching a Domestic Systems

More information

EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP

EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP JANUARY Exchange of Tax Information/Beneficial Ownership training for BRICS and African countries (outreach activity) 29 January 2 February Pretoria FEBRUARY

More information

Alternative service delivery models in place in Scottish local authorities: summary report

Alternative service delivery models in place in Scottish local authorities: summary report Alternative service delivery models in place in Scottish local authorities: summary report May 2017 Authors This report was published by the Improvement Service s Change Management Team. 2 Alternative

More information

Official Journal of the European Union L 337/43

Official Journal of the European Union L 337/43 22.12.2005 Official Journal of the European Union L 337/43 PROTOCOL on the implementation of the Alpine Convention of 1991 in the field of tourism Tourism Protocol Preamble THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

More information

Agenda Item 6: Aviation Security and Facilitation

Agenda Item 6: Aviation Security and Facilitation 50 th Conference of Directors General of Civil Aviation Asia and Pacific Regions Agenda Item 6: Aviation Security and Facilitation Boubacar Djibo Director, Air Transport Bureau ICAO Page 1 Presentation

More information

SLUM UPGRADATION. Sangay Wangdi Tshewang Giacho Krishna Kafley

SLUM UPGRADATION. Sangay Wangdi Tshewang Giacho Krishna Kafley SLUM UPGRADATION Sangay Wangdi Tshewang Giacho Krishna Kafley INTRODUCTION Only about 27.78 % of the total Indian population resides in urban areas. But according to the most recent Census, growth of the

More information

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec Khomisene ya Ditlhopho (IEC) Khomišene ya Ditlhopho ke mokgatlho o o ikemetseng o o sa tseyeng letlhakore o o tlhomilweng ke Kgaolo 9 ya Molaotheo. Khomišene e laola ditlhopho tsa Bosetšhaba, tsa porofense

More information

Submission to Ministry of Transport: International Air Transport Policy Review. New Zealand Air Line Pilots Association

Submission to Ministry of Transport: International Air Transport Policy Review. New Zealand Air Line Pilots Association Submission to Ministry of Transport: International Air Transport Policy Review New Zealand Air Line Pilots Association Ministry of Transport - International Air Transport Policy 2 Objective of NZ international

More information

Crown Corporation BUSINESS PLANS FOR THE FISCAL YEAR Trade Centre Limited. Table of Contents. Business Plan

Crown Corporation BUSINESS PLANS FOR THE FISCAL YEAR Trade Centre Limited. Table of Contents. Business Plan Crown Corporation BUSINESS PLANS FOR THE FISCAL YEAR 2014 2015 Trade Centre Limited Business Plan 2014 2015 Table of Contents Message from the CEO and the Chair... Mission... Planning Context... Strategic

More information

Hypermotion Smart solutions for mobility and logistics

Hypermotion Smart solutions for mobility and logistics Hypermotion Smart solutions for mobility and logistics 20 22.11.2017, Frankfurt am Main Messe Frankfurt Exhibition GmbH Under the patronage of: Hypermotion 4 good reasons Building on the two mega-trends

More information